Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 23

I. Mục tiờu:

 1. Biết đọc nhấn giọng những từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng hồi hộp, hào hứng, thể hiện được niềm khâm phục của người kể chuyện về tài xử kiện của ông quan án.

 2. Hiểu ý nghĩa của bài : Ca ngợi trớ thụng minh, tài xử kiện của vị quan ỏn.

 3. Giáo dục học sinh tính thật thà.

II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ bài đọc.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc63 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn lớp 5 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y lỏi - Vế2:mà chỳng cũn lấy luụn cả bàn đạp phanh Bài tập 2: a/ Khụng chỉmà b/Khụng những ..mà hoặc Chẳng nhữngmà.. c/Khụng chỉ.mà 3. Củng cố, dặn dò. Nhắc lại ghi nhớ kiến thức về cõu ghộp tăng tiến. +Bài sau:Mở rộng vốn từ trật tự, an ninh Kể chuyện - T. số 23. KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/Mục tiờu: 1. Rốn kĩ năng núi : - Biết kể bằng lời của mỡnh một cõu chuyện đó nghe, đó đọc về những người gúp sức mỡnh bảo vệ trật tự, an ninh. - Hiểu cõu chuyện, biết trao đổi với cỏc bạn về nội dung, ý nghĩa cõu chuyện. 2. Rốn kĩ năng nghe : HS nghe bạn kể, nhận xột đỳng lời kể của bạn. II/Chuẩn bị: + Một số sỏch, truyện, bài bỏo viết về cỏc chiến sĩ an ninh, cụng an, bảo vệ ... + Bảng lớp viết đề bài. + Bảng phụ viết tiờu chuẩn đỏnh giỏ bài kể chuyện. III/Hoạt động dạy học: TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 5’ 1’ 6’ 11’ 13’ 4’ 2HS kể chuyện và trả lời cõu hỏi. Nxét, cho điểm. *GV viết đề trên bảng. +HS đọc đề bài. HS nêu yêu cầu của đề bài - GV gạch chõn từ quan trọng. +GV giải thớch : bảo vệ trật tự, an ninh chống lại mọi người xõm phạm, quấy rối, giữ yờn ổn chớnh trị, xó hội. + 4HS tiếp nối nhau đọc gợi ý 1, 2, 3,4 trong sgk.Tr50 +Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. +Yờu cầu HS giới thiệu về cõu chuyện mỡnh sẽ kể ( Em kể câu chuyện gì? Nhân vật em muốn nói đến có hành động như thế nào để góp sức bảo vệ trật tự, an ninh?) *HS đọc gợi ý 3 SGK và thực hành kể chuyện trong nhóm. *HS thi kể chuyện trước lớp – Cả lớp theo dõi câu chuyện bạn kể, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện – GV treo bảng phụ ghi tiêu chí đgiá bài KC. - Cả lớp và GV nxét, tính điểm theo tiêu chuẩn đã nêu, bỡnh chọn HS kể chuyện hấp dẫn nhất, cõu chuyện cú nội dung hay nhất. Nxét tiết học, dặn chuẩn bị cho tiết 21. 1.Kiểm tra bài cũ. kể lại cõu chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng. ? Nêu ý nghĩa câu chuyện. ? Theo em ụng Nguyễn Khoa Đăng là người thế nào? 2. Bài mới. * Giới thiệu bài. * HD kể chuyện. * Tìm hiểu đề bài: Đề bài :Kể một cõu chuyện em đó nghe hoặc đó đọc về những người đó gúp sức bảo vệ trật tự, an ninh. * Kể trong nhóm. * Thi kể và trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện. 3. Củng cố, dặn dò. Về kể lại câu chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe. Chuẩn bị câu chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ở tuần 24. Ngày soạn : 28/1/2008 Ngày dạy : Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2008 Thể dục – T.Số 45 Nhảy dây- Bật cao. Trò chơi: Qua cầu tiếp sức I/Mục tiờu: ễn di chuyển tung và bắt búng, ụn nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau. Yờu cầu thực hiện động tỏc tương đối chớnh xỏc. ễn bật cao. Yờu cầu thực hiện động tỏc cơ bản đỳng. Làm quen trũ chơi “Qua cầu tiếp sức”. Yờu cầu biết cỏch chơi và tham gia chơi được. II/Chuẩn bị: