Giáo án Tiếng Việt khối lớp 5 - Tuần 27

TẬP ĐỌC

ÔN TẬP TIẾT 1

I MỤC TIÊU

1- Liệt kê đúng các bài tập đọc là truyện kể mà em đã học trong 5 tuần của HKII

2- Chọn được 3 truyện tiêu biểu cho 3 chủ điểm , nêu tên các nhân vật , nói được nội dung chính và chi tiết em yêu thích

3-Biết cùng các bạn trong nhóm diễn lại trích đoạn vở kịch Người công dân số 1

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Phiếu học tập , bảng liệt kê

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

 

doc9 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 01/04/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt khối lớp 5 - Tuần 27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
än tiêu biểu cho 3 chủ điểm , nêu tên các nhân vật , nói được nội dung chính và chi tiết em yêu thích 3-Biết cùng các bạn trong nhóm diễn lại trích đoạn vở kịch Người công dân số 1 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Phiếu học tập , bảng liệt kê III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Đất nước - Gọi HS đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi Câu 1 Hai khổ thơ đầu miêu tả cảnh mùa thu ở đâu ? Đó là cảnh mùa thu nào ? Câu 2 Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba đẹp và vui như thế nào ? Câu 3 Lòng tự hào về đất nước tự do và truyền thống bất khuất của dân tộc thể hiện qua chi tiết nào trong khổ cuối ? Câu 4 Bài thơ nói lên điều gì ? C DẠY BÀI MỚI Oân tập tiết 1 * Giới thiệu bài * HĐ1 Liệt kê các bài tập đọc là truyện kể -HS đọc yêu cầu bài tập -HS trao đổi nhóm đôi viết vào bảng -Gọi HS đọc bảng -GV chốt ý HĐ2 Chọn 3 truyện kể , mỗi truyện tiêu biểu cho 1 chủ điểm vừa học , ghi lại những điều cần nhớ vào bảng -GV nêu yêu cầu của bài tập -GV phát phiếu cho HS làm việc cá nhân -HS nối tiếp nhau phát biểu -GV nhận xét , bổ sung HĐ3 Phân vai cho từng bạn , diễn lại trích đoạn Người công dân số một -GV chia nhóm diễn lại đoạn kịch -Nhóm diễn kịch -GV cùng lớp nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Thi đọc diễn cảm lại một trong các bài TĐ -Nhận xét tuyên dương -Chuẩn bị Oân tập tiết 2 3 em HTL 4 em trả lời câu hỏi 1 em đọc to , lớp đọc thầm Trao đổi với bạn bện cạnh và hoàn thành bảng Chủ điểm Tuàn Tên bài Người công dân . . . . . . . . Cuộc sống thanh bình Nhớ nguồn HS làm việc cá nhân ghi vào phiếu Tên bài Nhân vật Nội dung chính Chi tiết em thích nhất Nhóm đóng vai Các nhóm khác nhận xét Vài em đọc CHÍNH TẢ ÔN TẬP TIẾT 2 I MỤC TIÊU Củng cố khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu - Tìm đúng các ví dụ minh hoạ cho các nội dung trong bảng tổng kết về các kiểu câu ( câu đơn , câu ghép ) - Làm đúng bài tập điền vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ kẽ sẵn bảng tổng kết Các kiểu câu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Oân tiết 1 -HS nhắc lại tên các chủ điểm đã học , nêu tên bài và nội dung chính của một trong các bài thuộc chủ điểm -GV nhận xét , cho điểm C DẠY BÀI MỚI Oân tiết 2 * Giới thiệu bài * HĐ1 Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết - GV hỏi : Kể tên các kiểu câu đã học chia theo cấu trúc ngữ pháp ? - GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi