Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 15 năm 2011 - 2012

I . Mục tiêu:

* Kiến thức:

-Giúp HS đọc viết được: uôm- ươm, cánh uồm, đàn bướm

* Kĩ năng:

 -Đọc được câu ứng dụng:

Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng.Trên trời đàn bướm lượn từng đàn.

-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:

 Ong , bướm , chim, cá cảnh.

II. Chuẩn bị:

-Bnảg lớp . b.con , phấn màu, SGK, hộp gắn chữ.

-Tranh: canh buồm, đàn bướm.

-Vật thật: rau cải , bông cải

III. Lên lớp: Tiết 1

 

 

doc96 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 15 năm 2011 - 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
? - Gọi HS đọc bảng cộng , trừ - Nhận xét – ghi điểm.. =>Tổng kết: hệ thống kiến thức đã hocï ở bài.. -Nhận xét tiết học: -Về xem lại bài SGK -Tiếp tục học thuộc bảng + , - trong phạm vi 10. -Làm bài tập ở đầy đủ.-Xem trước bài : Luyện tập -HS nghe.. - Cả lớp tiếp tục sửa hoàn chỉnh -2 HS đọc cá nhân - Hs. qsát -HS thành 2 đội : Tìm số gắn * Đội hoa đỏ : Hoàn thành bảng cộng * Đội hoa xanh : Bảng trừ -HS sẽ tiếp tục cùng nhau để hoàn thiện bảng + ; bảng trừ. -HS đọc lại bài bảng công thức đã lặp: cá nhân, nhóm, đth. -HS xung phong đọc thuộc.. -HS làm bài -Nêu cách thực hiện *Bài 1 : Tính: a) 3 + 7 = ; 4 + 5 = ; . 6 + 3 = ; 10 + 5 = ; .. b) 5 8 5 10 4 1 3 9 *Bài 2 : Số ? 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - Tương tự hs. làm các phép tính tiếp theo ở từng cột . Hết cột 1 , sang cột 2 , cột 3 , cột 4 , 10 = 9 + 1 = 1 + 9 10 = 8 + 2 = 2 + 8 10 = 7 + 3 = 3 + 7 10 = 6 + 4 = 4 + 6 -HS nêu lần lượt *Bài 3: Viết phép tính thích hợp -HS qsát tranh -Đọc đề toán theo hình vẽ -Nghe – chỉnh – sửa -Đặt phép tính – giải 4 + 3 = 7 ( cái thuyền) -Đọc đề toán theo tóm tắt: Có : 10 quả bóng Cho : 3 quả bóng Còn: quả bóng. -Đặt phép tính – giải: 10 – 3 = 7 ( quả bóng) - Hs. đổi vở , sửa bài -Mỗi HS đọc 1 bài -Nhận xét – sửa -Cả lớp cùng kiểm tra – sửa - Hs. trả lời -2 HS đọc cá nhân -Cả lớp đọc đth 1 lần -HS nghe - Hs. nghe . Tuần : 16 Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2005 Tiết : 63 Toán Luyện tập I. Mục tiêu: * Kĩ năng : -Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. -Củng cố về các kĩ năng về so sánh số -Rèn luyện các kĩ năng ban đầu của việc giải toán có lời văn II. Chuẩn bị: -Bông hoa, hình tròn, quả cam -Bảng lớp, bảng con, phấn màu, SGK III. Lên lớp : H,Đ, Giáo viên Học sinh 1. Bài cũ 2.Thực hành 3. Củng cố 4.Hdẫn bài về nhà *Bảng lớp: 3 + 4 = ; 9 – 5 = ; 8 – 2 = 5 + 4 = ; 3 + 6 = ; 6 + 2 = * 6 8 3 9 6 4 2 5 4 3 -Nhận xét ghi điểm * Giới thiệu bài - GV ghi đề bài : Luyện tập - Hdẫn HS làm lần lượt các bài tập SGK -GV theo dõi – nhắc nhở -Hdẫn hs. theo hình thức trò chơi -GV ghi sẵn bảng phụ. -Khi điền dấu con cần chú ý điều gì? +Bài toán cho ta biết gì? +Bài toán hỏi ta điều gì ? *Hdẫn hs. sửa bài : -Mỗi HS đọc lại một bài. -GV ghi laị bảng lớp.... gọi HS nêu nhận xét -> GV chốt theo từng dạng bài. -Chấm bài -Tuyên bố điểm.... *Trò chơi : « Thi hỏi – đáp » Vd : Hỏi : 8 + 0 = ? Đáp : 8 + 0 = 8.... -Theo dõi – bạn nào đáp sai hoặc chậm sẽ bị phạt... +Các con vừa