Giáo án tổng hợp tuần 12 lớp 1

Tiết 1:

 Môn : Tiếng việt

 Bài : ôn – ơn

I. Mục đích yêu cầu :

-Học sinh đọc, viết được: ôn – ơn – con chồn – sơn ca

-Đọc được từ và câu ứng dụng:

 Sau cơn mưa , cả nhà cá bơi đi , bơi lại

-Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn

 II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên: Tranh minh họa sgk

2. Học sinh: SGK, vở tập viết, bộ thực hành.

 

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp tuần 12 lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yên – yến – con yến - HS đọc từ ứng dụng : cá nhân , nhóm , lớp -HS quan sát , nhận xét : +Tranh vẽ đàn kiến đang chở lá khô để xây nhà. - HS đọc thầm , tìm và gạch chân tiếng mới -HS đọc cá nhân, đồng thanh. - 2 – 3 HS đọc lại -HS đọc tên bài luyện nói: Biển cả - Biển cả - HS trả lời -Có cát -Có màu xanh và có vị mặn -Để làm muối -HS trả lời - Gío rất mát - Học sinh lấy vở thực hành vào vở tập viết - HS theo dõi , đọc theo Tiết 4: Môn : Toán Bài : Luyện tập I. Mục đích yêu cầu : -Thực hiện được phép cộng ,trừ trong phạm vi 6. - Rèn Học sinh kỹ năng cộng, trừ trong phạm vi 6 II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Tranh minh hoạ SGK 2. Học sinh : Vở bài tập , SGK, bảng con , bộ thực hành III. Hoạt động và dạy học : Hoạt động của cô 1.Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ -Giáo viên yêu cầu HS đọc bảng trừ trong phạm vi 6 -Giáo viên ghi bảng: 6 – 4 – 2 =? 6 – 1 – 2 = ? -Nhận xét: Ghi điểm 3. Bài mới : Giới thiệu bài : Hôm nay cô và các em học tiết “ Luyện Tập” -Giáo viên ghi tên bài lên bảng Hoạt động1 : Thực hành Bài 1 : Tính -HS nêu yêu cầu của bài -Sử dụng bảng cộng trừ trong phạm vi 6 để làm bài tập. -Lưu ý viết thẳng cột. -y/c Học sinh nhận xét , sửa bài Bài 2 : Tính -HS tính nhẩm rồi điền kết quả. Lưu ý cho HS quan sát:Nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. -3 HS lên bảng làm -Nhận xét , chữa bài. Bài 3 ( = ) ? -HS thực hiện vế trái trước, so sánh rồi điền dấu thích hợp. -HS tự làm bài, chữa bài. Bài 4 : Số ? -HS thực hiện các công thức cộng trong phạm vi các số đã học để tìm 1 thành phần chưa biết. Bài 5 : Viết phép tính thích hợp -HS xem tranh, nêu bài toán , viết phép tính thích hợp. 4.Củng cố -Gọi HS đọcbảng cộng, trừ trong phạm vi 6 -GV tóm tắt nội dung bài -Nhận xét tiết học 5. Dặn dò -Bài tập về nhà : làm các bài ở VBT -Chuẩn bị : Phép cộng trong phạm vi 7. Hoạt động của trò Hát -3 Học sinh đọc -2Học sinh lên bảng làm , cả lớp làm bảng con 6 – 4 – 2 = 0 6 – 1 – 2 = 3 -Học sinh nhắc lại tên bài Bài 1 :Tính: 5 6 4 6 3 6 + - + - + - 1 3 2 5 3 6 6 3 6 1 6 0 Bài 2: Tính : 1 + 3 + 2=6 6 – 3 – 1 =2 6-1-2=3 Bài 3: ( ,= ) ? 2 + 35 Bài 4: Số? 3 + 2 = 5 3 + 3= 6 0+5=5 Bài 5: Viết phép tính thích hợp a/ 6 – 2 = 4 b/ 6-2=4 -2 HS đọc Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010 Tiết 1: Môn : Tiếng việt Bài : uôn – ươn I. Mục đích yêu cầu : -Học sinh đọc, viết được: uôn – ươn – chuồn chuồn – vươn vai -Đọc được từ và câu ứng dụng: Mùa thu,bầu trời như cao hơn.Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu , cào cào. