Giáo án Toán + Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24

Tập đọc: VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

I/ Mục tiêu:

-Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội dung thông báo tin vui.

-Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn , đặc biệt là an toàn giao thông( trả lời được các câu hỏi trong SGK.)

* Giáo dục KNS: Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân + Tư duy sáng tạo+ Đảm nhận trách nhiệm

II/ ĐDDH: Tranh SGK,

+ Bảng phụ viết sẵn đoạn 3 cần đọc diễn cảm

 

doc21 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Toán + Tiếng Việt lớp 4 Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu bài -GV nhận xét chốt bài làm đúng. BT3/ 131. -GV HD làm mẫu 1 phép tính.(như SGK) -GV nhận xét chốt bài làm đúng. b/ HĐ 2: Củng cố - dặn dò -Chuẩn bị bài :Luyện tập chung. - Nhận xét chung tiết học *Thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số -HS vào bảng con -Từng HS làm bảng lớp *Thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số -1 HS đọc yêu cầu bài -HS làm vở-Lớp làm bảng (K-G làm thêm câu d) *Thực hiện trừ một số tự nhiên cho một phân số, trừ một phân số cho một số tự nhiên. -HS theo dõi nhận biết đưa STN về dạng PS có MS là 1, sau đó QĐ, trừ 2PS. -HS trao đổi theo cặp . -1 số em trình bày. Thứ năm / 28/2/2013 Luyện từ và câu: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I/ Mục tiêu: -Nắm được kiến thức cơ bản để nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai là gì?( ND ghi nhớ). -Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai là gì?bằng cách ghép hai bộ phận câu( BT1;2 mục III);biết đặt 2;3 câu kể Ai là gì), dựa theo 2;3 từ ngữ cho trước( BT3, mục III.) *GDMT:Bài 1b:Vẻ đẹp quê hương có nhiều tác động đến MT- con người thêm yêu TN hơn. II/ ĐDDH: Bảng phụ viết 4 câu văn ở phần nhận xét (viết riêng rẽ từng câu) III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Bài cũ:Đặt 1 câu kể Ai là gì?Tìm C-V. -Hãy nêu cấu tạo và tác dụng của câu kể Ai là gì? 2/ Bài mới: Giới thiệu - ghi đề. a/ HĐ1: Nhận xét: Bài 1,2,3.GV yêu cầu HS đọc đoạn văn và trao đổi theo cặp. -GV nhận xét chốt bài làm đúng . -GV nhận xét. b/ HĐ2: Luyện tập: Bài 1/62: Gọi HS nêu yêu cầu của bài -GV nhận xét chốt bài làm đúng. *GD:Vẻ đẹp quê hương có nhiều tác động đến MT,em làm gì để bảo vệ MTTT? Bài 2/ 62 SGK GV nêu yêu cầu của bài. -GV nhận xét chốt bài làm đúng. Bài 3/ 62 SGK Gọi HS nêu yêu cầu của bài. - Nhận xét – kết luận 3/ Củng cố, dặn dò: -Bài sau : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? -1 HS lên bảng làm bài. -1 HS trả lời *Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai là gì?( ND ghi nhớ). -HS thực hiện theo yêu cầu và xác định đoạn văn gồm có 4 câu. -HS xác định các câu có dạng Ai là gì?(Em là cháu bác Tự.,...).Xác định vị ngữ trong câu vừa tìm được (là cháu bác Tự ) -HS nêu ví dụ minh hoạ -Vài HS đọc ghi nhớ SGK *Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai là gì?bằng cách ghép hai bộ phận câu ; biết đặt 2;3 câu kể Ai là gì ? dựa theo 2;3 từ ngữ cho trước -1 HS đọc thành tiếng và lên bảng làm bài.Tìm các câu kể Ai là gì trong những câu thơ và xác định vị ngữ của những câu đó. -HS trao đổi theo cặp - Ghép những câu ở cột A với những câu ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?. -Đại diện đôi bạn trình bày. - 1 HS nêu yêu cầu của bài -Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu kể Ai là gì? -HS tiếp nối đặt câu.Lớp làm vào vở bài tập. -HS nhắc lại ghi nhớ Thứ năm / 28/2/2013 Luyện Toán: LUYỆN TẬP CỘNG TRỪ PHÂN SỐ Mục tiêu: 1/ Biết cộng trừ hai phân số 2 /Biết cộng trừ số tự nhiên với( cho ) phân số Hoạt động dạy Hoạt động học A/Bài cũ : 1/ Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta làm thế nào ? 