Giáo án tuần học 31 lớp 3

TOÁN

NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

A. MỤC TIÊU

- Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau).

B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

I. Ôn luyện: Nêu cách nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số ? (3HS)

- HS + GV nhận xét.

II. Bài mới:

 

doc16 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tuần học 31 lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mới: 1. Giới thiệu bài ghi đầu bài. 2. HD viết bảng con. - Tìm các chữ viết hoa trong bài. - V, L, B. - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết. - HS quan sát. - HS tập viết chữ V trên bảng con. - GV quan sát, sửa sai. b) Luyện từ ứng dụng. - GV gọi HS đọc. - 2 HS đọc từ ứng dụng. - GV gới thiệu: Văn Lang là tên nước Việt Nam thời các vua hùng. - HS nghe. - HS tập viết bảng con. - GV nhận xét c) Luyện viết câu ứng dụng - GV gọi HS đọc - HS đọc câu ứng dụng. - GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. - GV nhận xét. - HS nghe. - HS tập viết bảng con. Vỗ tay. - Hướng dẫn HS viết vào VTV - GV nêu yêu cầu. - 2 HS viết bài vào vở. - GV theo dõi hướng dẫn thêm. 4. Chấm chữa bài. - GV thu vở chấm điểm. - GV nhận xét. 5. Dặn dò: - Về nhà chuẩn bị bài sau. Nhận xét:............................................................................................................................................. TOÁN CHIA SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( T2) A. MỤC TIÊU - Biết cách chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số (trường hợp chia có dư). B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC I. Ôn luyện: 85685 : 5 (HS1) 87484 : 4 (HS2) III. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. a) Phép chia: 12485: 3 - GV viết bảng phép chia - HS quan sát. + Hãy đặt tính. - HS lên bảng đặt tính + lớp làm nháp. + Hãy thực hiện phép tính trên? - 1HS lên bảng + lớp làm nháp. 12485 3 04 4161 18 05 2 Vậy 12485 : 3 = 4161 + Vậy phép chia này là phép chia như thế nào? - Là phép chia có dư (dư 2) - Nhiều HS nhắc lại các bước chia. 2. Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu làm bảng con. - 2 HS nêu yêu cầu. 14729 2 16538 3 07 7364 15 5512 12 03 09 08 1 2 - GV sửa sai cho HS. Bài 2 - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm vào vở. Bài giải Ta có: 10250 : 3 = 3416 (dư 2) Vậy may được nhiều nhất là: 3416 bộ quần áo và còn thừa ra 2m vải. Đ/S: 3416 bộ quần áo, thừa 2m vải. - GV gọi HS đọc bài. - 3 HS đọc bài. - HS nhận xét. - GV nhận xét. Bài 3 - Gv gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm SGK SBC 15725 33272 42737 S/C 3 4 6 Thương 5241 8318 7122 Dư 2 0 5 - GV gọi HS đọc bài. - 3 -> 4 HS đọc. - HS nhận xét. - GV nhận xét. III. Củng cố dặn dò - Nêu lại ND bài. - Chuẩn bị bài sau. Nhận xét:............................................................................................................................................. ĐẠO ĐỨC CHĂM SÓC CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ( T2) I. MỤC TIÊU - Kể được một số lợi ích của cây trông, vật nuôi đối với con người. - Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. - Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình, nhà trường. - Biết vì sao cần phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi. * KNS được giáo dục trong bài - KN lắng nghe ý kiến của bạn - KN trình bày ý tưởng chăm sóc CTVN ở nhà và ở trường - KN thu thập thông tin - KN ra quyết định và chon giải pháp tốt nhất - KN đảm nhận trách nhiệm II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Bài hát trồng cây III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 1. Hoạt động 1: Báo cáo kết quả điều tra. * Mục tiêu: HS biết về các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường, ở địa phương; biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. * Tiến hành: - GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra về những vấn đề sau: -Hãy kể tên các loài cây trồng mà em biết ? - HS đại diện từng nhóm trình bày kết quả điều tra. -Các cây trồng đó được chăm sóc như thế nào?… - GV nhận xét, khen ngợi HS đã quan tâm đến cây trồng, vật nuôi. 2. Hoạt động 2: Đóng vai * Mục tiêu: HS biết thực hiện một số hành vi chăm sóc và bảo vệ cây trồng vật nuôi ; thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được tham gia của trẻ em. * Tiến hành: - GV chia nhóm và yêu cầu đóng vai theo các tình huống - HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai - Từng nhóm lên đóng vai - Cả lớp nhận xét, bổ sung * Kết luận: TH1: Tuấn Anh nên tưới cây và giải thích cho bạn hiểu TH2: Dương nên đắp lại bờ ao hoặc báo cho người lớn biết TH3: Nga nên dùng chơi, đi cho lợn ăn TH4: Hải nên khuyên Chính không nên đi trên thảm cỏ 3. Hoạt động 3: HS hát, đọc thơ kể về việc chăm sóc cây, vật nuôi 4. Hoạt động 4: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng. * Mục tiêu:HS ghi nhớ các việc làm chăm sóc cây trồng, vật nuôi * Tiến hành - GV chia HS thành các nhóm và phổ biến luật chơi - Các nhóm chơi trò chơi HS nhận xét - GV tổng kết, khen các nhóm * Kết luận chung: Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vì vậy, em cần bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. IV. Dặn dò - Về nhà chuẩn bị bài sau * Đánh giá tiết học Nhận xét:............................................................................................................................................. Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2014 TOÁN LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU - Biết chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số với trường hợp thương có chữ số 0. - Giải bài toán bằng hai phép tính. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A. Ôn luyện: Làm BT 1 +2 (T154) - HS + GV nhận xét. B. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Thực hành. a) Bài 1. * GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - GV viết phép tích: 28921 : 4 - HS quan sát - HS nêu cách chia. - Nhiều HS nhắc lại. - Các phép tính còn lại làm bảng con 12760 2 18752 3 07 6380 07 6250 16 15 00 02 0 2 * Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm vào vở . 15273 3 18842 4 02 5091 28 470 27 04 03 02 0 2 Bài 3. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu. - Phân tích bài toán - 2 HS - Yêu cầu làm vào vở. Bài giải Tóm tắt Số thóc nếp là: Thóc nếp và tẻ là: 27280 kg 27280 : 4 = 6820 (kg) Thóc nếp bằng sô thóc trong kho. Số thóc tẻ là: 27820 – 6820 = 20460 (kg) Mçi lo¹i: ....Kg? - GV gäi HS ®äc bµi §/S: 6820 kg 20460 kg - GV nhËn xÐt Bµi 4 - GV gäi HS nªu yªu cÇu - 2 HS nªu yªu cÇu - Yªu cÇu HS lµm vµo Sgk - HS lµm vµo Sgk 15000 : 3 = 5000 24000 : 4 = 6000 56000 : 7 = 8000 - GV gäi HS ®äc bµi - 3 - 4 HS ®äc - HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt III. Cñng cè dÆn dß: - Nªu l¹i ND bµi? -1 HS nªu - ChuÈn bÞ bµi sau Nhận xét:............................................................................................................................................. CHÍNH TẢ ( Nhớ – viết ) BÀI HÁT TRỒNG CÂY I. MỤC TIÊU 1. Nhớ – viết chính xác, trình bày đúng 4 khổ thơ đầu của bài thơ: bài hát trồng cây 2. Làm đúng bài tập điền tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lẫn ( S/ đ/ gi ). Biết đặt câu với từ ngữ mới vừa hoàn chỉnh. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Bảng lớp viết ND bài tập 2a. - Giấy khổ to làm BT 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A. KTBC: - GV đọc : dáng hình, rừng xanh, giao việc ( HS viết bảng ) - HS + GV nhận xét B. Bài mới: 1. GTB: ghi đầu bài 2. HD nhớ – viết: a. HD chuẩn bị: - GV gọi HS đọc - 1 HS đọc bài thơ - 2 HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu - GV nêu yêu cầu - HS đọc thầm 4 khổ thơ đầu - GV yc HS đọc lại bài. - HS đọc và ghi nhớ những từ khó viết. - GV bao quát lớp. b. Viết bài: - GV theo dõi, uốn nắn cho HS - HS nhớ viết bài vào vở c. Chấm chữa bài: - GV đọc bài - HS đổi vở soát lỗi - GV thu vở chấm điểm 3. HD làm bài tập . a. Bài 2 a . - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài cá nhân. - 2 HS làm bài đúng trên bảng a) rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giọng cờ mở, hàng rong - GV nhận xét - HS nhận xét b) Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. HS làm bài cá nhân - GV phát giấy cho HS làm bài - 3 HS làm vào giấy A4 VD: Bướm là một con vật thích rong chơi. IV. Củng cố dặn dò - Nêu lại ND bài. - Chuẩn bị bài sau. Nhận xét:............................................................................................................................................. TẬP LÀM VĂN THẢO LUẬN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. MỤC TIÊU - Biết cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp trao đổi về chủ đề em cần làm gì để bảo vệ môi trường? Bày tỏ được ý kiến của riêng mình (nêu ra những việc làm thiết thực cụ thể) - Viết được một đoạn văn ngắn thuật lại gọn, rõ, đầy đủ ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường. * KNS được giáo dục trong bài - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân - Lắng nghe tích cực, đảm nhận chia sẻ và bình luận. - Đảm nhận trách nhiệm - Tư duy sáng tạo II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - Tranh ảnh về cây hoa, cảnh quan tự nhiên… - Bảng lớp ghi câu gợi ý. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A. KTBC: Đọc lại thư gửi bạn nước ngoài (3HS) - HS + GV nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài. 2. HD HS làm bài a) Bài tập 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - GV nhắc HS + Cần nắm vững trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp. - HS nghe. + Điều cần bàn bạc trong nhóm là em cần làm gì để BV môi trường? để trả lời được trước hết cần nêu những điểm sạch đẹp và những điểm chưa sạch đẹp… - GV chia lớp thành các nhóm. - HS các nhóm trao đổi , phát biểu - 2 – 3 nhóm thi tổ chức cuộc họp. - HS nhận xét. - GV nhận xét. b) Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu. - GV: Các em trao đổi trong nhóm về những việc cần làm để BV môi trường. - HS nghe - HS làm bài vào vở. - HS lần lượt đọc đoạn văn. - HS nhận xét. - GV nhận xét ghi điểm. 3. Củng cố dặn dò. - Nêu ND bài. - Về nhà chuẩn bị bài sau. Nhận xét:............................................................................................................................................. Sinh hoạt cuối tuần 31 Hoạt động 1: Nhận xét hoạt động tuần qua. -Nhận xét chung: Nêu ưu điểm nổi bật để phát huy, động viên các em có cố gắng. -Tuyên dương các cá nhân, tổ có hoạt động tốt. - Vệ sinh bỏ rác đúng quy đinh - Đồng phục - Thể dục giữa giờ - Xếp hàng Hoạt động 2: Nêu kế hoạch tuần tới - Phướng hướng tuần đến - Thực hiện tốt các nội quy trên Tổ trưởng Ban giám hiệu

File đính kèm:

  • doctuan 31 lop 3.doc
Giáo án liên quan