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Tranh minh họa sgk 2. Học sinh: SGK, vở tập viết, bộ thực hành. III. Hoạt động dạy và học Hoạt động của cô 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ iên - yên -HS đọc vần , tiếng từ ứng dụng -HS đọc câu ứng dụng -Viết bảng con: cá biển , yên vui -Nhận xét : Ghi điểm 3. Bài mới Giới thiệu bài : Hôm nay , chúng ta sẽ học hai vần : uôn - ươn Giáo viên ghi bảng : uôn - ươn Hoạt động 1 :Học vần uôn a.Nhận diện vần: -Vần uôn được tạo bởi những con chữ nào? -Yêu cầu HS ghép cho cô vần uôn ? b- Đánh vần : -GV đọc mẫu uôn -GV hỏi : vần uôn được đánh vần như thế nào? GV chỉnh sửa, đánh vần mẫu *GV Yêu cầu HS ghép thêm vào vần uôn chữ ch và dấu huyền để tạo thành tiếng mới - GV yêu cầu HS đánh vần tiếng : chuồn? * GV giới thiệu tranh con chuồn chuồn , hỏi : Tranh vẽ gì? - GV ghi bảng : chuồn chuồn -GV đọc mẫu , chỉnh sửa nhịp đọc cho HS Hoạt động 2 :Học vần ươn -Vần ươn được tạo bởi những con chữ nào? - So sánh ươn với uôn? -Y/c hs ghép vần ươn b- Đánh vần : -GV đọc mẫu ươn -GV hỏi : vần ươn được đánh vần như thế nào? GV chỉnh sửa, đánh vần mẫu *GV Yêu cầu HS ghép thêm vào vần ươn chữ v để tạo thành tiếng mới - GV yêu cầu HS đánh vần tiếng : vươn? * GV giới thiệu tranh , hỏi : Tranh vẽ gì? - GV ghi bảng : vươn vai -GV đọc mẫu , chỉnh sửa nhịp đọc cho HS Hoạt dộng 3 :Đọc từ ứng dụng -Giáo viên ghi bảng: cuộn dây con lươn ý muốn vườn nhãn -Giáo viên giải thích từ: +Cuộn dây: đưa cuộn dây để HS quan sát +Ý muốn : điều mong muốn sẽ thực hiện được. +Con lươn:là loại cá nước ngọt, thân tròn , dài như rắn, mắt nhỏ, da trơn có nhớt, màu nâu, vàng,sống chui rúc trong bùn. +Vườn nhãn : vườn trồng toàn nhãn. - GV đọc mẫu c- Hướng dẫn viết bảng : * Giáo viên viết mẫu : uôn -Vần uôn được tạo bởi những con chữ nào? -Cao mấy ô li ? -Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn cách viết : vần uôn *Giáo viên viết mẫu : ươn, chuồn chuồn,vươn vai -Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn cách viết Nhận xét : Chỉnh sửa . Hoạt động của trò - Hát -2 Học sinh đọc -1Học sinh đọc -Học sinh viết bảng con - Học sinh nhắc lại -Vần uôn được tạo nên bởi uôvà n -HS ghép : uôn - HS phát âm vần uôn -HS : uô- nờ- uôn -HS ghép : chuồn -HS đánh vần tiếng : chờ – uôn –chuôn – huyền - chuồn - HS :tranh vẽ con chuồn chuồn - HS đọc : chuồn chuồn Cá nhân, dãy bàn, nhóm đồng thanh - Vần ươn được ghép bởi ươvà n - Giống : kết thúc n - Khác nhau : ươn bắt đầu từ ươ -HS ghép : ươn - HS phát âm vần ươn -HS : ươ-nờ-ươn -HS ghép : vươn -HS đánh vần tiếng : Vờ-ươn-vươn - HS :tranh vẽ vươn vai - HS đọc : vươn vai Cá nhân, dãy bàn, nhóm đồng thanh - HS đọc thầm , tìm và gạch chân tiếng mới -Học sinh đọc cá nhân, dãy bàn, nhóm đồng thanh -HS nghe - 2, 3 học sinh đọc lại -Con chữ uô và n -Cao 2 ô li -Học sinh viết bảng con -Học sinh quan sát và nhận xét độ cao của các con chữ -Học sinh viết bảng con Tiết 2: Luyện tập Hoạt động củacô Hoạt động 1 Luyện đọc * Luyện đọc các vần đã học ở tiết 1 *Đọc câu ứng dụng - GV chỉ tranh minh hoạ, hỏi : +Tranh vẽ gì ? -GV ghi bảng : Mùa thu,bầu trời như cao hơn.Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn. -GV nhận xét , chỉnh sửa . -GV đọc mẫu Hoạt đông2:Luyện nói -Giáo viên chỉ tranh và yêu cầu HS quan sát và nói theo những gợi ý sau: +Tranh vẽ gì ? +Em có biết những loại chuồn chuồn nào không?hãy kể tên những loại chuồn chuồn đó? +Em có thuộc những câu ca dao , tục ngữ nào nói về chuồn chuồn không? +Em đã trông thấy cào cào , châu chấu bao giờ chưa ? +Bắt được chuồn chuồn , châu chấu , cào cào em sẽ làm gì? +Em có nên ra nắng bắt chuồn chuồn , châu chấu , cào cào không? Vì sao? - Nhận xét . Hoạt động 3 : Luyện viết -GV gắn nội dung bài viết: uôn – ươn – chuồn chuồn – vươn vai -GV uốn nắn , chỉnh sửa cho HS -Chấm một số bài 4. Củng cố -GV chỉ bảng (SGK) 5. Dặn dò -Đọc lại bài vừa học -Chuẩn bị bài 51 : Ôn tập: -Nhận xét tiết