2/ Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ta làm thế nào ? 3/ Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta làm thế nào ? 4/ Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm thế nào ? B/Bài mới : Hoạt động 1: Cộng trừ hai phân số cùng mẫu a/ b/ c/ =? d/ e/ g/ b/ Nêu cách rút gọn phân số Hoạt động 2: Thực hiện phép tính: a/ 3 - =? b/5 - =? c/8 + =? d/ 7 +=? GV nhận xét C/Củng cố-Dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn dò bài sau 3 HS nêu và làm bài tập. *Biết cộng trừ hai phân số cùng mẫu - 3HS thực hiện bảng-Lớp làm BC -3 HS làm bảng-Lớp làm vở *Cộng ,trừ số tự nhiên với( cho) phân số . + HS nêu yêu cầu đề bài + Từng lượt 2 HS lên bảng + Lớp thực hiện vào vở Thứ sáu /1/3/2013 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: -Thực hiện cộng và trừ hai PS, cộng (trừ) một số tự nhiên với ( cho)phân số,cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên. -Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ PS. II/ ĐDDH: bảng phụ III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Bài cũ: Bài 4/ 131. 2/ Bài mới: Giới thiệu - ghi đề. a/ HĐ1: HD HS làm bài tập 1,2 Bài 1b,c/ 131/ SGK GV nêu yêu cầu bài. -Gọi HS phát biểu lại cách cộng trừ 2 phân số khác mẫu số . -Gọi HS lên bảng làm GV nhận xét chốt bài làm đúng. BT2b,c/131/.SGK GV tổ chức như BT1. -GV nhận xét chốt bài làm đúng. b/ HĐ2: HD HS làm bài tập 3 BT3/ 132 SGK Gọi HS nêu yêu cầu. -Muốn tìm SH,SBT,ST chưa biết ta làm như thế nào? Câu a,b: Câu c,d: -GV nhận xét chốt bài làm đúng. BT4a/ 132/ SGK. GV nêu yêu cầu của bài. -GV nhận xét chốt bài làm đúng. 3. Củng cố, dặn dò: Chuẩn bị bài: Phép nhân phân số. - Nhận xét chung tiết học *Thực hiện cộng và trừ hai PS, cộng (trừ) một số tự nhiên với ( cho)phân số,cộng(trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên. -HS phát biểu -HS làm bảng lớp- làm vào bảng con +HS thực hiện cộng, trừ các PS # MS. -HS làm vào vở ,2 HS làm bảng -HS thực hiện theo yêu cầu của GV. *Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ PS. - 1HS nêu yêu cầu. -HS nhắc lại cách tìm SH, SBT, ST. -Từng HS làm bảng-Lớp làm BC -Từng HS làm bảng-Lớp làm vở -HS khá giỏi làm thêm. -HS tìm cách tính thuận tiện nhất = cách vận dụng tính chất kết hợp và giao hoán của phép cộng các PS để làm. - HS trình bày. Thứ sáu /1/3/2013 Tập làm văn : LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI(5842) I/ Mục tiêu : - Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã học để viết một số đoạn văn. III. Đồ dùng dạy học: + Tranh minh họa 1số cây. IV/ Hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/Bài cũ : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối -Đọc đoạn văn hoàn chỉnh bài 2/Bài mới: G/thiệu bài + ghi đề. HĐ1: HD HS quan sát 1 số hình ảnh các loại cây -Cho HS quan sát từng tranh -HD quan sát-Nêu kết quả quan sát được -HD nhận xét- sửa sai-bổ sung -GV HD nhận xét-S Sai HĐ2:HD HS luyện viết đoạn văn _GV theo dõi-nhắc nhở thêm -Chấm 1 số bài-Nhận xét 3.Củng cố- dặn dò: -Yêu cầu HS nhắc lại cách miêu tả -Dặn : chuẩn bị bài sau:Luyện tập tóm tắt tin tức - 2 HS đọc lại 4 đoạn văn hoàn chỉnh - bài tập 2/ 61 * HS quan sát 1 số hình ảnh các loại cây-nêu kết quả quan sát -HS nêu tên các loài cây có trong tranh -Quan sát từng tranh -Tưng HS nêu kết quả quan sát về từng bộ phận của cây- nêu các đặc điểm riêng của cây đó -HS tự kể thêm các loại cây khác mà em biết( chưa tả đến)-Nêu vài đặc điểm của cây đó. *HS viết được đoạn văn miêu tả cây mà em thích. -Từng em lần lượt nêu tên cây em định tả -Cả lớp viết bài vào vở -Vài HS đọc đoạn văn đã viết xong trước lớp -Lớp nhận xét-Bình chọn Thứ sáu /1/3/2013 Luyện Tiếng Việt : TẬP LÀM VĂN I/ Mục tiêu : 1/ Tiếp tục giúp HS luyện viết bài văn miêu tả cây cối 2/ Viết được một bài văn tả cây ăn quả mà em thích nhất II/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học A/Bài cũ: 1/ Thế nào là miêu tả ? 