Giáo án Toán 5 Tuần 14 - Trường TH Lê Dật

 

Toán (tiết 66): CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

 MÀ THƯƠNG LÀ SỐ THẬP PHÂN

I/Mục tiêu: Giúp HS:

 +Hiểu được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

 +Bước đầu thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân.

II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con.

 *GV: chuẩn bị bảng phụ.

III/Hoạt động dạy học:

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 30/03/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 5 Tuần 14 - Trường TH Lê Dật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán (tiết 66): CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG LÀ SỐ THẬP PHÂN I/Mục tiêu: Giúp HS: +Hiểu được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. +Bước đầu thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân. II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con. *GV: chuẩn bị bảng phụ. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạtđộng củatrò A.Bài cũ: Tính nhẩm: -GV chuẩn bị bảng phụ để kiểm tra 3HS. -Chấm bài, đánh giá, ghi điểm B.Bài mới: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là số thập phân *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS cách thực hiện -GVHDHS theo SGK-trang 67. -GV chốt ý. *Hoạt động 2: Thực hành Bài 1/68: Đặt tính rồi tính. *KQ: a) 2,4 5,75 24,5 b) 1,875 6,25 20,25 Bài 2/68: HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn tính được số mét vải may 6 bộ quần áo, ta làm thế nào? Đáp số: 16,8m vải. Bài 3/68: Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân. *KQ: 0,4 0,75 3,6 -GV tổng kết chung. C. Củng cố - Dặn dò: Nêu quy tắc “Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là số thập phân”. *Chuẩn bị bài: Luyện tập. HS làm bảng, nhận xét. -HS theo dõi, . -Thực hiện ví dụ, rút quy tắc -HS nêu qui tắc -HS làm bài trên bảng và vở. -HS đọc đề, nêu yêu cầu -HS làm vở, 1 em làm trên bảng. -HS trao đổi nhóm đôi, làmvở. Lớp nhận xét HS trả lời Toán (tiết 67): LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp HS: +Củng cố quy tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương là số thập phân. II/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động củatrò A- Kiểm tra: Đặt tính rồi tính: 35: 16 367: 24 98: 45 -Đánh giá, ghi điểm B- Bài mới: Luyện tập *Hoạt động 1: -Giới thiệu bài, nêu yêu cầu bài học. *Hoạt động 2-Hướng dẫn luyện tập Bài 1/68: Tính. *KQ: a) 16,01; b) 1,89; c) 1,67; d) 4,38 Bài 2/68: Tính rồi so sánh kết quả tính. *KQ: a) 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25 b) 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8 c) 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4 Bài 3/68: *Nhóm 4 HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó, ta làm thế nào? Đáp số: P: 67,2m; S: 230,4m2 Bài 4/68: *Cá nhân HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn tính mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km, ta làm thế nào? Đáp số: 20,5km. Trò chơi: Làm toán nhanh -GV chuẩn bị bảng phụ. -HS thực hiện nhóm. -GV tổng kết chung. C- Củng cố, dặn dò -Nhận xét, tuyên dương -Chuẩn bị bài: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. HS làm bảng. -Nhận xét, chữa bài HS làm vở, 2 em làm trên bảng. HS làmvở, nêu KQ, chữa bài. -Nhận xét cách tính -HS đọc đề, nêu yêu cầu -HS trả lời, làm vở. -HS đọc đề, nêu yêu cầu -1HS làm trên bảng, lớp làm vở. HS thực hiện. Lắng nghe và thực hiện -Lớp nhận xét Toán (tiết 68): CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN I/Mục tiêu: Giúp HS: +Nắm được cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng cách đưa về phép chia các số