Giáo án Tiếng việt 1 học kỳ I

TUẦN 1

TIẾT 1: CHÀO CỜ

TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG

TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT

ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

I. Mục tiêu:

 - Đề ra một số nội quy của lớp trong tiết học.

 - Hướng dẫn các em thực hiện một số quy định trong tiết học cầm làm.

 - Tạo hứng thú học tập cho các em.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Giáo viên: SGK; VBT, đồ dùng tiếng việt 1

 - Học sinh: SGK; VBT, bộ đồ dùng TV 1, phấn, bảng con, bút chì.

 

doc249 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng việt 1 học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Đọc: CN, DT - TL - Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu - TL Hát - Luyện đọc: CN, ĐT - Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng 5/ Củng cố, dặn dò Trò chơi củng cố bài học. Nêu cách chơi - Khen HS - Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới - Chơi TUẦN 24 Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013 TIẾT 1: CHÀO CỜ TIẾT 2 + 3 HỌC VẦN BÀI 100: UÂN, UYÊN I.Mục đích yêu cầu: Đọc, viết được : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền. Đọc được từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong sgk Luyện nói theo chủ đề: Em thích đọc truyện. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng III.Các hoạt động dạy học: TIẾT 1 Nội dung Giáo viên Học sinh 1. ổn định tổ chức- 1’ Hát một bài Yêu cầu HS hát Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ thuở xưa giấy pơ luya hươ tay xum xuê - Đọc từ - Nhận xét khen HS - Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ) - HS đọc lại từ 3. Bài mới: 28’ a/ GTB Bài 100: uân, uyên b/ Dạy vần uân - Nhận diện vần uân - HD ghép và đọc tiếng “xuân” - GT từ “mùa xuân” c/ Dạy vần uyên * Nghỉ giữa tiết d/ GT từ ứng dụng huân chương chim khuyên tuần lễ kể chuyện HD viết : uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền. Trò chơi củng cố tiết học- 7’ - Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu - ghi bảng vần uân ? Vần uân muốn thành tiếng “xuân” cô phải thêm âm gì, dấu gì ? - Gt tranh vẽ mùa xuân ? Tranh vẽ gì? - Ghi từ “mùa xuân ” - Giải nghĩa từ *Dạy tượng tự vần uân Yêu cầu HS hát một bài - Ghi bảng từ ứng dụng - Giải nghĩa từ - Viết mẫu+ nêu qui trình - Sửa sai cho HS - Nêu cách chơi - 2 HS nhắc lại tên bài - So sánh với vần uê đã học - Ghép vần uân vào bảng gài - Phân tích vần uân - Đánh vần: theo dãy - Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp) -TL - Ghép tiếng xuân- Phân tích tiếng xuân - Đánh vần -> đọc trơn - Trả lời nội dung tranh - Đọc trơn từ - Đọc cả bài: - So sánh uân với uyên - Đọc cả bài Hát - Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ - Viết bảng con - Chơi TIẾT 2 4. Luyện tập -30’ a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1 b/ GT đoạn thơ ứng dụng ( SGK) c/ Luyện nói chủ đề: Em thích đọc truyện. * Nghỉ giữa tiết d/ Luyện đọc – SGK e/ Luyện viết vở tập viết ? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào? - Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không) Sửa sai cho HS - GT tranh minh họa ( sgk) ? nội dung tranh - Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi - Sửa sai cho HS - Gt tranh phần luyện nói ? nội dung tranh - Uốn học sinh trả lời đủ câu y/ c HS hát - Đọc mẫu nêu cách đọc tốt Sửa sai cho Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết - Theo dõi giúp đỡ - TL - Đọc: CN, DT - TL - Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu - TL Hát - Luyện đọc: CN, ĐT - Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng 5/ Củng cố, dặn dò Trò chơi củng cố bài học. Nêu cách chơi - Khen HS - Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới - Chơi TIẾT 3 + 4 HỌC VẦN BÀI 101: UÂT, UYÊT I.Mục