Giáo án Toán Lớp 2 Tuần 6 - Trương Thị Liễu

I - Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 7 + 5

- Tự lập và thuộc công thức 7 cộng với 1 số: 7 + 5

-Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

- Củng cố giải toán về nhiều hơn.Làm bài tập1,2,4/26

II - Chuẩn bị:

- 12 que tính.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 2 Tuần 6 - Trương Thị Liễu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7 + 5 Ngày dạy : Tuần 6 Tiết 1 I - Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 7 + 5 - Tự lập và thuộc công thức 7 cộng với 1 số: 7 + 5 -Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. - Củng cố giải toán về nhiều hơn.Làm bài tập1,2,4/26 II - Chuẩn bị: - 12 que tính. III - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: - Giải bài toán theo tóm tắt: Lan cao: 85 cm Huệ cao hơm Lan: 7 cm Huệ cao: ? cm 48 + 6 + 5 = 25 + 6 + 4 = B. Bài mới Giới thiệu - GV dùng que tính để hình thành phép tính 7 + 5 Vậy 7 + 5 = 12 5 + 7 = ? Lập bảng cộng 7 C. Bài tập:: Bài 1: Bài 2: Bài 4: D. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - 1 HS giải ở bảng - 2 HS tính. - HS dùng que tính thực hiện theo GV để nêu được. Kết quả 7 + 5 = 12 - 1 HS lên bảng đặt tính 7 5 12 - HS lập bảng: 7 + 4 = 11 7 + 5 = 12 7 + 9 = 16 - Đọc thuộc lòng bảng 7 cộng với 1 số - HS nêu yêu cầu - Nhẩm tiếp sức + Làm bảng con, bảng lớp - 1 HS đọc đề - Làm ở bảng, vở. Toán: 47 + 5 Ngày dạy : Tuần 6 Tiết 2 I - Mục tiêu: - Biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng dạng 47 + 5 - Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. - Làm BT: 1 (cột1,2,3); bài 3/27 II - Chuẩn bị: - 4 bó que 1 chục, 12 que tính rời. III - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: (2 HS) - Đặt tính rồi tính: 46 + 9 28 + 34 77 + 12 54 + 18 B. Bài mới Giới thiệu - GV nêu đề toán kết hợp dùng que tính để hình thành phép tính 47 + 5 * Kết luận: 47 + 5 = 52 C. Bài tập:: Bài 1: Cột 1,2,3 Bài 2: (Luyện buổi chiều) Bài 3: Bài 4: (Luyện buổi chiều) D. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - HS sử dụng que để nêu kết quả của phép tính - 1 HS lên bảng đặt tính - HS nhắc lại cách thực hiện - HS thực hiện bảng con, 1 dãy 1 bài. - HS làm nhóm - Thảo luận nhóm đôi - Nêu kết quả Luyện Toán: ÔN: 7 + 5 và 47 + 5 GV H/D HS làm các bài tập 3 trang 26 và bài 2, 4 trang 27 -Cho HS học thuộc lòng bảng cộng 7 cộng với một số 7 +5 -HS làm được các BT trong VBT ( bài 7 + 5; 47 + 5 ) -GV thu vở chấm bài 47 + 5. -Củng cố, dặn dò. Toán: 47 + 25 Ngày dạy : Tuần 6 Tiết 3 I - Mục tiêu: - Biết đặt tính và thực hiện phép tính cộng dạng 47 + 25 -Biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng 1 phép cộng.. II - Chuẩn bị: - Que tính. III - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: (2 HS) - Đặt tính rồi tính: 47 + 9 67 + 5 97 + 1 27 + 7 B. Bài mới Giới thiệu - GV nêu đề toán để hình thành phép tính 47 + 25 C. Bài tập:: Bài 1: (Cột 1,2,3) Bài 2: (cột a,b,d,e) - GV chữa bài ­ Vì sao sai, đúng ? Bài 3: Bài 4: (Luyện buổi chiều) D. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - HS sử dụng que tính cùng GV để nêu kết quả của phép tính 47 + 25 - 1 HS lên bảng đặt tính và nêu cách tính. - Nhiều HS nêu lại cách tính - HS thực hiện bảng con (mỗi dãy 1 bài) - HS làm vào vở - HS đọc đề -HS trả lời - 1 HS tóm tắt, lớp làm ở vở - Thực hiện nhóm đôi - Trình bày trước lớp. Toán: LUYỆN TẬP Ngày dạy : Tuần 6 Tiết 4 I - Mục tiêu: -Thuộc bảng 7 cộng với 1 số. - Củng cố rèn kĩ năng thực hiện các phép cộng dạng: 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5 (qua 10 có nhớ dạng tính viết). -Biết giải bài toán theo tóm tắt với 1 phép cộng. II - Chuẩn bị: - Bài tập 3 chép sẵn ở bảng – 4 bảng phụ nhỏ. III - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A/ Bài cũ: (3 HS) Đặt tính rồi tính: 15 + 25 ; 17 + 35 B. Bài mới Giới thiệu Bài 1: /29 Bài 2: ( cột 1,3,4) Bài 3: Bài 4: dòng 2 C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò -2 HS lên bảng T/H. -1,2 HS HTL bảng 7 cộng với một số. - Nêu kết quả nối tiếp - Làm vở - Lập đề toán theo tóm tắt, giải - 1 HS lên bảng, lớp làm vở - Thực hiện nhóm (4 nhóm) Luyện Toán: ÔN 47 + 25 -GV tiếp tục cho HS làm các bài tập còn lại của 2 tiết chính còn lại : bài 1,2 các cột còn lại ;bài 4 trang 28 và bài 5 trang 29. -HS tự làm được các BT trong VBT. -GV chấm, chữa một số bài. -GV kiểm tra HTL bảng 7 cộng với một số. -Củng cố, dặn dò. Toán: BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN Ngày dạy : Tuần 6 Tiết 5 I - Mục tiêu: Giúp HS - Biết giải bài toán về ít hơn bằng một phép tính. II - Chuẩn bị: - Cắt 12 quả cam, bảng phụ, ghi bài 1. III - Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: - Giải bài toán theo tóm tắt Huệ cắt được: 10 bông hoa Lan cắt nhiều hơn: 7 bông hoa Lan cắt: ? bông hoa B. Bài mới Giới thiệu - GV đọc đề toán. - GV dùng đồ dùng đã chuẩn bị để minh hoạ cho bài toán và hướng dẫn học sinh giải bài toán. - Yêu cầu HS so sánh giữa bài toán nhiều hơn, ít hơn. C. Bài tập:: Bài 1: /30 Làm được các bài toán có một phép tính dạng bài toán ít hơn. ­ Muốn tìm số ít hơn ta thường phải thực hiện phép tính gì ? Bài 2: /30 Bài 3: /30 (Luyện buổi chiều ) GV đọc đề Yêu cầu HS tự tóm tắt đề và giải bài toán dạng ít hơn D. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - 1 HS giải - 2 HS đọc lại - 1 HS giải bài toán - HS nêu sự giống và khác nhau giữa bài toán nhiều hơn, ít hơn. - 2 HS đọc đề toán - 1 HS đọc tóm tắt - 1 HS giải bài toán ở bảng, lớp giải vào vở. - Tính trừ - HS làm bài miệng - 2 HS đọc lại - HS làm bài ở vở

File đính kèm:

  • docTuan 6a.doc