Giáo án Tuần 27- Lớp 4C Năm học 2013- 2014

1-KT: Đọc đúng các tên riêng tiếng nước ngoài : Cô-péc-ních , Ga-li-lê. Hiểu nội dung, ý nghĩa bài : Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

2- KN: Biết đọc bài với giọng kể rõ ràng, chậm rãi , với cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học của hai nhà bác học Cô-péc-ních , Ga-li-lê. Trả lời được các câu hỏi trong bài.

3- GD: Giáo dục HS lòng dũng cảm và làm những việc làm thể hiện lòng dũng cảm , làm điều đúng dù biết rằng sẽ gặp nguy hiểm.

 

doc43 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 27- Lớp 4C Năm học 2013- 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S lªn b¶ng lµm bµi -GV ch÷a bµi nhËn xÐt. 2.Bµi míi - Giíi thiƯu bµi. - ¤n luyƯn: HS thùc hµnh lµm bµi tËp *Bµi 1: T×m c©u kĨ Ai lµ g×? cã trong mỗi câu thơ sau: a Tơi là chim chích Nhà ở cành chanh. b, Mùa đơng Trời là cái tủ ướp lạnh. Mùa hạ Trời là cái bếp lị nung. c, Áo trời là những dải mây Áo cây là lá đơm đầy cúc hoa. *Bµi 2 : Nªu bé phËn CN, VN trong mçi c©u võa t×m ®­ỵc. *Bµi 3:ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u kĨ vỊ c¸c b¹n trong tổ em theo c©u kĨ Ai lµ g×? 3- Cđng cè- DỈn dß: NhÊn m¹nh ND bµi. NhËn xÐt giê häc. -HS ®äc câu thơ, nªu c©u kĨ Ai lµ g×? cã trong mỗi câu thơ. -HS tr¶ lêi miƯng, nhËn xÐt. - HS lµm vë, mét sè HS tr×nh bµy , nhËn xÐt, sưa c©u ,tõ cho HS. Buổi chiều: Tập làm văn TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ Mơc Tiªu 1- KT: Biết rút kinh nghiệm về bài TLV tả cây cối của mình. 2- KN: Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý , bố cục bài , cách dùng từ , đặt câu , lỗi chính tả ; biết tự chữa những lỗi thầy , cô yêu cầu chữa trong bàiviết của mình . Biết sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp, diễn đạt, chính tả, bố cục bài của mình và của bạn. Nhận thức được cái hay của bài được thầy, cô khen . 3-GD: Cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối trong môi trường thiên nhiên. II, §å DïNG D¹Y HäC 1-GV: Bảng phụ ghi sẳn một số lỗi về chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp ... cần chữa chung cho cả lớp. 2- HS: Xem lại dàn bài văn tả cây cối III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. nhận xét chung về bài làm của Hs -Nhận xét chung : + Ưu điểm : HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu ntn ? Xác định đúng đề bài, hiểu bài, bố cục ? Diễn đạt câu ý. Sự sáng tạo khi miêu tả Chính tả, hình thức trình bày - Lắng nghe -GV nêu những bài văn viết đúng yêu cầu, sinh động, giàu tình cảm, sáng tạo, có sự liên kết : mở bài, thân bài, kết bài hay. + Khuyết điểm : -Nêu lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày, bài văn, lỗi chính tả. -Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến, Yêu cầu HS thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa lỗi -Lưu ý : GV không ghi tên các HS bị mắc các lỗi trên. -Trả bài cho HS -Lắng nghe -Xem lại bài của mình 2. HƯỚNG DẪN CHỮA BÀI : -Yêu cầu Hs tự chữa bài của mình bằng cách trao đổi với bạn. -GV đi giúp đỡ từng HS yếu -2 HS ngồi cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài. 3. Học tập những đoạn văn hay, bài văn tốt : -GV gọi 1 số HS có đoạn văn hay, bài được cao cho các bạn nghe. Sau mỗi HS đọc, GV hỏi tìm ra cách dùng từ, lỗi diễn đạt hoặc ý hay. -HS lắng nghe, phát biểu 4.Hướng dẫn viết lại đoạn văn : -Gợi ý viết lại đoạn văn -Gọi HS đọc các đoạn văn đã viết lại -Nhận xét từng đoạn văn của HS để giúp HS hiểu các em cần cẩn thận vì khả năng của em nào cũng có thể viết văn hay. 2. Củng cố – dặn dò : -Tổng kết giờ học. -Dặn Hs về nhà mượn bài của những bạn được điểm cao và viết lại bài văn -Dặn HS chuẩn bị cho bài sau. -Nhận xét tiết học. -Tự viết lại đoạn văn -5 – 7 HS đọc lại đoạn văn của mình. -Hs lắng nghe. -Hs ghi nhận và thực hiện. TiÕng ViƯt(LT) LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ Mơc Tiªu: 1-KT: HS biết xác định các cách mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. 