hoàn thành bảng trong SGK Các kiểu cấu tạo câu Ví dụ Câu đơn Câu ghép Câu ghép không dùng từ nối Câu ghép có dùng từ nối Câu ghép dùng quan hệ từ Câu ghép dùng cặp từ hô ứng HĐ2 Viết tiếp vế câu để tạo thành câu ghép -HS đọc yêu cầu - HS làm việc cá nhân viết vào vở -Gọi HS đọc -GV cùng lớp nhận xét , sửa chữa D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Đọc lại bảng liệt kê các kiểu câu -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị : Oân tập tiết 3 Vài em nhắc lại Lớp nhận xét bổ sung 1 em trả lời Trao đổi nhóm đôi hoàn thành bảng Đại diện vài nhóm đọc ví dụ Lớp nhận xét 1 em đọc to , lớp đọc thầm yêu cầu Làm việc cá nhân ghi vào vở Nhiều em đọc bài làm Lớp nhận xét 2 em đọc lại bàng thống kê LUYỆN TỪ CÂU ÔN TẬP TIẾT 3 I MỤC TIÊU - Đọc , hiểu nội dung , ý nghĩa bài văn Tình quê hương -Hiểu yêu cầu của bài tập trắc nghiệm .Làm đúng bài tập trắc nghiệm KT khả năng đọc hiểu bài văn , nắm vững kiến thức về từ và câu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Phiếu cỡ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Oân tập tiết 2 -HS viết bảng con lần lượt các câu theo yêu cầu của GV : + Câu đơn +Câu ghép có dùng 1 quan hệ từ + Câu ghép có dùng cặp quan hệ từ + Câu ghép dùng cặp từ hô ứng -GV nhận xét C DẠY BÀI MỚI Oân tập tiết 3 * Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiết học * HĐ1 Đọc bài văn Tình quê hương - GV đọc mẫu toàn bài -Nhiều HS đọc nối tiếp nhau bài đọc và phần chú giải HĐ2 Làm bài tập trắc nghiệm -HS đọc và suy nghĩ làm bài tập trắc nghiệm SGK -Nhiều em nêu kết quả -GV cùng lớp chốt câu trả lời đúng D CỦNG CỐ DẶN DÒ -HS đọc lại các câu trả lời đúng -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị Oân tập tiết 4 Làm việc cá nhân Lắng nghe Cả lớp đọc thầm , nhiều em đọc to tiếp nối Làm việc cá nhân Nhiều em lên ghi câu trả lời trên bảng lớp Lớp nhận xét Vài em đọc lại TẬP ĐỌC ÔN TẬP TIẾT 4 I MỤC TIÊU - HS kể tên được các bài thơ đã học , đọc thuộc lòng một đoạn thơ em yêu thích và lí giải vì sao em thích bài thơ ấy - Kể tên các bài tập đọc và văn miêu tả mà em đã học ở HKII .Tóm tắt nội dung chính và dàn ý của bài .Nêu được chi tiết em yêu thích và lí giải vì sao II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Phiếu cỡ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Oân tập tiết 3 - GV gọi HS trả lời lại các câu hỏi trắc nghiệm của tiết trước -GV nhận xét C DẠY BÀI MỚI Oân tập tiết 4 * Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiết học HĐ1 Kể tên các bài thơ vừa học -HS đọc yêu cầu -GV nhấn mạnh : các bài thơ đó có thể năm trong tiết Chính tả vẫn được -HS làm việc theo nhóm -Nhóm trình bày -GV gọi HS đọc thuộc lòng một vài đoạn hay cả bài thơ mà em yêu thích , nói rõ lí do vì sao thích -GV tổng kết HĐ2Kể tên các bài thơ là văn miêu tả -GV chia nhóm hoàn thành bảng -Nhóm trình bày kết quả thảo luận -GV nhận xét tuyên dương D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Thi đua đọc diễn cảm một đoạn trong các bài văn miêu tả -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị Oân tiết 5 Vài em trả lời 1 em đọc to , lớp đọc thầm yêu cầu Thảo luận nhóm Vài em đọc thuộc