học Hoạt động của trò -HS lần lượt đọc : uôn – chuồn – chuồn chuồn ươn – vươn – vươn vai - HS đọc từ ứng dụng : cá nhân , nhóm , lớp -HS quan sát , nhận xét : +Tranh vẽ giàn hoa thiên lí và 5 con chuồn chuồn - HS đọc thầm , tìm và gạch chân tiếng mới -HS đọc cá nhân, đồng thanh. - 2 – 3 HS đọc lại -HS đọc tên bài luyện nói: Chuồn chuồn, châu chấu , cào cào. +Tranh vẽ : chuồn chuồn, châu chấu , cào cào - HS kể - HS trả lời - HS lấy vở thực hành vào vở tập viết - HS theo dõi , đọc theo Tiết 3: Môn: Am nhạc Bài: ÔN TẬP:ĐÀN GÀ CON I.Mục đích yêu cầu: -Hát theo giai điệu lời 1 ,lời 2 của bài hát. - -Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. *Cho hs hát các bài hát và đọc thơ ca ngợi về thầy cô giáo. II.Chuẩn bị: Gv:-Sgk,thanh phách,Hát đúng giai điệu bài hát. Hs:Sgk,thanh phách III.Hoạt động dạy học: Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Khởi động: 2.Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài hát Đàn gà con(lời 1) -Nhận xét,đánh giá. 3.Bài mới:-Giới thiệu và ghi tên bài Đàn gà con -Giảng bài *Hoạt động1:Ôn lời 1: -Giới thiệu bài hát Đàn gà con -Gv hát mẫu 1-2 lần -Gv theo dõi hs hát +Chú ý:những chỗ lấy hơi. *Hoạt động 2:Học lời 2: -Gv hát mẫu 1-2 lần -Gv đọc lời ca cho hs đọc theo. -Gv dạy hát theo từng câu +Chú ý:những chỗ lấy hơi. -Vừa hát vừa gõ đệm theo phách -Cho hs vừa hát vừa nhún hai chân *Hoạt động3: Hát kết hợp vận động phụ họa -HDHS một số động tác phụ họa *Hoạt động 4*Cho hs hát các bài hát và đọc thơ ca ngợi về thầy cô giáo. 4.Củng cố: Cho cả lớp hát lại bài hát 1-2 lần -Nhận xét tiết học 5.Dặn dò: -Dặn hs học hát ở nhà -Chuẩn bị bài sau. -Hát -2 hs hát đơn ca. -Đọc tên bài -Lắng nghe -Hs hát theo nhóm,tổ -Hát kết hợp gõ đệm theo phách Trông kia đàn gà con lông vàng Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn Cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton. -Vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. -Lắng nghe -Đọc theo gv Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều Uống nước vào là no căng diều Rồi cùng nhau ta đi chơi Đàn gà con xinh kia ơi. -Hát kết hợp gõ theo phách. -Tập theo gv -Thi đua hát Tiết 4. SINH HOẠT LỚP I.Mục đích yêu cầu -Đánh giá kết quả học tập, sinh hoạt tuần 12 -Đề ra biện pháp khắc phục và lên kế hoạch tuần 13 II.Các hoạt động lên lớp. 1Khởi động. 2.Sinh hoạt lớp -GV nhận xét: a.Đạo đức: Các em chưa thật ngoan trong lớp còn hay nói chuyện riêng, hay đùa nghịch mất trật tự trong lớp b.Học tập: Một số em có ý thức học tập tốt, ngoan. Săn,Phúc,… -Tồn tại:Còn một số em lười học,nghỉ học vô lí do .Thiên,Han,… -Hầu hết các em viết còn cẩu thả ,chưa chú trọng đến việc học. -Giữ gìn sách vở chưa cẩn thận. c.Các công tác khác:Thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân tương đối sạch sẽ, bảo quản tốt cơ sở vật chất của nhà trường -Tồn tại: một số em đi học quần áo còn bẩn, vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ:Hơn,Hải,Thăn 3.Kế hoạch tuần 13 a.Đạo đức:Khắc phục tình trạng nói chuyện riêng trong lớp, không chơi đùa nghịch . -Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ bạn bè b.Học tập: Học bài và làm bài trước khi đến lớp. -Có ý thức rèn chữ viết. -Khắc phục tồn tại ở tuần 12 *Biện pháp thực hiện: GV thường xuyên KT việc học bài ở nhà của hs, thường xuyên kt đồ dùng học tập để nhắc nhở c.Các công tác khác: tham gia vệ sinh lớp học,vệ sinh thân thể sạch sẽ. ***************************************

File đính kèm:

  • doctat ca t 12.doc
Giáo án liên quan