Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

Tiết 2: TẬP ĐỌC

 Bài 9(9): MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC.

I.Mục đích yêu cầu:

 1. Đọc diễn cảm bài thể hiện được cảm xúc về tình bạn,tình hữu nghị của người kể chuyện với chuyên gia nước bạn.

 2. Hiểu nội dung:tình hữu nghị của chuyêngia nược bạn với công nhân Việt Nam.

 3.Giáo dụcCó ý thức về đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.

II.Đồ dùng -Tranh minh hoạ bài học

 -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.

 

doc39 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 5 - Lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g. -HS theo dõi. +HS nhắc lại các đơn vị đo diện tích đã học. +HS nhắc lại kn về hai đơn vị đo mới học. +HS đọc 2 đơn vị mới học. -HS làm miệng. -HS viết bảng con. -HS làm vào vở,chữa bài trên bảng lớp. -HS nhắc lại 2 đơn vị đo mới học. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy: Tiết 3: TẬP LÀM VĂN Bài 9(9): LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 1. Biết thống kê theo hàng và thống kê bằng cách lập bảng kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ. 2. Rèn kĩ năng lập bảng thống kê.. 3. GD tính cẩn thận trình bày khoa học. II.Đồ dùng Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt.Bảng phụ. III.Các hoạt động: 1.Bài cũ :Gọi một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm các bài tập tr 51 sgk. Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở,1 HS làm bảng nhóm. -Chấm một số vở,nhận xét,nhận xét bài trên bảng nhóm. Lưu ý HS không cần lập bảng chỉ cần trình bày theo hàng.Chẳng hạn: Điểm trong tháng 9 của em là: -Số điểm dưới 5: 0 -Số điểm từ 5 đến 6: 1 -Số điểm từ đến 8: 3 -Số điểm 9 đến 10: 4 Bài 2: Tổ chức cho 3 tổ lập bảng thống kê vào bảng nhóm.Trình bày kết quả của tổ.Nhận xét,bổ sung.thống nhất mẫu đúng: Hỗ trợ: Treo mẫu đúng: STT Họ và tên Số điểm 0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 1 . . 2 .. .. .. .. .. . . Tổng cộng .. .. Hoạt động cuối: Hệ thống bài. Dặn HS làm lại bài 1,2 vào vở ở nhà. Nhận xét tiết học. -Một số HS nhắc lại. -HS làm bài1 vào vở .Một HS làm bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài. HS thảo luận nhóm,làm bài vào bảng nhóm,Trình bày kết qủa của nhóm.Nhận xét thảo luận thống nhất cách làm đúng. Nhắc lại tác dụng của lập bảng. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy: Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài10(10): TỪ ĐỒNG ÂM I.Mục đích yêu cầu: 1. HS Hiểu thế nào là từ đồng âm,Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm. 2. Đặt cau với từ đồng âm.Bước đầu hiểu tác dụng của từ dồng âm. 3. GD tính cẩn thận,hợp tác nhóm trong học tập. II. Đồ dùng: -Từ điển TV,bảng phụ -Bảng nhóm,vở bài tập Tiếng Việt. III.Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên HOẠT ĐÔNG CỦA HS Bài cũ :-Gọi một số HS đọcđoạn văn tả cảch thanh bình -GV nhận xét ghi điểm. Bài mới:. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học Hoạt động2: Hướng dẫnHS làm bài tập nhận xét.. -Yêu cầu HS đọc,làm việc cá nhân vào vở BT,chọn đúng nghĩa của các từ điền vào câu. Lời giải: +Câu ( cá):bắt cá,tôm,bằng móc nhỏ +Câu(văn):đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn GV chốt lại: Hai từ câu ở hai câu văn trên phát âm hoàn toàn giống nhau song nghĩa rất khác nhau.Những từ như vậy gọi là từ đồng âm. Rút ghi nhớ (sgk) Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ. Hoạt động2:Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập: Bài 1:Gọi HS đọc yêu cầu của đề.Tổ chức cho HS trao đổi theo cặp.Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét,bổ sung. Hỗ trợ:cho HS tra từ điển để giải nghĩa từ. Bài2: Chia 3 tổ mỗi tổ đặt câu vời một từ.Yêu cầu HS đặt câu vào vở.Gọi một số HS đọc câu GV nhận xét,bổ sung. Bài3: Cho HS đọc mẩu chuyện,suy nghĩ trả lời.Gọi một số HS trả lời,Lớp nhận xét bổ sung. GV chốt ý đúng:Nam nhầm lẫn từ tiêu trong từ tiền tiêu(tiền để chi tiêu) với tiếng tiêu trong từ đồng âm:tiền tiêu(vị tró quan trọng,nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân,hướng về khía địch.) Bài4: Tổ chức cho HS thi trả lời nhanh.GV nhận xét tuyên dương HS trả lời đúng,nhanh. Hoạt động cuối: Hệ thống bài Dặn HS học thuộc ghi nhớ trong sgk. Nhận xét tiết học. 1 số HS đọc bài. -Lớp nhận xét bổ sung. -HS theo dõi. -HS đọc yêu cầu bài tập nhận xét. -HS tra từ điển làm vào vở bài tập.Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung. -HS đọc ghi nhớ trong sgk. -HS trao đổi nhóm đôi.Đại diện nhóm trả lời.Lớp nhận xét bổ sung. -HS làm vào vở.Đọc câu,nhận xét bổ sung. -HS đọc đọc suy nghĩ trả lời cá nhân.Nhận xét bổ sung thống nhất lời giải đúng. -HS thi giải đố nhanh. -HS đọc lại ghi nhớ trong sgk. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy: Tiết 2: TOÁN Bài 25(25) MI LI MÉT VUÔNG – BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH. I.Mục đích yêu cầu: 1. HS biết tên gọi,kí hiệu,đọ lớn của mi-li-mét vuông,biết quan hệ của mi li mét vuông và cm2. 2. Biết tên gọi,kí hiệu,mối quan hệ của các đơn vị trong bảng đơn vị đo diện tích. 3. Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích. 4. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học. II.Đồ dùng: Bảng phụ,bảng con. III.Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ : +HS1: Viết 16dam291m2 =dam2 +HS2: Viết 32dam25m2 = dam2 GV Kiểm tra bài làm ở nhà của HS.Nhận xét bài trên bảng,ghi điểm. 2.Bài mới:. Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học. Hoạt động2:+ Giới thiệu đơn vị đo mm2 qua hình vẽ trên bảng phụ.Giới thiệu cách đọc viết và mối quan hệ của mm2 với cm2 như sgk. +Hình thành bảng đơn vị đo diện tích bằng hoạt động cả lớp: -Gọi HS nêu những đơn vị đo DT dã học -Hướng dẫn HS nhắc lại các đơn vị đo DT theo thứ tự từ lớn đến bé và ngước lại. -Yêu cầu HS nhận xét mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền kề. +Yêu cầu HS đọc thuộc bảng đơn vị đo diện tích. Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 28 sgk: Bài 1: a)Cho HS đọc nhẩm các số đo diện tích theo cặp.Gọi HS đọc nối tiếp. b)Giáo viên đọc cho HS viết vào bảng con,nhận xét bảng con. Bài 2:Tổ chức cho HS làm ý a(cột thứ nhất) vào vở.Một HS làm bảng nhóm.nhận xét,chữa bài. Bài 3: Tổ chưc cho HS làm vào vở.gọi 1HS lên bảng làm bài.GV chấm vở ,nhận xét bài trên bảng. Hoạt động cuối: Hệ thống bài Dặn HS về nhà làm các ý còn lại của bài 2. Nhận xét tiết học. -2 HS lên bảng làm bài 4 tiết trước.Lớp nhận xét,chữa bài. -HS theo dõi .nhận xét.Nhắc lại cách đọc đơn vị đo mm2.Mối quan hệ giữa mm2 và cm2. -HS nhắc lại đơn vị đo diện tích đã học -Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. +Đọc lại bảng đơn vị đo diện tích. -HS đọc ,viết các số đo diện tích. -HS làm vở và bảng nhóm.Nhận xét chữa bài. -HS làm bài vào vở.Chữa bài trên bảng lớp. -Nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy: Tiết 3 TẬP LÀM VĂN Bài 10(10) TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH. I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: 1. Biết rút kinh nghiệm khi viết bài văn tả cảnh. 2. Nhận biết được lỗi trong bài và tự sửa được lỗi. 3. GD ý thức tự nhận lỗi và sửa lỗi. II.Đồ dùng: -Vở bài tập TV. -Bảng phụ,bảng nhóm. III.Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ : Gọi một số HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. -GV nhận xét. 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học. Hoạt động2: Nhận xét và hướng dẫn HS chữa một số lỗi điển hình: +Ghi lại các đề trong sgk lên bảng,Yêu cầu HS đọc lại cả 3 đề. + Nêu nhận xét chung về kết quả làm bài cảu cả lớp. +Treo bảng phụ ghi một số lỗi điển hình,Gọi HS lên bảng chữa.Gv nhận xét,chữa. lại cho đúng bằng phấn màu. Hoạt động3: Trả bài và hướng dẫn HS chữa bài,trong vở: +Yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình và tự sửa lỗi. +Yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh soát lai việc sửa lỗi. Hoạt động3: Tổ chức viết lại đoạn văn trong bài: +GV đọc cho HS đọc một số đoạn văn,bài văn hay. +Tổ chức cho HS tìm ra cái hay của đoạn văn mẫu,bài văn mẫu. +Tổ chức cho HS chọn viết lại một đoạn trong bài. +Gọi một số HS đọc đoạn đã viết lại. +GV nhận xét,bổ sung. Hoạt động cuối: Hệ thống bài. Dặn những HS viết chưa đạt về nhà viết lại. Nhận xét tiết học. -Một số HS trả lời.Lớp nhận xét bổ sung. -HS theo dõi. -HS đọc lại đề bài. -Chữa bài trên bảng phụ. -HS sửa lỗi trong bài viết. -HS nhận xét đoạn văn mẫu,bài văn mẫu. -HS viết lại đoạn văn. -HS đọc lại đoạn văn mới viết. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên KẾ HOẠCH BÀI HỌC Ngày dạy: Tiết 4 ĐỊA LÝ Bài 5(5): VÙNG BIỂN NƯỚC TA I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS: Nêu được một số đặc điểm chính của và vai trò của vùng biển nước ta. Chỉ được một số điểm du lịch,bãi biển đẹp của nước ta trên lược đồ. GDMT:Ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển hợp lý. GD ATGT:Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao thông trên biển. II.Đồ dùng : - Bản đồ địa lý tự nhiênViệt Nam; - Tranh ảnh về những nơi du lịch,bãi tắm biển. III.Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ :HS1:Nêu đặc điểm chính của sông ngòi nước ta? HS2:Nêu vai trò của sông ngòi đốivới đời sông và hoạt động sản xuất của người dân? GV nhận xét.ghi điểm. 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:- Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học. Hoạt động2: Tìm hiểu về vùng biển của nước ta bằng hoạt động thảo luận cả lớp với bản đồ nước ta trong khu vực Đông Nam Á:Gọi HS chỉ trên bản đồ vùng biển nước ta.GVnhận xét,bổ sung. Kết luận:Vùng biển nước ta là một bộ phận của biển đông. Hoạt động3: Tìm hiểu đặc điểm của vùng biển nước ta bằng hoạt động cá nhân với phiếu học tập.Gọi một số HS trình bày kết quả trước lớp..GV.nhận xét ,bổ sung. Kết luận: nước ở vùng biển nước ta không bao giờ đống băng,Miền bắc và miền trung hay có bão.Chế độ thuỷ triều có sự khác nhau giữa các vùng. Hoạt động4: Tìm hiểu vềvai trò của vùng biển bằng thảo luận nhóm với tranh ảnh sưu tầm.Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.Nhận xét Kết Luận:Biển điều hoà khí hậu,là nguồn tài nguyên và là đường giao thông quan trọng.Ven biển có nhiều nơi du lịch,nghỉ mát. GDATGT:+Kể tên những phương tiện giao thông đường thuỷ? +Thực hiện đúng luật khi tham gia các phương tiện giao thông trên biển GDMT:Không xả rác bừa bãi ở các bờ biển.Cần biết khai thác hợp lý nguồn tài nguyên biển. Hoạt động cuối: Hệ thống bài, Dặn HS học thuộc KL trong sgk Nhận xét tiết học. -2HS lên bảng trả lời.Lớp nhận xét bổ sung. HS theo dõi. -HS chỉ trên bản đồ chỉ vùng biển nước ta -HS làm bài vào phiếu học tập. -HS thảo luận nhóm,trình bày kết quả thảo luận. +HS kể tên các phương tiện giao thông đường thuỷ -HS liên hệ phát biểu. -Nhắc lại KL trong sgk. Hiệu trưởng Khối trưởng Giáo viên

File đính kèm:

  • docGA lop 5.doc