Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 7, 8

I. Mục tiêu : Giúp HS củng cố về :

-Quan hệ giữa 1 và và ; và .

-Tìm một thành phần chưa biết của phép tính với phân số .

-Giải bài toán liên quan đến trung bình cộng .

II. Các hoạt động dạy học :

 

doc53 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 7, 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tröôûng baùo caùo. -Ñoäi côø ñoû sô keát thi ñua. -Laéng nghe giaùo vieân nhaän xeùt chung. -Laéng nghe giaùo phoå bieán. -Thöïc hieän. Toán ( TH ) : ÔN LUYỆN CHUNG *Hướng dẫn hs làm các bài toán ở vở BTT * HS làm vở BTT Thứ ba 6/10/09 Tiếng Việt ( TH ) : RÈN CHÍNH TẢ: KÌ DIỆU RỪNG XANH * HưỚNG dẫn hs viết từ khó và viết lại cả bài chính tả *Hs rèn viết từ khó vào bảng con và viết lại bài chính tả . Tiếng Việt ( TC ): ÔN LUYỆN VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I-Mục tiêu: -Luyện tập, củng cố về từ nhiều nghĩa. Biết phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một từ -Rèn kĩ năng sử dụng từ nhiều nghĩa trong viết văn. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT *GV: Dàn ý bài văn tả cảnh hồ Khe Tân III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS trao đổi trong nhóm tự ôn tập kiến thức về từ nhiều nghĩa (nhận xét, ghi nhớ) *GV nhận xét, kết luận chung 2-Luyện tập thực hành Bài 1: -Xác định nghĩa của từ in đậm trong các câu sau: 1.Em vừa ăn cơm tối. 2.Bạn ấy chơi cờ ăn gian. Bài 2: -Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ sau: chân -GV chốt ý 3-Chấm, chữa bài trong vở bài tập Nhận xét tiết học -HS trao đổi phần nhận xét và ghi nhớ đã học -HS làm bài và trình bày, lớp nhận xét Ăn (1): Nghĩa gốc Ăn (2): Nghĩa chuyển -Làm bài cá nhân *Mẫu: Em bị đau chân. Xa tít ngoài khơi là đường chân trời. Thứ năm 8/10/09 Tiếng Việt ( TC ) : ÔN LUYỆN VỀ VĂN TẢ CẢNH I-Mục tiêu: -Luyện tập trình bày dàn ý cho bài văn tả cảnh. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT *GV: Dàn ý bài văn tả cảnh hồ Khe Tân III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS trao đổi trong nhóm tự ôn tập kiến thức về cách lập dàn ý trong văn tả cảnh *GV nhận xét, kết luận chung 2-Luyện tập thực hành a)Trình bày dàn ý đã lập -Cho HS trình bày dàn ý đã lập tả cảnh sông nước (ví dụ hồ Gươm) *GV nhận xét góp ý b)Luyện tập viết đoạn văn -Cho HS dựa vào dàn ý viết đoạn văn và trình bày *GV nhận xét, góp ý, chữa bài 3-Chấm, chữa bài trong vở bài tập Nhận xét tiết học -HS trao đổi về cách ghi chép sáp xếp các ý khi quan sát cảnh vật, lập dàn ý bài văn tả cảnh -HS trình bày, lớp nhận xét -HS tự chữa lại dàn ý -HS làm bài cá nhân -Một số em trình bày , lớp nhận xét Thứ ba/6/10/09 Toán ( TC ) : LUYỆN ĐỌC - VIẾT SỐ THẬP PHÂN I-Mục tiêu: -Ôn luyện, củng cố về đọc - viết số thập phân. -Rèn luyện kĩ năng nhận biết hàng của số thập phân. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT Toán; *GV: Tổng hợp kiến thức, thiết kế bài tập để HS luyện tập. III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức về số thập phân đã học. -Cho một số HS nêu trước lớp *GV kết luận chung 2-Luyện tập thực hành Bài 1: Cho 2 HS lên bảng viết số thập phân, HS dưới lớp đọc -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Đọc các số thập phân theo hàng: -Cho HS đọc các số thập phân và nêu giá trị của các chữ số theo hàng : 25,46 -Giá trị của chữ số 4 -Cho HS tự nêu thêm một số ví dụ *Làm bài tập trong vở bài tập 3-Chữa bài trong vở bài tập -Cho HS nhắc lại cách đọc, viết số thập phân -Nhận xét tiết học -Đọc-viết số thập phân, xá định hàng của số thập phân. -2-3 HS thực hiện -HS dưới lớp đọc các số thập phân, 2 HS viết số trên bảng. *Mẫu: 25,46: 2 chục 5 đơn vị 4 phần mười 6 phần trăm -Chữ số 4 có giá trị là 4 phần mười -Tự nêu ví dụ và thực hiện -Làm bài cá nhân Thứ tư/7/10/09 Toán ( TC ): LUYỆN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN I-Mục tiêu: -Ôn luyện, củng cố về tính chất cơ bản của số thập phân; so sánh số thập phân. -Rèn luyện kĩ năng so sánh số thập phân. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT Toán; *GV: Tổng hợp kiến thức, thiết kế bài tập để HS luyện tập. III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức về số thập phân đã học. -Cho một số HS nêu trước lớp *GV kết luận chung 2-Luyện tập thực hành Bài 1: Cho 2 HS lên bảng viết số thập phân, HS dưới lớp đọc -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Đọc các số thập phân theo hàng: -Cho HS đọc các số thập phân và nêu giá trị của các chữ số theo hàng : 25,46 -Giá trị của chữ số 4 -Cho HS tự nêu thêm một số ví dụ *Làm bài tập trong vở bài tập 3-Chữa bài trong vở bài tập -Cho HS nhắc lại cách đọc, viết số thập phân -Nhận xét tiết học -HS tự ôn tập kiến thức về số thập phân bằng nhau, so sánh số thập phân -2-3 HS thực hiện -HS dưới lớp đọc các số thập phân, 2 HS viết số trên bảng. *Mẫu: 25,46: 2 chục 5 đơn vị 4 phần mười 6 phần trăm -Chữ số 4 có giá trị là 4 phần mười -Tự nêu ví dụ và thực hiện -Làm bài cá nhân Tiếng Việt ( TH ) : RÈN ĐỌC : TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ * HưỚNG dẫn hs rèn đọc diễn cảm bài thơ và trả lời câu hỏi. * Hs rèn đọc theo nhóm và trả lời câu hỏi. * Các nhóm thi đọc diễn cảm. Thứ hai/5/10/09 Toán ( TH ): LUYỆN TẬP ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH I-Mục tiêu: -Ôn luyện, củng cố về giải toán có liên quan đến diện tích . -Rèn luyện kĩ năng đổi đơn vị đo diện tích. II-Chuẩn bị: *HS: Ôn tập kiến thức đã học, hoàn thành bài tập trong vở BT Toán; *GV: Tổng hợp kiến thức, thiết kế bài tập để HS luyện tập. III-Hoạt động dạy-học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1-Hướng dẫn ôn tập kiến thức: -Tổ chức cho HS tự ôn tập kiến thức về đổi đơn vị đo diện tích. -Cho một số HS nêu trước lớp *GV kết luận chung 2-Luyện tập thực hành Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bài 2: Viết số đo có đơn vị là mét vuông GV hướng dẫn mẫu: 4m2 26dm2 = 4m2 + m2 = 4 m2 Bài 3: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó ? 3-Chữa bài trong vở bài tập -Cho HS nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền kề -Nhận xét tiết học -Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề. -2-3 HS thực hiện Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép tính sau là: 2m2 85cm2 = ... cm2 A. 285 B. 28500 C. 2085 D. 20085 -HS làm bài trên bảng, chữa bài 4m2 26dm2 ; 9m2 15dm2 21m2 8dm2 ; 73dm2 -HS làm bài trên bảng, chữa bài Bài giải Diện tích căn phòng là: 6 x 4 = 24 (m2) ; 24 m2 = 240 000cm2 1m 20cm = 120cm Diện tích một mảnh gỗ là: 120 x 20 = 2400cm2 Số mamhr gỗ cần để lát đủ căn phòng là: 240 000 : 2400 = 100 (mảnh gỗ) Đsố: 100 mảnh gỗ Tiếng Việt ( TH ) : RÈN ĐỌC : NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT * Hướng dẫn hs đọc diễn cảm và trả lời câu hỏi. Thứ ba/13/10/09 Toán ( TC ) : ĐỌC,VIẾT,SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN I.Muïc tieâu - Naém vöõng caùch ñoïc , vieát soá thaäp phaân - Bieát caùch so saùnh soá thaäp phaân II.