Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 7 (buổi chiều)

I/ Mục tiêu:

- Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích, giải các bài toán có liên quan đến diện tích.

- Rèn kĩ năng giải toán.

- Giáo dục ý thức học tập tốt môn học.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: nội dung bài.

 - HS : VBT Toán, BTTN Toán 5, bảng con.

 

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc35 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 7 (buổi chiều), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m nổi bật nội dung chớnh trong bài) - HS luyện diễn cảm theo nhúm 2. GV theo dừi uốn nắn. - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp. - Lớp nhận xột, bỡnh chọn nhúm cú nhiều bạn đọc tốt nhất. 3. Củng cố, dặn dũ: - - HS nêu lại ý nghĩa của truyện - GV nhận xột tiết học, khen ngợi những HS đọc bài tốt. - Dặn HS về nhà chịu khú rốn đọc diễn cảm. \ Tuần 15 Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 Bồi dưỡng Toán Ôn luyện I)Mục tiêu:Giúp hs: - Củng cố cách tìm thành phần chưa biết - Giải toán có liên quan đến chia số thập phân - Giáo dục HS có ý thức tự giác rèn đọc diễn cảm, II) Đồ dùng dạy học III)Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1: Tìm x - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm - Gv yêu cầu hs làm bài - Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp của bạn - Gv yêu cầu hs giải thích cách làm Bài 2 : Tìm y trong phép chia có dư: - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán - Gv yêu cầu hs tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng - Gv gọi lần lượt 2 hs trình bày cách làm Bài 3: - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm 3: Củng cố,dặn dò: - Gv nhận xét đánh giá giờ học Hoạt động của trò - Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm - Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm a) b) - Hs nhận xét bài bạn - Hs lần lượt giải thích cách làm -1 hs đọc đề bài trước lớp - Hs có thể trao đổi với nhau để tìm cách làm - hs lên bảng làm a) y : 2,6 = 0,13(dư 0,012) y = 0,13 x 2,6 + 0,012 y = 0,35 b) 20,06 : y = 5,81(dư 0,0155) y =( 20,06 - 0,0155) : 5,81 y = 3,45 - Hs nhận xét bài bạn - 1 hs đọc đề bài trước lớp - 1 hs lên bảng làm - Hs cả lớp làm vào vở 5 lần tổng hai số là: 5,79 x 5 = 28,95 4 lần số thứ nhất là: 33,87 - 28,95 = 4,92 Số thứ nhất là: 4,92 : 4 = 1,23 Số thứ hai là: 5,79 - 1,23 = 4,56 Đáp số:1,23 ; 4,56 - Hs nhận xét bài bạn Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010 Toán ôn tỷ số phần trăm I)Mục tiêu: - Giúp hs củng cố cách viết phân số dưới dạng tỷ số phần trăm - Biết giải bài toán có liên quan đến tỷ số phần trăm II)Tiến trình lên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A/HĐ 1:Kiểm tra B/HĐ 2: Luyện tập Bài 1: Viết theo mẫu: Mẫu: - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm - Gv yêu cầu hs làm bài - Gv gọi hs chữa bài trên bảng lớp - Gv yêu cầu hs giải thích cách làm - Gv yêu cầu 2 hs nhắc lại quy tắc nhân hai số thập phân Bài 2 : Viết theo mẫu: Mẫu: - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán - Gv yêu cầu hs khá tự làm bài và đi giúp đỡ những hs còn lúng túng - Gv gọi 2 hs trình bày cách làm Bài 3: - Gv yêu cầu hs đọc đề bài toán và nêu cách làm 3:Củng cố,dặn dò: - Gv nhận xét đánh giá giờ học - Hs đọc đề bài rồi nêu cách làm - Hs lần lượt lên bảng làm bài ,hs cả lớp làm vào vở - Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng - Hs lần lượt giải thích cách làm - 1 hs đọc đề bài trước lớp - Hs có thể trao đổi với nhau để tìm cách làm - 2 hs lên bảng làm - Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng -1 hs đọc đề bài trước lớp -1 hs lên bảng làm -hs cả lớp làm vào vở Đàn gà có tất cả là: 42+58=100(con) Tỷ số phần trăm số gà trống so với đàn gà là: 42:100 = Tỷ số phần trăm số gà mái so với đàn gà là: 58:100 = Đáp số: 42%;58% -Hs nhận xét bài bạn làm đúng/sai.Nếu sai thì sửa lại cho đúng Luyện đọc : Hạt gạo làng ta .Buôn Chư Lênh đón cô giáo. I. Mục tiêu yêu cầu : - HS nắm vững và khắc sâu hơn nội dung kiến thức đã học . - Biết đọc thuộc lòng bài : Hạt gạo làng ta và đọc diễn cảm bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo . II.Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ trong SGK . III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : Y/C 2 HS đọc lại bài : Buôn Chư Lênh đón cô giáo .GV nhận xét ghi điểm . 3. Bài luyện : a. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học . b. Các hoạt động dạy học ; *).Luyện đọc thuộc lòng bài : Hạt gạo làng ta . -Y/C HS luyện đọc bài theo nhóm 2 . - GV quan sát giúp đỡ HS yếu đọc - Cho một số nhóm lên đọc thi trước lớp . - GV kết hợp ra các câu hỏi trong SGK yêu cầu HS trả lời . - GV cùng HS nhận xét đánh giá , nhắc lại ND bài học . - Gọi HS đọc thuộc lòng bài trước lớp . - GV nhận xét khen HS đọc thuộc tốt . *). Luyện đọc bài : Buôn Chư Lênh đón cô giáo . - Cho HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 4 - GV quan sát giúp đỡ HS đọc . - Yêu cầu các nhóm lên đọc thi trước lớp . - GV cùng HS nhận xét , đánh giá khen cá nhân và nhóm đọc tốt . - Y/C HS nhắc lại nội dung bài . 4. củng cố dặn dò : - GV nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn học sinh về luyện đọc thêm . 1 HS đọc toàn bộ bài . - HS luyện đọc trong nhóm 2 . - Một số nhóm lên đọc thi trước lớp . - Lớp nhận xét đánh giá . 1-2 HS nhắc lại ND ý nghĩa bài học . - HS đọc thuộc lòng bài . - HS khác nhận xét , đánh giá . - HS luyện đọc theo nhóm 4 . - Các nhóm luyện đọc trong nhóm - Các nhóm đọc thi lần lượt trước lớp - Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . - 2 HS nhắc lại nội dung bài ... Tuần 16 Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2010 Bồi dưỡng Toán Ôn luyện I.Mục tiờu. - Học sinh giải thành thạo 2 dạng toỏn về tỉ số phần trăm; tỡm số phần trăm của 1 số, tỡm 1 số khi biết số phần trăm của nú. Tỡm tỉ số phần trăm giữa 2 số. - Rốn kĩ năng trỡnh bày bài. - Giỳp HS cú ý thức học tốt. II. Đồ dựng: Bảng nhóm III.Cỏc hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.ễn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. Bài 1: Tỡm tỉ số phần trăm của a) 8 và 60 b) 6,25 và 25 Bài 2: Một người bỏn hàng đó bỏn được 450.000 đồng tiền hàng, trong đú lói chiếm 12,5% tiền vốn. Tớnh tiền vốn? - GV nhận xột Bài 3: Một đội trồng cõy, thỏng trước trồng được 800 cõy, thỏng này trồng được 960 cõy. Hỏi so với thỏng trước thỡ thỏng này đội đú đó vượt mức bao nhiờu phần trăm ? - HD hs tìm hiểu yêu cầu bài - HD cách làm - GV chấm một số bài và nhận xột 4. Củng cố dặn dũ. - GV nhận xột giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS đọc kĩ đề bài. - 2HS lên bảng làm bài tập - HS lần lượt lờn chữa bài Lời giải: a) Tỉ số phần trăm của 8 và 60 là: 8 : 60 = 0,1333 = 13,33 % b) Tỉ số phần trăm của 6,25 và 25 là: 6,25 : 25 = 0,25 = 25% - HS đọc kĩ đề bài. - 1HS làm bài tập vào bảng nhóm, lớp làm vở Lời giải: Coi số tiền bỏn được là 100%. Số tiền lói là: 450000 : 100 12,5 = 56250 (đồng) Số tiền vốn cú là: 450000 – 56250 = 393750 (đồng) Đỏp số: 393750 đồng. - HS đọc kĩ đề bài. - 1HS làm bài tập vào bảng nhóm, lớp làm vở Lời giải: Thỏng này, đội đú đó làm được số % là: 960 : 800 = 1,2 = 120% Coi thỏng trước là 100% thỡ đội đú đó vượt mức số phần trăm là: 120% - 100% = 20 % Đỏp số: 20 %. Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2010 Toán ôn luyện I.Mục tiờu. - Học sinh giải thạo về cỏc dạng toỏn về tỉ số phần trăm tỡm số phần trăm. - Rốn kĩ năng trỡnh bày bài. - Giỳp HS cú ý thức học tốt. II. Đồ dựng: Hệ thống bài tập. III.Cỏc hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.ễn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. HĐ1: ễn lại cỏc dạng về tỉ số phần trăm - Cho HS nờu lại cỏc dạng toỏn về tỉ số phần trăm - Tỡm tỉ số phần trăm của 2 số - Tỡm số phần trăm của 1 số - Tỡm 1 số khi biết số phần trăm của số đú HĐ2:Thực hành. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lờn chữa bài - GV giỳp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xột. Bài 1: Một xưởng sản xuất đề ra là phải thực hiện được 1200 sản phẩm, do cải tiến kỹ thuật nờn họ đó thực hiện được 1620 sản phẩm. Hỏi họ đó vượt mức bao nhiờu phần trăm kế hoạch. Bài 2: Một người đi bỏn trứng gồm 2 loại: Trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà là 160 quả, chiếm 80% tổng số trứng. Hỏi người đú đem bỏn ? quả trứng vịt ? Bài 3: Lớp 5A cú 40 bạn. Cụ đó cử 20% số bạn trang trớ lớp, 50% số bạn quột sõn, số bạn cũn lại đi tưới cõy. Hỏi mỗi nhúm cú bao nhiờu bạn? 4. Củng cố dặn dũ. - GV nhận xột giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trỡnh bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lờn chữa bài Lời giải: 1620 sản phẩm chiếm số % là: 1620 : 1200 = 1,35 = 135% Họ đó vượt mức số phần trăm so với kế hoạch là : 1355 – 100% = 35 % Đỏp số: 35%. Lời giải: Coi số trứng đem bỏn là 100%. Số phần trăm trứng vịt cú là: 100% - 80% = 20 % Người đú đem bỏn số quả trứng vịt là: 160 : 80 20 = 40 (quả). Đỏp số: 40 quả. Lời giải: Coi 40 bạn là 100%. Số bạn trang trớ lớp cú là: 40 : 100 20 = 8 (bạn) Số bạn quột sõn cú là: 40 : 100 50 = 20 (bạn) Số bạn đi tưới là: 40 – ( 8 + 20 ) = 12 (bạn) Đỏp số: 8 (bạn); 20 (bạn); 12 (bạn) - HS lắng nghe và thực hiện. Rèn đọc Bài: Về ngôI nhà đang xây Thầy thuốc như mẹ hiền. I. Mục tiêu: - HS nắm vững và khắc sâu hơn nội dung kiến thức đã học . - Biết đọc diễn cảm bài - Giỳp HS cú ý thức học tốt. II.Đồ dùng dạy học : - SGK . III. Các hoạt động dạy học : 1. ổn định tổ chức : Hát 2. Kiểm tra bài cũ : Y/C 2 HS đọc lại bài : Thầy thuốc như mẹ hiền .GV nhận xét ghi điểm . 3. Bài luyện : a. Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học . b. Các hoạt động dạy học ; *).Luyện đọc bài thơ : Về ngôi nhà đang xây - GV quan sát giúp đỡ HS yếu đọc - Cho một số nhóm lên đọc thi trước lớp . - GV kết hợp ra các câu hỏi trong SGK yêu cầu HS trả lời . - GV cùng HS nhận xét đánh giá , nhắc lại ND bài học . *). Luyện đọc bài :Thầy thuốc như mẹ hiền - Cho HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm4 - GV quan sát giúp đỡ HS đọc . - Yêu cầu các nhóm lên đọc thi trước lớp . - GV cùng HS nhận xét , đánh giá khen cá nhân và nhóm đọc tốt . - Y/C HS nhắc lại nội dung bài . 4. củng cố dặn dò : - GV nhận xét đánh giá tiết học . - Dặn học sinh về luyện đọc thêm . Chuẩn bị bài : Về ngôi nhà đang xây . - 1 HS đọc toàn bộ bài . - HS luyện đọc trong nhóm 2 . - Một số nhóm lên đọc thi trước lớp - Lớp nhận xét đánh giá . - 1-2 HS nhắc lại ND ý nghĩa bài học . - HS luyện đọc theo nhóm 4 . - Các nhóm luyện đọc trong nhóm . - Các nhóm đọc thi lần lượt trước lớp , - Các nhóm khác nhận xét , đánh giá . - 2 HS nhắc lại nội dung bài ...

File đính kèm:

  • docgiao an buoi chieu lop 5.doc
Giáo án liên quan