Giáo án Toán 5: Phân số thập phân

Tuần: 1 MÔN: TOÁN Tiết: 5

Bài dạy:

PHÂN SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:SGV

II. Đồ dùng dạy - học:

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: - Muốn so sánh hai phân số có cùng tử số, ta thực hiện như thế nào?

- Thế nào là phân số bằng 1, lớn hơn 1, bé hơn 1.

- GV nhận xét và ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

 Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Giới thiệu phân số thập phân.

*Mục tiêu: Nhận biết các phân số thập phân. Nhận ra được: Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân; biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.

 

 

doc156 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Toán 5: Phân số thập phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cố, dặn dò: - Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật. - Nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. - GV nhận xét và ghi điểm tiết học. - HS nhắc lại đề. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS dùng hai hình tam giác vừa căt để ghép thành hình chữ nhật. - HS so sánh. - HS phát biểu. - 2 HS nhắc lại quy tắc và ghi nhớ. - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Tuần: 18 MÔN: TOÁN Tiết: 87 Ngày dạy: 1 / 1 / 2007 Bài dạy: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn luyện kỹ năng tính diện tích hình tam giác. - Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông). II. Đồ dùng dạy - học: Phiếu bài tập có nội bài tập 2/88. Phiếu bài tập có nội dung bài tập 3/88. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật. - Nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. - GV nhận xét và ghi điểm. TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 20’ 2’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn hS làm bài tập 1,2. Mục tiêu: Giúp HS: Rèn luyện kỹ năng tính diện tích hình tam giác. Tiến hành: Bài 1/88: - Gọi HS nêu yêu cầu. - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình tam giác. - GV yêu cầu HS làm bài vào vở. - Gọi 1 HS làm bài trên bảng lớp. - GV chấm một số vở, nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2,3. Mục tiêu: Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông (biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông) Tiến hành: Bài 2/88: - Gọi HS nêu yêu cầu. - GV yêu cầu HS chỉ ra đáy và đường cao tương ứng, yêu cầu HS tính diện tích hình tam giác. - Yêu cầu HS làm bài trên phiếu. - Gọi 1 HS làm bài trên bảng. - GV sửa bài, nhận xét. Bài 3/88: - GV tiến hành tương tự bài tập 2. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét và ghi điểm tiết học. - Yêu cầu những HS nào làm bài sai sửa bài vào vở. - HS nhắc lại đề. - 1 HS nêu yêu cầu. - Nhắc lại quay tắc tính diện tích hình tam giác. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bài trên bảng lớp. - 1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài trên phiếu. - 1 HS làm bài trên bảng. IV. Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Tuần: 18 MÔN: TOÁN Tiết: 88 Ngày dạy: . . . / 1. / 2007 Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, củng cố về: - Các hàng của số thập phân; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. - Tính diện tích hình tam giác. II. Đồ dùng dạy - học: GV chuẩn bị phiếu bài tập phần 1. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - Gọi 2 HS lên bảng sửa các bài tập luyện tập thêm của tiết trước. - GV nhận xét và ghi điểm. TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 23’ 2’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm phần 1. Mục tiêu: Giúp HS ÔN TẬP, củng cố về: Các hàng của số thập phân; cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. Tiến hành: Phần 1/89: - GV phát phiếu bài tập. - Gọi HS nêu kết quả từng bài. - GV và HS nhận xét. - GV chốt lại kết quả đúng. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập phần 2. Mục tiêu: ÔN TẬP về 4 phép tính với số thập phân, tính diện tích hình tam giác. Tiến hành: Bài 1/90: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài trên bảng con. Bài 2/90: - GV có thể cho HS làm miệng. Bài 3/90: - Gọi HS đọc đề bài. - GV hướng dẫn HS tính: + Chiều rộng hình chữ nhật. + Chiều dài hình chữ nhật. + Tính diện tích hình chữ nhật. - HS làm bài vào vở. - Gọi 1 HS làm bài trên bảng lớp. - GV chấm, sửa bài. Bài 4/90: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi. - Gọi HS trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét và ghi điểm tiết học. - Yêu cầu HS về nhà ÔN TẬP that kỹ các dạng toán đã học để chuẩn bị kiểm tra. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc trên phiếu. - HS nêu kết quả làm việc. - 1 HS nêu yêu cầu. - HS làm bài trên bảng con. - HS làm miệng. - 1 HS đọc đề bài. - HS lắng nghe. - HS làm bài vào vở. - 1 HS làm bài trên bảng lớp. - 1 HS nêu yêu cầu. - HS làm việc theo nhóm đôi. IV. Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . Tuần: 18 MÔN: TOÁN Tiết: 90 Ngày dạy: . . . / 1 / 2007 Bài dạy: HÌNH THANG I. Mục tiêu: Giúp HS: - Hình thành được biểu tượng về hình thang. - Nhận biết đựơc một số đặc điểm về hình thang, phân biệt được hình thang và một số hình đã học. - Biết vẽ hình để rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và một số đặc điểm của hình thang. II. Đồ dùng dạy - học: - Sử dụng bộï Đồ dùng dạy - học toán 5. - Mỗi HS chuẩn bị (nếu bộ đồ dùng không có) + Giấy kẻ ô vuông 1cm x 1cm; thước kẻ; ê ke; kéo cắt. + 4 thanh nhựa trong bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật để có thể lắp ghép thành hình thang. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS - GV nhận xét và ghi điểm bài kiểm tra GHKI. - GV nhận xét và ghi điểm. TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’ 10’ 23’ 3’ 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Nhận biết hình thang. Mục tiêu: Giúp HS: Hình thành được biểu tượng về hình thang. Nhận biết đựơc một số đặc điểm về hình thang, phân biệt được hình thang và một số hình đã học. Tiến hành: a. Hình thành biểu tượng về hình thang. - GV cho HS quan sát hình vẽ SGK/91. - GV cho HS quan sát hình vẽ hình thang ABCD trong SGK và trên bảng. b. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang. - GV yêu cầu HS quan sát mô hình lắp ghép và hình vẽ hình thang và đặt các câu hỏi gợi ý để HS tự phát hiện các đặ điểm của hình thang. - Yêu cầu HS phát biểu. - GVchốt lại ghi nhớ như SGK/91. - Gọi HS Nhắc lại. Hoạt động 2: Luyện tập. Mục tiêu: Biết vẽ hình để rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và một số đặc điểm của hình thang. Tiến hành: Bài 1/91: - Gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS quan sát sau đó có thể trả lời miệng. - GV và HS nhận xét. Bài 2/92: - GV tiến hành tương tự bài tập 1. Bài 3/92: - Yêu cầu HS làm việc trong VBT. Bài 4/92. - GV yêu cầu HS quan sát hình, sau đó yêu cầu HS làm miệng. - GV hướng dẫn HS phát biểu về định nghĩa hình thang vuông. 3. Củng cố, dặn dò: - Thế nào là hình thang? - Thế nào là hình thang vuông? - GV nhận xét và ghi điểm tiết học. - HS nhắc lại đề. - HS quan sát. - HS quan sát rút ra định nghĩa về hình thang. - 3 HS nhắc lại. - 1 HS nêu yêu cầu. - HS làm miệng. - Vẽ hình trong VBT. - HS làm việc theo nhóm đôi. - 1 HS nêu định nghĩa hình thang vuông. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

File đính kèm:

  • docToan2x.doc