đích yêu cầu: Đọc, viết được : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh. Đọc được từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong sgk Luyện nói theo chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng III.Các hoạt động dạy học: TIẾT 1 Nội dung Giáo viên Học sinh 1. ổn định tổ chức- 1’ Hát một bài Yêu cầu HS hát Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ huân chương chim khuyên tuần lễ - Đọc từ - Nhận xét khen HS - Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ) - HS đọc lại từ 3. Bài mới: 28’ a/ GTB Bài 101: uât, uyêt b/ Dạy vần uât - Nhận diện vần uât - HD ghép và đọc tiếng “xuất” - GT từ “sản xuất” c/ Dạy vần uyêt * Nghỉ giữa tiết d/ GT từ ứng dụng luật giao thông băng tuyết nghệ thuật tuyệt đẹp HD viết : uât, uyêt, sản xuất, duyệt binh. Trò chơi củng cố tiết học- 7’ - Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu - ghi bảng vần uât ? Vần uât muốn thành tiếng “xuất” cô phải thêm âm gì, dấu gì ? - Gt tranh vẽ sản xuất ? Tranh vẽ gì? - Ghi từ “sản xuất ” - Giải nghĩa từ *Dạy tượng tự vần uât Yêu cầu HS hát một bài - Ghi bảng từ ứng dụng - Giải nghĩa từ - Viết mẫu+ nêu qui trình - Sửa sai cho HS - Nêu cách chơi - 2 HS nhắc lại tên bài - So sánh với vần uân đã học - Ghép vần uât vào bảng gài - Phân tích vần uât - Đánh vần: theo dãy - Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp) -TL - Ghép tiếng xuất- Phân tích tiếng xuất - Đánh vần -> đọc trơn - Trả lời nội dung tranh - Đọc trơn từ - Đọc cả bài: - So sánh uât với uyêt - Đọc cả bài Hát - Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ - Viết bảng con - Chơi TIẾT 2 4. Luyện tập -30’ a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1 b/ GT đoạn thơ ứng dụng ( SGK) c/ Luyện nói chủ đề: Đất nước ta tuyệt đẹp. * Nghỉ giữa tiết d/ Luyện đọc – SGK e/ Luyện viết vở tập viết ? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào? - Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không) Sửa sai cho HS - GT tranh minh họa ( sgk) ? nội dung tranh - Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi - Sửa sai cho HS - Gt tranh phần luyện nói ? nội dung tranh - Uốn học sinh trả lời đủ câu y/ c HS hát - Đọc mẫu nêu cách đọc tốt Sửa sai cho Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết - Theo dõi giúp đỡ - TL - Đọc: CN, DT - TL - Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu - TL Hát - Luyện đọc: CN, ĐT - Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng 5/ Củng cố, dặn dò Trò chơi củng cố bài học. Nêu cách chơi - Khen HS - Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới - Chơi TIẾT 3 + 4 HỌC VẦN BÀI 102: UYNH, UYCH I.Mục đích yêu cầu: Đọc, viết được : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch. Đọc được từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong sgk Luyện nói theo chủ đề: Đèn dầu,đèn diện , đèn huỳnh quang. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng III.Các hoạt động dạy học: TIẾT 1 Nội dung Giáo viên Học sinh 1. ổn định tổ chức- 1’ Hát một bài Yêu cầu HS hát Hát 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ luật giao thông băng tuyết nghệ thuật - Đọc từ - Nhận xét khen HS - Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ) - HS đọc lại từ 3. Bài mới: 28’ a/ GTB Bài 102: uynh, uych b/ Dạy vần uynh - Nhận diện vần uych - HD ghép và đọc tiếng “huynh” - GT từ “phụ huynh” c/ Dạy vần uych * Nghỉ giữa tiết d/ GT từ ứng dụng luýnh quýnh huỳnh huỵch khuỳnh tay uỳnh uỵch HD viết : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch. Trò chơi củng cố tiết học- 7’ - Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu - ghi bảng vần uynh ? Vần uynh muốn thành tiếng “huynh” cô phải thêm âm gì, ? - Gt tranh vẽ phụ huynh ? Tranh vẽ gì? - Ghi từ “phụ huynh ” - Giải nghĩa từ *Dạy tượng tự vần uych Yêu cầu HS