2-KN: Viết được một đoạn văn mở bài theo cách gián tiếp, kết bài theo cách mở rộng miêu tả lồi cây mà em thích. 3- Cảm nhận được vẻ đẹp của cây cối trong môi trường thiên nhiên. II - §å dïng d¹y – häc . - Thẻ chọn đáp án A, B, C - Bảng phụ ghi bài tập củng cố. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Hoạt động 1: Củng cố cách viết mở bải và kết bài trong văn miêu tả cây cối. Hoạt động 2: Trị chơi A. “Chọn đáp án đúng” 1. Mục tiêu: Biết tìm câu trả lời đúng. 2. GV phổ biến luật chơi. 1) Đoạn kết bài trong bài văn miêu tả cây cối gồm những nội dung gì? A. Giới thiệu về cây được tả. B. Tả bao quát tồn cây, tả từng chi tiết hay bộ phận của cây. C. Nêu lợi ích của cây và cảm nghĩ của người tả cây. 2) Đọc bài văn sau, cho biết đoạn nào là kết bài trong bài văn miêu tả cây dừa? Những buổi trưa hè về thăm bà, em thường ngồi dưới gốc dừa ngửa cổ lên nhìn những tàu lá dừa như những cánh tay vươn ra đĩn giĩ, vẫy gọi bầu trời. Em áp tai vào thân cây xù xì, nhắm mắt lại để nghe tiếng giĩ lùa vào lá dừa như dạo nhạc. Cây dừa gắn bĩ với cả tuổi thơ của em, gắn bĩ với những kỉ niệm về quê hương. Trong em luơn in đậm hình ảnh chàng lính canh trời với những cánh tay khổng lồ vươn lên trên nền trời xanh thẳm. A. Đoạn 1 B. Đoạn 2 C. Đoạn 1 và 2. 3) Đoạn kết bài trên thuộc loại kết bài nào? A. Kết bài tự nhiên B. Kết bài mở rộng. 3. HS chơi: Hoạt động 3: HS làm bài tập củng cố vào vở Tiếng Việt Hãy viết đoạn mở bài kiểu gián tiếp, kết bài trực tiếp cho bài văn miêu tả cây mà em thích. IV. CỦNG CỐ - DẶN DỊ: - Chấm vở- Nhận xét - GV chữa bài ở bảng. - Trong tiết học này chúng ta đã ơn lại các kiến thức nào? - Nhận xét tiết học H1: Cĩ mấy cách mở bài? Đĩ là những cách nào? H2: Cĩ mấy cách kết bài? Đĩ là những cách nào? -HS : C. Nêu lợi ích của cây và cảm nghĩ của người tả cây. B. Đoạn 2 Kết bài tự nhiên - HS viết đoạn mở bài kiểu gián tiếp, kết bài trực tiếp cho bài văn miêu tả cây mà em thích. - HS đọc bài viết. Ơn To¸n CéNG TRõ PH¢N Sè; NH¢N, CHIA PH¢N Sè I/ Mơc Tiªu 1- KT:Thực hiện được phép céng, trõ phân số. 2-KN: Thực hiện được phép nh©n, chia phân số. 3- GD: CÈn thËn khi tÝnh to¸n II, §å DïNG D¹Y HäC 1- GV : Néi dung bµi .Bảng phụ ghi bài tập, b¶ng nhãm 2- HS : Vë, nh¸p, SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu. Hoạt động 1: Củng cố GV hỏi, yêu cầu HS trả lời: H1: Trong mét biĨu thøc cã céng vµ trõ ph¸n sè, em thùc hiƯn thÕ nµo? H2: Trong mét biĨu thøc cã nhËn chia hai ph©n sè, em thùc hiƯn thÕ nµo? Hoạt động 2: Trị chơi A. “Đúng hay sai” - GV phổ biến luật chơi: - Treo bảng phụ trị chơi. Hoạt động 3: HS làm bài tập củng cố vào vở Tốn Bài 1: TÝnh: Bài 2: TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc 2517 - 4286 : 22 = ; 8 x 2417 + 398 =. ( 646 + 628) : 2 =; 9423 : 3 + 21 09 : 3 = Bài 3: : MĐ mua 20 quyĨn vë hÕt 60 600 ®ång, mua 2 c¸i bĩt m¸y hÕt 16 000 ®ång.Hái mĐ em mua mét quyĨn vë vµ mét c¸i bĩt m¸y th× hÕt bao nhiªu tiỊn? *Bµi 4: Mét tỉ s¶n xuÊt ngµy ®Çu lµm ®­ỵc 156 s¶n phÈm. Ngµy thø hai lµm ®­ỵc sè s¶n phÈm b»ng sè s¶n phÈm ngµy ®Çu. Ngµy thø ba lµm ®­ỵc sè s¶n phÈm b»ng trung b×nh céng cđa 2 ngµy ®Çu. Hái