Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 34 năm 2013

I. Mục tiêu:

- Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc bài với giọng rõ ràng, rành mạch.

- Hiểu điều bài báo muốn nói: Tiếng cười làm cho con người khác với động vật, làm cho con người hạnh phúc, sống lâu.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động:

A. Kiểm tra bài cũ:

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài:

2. Luyện đọc và tìm hiểu bài:

 

doc22 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 34 năm 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe có thang. - Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe có thang đúng kỹ thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn khi thao tác, lắp các chi tiết của xe có thang. II. Đồ dùng: - Mẫu xe có thang đã lắp. Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III. Các hoạt động: A. Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. HS thực hành lắp xe có thang: a. Chọn chi tiết: - Chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp. - GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b. Lắp từng bộ phận: - 1 em đọc ghi nhớ trước khi lắp. - GV nhắc các em cần lưu ý khi lắp (SGV) - Quan sát kỹ hình trong SGK. c. Lắp ráp xe có thang: - Quan sát kỹ hình 1 và các bước lắp trong SGK để lắp cho đúng. - GV quan sát để kịp thời giúp đỡ và chỉnh sửa cho những HS còn lúng túng. - GV nhắc HS lưu ý khi lắp thang vào giá đỡ, thang phải lắp bánh xe, bánh đai trước, sau đó mới lắp thang. 3. Đánh giá kết quả học tập: - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành. - Trưng bày sản phẩm thực hành. - GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm. - Dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm của mình. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. - Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp vào hộp. C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học. Dặn HS về chuẩn bị cho bài sau. ------------------------------------------------------------ LềCH SệÛ(+) ễN LUYỆN I. Muùc tieõu: Hoùc xong baứi naứy, HS bieỏt: - Trỡnh baứy sụ lửụùc dieón bieỏn cuoọc tieỏn coõng ra Baộc dieọt chớnh quyeàn hoù Trũnh cuỷa nghúa quaõn Taõy Sụn. - Vieọc nghúa quaõn Taõy Sụn laứm chuỷ ủửụùc Thaờng Long coự nghúa laứ veà cụ baỷn ủaừ thoỏng nhaỏt ủửụùc ủaỏt nửụực, chaỏm dửựt thụứi kỡ Trũnh - Nguyeón phaõn tranh. II. ẹoà duứng: Lửụùc ủoà khụỷi nghúa Taõy Sụn. III.Caực hoaùt ủoùng daùy hoùc: A. Baứi cuừ: Goùi HS ủoùc ghi nhụự cuỷa baứi trửụực. B. Baứi mụựi: 1. Giụựi thieọu baứi: 2. Hoaùt ủoọng 1: Hoaùt ủoọng caỷ lụựp - GV ủaởt caõu hoỷi: ? Sau khi laọt ủoồ chuựa Nguyeón ụỷ ẹaứng Trong, Nguyeón Hueọ coự quyeỏt ủũnh gỡ? ? Nghe tin Nguyeón Hueọ tieỏn quaõn ra Baộc,thaựi ủoọ cuỷa Trũnh Khaỷi vaứ quaõn tửụựng theỏ naứo? ? Cuoõùc tieỏn quaõn ra Baộc cuỷa quaõn Taõy Sụn dieón ra theỏ naứo? ==> Baứi hoùc ( SGK) HS: ẹoùc SGK ủeồ naộm ủửụùc noọi dung baứi hoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. HS: Nguyeón Hueọ quyeỏt ủũnh tieỏn ra Thaờng Long, laọt ủoồ chớnh quyeàn hoù Trũnh, thoỏng nhaỏt giang sụn. HS: Trũnh Khaỷi ủửựng ngoài khoõng yeõn. Quan tửụựng hoù Trũnh sụù haừi, cuoỏng cuoàng lo caỏt giaỏu cuỷa caỷi, ủửa vụù con ủi choỏn. Trũnh Khaỷi tửực toỏc trieọu quaàn thaàn , baứn keỏ giửừ kinh thaứnh. HS: Quaõn thuyỷ vaứ quaõn boọ cuỷa Nguyeón Hueọ tieỏn ra nhử vuừ baừo.Trũnh Khaỷi thuực quaõn ủaựnh traỷ nhửng chieỏn sú nhỡn nhau khoõng daựm tieỏn. Nguyeón Hueọ laứm chuỷ ủửụùc Thaờng Long. HS: 3 em ủoùc laùi baứi hoùc. 3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. Thứ sỏu ngày 29 tháng 4 năm 2011. BUOÅI SAÙNG đạo đức DAỉNH CHO ẹềA PHệễNG. I.Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu: - Cần phải biết kết hợp giữa vui chơi giải trí và học tập một cách hợp lí. - Biết vận dụng kiến thức vào học tập và vui chơi hàng ngày hợp lí giữa học tập và vui chơi giải trí. II. Tài liêu, phương tiện: - Các tấm bìa màu, phiếu học tập. III. Các hoạt động: A. Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hoạt động 1: Tập làm “Nhà tiên tri” (Bài tập 2 SGK). - GV chia nhóm. - Các nhóm nhận 1 tình huống để thảo luận và bàn cách giải quyết. - Từng nhóm trình bày kết quả làm việc. - Các nhóm khác nghe và bổ sung ý kiến. - GV đánh giá kết quả làm việc các nhóm và đưa ra đáp án: a, b, c, d, đ, e (SGV). 3. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (Bài 3 SGK). - GV kết luận về đáp án đúng: a) Không tán thành. b) Không tán thành. c, d, g) Tán thành. - Làm việc theo cặp đôi. - 1 số HS lên trình bày ý kiến của mình. 4. Hoạt động 3: Xử lý tình huống: (Bài 4 SGK). - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm. - Thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. 5. Hoạt động 4: Dự án “Tình nguyện xanh”. - GV chia lớp thành ba nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. - Từng nhóm thảo luận và trình bày kết quả của nhóm mình. - Các nhóm khác bổ sung. - GV nhận xét và kết luận. C. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét giờ học. Dặn HS về chuẩn bị cho bài sau. ------------------------------------------------------------ Toán ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Rèn kỹ năng giải bài toán “Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó”. - Vận dụng giải các bài toán liên quan. II. Các hoạt động dạy – học: A. Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS làm bài: + Bài 1: - HD hs làm và chữa bài. - Kẻ bảng như SGK rồi viết đáp số vào ô trống. + Bài 2: - Đọc yêu cầu và làm bài vào vở. - 1 HS lên bảng chữa bài. - GV và cả lớp nhận xét. - Chấm bài cho HS. + Bài 3: - Đọc yêu cầu và tự làm bài. - 1 em lên bảng làm. - GV cùng cả lớp nhận xét. - Chấm bài cho HS. Chiều rộng: Chiều dài: 47 m 265 m ? m ? m Bài giải: Nửa chu vi của thửa ruộng là: 530 : 2 = 265 (m) Chiều rộng của thửa ruộng là: (265 – 47) : 2 = 109 (m) Chiều dài của thửa ruộng là: 109 + 47 = 156 (m) Diện tích của thửa ruộng là: 156 x 109 = 17.004 (m2) Đáp số: 17.004 m2. C. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà hoàn thiện bài trong Vở bài tập. -------------------------------------------------------------- Tập làm văn điền vào giấy tờ in sẵn I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu các yêu cầu trong điện chuyển tiền đi, giất đặt mua báo chí trong nước. - Biết điền nội dung cần thiết vào 1 bức điện chuyển tiền và giấy đặt mua báo chí. II. Đồ dùng dạy học: - Vở bài tập Tiếng Việt. III. Các hoạt động dạy – học: A. Kiểm tra: B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS điền nội dung cần thiết vào giấy tờ in sẵn: + Bài 1: GV giải nghĩa các chữ viết tắt. - Đọc yêu cầu và mẫu chuyển tiền đi. - Cả lớp nghe GV chỉ dẫn. - 1 HS khá đóng vai em HS viết giúp mẹ. - Cả lớp làm việc cá nhân. - GV và cả lớp nhận xét. - 1 số em đọc trước lớp. + Bài 2: GV giúp HS giải thích các chữ đã viết tắt, các từ khó. - Đọc yêu cầu và nội dung. - GV lưu ý HS về những thông tin mà đề bài cung cấp để các em ghi cho đúng: + Tên các báo chọn đặt cho mình, cho ông bà, bố mẹ, anh chị. + Thời gian đặt mua báo (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng). - HS thực hành điền thông tin vào mẫu giấy in sẵn trong VBT. - Đại diện đọc bài trước lớp. C. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét giờ học, dặn hs về nhà chuẩn bị trước cho bài học sau. ---------------------------------------------------------------- Khoa học ôn tập: thực vật và động vật (tiếp) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - HS được củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở HS biết: - Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của nhóm sinh vật. - Phân tích được vai trò của con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 134, 135, 136, 137 SGK. III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS trả lời câu hỏi giờ trước. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hoạt động 1: xác định vai trò của con người trong chuỗi thức ăn. - Bước 1: Làm việc theo cặp. - Quan sát cá hình trang 136, 137 SGK. - Kể tên những gì được vẽ trong bản đồ - Dựa vào các hình trên, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn trong đó có con người. - HS trao đổi và đại diện nêu ý kiến. * Bước 2: - Một số HS lên trả lời. - GV nhận xét và gợi ý về sơ đồ. Các loài tảo đ Cá đ Người ; Cỏ đ Bò đ Người. - Hiện tượng săn bắt thú rừng, phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì? - Chuỗi thức ăn là gì? - Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất? - GV kết luận. - Làm ảnh hưởng đến môi trướng và các loài vật. - Quan hệ thức ăn trong thiên nhiên. - HS nêu ý kiến. BUOÅI CHIEÀU Mể THUAÄT VẼ TRANH: ĐỀ TÀI TỰ DO ( GV chuyờn ngành soạn giảng) ------------------------------------------------------------------- Khoa học(+) ễN LUYỆN I. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập về: - Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật. - Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - Hình 134, 135, 136, 137 SGK. III. Các hoạt động dạy - học: A. Kiểm tra bài cũ: B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hoạt động 1: Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn. - HD học sinh trao đổi, nêu ý kiến. - Tìm hiểu các hình trang 134, 135 SGK và trả lời câu hỏi. - Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật được bắt đầu từ sinh vật nào - GV chia nhóm, phát giấy bút. - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của 1 nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã. - Các nhóm treo sản phẩm. - Cử đại diện lên trình bày. - GV nhận xét, kết luận. 3. Hoạt động 2: Xác định vai trò con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên. * Bước 1: Làm việc theo cặp. - Quan sát hình trang 136, 137 SGK kể tên những gì được vẽ trong hình. - Dựa vào các hình trên bạn hãy nói về chuỗi thức ăn trong đó có con người? * Bước 2: Hoạt động cả lớp. - Một số em lên trả lời các câu hỏi. - GV nhận xét và kết luận. C. Củng cố – dặn dò: - Nhận xét giờ học, dặn hs về chuẩn bị cho bài sau. ------------------------------------------------------------- SINH HOAẽT Sơ kết tuần I. Mục tiêu - Sơ kết các hoạt động của lớp trong tuần qua. - Nêu kế hoạch hoạt động trong tuần tới. - Giáo dục HS ý thức tự quản. II. Chuẩn bị Nội dung: + Sơ kết tuần học 34 + Kế hoạch tuần 35 III. Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức: Hát 2. Sơ kết công tác tuần trước. Lớp trưởng đánh giá hoạt động của lớp về : Đạo đức Nề nếp Học tập Lao động - vệ sinh Thể dục - sinh hoạt tập thể 3. Nêu kế hoạch tuần 35 - Tiếp tục duy trì các mặt hoạt động tốt trong tuần sau. - Tích cực học và ôn các BT nâng cao theo chương trình bồi dưỡng HSG. - Thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. - Đi học đầy đủ, đúng giờ. - Duy trì tốt nề nếp giờ ăn, nghỉ trưa.

File đính kèm:

  • docGA LOP 5 T34 MOI 2013.doc