Địa điểm: Trờn sõn trường. Phương tiện: Chuẩn bị mỗi em 1 dõy và đủ số lượng búng để HS tập luyện. III/Hoạt động dạy học: TG HĐ của GV và HS Định lượng Nội dung 5’ 10’ 10’ 10’ 5’ +GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu tiết học. GV điều khiển –Cả lớp thực hiện HS nêu lại cách chơi - Cả lớp thực hiện trò chơi. *Cỏc tổ tập theo khu vực đó quy định, dưới sự điều khiển của nhúm trưởng, tõp đi chuyển tung bắt búng qua lại theo nhúm 2 người, khụng để búng rơi. +Thi di chuyển và tung bắt búng theo từng đụi, mỗi lần tung và bắt búng qua lại. * Cỏc tổ tập theo khu vực đó quy định. +Phương phỏp tổ chức tập luyện như trên. *GV làm mẫu cỏch bật nhảy với tay lờn cao chạm vào vật chuẩn, sau đú cho HS bật nhảy thử một số lần. +Cho HS chơi chớnh thức theo lệnh của GV. *GV nờu tờn trũ chơi, phổ biến cỏch chơi và quy định chơi cho HS. Chia lớp thành cỏc đội chơi đều nhau rồi cho chơi thử 1 lần trước khi chơi chớnh thức. +GV chỳ ý nhắc HS khụng được đựa nghịch khi đang đi trờn cầu để đảm bảo an toàn. Cả lớp thực hiện. +GV cựng HS hệ thống lại bài học. +GV giao bài về nhà. 1lần 3lần 2 lần 1. Phần mở đầu +Chạy thành vũng trũn xung quanh sõn tập. +Đứng thành vũng trũn khởi động cỏc khớp cổ tay, chõn, gối. +Thực hiện trũ chơi “Lăn búng”. 2. Phần cơ bản *ễn di chuyển tung và bắt búng *ễn nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau. *Tập bật nhảy cao với tay lờn cao chạm vật chuẩn *Làm quen trũ chơi “ Qua cầu tiếp sức” 3. Phần kết thúc +Chạy chậm, thả lỏng tớch cực kết hợp hớt thở sõu. Ôn: Nhảy dõy kiểu chõn. trước, chõn sau để chuẩn bị kiểm tra. Ngày soạn : 29/1/2008 Ngày dạy : Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2008 Thể dục – T.Số 46 Nhảy dây. Trò chơi: Qua cầu tiếp sức I/Mục tiờu: ễn di chuyển tung và bắt búng, ụn nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau. Yờu cầu thực hiện động tỏc tương đối chớnh xỏc. Làm quen trũ chơi “Qua cầu tiếp sức”. Yờu cầu biết cỏch chơi và tham gia chơi được. II/Chuẩn bị: Địa điểm: Trờn sõn trường. Phương tiện: Chuẩn bị mỗi em 1 dõy và đủ số lượng búng để HS tập luyện. III/Hoạt động dạy học: TG HĐ của GV và HS Định lượng Nội dung 5’ 30’ 5’ +GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu tiết học. GV điều khiển –Cả lớp thực hiện HS nêu lại cách chơi - Cả lớp thực hiện trò chơi. *Cỏc tổ tập theo khu vực đó quy định, dưới sự điều khiển của nhúm trưởng, tõp đi chuyển tung bắt búng qua lại theo nhúm 2 người, khụng để búng rơi. +Thi di chuyển và tung bắt búng theo từng đụi, mỗi lần tung và bắt búng qua lại 3 lần trở lờn. *Cỏc tổ tập theo khu vực đó quy định do tổ trưởng điều khiển. + Các tổ thi đua + HS,GVNX. *GV nờu tờn trũ chơi, phổ biến cỏch chơi và quy định chơi cho HS. Chia lớp thành cỏc đội chơi đều nhau rồi cho chơi thử 1 lần trước khi chơi chớnh thức. +GV chỳ ý nhắc HS khụng được đựa nghịch khi đang đi trờn cầu để đảm bảo an toàn. Cả lớp thực hiện trò chơi. +GV cựng HS hệ thống lại bài học. +GV giao bài về nhà: 1 lần 1 lần 1. Phần mở đầu +Chạy thành vũng trũn xung quanh sõn tập 1 phỳt. +Đứng thành vũng trũn khởi động cỏc khớp cổ tay, chõn, gối. +Thực hiện trũ chơi “Lăn búng”. 