hát một bài - Ghi bảng từ ứng dụng - Giải nghĩa từ - Viết mẫu+ nêu qui trình - Sửa sai cho HS - Nêu cách chơi - 2 HS nhắc lại tên bài - So sánh với vần uân đã học - Ghép vần uynh vào bảng gài - Phân tích vần uynh - Đánh vần: theo dãy - Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp) -TL - Ghép tiếng huynh- Phân tích tiếng huynh - Đánh vần -> đọc trơn - Trả lời nội dung tranh - Đọc trơn từ - Đọc cả bài: - So sánh uynh với uych - Đọc cả bài Hát - Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ - Viết bảng con - Chơi TIẾT 2 4. Luyện tập -30’ a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1 b/ GT đoạn thơ ứng dụng ( SGK) c/ Luyện nói chủ đề: Đèn dầu,đèn diện , đèn huỳnh quang. * Nghỉ giữa tiết d/ Luyện đọc – SGK e/ Luyện viết vở tập viết ? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào? - Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không) Sửa sai cho HS - GT tranh minh họa ( sgk) ? nội dung tranh - Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi - Sửa sai cho HS - Gt tranh phần luyện nói ? nội dung tranh - Uốn học sinh trả lời đủ câu y/ c HS hát - Đọc mẫu nêu cách đọc tốt Sửa sai cho Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết - Theo dõi giúp đỡ - TL - Đọc: CN, DT - TL - Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu - TL Hát - Luyện đọc: CN, ĐT - Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng 5/ Củng cố, dặn dò Trò chơi củng cố bài học. Nêu cách chơi - Khen HS - Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới - Chơi Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013 TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN BÀI 103: ÔN TẬP I.Mục đích yêu cầu: Đọc được các vần có âm đầu là u Đọc được từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng trong sgk Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh tryện kể: Truyện kể mãi không hết. II Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng III.Các hoạt động dạy học: Nội dung Giáo viên Học sinh 1. ổn định tổ chức- 1’ Hát một bài Yêu cầu HS hát Hát Học sinh 2. Kiểm tra bài cũ: 4’ Đọc, viết: luýnh quýnh huỳnh huỵch khuỳnh tay - Đọc từ - Nhận xét khen HS - Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ) - HS đọc lại từ 3. Ôn tập: 28’ a/ GTB Bài 103: Ôn tập b/ Ôn các vần vừa học Ghép chữ thành vần * Nghỉ giữa tiết c/ GT từ ứng dụng ủy ban hòa thuận luyện tập e/ HD viết : hòa thuận , luyện tập Trò chơi củng cố tiết học- 7’ - Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu - Đọc âm - HD HS ghép chữ ở cột dọc với chữ ở hàng ngang * Lưu ý những ô tô màu( không ghép được) Yêu cầu HS hát một bài - Ghi bảng từ ứng dụng - Giải nghĩa từ - Viết mẫu+ nêu qui trình - Sửa sai cho HS - Nêu cách chơi Nhắc lại tên bài - Chỉ chữ - Chỉ chữ và đọc âm - Ghép và đọc Hát - Đọc trơn từ - Đọc cả bài - Viết bảng con - Chơi TIẾT 2 4. Luyện tập -30’ a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1 b/ GT câu ứng dụng( SGK) c/Kể chuyện: Truyện kể mãi không hết. * Nghỉ giữa tiết d/ Luyện đọc – SGK e/ Luyện viết vở tập viết ? Hôm nay các con học bài gì? - Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không) Sửa sai cho HS - GT tranh minh họa ( sgk) ? nội dung tranh - Ghi bảng đoạn thơ ứng dụng hoặc không ghi - Sửa sai cho HS Kể lần 1 Kể lần 2 + Tranh ? nội dung truyện -> rút ra bài học - Đọc mẫu nêu cách đọc tốt Sửa sai cho HS Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết - Theo dõi giúp đỡ - TL - Đọc: CN, DT - TL - Tìm tiếng có vần ôn tập -> đọc - > đọc câu - Kể lại truyện theo tranh Hát - Luyện đọc: CN, ĐT - Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng 5/ Củng cố, dặn dò Trò chơi củng cố bài học. Nêu cách chơi - Khen HS - Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới - Chơi

File đính kèm:

  • docgiao an(1).doc
Giáo án liên quan