lòng bài thơ hay cả bài , cho biết vì sao thích bài thơ ấy Thảo luận nhóm , ghi vào bảng Tên bài Nội dung chính Dàn ý Chi tiết em thích . . . . . . . . . . . . . . Thi đua cá nhân TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP TIẾT 5 I MỤC TIÊU - Nghe viết và trình bày đúng bài chính tả ‘ Bà cụ bán hàng nước chè ‘ - Viết được đoạn văn ngắn tả ngoại hình một cụ già mà em biết II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC HS sưu tầm một số tranh ảnh của các cụ già nông thôn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Oân tập tiết 4 -HS kể tên các bài văn miêu tả đã học -Yêu cầu HS nhắc lại nội dung chính từng bài . -Gọi HS đọc diễn cảm đoạn văn em thích và cho biết vì sao -Nhận xét C DẠY BÀI MỚI ôn tập tiết 5 *Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiết học HĐ1 Hướng dẫn nghe –viết -GV đọc toàn bài chính tả SGK -HS đọc thầm và gạch dưới các từ cần chú ý khi viết -GV đọc từng câu cho các em viết -Hướng dẫn chấm chữa bài -GV nhận xét HĐ2 Viết đoạn văn tả ngoại hình một cụ già -GV yêu cầu HS nhắc lại những chi tiết cần miêu tả khi tả ngoại hình -HS tự làm vào nháp -Gọi HS đọc -GV cùng lớp nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Dặn về nhà hoàn chỉnh lại đoạn văn viết vào vở -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị ; Oân tập tiết 6 Vài em kể tên và nêu nội dung chính 3 em đọc diễn cảm Lớp nhận xét , chọn em đọc hay nhất Lắng nghe Gạch dưới các từ khó vào SGK Lắng nghe và viết Đổi vở soát lỗi , chữa lỗi Làm việc cá nhân , trả lời câu hỏi và viết đoạn văn vào nháp 3 em viết vào phiếu to để sửa Lớp nhận xét , bình chọn đoạn văn hay nhất LUYỆN TỪ CÂU ÔN TẬP TIẾT 6 I MỤC TIÊU -Củng cố các cách liên kết câu , chỉ ra các biện pháp liên kết câu dùng trong một đoạn bài văn ‘Thị trấn Cát Bà ‘ - Biết dùng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để liên kết câu trong ví dụ đã cho II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi khái niệm về các phép liên kết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC GV HS A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Oân tập tiết 5 -Gọi HS đọc lại đoạn văn tả cụ già -Nhận xét , cho điểm C DẠY BÀI MỚI Oân tập tiết 6 *Giới thiệu bài GV nêu nội dung của tiết học HĐ1 Tìm các biện pháp liên kết câu -Hỏi : +Các em đã học những phép liên kết nào +Hãy nêu đặc điểm của từng phép liên kết vừa kể -HS trả lời -GV tóm ý -GV chia nhóm tìm các biện pháp liên kết câu , hai nhóm 1 đoạn -Nhóm trình bày , dẫn chứng cụ thể -GV nhận xét , tóm ý đúng HĐ2 Điền từ ngữ thích hợp để liên kết câu -HS đọc yêu cầu , suy nghĩ và điền -Sửa bài -Nhận xét tóm ý đúng D CỦNG CỐ DẶN DÒ -HS đọc lại bảng tóm tắt các phép liên kết câu -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị KTĐK 3 em đọc bài viết Lớp nhận xét Vài em nêu Thảo luận nhóm ( 6 nhóm , hai nhóm cùng một đoạn ) Đoạn 1 từ đầu đến ‘đáy bbiển khơi ‘ Đoạn 2 tiếp theo đến ‘yên vui ‘ Đoạn 3 còn lại Nhóm trình bày ghi vào phiếu dán bảng lớp Lớp nhận xét Làm việc cá nhân , 2 em làm bảng phụ HS đọc từ điền , lớp nhận xét sửa bài 4 em đọc lại , mỗi em một phép liên kết

File đính kèm:

  • docTUAN 27.doc
Giáo án liên quan