2. Phần cơ bản *ễn di chuyển tung và bắt búng. *ễn nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau. *Trũ chơi “ Qua cầu tiếp sức” 3. Phần kết thúc +Chạy chậm, thả lỏng tớch cực kết hợp hớt thở sõu . Ôn: Nhảy dõy kiểu chõn trước, chõn sau Sinh hoạt - T.số 23 Sơ kết tuần Giáo dục lao động trồng cây mùa xuân I. Mục tiêu - HS nhận thấy ưu khuyết điểm trong tuần, nắm được phương hướng tuần 24. - Giáo dục HS ý thức lao động trồng cây. II. Các hoạt động dạy học 1. Sơ kết tuần * Nhận xét ưu, khuyết điểm tuần 23: + Chuyên cần:................................................................................................................................ + Đạo đức: .......................................................................................................................... + Học tập: ........................................................................................................................... + Nề nếp:............................................................................................................................. + Lao động:......................................................................................................................... * Phương hướng tuần 24 - Nâng cao tỉ lệ chuyên cần. - Duy trì tốt nề nếp chào hỏi. - Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của trường, của lớp. - Tích cực học tập; giữ gìn sách vở sạch đẹp; rèn chữ viết. - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đảm bảo mặc đủ ấm khi đến lớp. - Bảo vệ và chăm sóc cây. 2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu: + Cây xanh có tác dụng gì? + Cần phải làm gì để cây xanh luôn tồn tại và phát triển? + Chúng ta cần bảo vệ cây xanh như thế nào? HS báo cáo kết quả thảo luận. HSNX ,bổ sung. GVKL: Cần phải trồng và bảo vệ cây xanh để không khí luôn trong lành. - HS làm việc cá nhân: Vẽ tranh tuyên truyền về ý thức trồng cây và bảo vệ cây. Các nhóm trình bày và giới thiệu sản phẩm. HS, GVNX. Nhận xét của Ban giám hiệu .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Kĩ thuật –T.Số 23 LẮP XE CẦN CẨU (T2) I/Mục tiờu: HS cần phải: +Chọn đỳng và đủ cỏc chi tiết để lắp xe cần cẩu. +Lắp được xe chở hàng đỳng kĩ thuật, đỳng quy định. +Rốn luyện tớnh cẩn thận và đảm bảo an toàn trong khi thực hành. II/Chuẩn bị: *HS: Bộ lắp ghộp mụ hỡnh kĩ thuật. III/Hoạt động dạy học: TG HĐ của GV và HS Nội dung 3’ 1’ 33’ 3’ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. *HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào lắp hộp. GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. * HS nêu phần ghi nhớ trong SGK/ 79. HS QS kĩ các hình trong SGK và ĐT nội dung của từng bước lắp. GV lưu ý HS: + Vị trí trong, ngoài của các chi tiết và vị trí của các lỗ khi lắp các thanh giằng ở giá đỡ cẩu. + Phân biệt mặt phải và mặt trái để sử dụng vít khi lắp cần cẩu. GVQS và uốn nắn kịp thời những HS lắp còn lúng túng. * HS lắp ráp theo các bước trong SGK. GV lưu ý: + Hãy chú ý đến độ chặt của các mối ghép và độ nghiêng của cần cẩu. + Khi lắp ráp xong cần quay tay để kiểm tra xem dây tời quấn vào, nhả ra có dễ dàng không; kiểm tra cần cẩu có quay được theo các hướng và có nâng hàng lên và hạ hàng xuống không. * HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm. GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm. Cử 2-3 HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của bạn. GVNX, đánh giá sản phẩm của HS. HS tháo rời các chi tiết và xếp chúng vào ngăn hộp. GVNX, dặn dò. 1. Bài cũ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 2. Bài mới * Giới thiệu bài * Thực hành lắp xe cần cẩu. a) Chọn chi tiết b) Lắp từng bộ phận (SGK /77, 79) c) Lắp ráp xe cần cẩu (SGK/ 79) * Đánh giá sản phẩm (SGK/ 79) 3. Củng cố, dặn dò. Chuẩn bị bài: Lắp xe ben

File đính kèm:

  • docTuan 23.doc