c¶ 3 ngµy tỉ s¶n xuÊt ®­ỵc bao nhiªu s¶n phÈm? IV. CỦNG CỐ - DẶN DỊ: - Chấm vở - Nhận xét. - GV chữa bài ở bảng. - H: Trong tiết học này chúng ta đã ơn lại các kiến thức nào? - Nhận xét tiết học. HS nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc - HS tham gia trß ch¬i - HS nªu yªu cÇu - HS nªu c¸ch lµm 2517 - 4286 : 22 = 2517 - 194 = 2323 8 x 2417 + 398 =.19336 + 398 = 19734 ( 646 + 628) : 2 = 1274 : 2 = 637 9423 : 3 + 21 09 : 3 = 3141 + 703 = 3144 - HS ®äc ®Çu bµi - HS nªu c¸ch gi¶I bµi to¸n Bµi gi¶i MĐ em mua mét quyĨn vë hÕt sè tiỊn lµ: 60 600 : 20 = 3030( ®ång) MĐ em mua mét c¸i bĩt hÕt sè tiỊn lµ: 16 000 : 2 =8000(®ång) §¸p sè: 1 quyĨn vë: 3030 ®ång 1 c¸i bĩt: 8000 ®ång - HS ®äc bµi - HS lµm bµi vµo vë Bµi gi¶i Ngµy thø hai lµm ®­ỵc sè s¶n phÈm lµ: (S¶n phÈm) Ngµy thø ba lµm ®­ỵc sè s¶n phÈm lµ: (156 + 208) : 2 = 182(s¶n phÈm) C¶ 3 ngµy tỉ s¶n xuÊt ®­ỵc sè s¶n phÈm lµ: 156 + 208 + 182= 546(s¶n phÈm) §¸p sè : 546s¶n phÈm Sinh ho¹t líp KiĨm ®iĨm tuÇn qua I/ Mơc tiªu: 1- Häc sinh biÕt ®­ỵc néi dung sinh ho¹t, thÊy ®­ỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm trong tuÇn, cã h­íng sưa ch÷a vµ ph¸t huy. 2 - RÌn cho häc sinh cã ý thøc chÊp hµnh tèt néi quy cđa líp. Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua:Häc tèt - rÌn luyƯn tèt lÊy thµnh tich chµo mõng ngµy 8/3 vµ 26/3 3 - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc tỉ chøc kû luËt cao. II/ §å dïng d¹y- häc: - GV: Néi dung sinh ho¹t - HS : T­ t­ëng nhËn thøc. C¸c tỉ tr­ëngchuÈn bÞ ý kiÕn tham gia th¶o luËn. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß A/ Gi¸o viªn nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa buỉi sinh ho¹t. Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn buỉi sinh ho¹t líp: -Yªu cÇu c¸c tỉ tr­ëng b¸o c¸o tinh h×nh tỉ theo c¸c néi dung sau: 1.ý thøc nỊ nÕp :Ra vµo líp 2,RÌn luyƯn ®¹o ®øc: 3, Häc tËp: -Truy bµi ®Çu giê. -tinh thÇn th¸i ®é häc tËp trong líp, ý thøc lµm bµi tËp. 4, ý thøc gi÷ vƯ sinh m«i tr­êng. -Líp tr­ëng tËp hỵp ý kiÕn. B/ Gi¸o viªn nhËn xÐt tõng mỈt. - HS đi học đều, đúng giờ, chăm ngoan, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn. - Vệ sinh trường, lớp, thân thể sạch đẹp. - Lễ phép, biết giúp đỡ nhau trong học tập, đoàn kết bạn bè. - Ra vào lớp có nề nếp. Có ý thức học tập tốt , Học tập tiến bộ - Duy trì tốt mọi nề nếp. - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao. - Thực hiện tốt nề nếp của trường, lớp. - Việc học bài và chuẩn bị bài cĩ tiến bộ. - Chữ viết cĩ tiến bộ: - Vệ sinh lớp học. Thân thể sạch sẽ. * Tồn tại: - 1 số em nam ý thức tự quản và tự rèn luyện cịn yếu. - Đi học quên đồ dùng: sách, vở, bút. - Nhận thức về mơn tốn cịn rất chậm. C/ Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “Häc tËp tèt, rÌn luyƯn tèt lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy 8/3 và ngày 26 / 3 -Lµm b¸o ¶nh : Yªu cÇu c¸c tỉ s­u tÇm ¶nh - Duy trì nề nếp d¹y vµ häc, duy tr× sÜ sè häc sinh. - Duy tr× tèt nỊ nÕp häc tËp: Có đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đến lớp. - Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại của tuần 26. - Tiếp tục rèn chữ và kỹ năng tính tốn cho 1 số học sinh. - Bồi dưỡng HS yếu - Cã ý thøc tù häc, tù rÌn khi ë nhµ. D/ NhËn xÐt chung ,dỈn vỊ hoµn thµnh tèt c¸c yªu cÇu trªn. Thùc hiƯn tèt ph­¬ng h­íng ®Ị ra. -HS l¾ng nghe -Tõng tỉ bao c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cđa tỉ m×nh trong tuÇn qua.theo c¸c néi dung -Tỉ kh¸c nhËn xÐt bỉ xung.

File đính kèm:

  • docTUAN 27-cuong ok.doc
Giáo án liên quan