tự nhiên. +Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia một stn cho một stp. II/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động củatrò A.Bài cũ: Tính: 6,7:2+37,098 13,68:9-1,2 125:10:5 A.Bài mới: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân *Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân. -GVHDHS theo SGK-trang 69. *Rút quy tắc -GV chốt ý. *Hoạt động 2: Thực hành Bài 1/70: Đặt tính rồi tính: *KQ: a) 2 ; b) 97,5 ; c) 2 ; d) 0,16 Bài 2/70: Tính nhẩm. a) 320 b) 1680 c)93400 3,2 16,8 9,34 Bài 3/70: Nhóm nhỏ HD:-Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn tính thanh sắc cùng loại dài 0,18m cân nặng bao nhiêu, ta làm thế nào? Đáp số: 3,6 kg. C- Củng cố-Dặn dò: -GV tổng kết tiết học. HS làm bảng. -Nhận xét, chữa bài -HS theo dõi, làm bảng các ví dụ. -HS nêu qui tắc tính -HS làmbài trên bảng và vào vở. -HS làm miệng. -Hs đọc đề, phân tích HS làm bài trên bảng, nhận xét -Lớp nhận xét Chuẩn bị bài: Luyện tập. Toán (tiết 69): LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: Giúp HS: +Củng cố quy tắc thực hiện phép chia một stn cho một stp. II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con. *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu. III/Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ: Đặt tính rồi tính: 8: 2,5 15: 1,5 67:4,5 123:6,1 B-Bài mới: Luyện tập Bài 1/70: Tính rồi so sánh kết quả tính. a) 5 : 0,5 = 5 x 2 b) 3 : 0,2 = 3 x 5 c) 52 : 0,5 = 52 x 2 18 : 0,25 = 18 x 4 Bài 2/70: Tìm x. *KQ: a) 45 b) 42 Bài 3/70: HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn biết có tất cả bao nhiêu chai dầu, ta làm thế nào? Đáp số: 48lít. Bài 4/70:-Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật, ta làm thế nào? Đáp số: 125m Trò chơi: Ai nhanh hơn. -GV chuẩn bị bảng phụ. -HS thực hiện nhóm. -Lớp nhận xét-GV tổng kết chung. C-Củng cố, dặn dò: Ôn: Chia một số tự nhiên với 0,5; 0,2; 0,25.... Chuẩn bị bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân. HS làm bảng. HS mở sách. HS làm bài trên bảng, chữa bài HS làmvở. HS trả lời,làm vở. -1HS làm trên bảng HS trả lời. -Làm bài nhóm nhỏ Lắng nghe và thực hiện. Thứ sáu ngày 28 thngs 11 năm 2008 Toán (tiết 70): CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN I/Mục tiêu: Giúp HS: +Thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân. +Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến chia stp cho stp. II/Chuẩn bị: * HS: chuẩn bị bảng con. *GV: chuẩn bị bảng phụ, phấn màu. III/Hoạt động dạy học: Họat động của thầy Hoạt động củatrò A-Bài cũ: Tìm x: a) x x 4,5 = 72 b) 18 : 0,25 và 18 x 4 B-Bài mới: Chia một số thập phân cho một số thập phân. *Hoạt động 1-Hình thành quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. *GVHDHS theo SGK-trang 71. -GV chốt ý. *Hoạt động 2: Thực hành Bài 1/71: Đặt tính rồi tính. a) 3,4 b) 1,58 c) 51,52 d) 12 Bài 2/71: HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn biết 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu, ta làm thế nào? Đáp số: 6,08kg. Bài 3/71: HD: -Bài toán hỏi gì? -Bài toán cho biết gì? -Muốn biết số bộ quần áo may được và số vải còn thừa, ta làm thế nào? Đáp số: 153 bộ và thừa 1,1m. Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng -GV đưa ra các phép tính HS thực hiện trên chọn Đ/S. -GV tổng kết chung. C- Củng cố, dặn dò: QTắc: Chia một số thập phân cho một số thập phân. Chuẩn bị bài: Luyện tập. HS làm bảng, nhận xét. HS theo dõi, làm bảng. HS nêu qui tắc HS làm trên bảng, lớp làm vở. HS trả lời,làm vở. -1 em làm trên bảng. HS trả lời, làm nhóm lớn HS thực hiện. -Lớp nhân xét Lắng nghe và thực hiện.

File đính kèm:

  • docTUAN 14.doc