Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 16 - Trường Tiểu học số 2 Cát Nhơn

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Chào cờ . Yêu cầu học sinh hiểu được vai trò quan trọng của buổi lễ chào cờ đầu tuần , biết được kế hoạch hoạt động nhà trường trong tuần .

- Sinh hoạt tập thể . Yêu cầu học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể làm quen với đội hình, đội ngũ, ca múa hát tập thể .

II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm : Trên sân trường , vệ sinh sạch sẽ .

- Phương tiện : âm thanh .

III / TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :

 

doc25 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 16 - Trường Tiểu học số 2 Cát Nhơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mình - HS nghe . - HS đọc kĩ các thông tin Tr.67 SGK - HS làm việc các nhân theo phiếu trên - Một số HS chữa bài tập . - HS trả lời . - HS lắng nghe. *Rút kinh nghiệm : Tiết 5 : KĨ THUẬT MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I- Mục tiêu: HS cần phải: - Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Có ý thức nuôi gà và bảo vệ gà II- Các hoạt động dạy – học: ) Kiểm tra bài cũ :: (3/) Kiểm tra 2 HS + Trước khi nuôi gà ta cần phải làm gì ? + Chuồng gà và dụng cụ cho gà ăn uống phải như thế nào? - GV nhận xét, đánh giá 2) Bài mới: a) Giới thiệu bài: (1/) “Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta” b) Giảng bài: T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ1: Kể tên một số giống gàø được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương(12/) MT: HS Kể tên một số giống ø + Hiện nay ở nước ta nuôi rất nhiều giống gà khác nhau. Em hãy kể những giống gà mà em biết ? - Ghi tên các giống gà lên bảng theo 3 nhóm: gà nội, gà nhập nội, gà lai -Kết luận: Có những giống gà nội như: gà ri, gà Đồng Cảo, gà mía, gà ác; Gà nhập nội như: gà Tam hoàng, gà lơ-go, gà rốt; Gà lai như: gà rốt-ri, - Cho HS thảo luận nhóm +Nêu đặc điểm hình dạng của gà ri, gà lơ-go ? +Nêu đặc điểm của một giống gà đang được nuôi nhiều ở địa phương ? - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. - Nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm -Tóm tắt đặc điểm hình dạng và ưu, nhược điểm chủ yếu của từng giống gà kết hợp cho HS quan sát tranh. -Kết luận nội dung bài học. - Đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm cho HS trả lời. -Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS -HS kể tên các giống gà -HS thảo luận nhóm. -Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả hoạt động nhóm. - Lắng nghe. -HS làm bài tập. HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta (10/) MT: HS hiểu đặc điểm của một số giống gà HĐ 3: Đánh giá kết quả học tập(5/) MT: HS hệ thống lại kiến thức đã học . 3- Củng cố : (2/) - Cho HS đọc ghi nhớ trong SGK - HS đọc ghi nhớ trong SGK 4- Nhận xét, dặn dò: (1/) -Nhận xét tiết học. -Xem bài cho tiết sau “ Chọn gà để nuôi“ *Rút kinh nghiệm : Thứ sáu, ngày .26/12/2008 Tiết 1 :ĐẠO ĐỨC HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH I-Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. -Hợp tác với những người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày. -Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh. II-Tài liệu và phương tiện: -Phiếu học tập cá nhân cho hoạt động3, tiết 2. -Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1. III- Các hoạt động dạy_học chủ yếu T.g Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ 3/ 1/ 10/ 7/ 8/ 4/ 1- Ổn định tổ chức : 2- Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS nêu phần ghi nhớ của bài . 3- Bài mới a- Giới thiệu bài : GV giới thiệu ghi đề bài b. Giảng bài : * HĐ1:Tìm hiểu tranh tình huống *Mục tiêu : HS biết được một biểu hiện cụ thể của việc hợp tác với những người xung quanh. *Cách tiến hành - GV yêu cầu các nhóm HS quan sát hai tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu dưới tranh. - Các nhóm HS độc lập làm việc . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp; các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. * GV Kết luận : *HĐ2: Làm bài tập 1 SGK * Mục tiêu : HS nhận biết được một số việc làm thể hiện sự hợp tác. *Cách tiến hành: -Chia nhóm ngẫu nhiên cho HS thảo luận bài tập 1. -Cho đại diện các nhóm trình bày kết quả. * GV Kết luận: *HĐ3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) *Mục tiêu : HS biết phân biệt những ý kiến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh. *Cách tiến hành: - Nêu từng ý kiến trong bài tập 2. - Cho HS dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ tán thành hoặc không tán thành ( Vài HS trình bày ý kiến cá nhân). * Kết luận:. - Gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. 