2/ Em hãy nêu bố cục bài văn miêu tả cây cối ? B/Bài mới : Hoạt động 1: Tìm hiểu bài viết Gv: Nêu đề Em hãy viết bài văn tả cây ăn quả mà em GV hướng dẫn HS xác định đề Đề bài yêu cầu làm gì? Em thích nhất là cây ăn quả nào ? + Em hãy nêu bố cục của bài văn tả cây cối + Mỗi phân nêu lên điều gì? V nhận xét tuyên dương những em hình thành đoạn văn tốt Hoạt động 2: Viết bài văn tả cây cối GV hướng dẫn học sinh viết bài + HS giỏi viết được bài văn có hình ảnh so sánh, nhân hóa GV thu bài chấm C/Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học +2 HS đọc trả lời câu hỏi *HS hiểu được cách viết bài văn miêu tả cây cối +1 HS đọc đề + Tả một cây ăn quả mà em thích + Vài em nêu cây ăn quả mà em thích + HS nêu + 1HS nêu ( mở bài, thân bài, kết bài ) + 3 HS nêu + HS làm vào vở *HS viết được bài văn tả cây ăn quả mà em thích + HS viết bài vào vở + Vài em đọc bài viết của mình -HS nhắc lại bố cục bài văn miêu tả cây cối Thứ sáu /1/3/2013 SINH HOẠT LỚP TUẦN 24 I/ Mục tiêu: Giúp HS: *Tự nhận thấy được các ưu khuyết điểm về các mặt hoạt động tuần qua. *Có hướng khắc phục khuyết điểm và phát huy các ưu điểm có được của tuần qua. *Lên kế hoạch hoạt động tuần đến. II/Cách tiến hành: - Hát tập thể. - Nêu lí do. 1/Đánh giá các mặt học tập tuần qua:( Lớp trưởng điều khiển) a/Từng cán bộ lớp nhận xét ,đánh giá các mặt hoạt động tuần qua (Lớp phó học tập,Lớp phó Lđộng-VTM-Lớp trưởng ) -Ý kiến của từng thành viên trong lớp -GV giải quyết ý kiến b/GV đánh giá tổng kết chung: Nhận xét TDương những mặt tốt-Nhắc nhở HS khắc phục những mặt tồn tại. *Ưu: -Duy trì sĩ số lớp đảm bảo,đi học đúng giờ,không có trường hợp trễ giờ. -Học tập: Đa số có tinh thần học tập tốt, phát biểu xây dựng bài sôi nổi,tập trung bài giảng-Đầy đủ đồ dùng học tập,chuẩn bị bài tốt. -Nề nếp: Thực hiện nề nếp ra vào lớp đúng quy định. -Vệ sinh: Làm vệ sinh môi trường-lớp học sạch sẽ. -Thực hiện tốt đôi bạn học tập. -Đóng góp tiền tiết kiệm sau tết xây dựng công trình măng non đạt 50%. + Tuyên dương em An-Thắng:có tiến bộ về chữ viết,bài vở viết đầy đủ. *Tồn: -Còn 1 vài em lơ đểnh trong giờ học,Chữ viết vẫn còn viết chưa đúng độ cao và cỡ chữ(Tuyên,Tình,Lý,Sen).Nhiều em chữ viết còn mắc nhiều lỗi chính tả,cần cố gắng để tiến bộ hơn(Thắng,Quỳnh Yến) -Một số em múa tập thể chưa đều,chưa tập trung trong giờ sinh hoạt. -Vẫn còn 1 vài em chưa chú ý đến tác phong ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp-Cần khắc phục ngay(Bỏ áo vào quần)-Trực cầu thang chưa tốt. 2.Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 25: -Học chương trình tuần 25 -Tiếp tục thực hiện tốt : “Đôi bạn học tập” -Tiếp tục giải Toán qua mạng. -Duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng học tập. -Tiếp tục phụ đạo (Phụ đạo chính tả cho Quỳnh Yến và Thắng)–Bồi dưỡng -Học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp. -Thường xuyên tự kiểm tra trang phục,tác phong. -Tham gia làm vệ sinh môi trường tốt. -Tổ chức sinh hoạt Đội đúng quy định( Thứ hai ,thứ tư,thứ sáu) -Ôn 3 bài múa hát:Mái trường;Bác Hồ Người cho em; Con cào cào,nghi thức đội-Kiến thức đội và các ngày lễ lớn. 3. Văn nghệ,kết thúc.

File đính kèm:

  • doctuan 24- lop4.doc
Giáo án liên quan