Giáo án Tiết học tại thư viện: Tự chọn đọc sách theo ý thích

A. MỤC TIÊU :

- Giúp HS biết cách tìm cuốn sách mà mình yêu thích để đọc.

- Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viên.

Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Sách trên thư viện của nhà trường.

 

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiết học tại thư viện: Tự chọn đọc sách theo ý thích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ển chỉ dẫn). - Cách nhận biết loại truyện theo mã màu (theo biển chỉ dẫn). - Hướng dẫn cách tìm sách: + Tra danh mục ở đầu giá sách hoặc theo mã màu. + Lấy quyển sách theo số dán ở gáy hoặc lấy truyện theo mã màu. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Viết bài thu hoạch. - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe, nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - HS viết bài thu hoạch. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : ĐỌC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ: DANH NHÂN A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm cuốn sách theo chủ đề: Danh nhân . - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách; biết khâm phục những người tài giỏi. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm sách theo chủ đề: Danh nhân. b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để sách về các danh nhân trong nước và thế giới. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu tên danh nhân trong cuốn sách em đọc và giới thiệu với các bạn về sự nghiệp của danh nhân đó. - GV giáo dục tư tưởng cho HS : khâm phục và học tập các danh nhân. - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS giới thiệu về danh nhân trong cuốn sách vừa đọc. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : TỰ CHỌN ĐỌC SÁCH THEO Ý THÍCH A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm cuốn sách theo ý thích của các em. - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm sách theo ý thích của mình. b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để sách. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu tên cuốn sách mình đọc và giới thiệu nội dung chính của cuốn sách đó. - GV giáo dục tư tưởng cho HS . - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS giới thiệu về cuốn sách vừa đọc. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : ĐỌC SÁCH KỸ NĂNG SỐNG A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm cuốn sách theo chủ đề: Kỹ năng sống. - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách; biết ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm sách theo chủ đề: Kỹ năng sống. b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để sách về các danh nhân trong nước và thế giới. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu tên cuốn sách em đọc và giới thiệu với các bạn về bài học đã rút ra được từ cuốn sách đó. - GV giáo dục tư tưởng cho HS : biết ứng xử trong mọi tình huống hàng ngày. - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS giới thiệu về cuốn sách vừa đọc và cuốn sách giúp em hiểu thêm về vấn đề gì. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : ĐỌC THƠ – CÂU ĐỐ - ĐỒNG DAO A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm cuốn sách theo chủ đề: Đọc thơ - Câu đố - Đồng dao - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách; biết yêu thích và trân trọng nét văn hóa của dân tộc. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm sách theo chủ đề: Đọc thơ - Câu đố - Đồng dao. b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để sách về Thơ - Câu đố - Đồng dao. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu câu đố để bạn trả lời. - Nêu một số thể thơ mà em biết ? - Đọc một số câu đồng dao mà em thuộc. - GV giáo dục tư tưởng cho HS . - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS nêu câu đố và mời bạn trả lời. - Kể một số thể thơ mà em biết. - Đọc một số câu đồng dao quen thuộc. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : ĐỌC SÁCH BÁCH KHOA TRI THỨC A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm cuốn sách theo chủ đề: Bách khoa tri thức - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm sách theo chủ đề: Bách khoa tri thức b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để sách về Bách khoa tri thức. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu câu đố để bạn trả lời. - Nêu một số thông tin mà cuốn sách mang lại cho em ? - GV giáo dục tư tưởng cho HS . - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS nêu câu đố và mời bạn trả lời. - HS kể một số thông tin mà em được biết từ cuốn sách vừa đọc. TIẾT HỌC TẠI THƯ VIỆN : ĐỌC TRUYỆN NGẮN, TRUYỆN DÀI A. MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm đọc các quyển truyện theo ý thích. - Giúp HS có kĩ năng tìm sách, đọc sách, kĩ năng sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong thư viện. - Giáo dục ý thức ham đọc sách, ham tìm hiểu, ý thức cẩn thận, ngăn nắp khi tìm sách, khi ngồi đọc sách. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Sách trên thư viện của nhà trường. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn định tổ chức (2’) - Hướng dẫn HS ngồi vào vị trí thích hợp. 2. Hướng dẫn tìm đọc sách (5’) a/ HS tìm truyện. b/ Hướng dẫn HS tìm sách - đọc sách: - Giáo viên giới thiệu vị trí để truyện. Lưu ý: Nếu gặp khó khăn gì thì các em có thể nhờ GV hoặc Thủ thư giúp đỡ. c/ Hướng dẫn cách ngồi đọc sách: - Kéo ghế ra ngồi, bật đèn, ngồi ngay ngắn đọc sách. Trong khi đọc sách không đùa nghịch, không gây mất trật tự. Đọc xong thì tắt đèn, đẩy ghế vào gậm bàn, sau đó mới trả sách về cho Thủ thư. 3. Tìm sách và đọc sách (20 – 25’) - Theo dõi HS tìm sách, giúp đỡ HS. 4. Thu hoạch (3 - 7’) - Mời một số HS nêu một số câu văn hay mà em đã được thấy trong truyện vừa đọc. - Nêu nội dung mà cuốn sách mang lại cho em ? - GV giáo dục tư tưởng cho HS . - GV nhận xét giờ đọc sách. - HS để giày dép gọn gàng và ngồi và vị trí bàn đọc. - HS lắng nghe. - Vài HS nhắc lại cách tìm sách. - HS nghe và nhắc lại. - HS tìm sách và đọc sách. - Một số HS nêu một số câu văn hay. - HS kể nội dung mà em được biết từ cuốn sách vừa đọc.

File đính kèm:

  • docGA thu vien.doc
Giáo án liên quan