học toấn bài gì? =>Các con về tiếp tục luyện đọc thuộc ( công thức) bảng cộng và trừ cho thuộc -> để thực hành nhanh, đúng trong các phép tính. -Nhận xét tiết học: +Khen +Nhắc nhở - Về xem lại bài - Lại lại những bài sai -Tiết sau sẽ tiếp tục học bài “Luyện tập” - Cá nhân ; -Cả lớp b. con theo 3 tổ -B. lớp: -Kiểm tra – nhận xét – sửa -2 HS đọc thuộc bảng cộng và trừ -2 HS đọc cá nhân -HS đọc yêu cầu bài - Nêu cách thực hiện -HS làm bài * Bài 1: Tính: 1 + 9 = ; 2 + 8 = ; 3 + 7 = 10 – 1 = ; 10 – 2 = ; 10 – 3 = 6 + 4 = ; 7 + 3 = ; 8 + 2 = 10 – 6 = ; 10 – 7 = ; 10 – 8= *Bài 2: Số ? *Bài 3: > ; < ; =? -Nếu có phép tính, phải thực hiện phép tính, rồi mới so sánh. -HS làm bài *Bài 4:Viết phép tính thích hợp: -Hs đọc đề toán theo tóm tắt ->Tổ 1 có 6 bạn; tổ 2 có 4 bạn ->cả 2 tổ có bao nhiêu bạn? -Cả lớp làm bài -HS nghe nêu nhận xét , dò lại bài vàchỉnh sửa -Cả lớp sửa bài -HS nghe -Hs nghe. -Cả lớp cùng tham gia 1 bạn hỏi, 1 bạn đáplần lượt thay nhau sẽ được quyền tiếp tục hỏi. -Cả lớp khen các bạn hỏi đáp tốt -HS trả lời. -HS nghe.. -HS nghe -HS nghe T 25 Toán Luyện tập chung I. Mục tiêu: - -Nhận biết các số lượng trong phạm vi 10.Viết , đếm các số trong phạm vi 10. -Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính + ; - trong phạm vi 10.Rèn kĩ năng ban đầu về giải toán có lời văn - GD qua bài học ôn luyện tập chung. II. Chuẩn bị: Bài soạn . III. Lên lớp : Giáo viên Học sinh 1. Bài cũ:Ghi bảng: 5 + 3 = ; 10 + 0 = 9 – 6 = ; 8 + 2 = 10 - 1 = ; 0 + 1 0 = ;5 + 2 + 3 = 10 – 0 = ; 9 + 1 = ; 10 – 5 – 2 = - Nhận xét – ghi điểm 2. Bài mới : Giới thiệu bài HD ôn Luyện tập chung. Bài 1: Viết số thích hợp theo mẫu Bài 2 : Đọc các số từ 0 đến 10 và 10 -> 0 -> Lưu ý: đọc theo thứ tự xuôi ngược. Bài 3 : Tính . HD hs thực hiện Bài 4: Số ? HD hs thực hiện Bài 5 : Viết phép tính thích hợp HD hs thực hiện Chấm bài nhận xét 3. Củng cố – dặn dò : +Các con vừa học toán bài gì? +Thực hiện các dạng bài nào? - GD qua bài - Nhận xét tiết học - Làm lại những bài sai -Làm bài tập ở nhà đầy đủ.. -Xem trước bài luyện tập ( t. t ) - Hdẫn hs. đọc yêu cầu của từng bài - Gợi ý: -.Đếm trong ô có bao nhiêu chấm tròn thì viết số tương ứng vào ô dưới theo mẫu. -> Lưu ý: Viết chữ số thẳng hàng theo từng cột -> Cột đơn vị ( bên phải) -> Cột chục ( bên trái) -> Là hình thức điền đúng chữ số vào ¡ -> như trò chơi. -> Chú ý: viết số vào ¡ phải rõ ràng - Gợi ý: Câu a + Đề toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? * Hdẫn câu b : - GV theo dõi, hdẫn và sửa bài - Thu bài – chấm -Tuyên bố điểm 3. Củng cố – dặn dò : +Các con vừa học toán bài gì? +Thực hiện các dạng bài nào? -> Nhận xét tiết học: +Khen +Nhắc nhở.. -Về xem lại bài SGK. - Làm lại những bài sai -Làm bài tập ở nhà đầy đủ.. -Xem trước bài luyện tập ( t. t ) -Bảng lớp: -Cả lớp bảng con theo 3 tổ -Nhận xét –sửa - HS nghe ,đọc dề bài -2 HS đọc cá nhân -HS làm bài. -3 HS đọc cá nhân(HS yếu) -Đọc theo nhóm ->Thực hiện phép tính hàng dọc theo công thức -HS làm bài và ghi nhớ cách trình bày -HS thi đua nhẩm tính và điền -HS làm và nhẩm lại bài -HS đọc đề toán theo tóm tắt.. -> Có 5 quả , thêm 3 quả -Hỏi có tất