Ñoà duøng daïy hoïc GV : baûng phuï ghi saún baøi taäp 1 III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1.Baøi môùi *Giôùi thieäu : GV neâu y/c tieát hoïc Baøi 1 : GV ñöa baûng ghi BT1 Goïi hs ñoïc noái tieáp vaø phaân tích haøng cuûa töøng chöõ soá trong soá thaäp phaân ñoù Goïi hs nhaéc laïi caùch ñoïc soá thaäp phaân Baøi 2 GV ñoïc cho hs vieát baûng con khoaûng 10 soá thaäp phaân . 1Hs vieát treân baûng lôùp GV nhaän xeùt : Baøi 3 ( VBT , Baøi 1 tr 48 ) GV cho hs ñoïc ñeà toaùn Neâu caùch thöïc hieän GV löu yù cho hs Toå chöùc laøm baøi caù nhaân 1 hs laøm baûng phuï GV chöõa baøi cho hs , kieåm tra hs sai Baøi 4 ( VBT baøi 2 tr 48 ) HS ñoïc ñeà toaùn Thöïc hieän caù nhaân vaøo VBT 1 hs laøm baûng GV ghi ñieåm hs Chöõa baøi , thoáng keâ , söûa sai (neáu coù ) hs neâu ñöôïc caùch thöïc hieän 2.Cuûng coá – daën doø Nhaéc hs laøm laïi baøi – naém ñöôïc kieán thöùc ñaõ hoïc 502,467 0,635 102,643 747,01 1230,123 445,1245 12,002 Baøi 3 ( VBT , Baøi 1 tr 48 ) > 69,99 -------70,01 < 0,4 ---------- 0,36 = 95,7 -------- 95,68 81,01 ------- 81,010 Baøi 4 ( VBT baøi 2 tr 48 ) Vieát caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lônù Ñeà VBT Giaûi - 5,673 ; 5,736 ; 5,763 ; 6,01 ; 6,1 Thứ tư/14/10/09 Toán ( TC ) : LUYEÄN TAÄP I.Muïc tieâu Luyeän taäp vieát soá ño ñoä daøi döôùi daïng soá thaäp phaân II.Ñoà duøng daïy hoïc GV : baûng phuï cheùp caùc baøi taäp Hs : VBT III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1.Baøi môùi Giôùi thieäu : GV neâu y/c tieát hoïc GV cho hs nhaéc laïi caùc baûng ñôn vò ño ñoâ daøi Baøi taäp 1 ( VBT tr51 ) Hs ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu Toå chöùc hs laøm baûng con ( 1 hs laøm baûng lôùp )löu yù maãu GV giuùp ñôû hs chaäm ( döïa vào baûng ) Hs neâu caùch thöïc hieän Baøi taäp 2 ( VBT tr51 ) Hs ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu Toå chöùc hs laøm caù nhaân vaøo VBT ( 1 hs laøm baûng phuï ) Löu yù hs caâu b Ghi ñieåm vaø chöõa baøi – söûa sai hs neáu coù Baøi 3 ( VBT tr51 ) Hs ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu Toå chöùc hs laøm caù nhaân vaøo VBT ( 1 hs laøm baûng phuï ) GV giuùp hs yeáu laäp baûng ñôn vò ño ñoä daøi döïa vaøo baûng thöïc hieän Ghi ñieåm vaø chöõa baøi – söûa sai hs neáu coù 2. Cuûng coá – daën doø Nhaéc hs neâu laïi baûng ñôn vò ño ñoä daøi Nhôù caùch ñoãi ñôn vò döôùi daïng soá thaäp phaân Gv nhaän xeùt tieát hoïc Baøi 1 : 4dm5cm = 4,5dm 9m192mm = 9,192m 7m3cm = 7,03 cm 8m57mm = 8,057mm Baøi 2 a/ 4m13cm = 4,13m 6dm5cm = 6,5dm 6dm12mm = 6,12dm b/ 3dm = 0,3m 3cm = 0,3dm 15cm = 0,15m Baøi 3 a/ 8km832m = 8,832 km 7km37m = 7,037 km 6km4m = 6,004 km b/ 753m = 0,753 km 42m = 0,042 km 3m = 0,003 km Tiếng Việt ( TH ) : RÈN ĐỌC DIỄN CẢM : TRƯỚC CỔNG TRỜI (Tương tự các tiết tự học trước.) Thứ hai/12/10/09 Toán ( TH ) : RÈN VỀ SỐ THẬP PHÂN *Hướng dẫn hs ôn luyện về đọc , viết , chuyển đổi các số đo về dạng số thập phân. * Hs làm vở BTT những bài chưa làm về số thập phân. Tiếng Việt ( TH ) : RÈN ĐỌC : KÌ DIỆU RỪNG XANH * Hướng dẫn hs rèn đọc diễn cảm và cảm thụ bài văn. * Rèn đọc diễn cảm theo nhóm và trả lời câu hỏi.

File đính kèm:

  • docgiao an 5 tuan 78.doc