4/ Củng cố dặn dò : - Dặn HS thực hành theo nội dung trong SGK, trang 27. - Hát một bài - 2 HS nêu phần ghi nhớ bài trước - Các nhóm HS độc lập làm việc - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Các nhóm khác có thể bổ sung. - Lắng nghe. -Ngồi theo nhóm. - Thảo luận. -Đại diện các nhóm trình bày. - Lắng nghe. -Lắng nghe. -Giơ thẻ. - Lắng nghe. - 2 HS đọc phần ghi nhớ. - Thực hành. *Rút kinh nghiệm : Tiết 2 : Mĩ thuật Tiết 3 : Toán : LUYỆN TẬP I– Mục tiêu : Giúp HS : -Ôn lại ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phân trăm : -Tính tỉ số phần trăm của hai số . -Tìm một số phần trăm của một số . -Tính một số biết một số phần trăm của nó . II-Các hoạt động dạy học chủ yếu : TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ 4/ 1/ 30 10/ 10/ 10/ 3/ 2/ 1– Ổn định lớp : 2– Kiểm tra bài cũ : +Muốn tìm 1 số khi biết giá trị 1 số phần trăm của nó ta làm thế nào ? - Nhận xét . 3 – Bài mới : a– Giới thiệu bài : Gv giới thiệu ghi đề bài b– Hoạt động : *Bài 1: + Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm thế nào ? -Gọi 2 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở. -Nhận xét , sửa chữa . *Bài 2: +Muốn tìm giá trị một số phần trăm của số đã cho ta làm thế nào ? -Gọi 2 HS lên bảng làm , cả lớp làm vào vở . -Nhận xét , sửa chữa . *Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề . -Cho HS thảo luận theo cặp , đại diện 1 HS lên bảng giải , cả lớp làm vào vở . -Chấm vơ û6 em -Nhận xét , sửa chữa . +Muốn tìm 1 số biết 1 số phần trăm của nó ta làm thế nào ? 4– Củng cố : +Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số ? +Nêu cách tìm 1 số phần trăm của một số ? +Nêu cách tìm 1 số biết 1 số phần trăm của nó ? 5– Nhận xét – dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài sau :Luyện tập chung - Hát - HS nêu miệng. - HS nghe . - HS nghe . *Bài 1: +Tìm thương của 2 số ; lấy thương nhân với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được . -HS làm bài . a) 37 : 42 = 0,8809 0,8809 = 88,09 % b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là : 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5 % ĐS : 10,5% -HS nhận xét . *Bài 2: +Ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100 . -HS làm bài . a) 97 x 30 : 100 = 29,1 b) Số tiền lãi là : 6000000 : 100 x 15 = 900000 (đồng ) ĐS : 900000đồng . - HS nhận xét . *Bài 3: -HS đọc đề . -Từng cặp thảo luận , 1 HS trình bày . a) 72 x 100 : 30 = 240 b) Số gạo của cửa hàng sau khi bán là: 420x 100 : 10,5 = 4000 (kg) 4000kg = 4 tấn . ĐS : 4tấn . - 6 HS nộp vở . - HS nhận xét . +Ta lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm hoặc lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 . -3 HS nêu . -HS nghe . *Rút kinh nghiệm : Tiết 4 : TẬP LÀM VĂN LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC I - Mục đích yêu cầu : -Học sinh nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản một vụ việc . -Biết làm biên bản một vụ việc . II - Đồ dùng dạy học : -2 tờ giấy khổ to cho HS viết biên bản . III - Hoạt động dạy và học : T. g Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ 4/ 1/ 7/ 23/ 4/ 1-Ổn định tổ chức : 2-Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2HS đọc đoạn văn tả hoạt động của 1 em bé đã được viết lại. -Nhận xét. 2-Bài mới : a-Giới thiệu bài : - Tiết TLV hôm nay, các em sẽ tập làm biên bản về một vụ việc cụ thể . b-Hướng dẫn HS luyện tập: *Bài tập 1: - Cho HS đọc đề bài, đọc bài tham khảo, chú giải . -Nhắc HS chú ý: +Bố cục bài văn tham khảo (phần đầu, phần nội dung chính, phần cuối) + Chú ý cách trình bày biên bản -GV cho HS hoạt động nhóm để trả lời câu hỏi về nội dung và cách trình bày biên bản ở đây có những điểm gì giống và khác nhau với biên bản cuộc họp . -Cho HS các nhóm trình bày kết quả . -GV nhận xét, bổ sung và chốt lại lời giải đúng . *Bài tập 2: -GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 2 . -GV nhắc : + Các em đọc lại bài Thầy cúng đi bệnh viện . +Đóng vai bác sĩ trực phiên cụ Ún trốn viện, em lập biên bản về vụ việc cụ Ún trốn viện . -Cho HS làm bài, trình bày bài làm (phát 2 tờ giấy khổ to để HS làm bài vào phiếu ) -Nhận xét chung. 5- Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học . -Về nhà hoàn thiện bài viết vào vở biên bản đã làm ở lớp -Tiết sau : Ôn tập văn viết đơn . - Hát một bài -2 HS lần lượt đọc đoạn văn mình viết lại. -HS lắng nghe. *Bài tập 1: -1 HS đọc , lớp theo dõi SGK. -HS chú ý lắng nghe. -HS trao đổi theo nhóm và trả lời các câu hỏi . - HS các nhóm trình bày kết quả . -1 số HS phát biểu, lớp nhận xét . *Bài tập 2: -1 HS đọc, lớp theo dõi SGK. -HS chú ý lắng nghe. -HS làm bài cá nhân. -Vài HS đọc biên bản mình làm trước lớp. -2 HS dán bài làm lên bảng. -Lớp nhận xét . -HS lắng nghe. *Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docGIAO AN 5 TUAN 16 CHUAN KTKN.doc