cả.. quả? - Đặt phép tính giải câu (a) 5 + 3 = 8 ( quả ) - Đọc đề toán 2 theo tóm tắt -> có 7 viên bi, bớt 3 viên bi -Còn .. viên bi? -HS suy nghĩ làm bài - HS trả lời. - Nghe , liên hệ. -HS trả lời -HS nghe Tuần 15 Thứ ba ngày tháng năm 2005 Tiết 15 Thể dục Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản . Trò chơi ( TT.) I . Mục tiêu: * Kiến thức : - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học - Học động tác đứng đưa một chân sang ngang . *Kĩ năng : - Ôn động tác ở mức độ tương đối chính xác - Thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng - Tham gia trò chơi : “ Chuyển bóng tiếp sức ở mức tương đối chủ động II. Chuẩn bị : - Sân bãi , còi , . III. Lên lớp : H.Đ. Giáo viên Học sinh 1. Phần mở đầu 2.Phần cơ bản 3.Phần kết thúc -Ổn định lớp -Hdẫn hs ra sân tập hợp -Nêu yêu cầu , nội dung tiết học -Khời động * Ôn : Đứng nghiêm , đứng nghỉ , quay phải , quay trái : 1-2 phút - Trò chơi : Diệt các con vật có hại - Nhận xét –khen . * Ôn đứng đưa đưa một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng : 1-2 lần , 2x4 nhịp. - Kiểm tra –sửa * Ôn phối hợp đứng đưa một chân ra trước , hai tay chống hông và đứng đưa một chân ra sau , hai tay giơ cao thẳng hướng : 1-2 lần , 2x4 nhịp - Đứng đưa một chân sang ngang , hai tay chống hông: 3-5 lần , 2x4 nhịp - GV. hdẫn : - Nhận xét – sửa cho hs. * Ôn Phối hợp : 2x4 nhịp - Gv. hdẫn : - Gv. theo dõi hdẫn hs. - Sửa và uốn nắn cho hs. * Ôn phối hợp : 1 lần * Nhịp 1 : Đưa chân trái ra sau , hai tay chông hông * Nhịp 2 : về TTĐCB. * Nhịp 3 : Đưa chân phải ra sau , hai tay chống hông * Nhịp 4 :về TTĐCB. - Sau mỗi lần tập gv. kiểm tra . nhận xét :khen tổ thực hiện tốt . * Ôn trò chơi : Chuyền bóng tiếp sức “ 5-6 phút - Nhận xét –Khen * Hồi tĩnh : - Đi thường theo nhịp thành 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên -Hệ thống bài học - Nhận xét và khen ngợi . - Về tiếp tục luyện tập các tư thế cơ bản cho thành thuộc . -Cả lớp hát -Theo hàng dọc : x x x x x x x x x x x x ¤ x x x x x x - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc khoảng 30 - 50 m - Đi thường theo một hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu : 1 phút , sau đó đứng quay mặt vào trong . - Cả lớp thực hiện vài lần - Hs. nghe - Thực hiện theo từng nhóm - Nhận xét các nhóm thực hiện - Theo nhóm - Cả lớp thực hiện theo mẫu * Nhịp 1 : Đưa chân trái sang ngang , hai taychông hông . * Nhịp 2 : Về TTĐCB. * Nhịp 3 : Đưa chân phải sang ngang , hai tay chống hông. * Nhịp 4 : Về TTĐCB. - Hs. nghe và nhận biết - Cả lớp thực hiện : * Nhịp 1 : Đứng đưa chân trái ra trước , hai tay chống hông. * Nhịp 2 : Về TTĐCB. * Nhịp 3 : Đứng đưa chân phải ra trước , hai tay chống hông . * Nhịp 4 : Về TTĐCB. - Hs. chú ý và thực hiện cho thành thạo : theo mẫu 2-3 lần - Hs. tập vài lần từ 2-5 lần 2x4 nhịp - Hs. tập 3-5 lần 2x4 nhịp . -Theo đội hình hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x ¤ - Cả lớp thực hiện 4-5 lần : - Cả lớp thực hành trong 2 phút - Kết hợp vừa đi vừa hát , sau đó đứng lại -Hs nghe

File đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 1516.doc
Giáo án liên quan