Giáo án Thủ công Lớp 5 Tuần 19-35

I. Mục tiêu:

 Biết cách gấp , cắt dán được thiệp chúc mừng.

 Gấp cắt dán được thiệp chúc mừng.

 Yu thích sản phẩm mình lm ra thiếp chc mừng để sử dụng.

 II. Đồ dùng dạy học:

 1. Giáo viên: Mẫu thiệp chúc mừng. Quy trình gấp cắt dán.

 2. Học sinh : Giấy màu, dụng cụ học tập.

 

doc32 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 674 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thủ công Lớp 5 Tuần 19-35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h làm con bướm bằng giấy -Biết cách làm con bướm bằng giấy -Thích làm đồ chơi II.CHUẨN BỊ : - GV : mẫu con bướm bằng giấy - Quy trình làm con bướm bằng giấy cĩ hình vẽ minh họa cho từng bước giấy thủ cơng hoặc giấy màu ,kéo ,hồ dán - HS : xem trước bài II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : (1’) 2.Kiểm tra bài : (3-4’) - PCTHĐTQ mời các bạn nhận xét đánh giá sản phẩm tiết học qua. Nhận xét. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm vừa qua. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, HS đọc lại mục tiêu. b. Các hoạt động: T – L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 09-10’ 15-17’ * Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1: hướng dẫn quan sát và nhận xét * Mục tiêu: Biết cơng việc của con bướm Cách tiến hành : làm việc cá nhân, cả lớp bước 1 : cho HS quan sát con bướm thật. bước 2 : treo hình con bướm mẫu lên bảng và hỏi : Con bướm làm bằng gì ? Cĩ những bộ phận nào ? nhận xét và chốt lại. * Hoạt động thực hành: * Hoạt động 2: hướng dẫn mẫu * Mục tiêu : Biết cách làm con bướm bằng giấy. Cách tiến hành : làm việc cá nhân ,cả lớp. bước 1 :làm mẫu kết hợp hướng dẫn HS thực hiện từng thao tác. cắt giấy cắt 1 tờ giấy hình vuơng cĩ cạnh 14 ơ cắt 1 tờ giấy hình vuơng cĩ cạnh 10 ơ cắt 1 nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ơ ,rộng gần nửa 00 để làm râu bướm cho HS thực hiện gấp cánh bướm tạo các đường nếp gấp gấp đơi tờ giấy hình vuơng 14 ơ theo đường chéo như hình 1 được hình 2 gấp liên tiếp 3 lần nữa theo đường dấu gấp ở hình 2,3,4 sao cho các nếp gấp cách đều ta được hình 5 mở hình 5 cho đến khi hết tờ giấy ,sau đĩ gấp đơi lại để lấy dấu giữa (h.6) ta được đơi cánh bướm thứ nhất gấp tờ giấy hình vuơng cạnh 10 ơ giống như đã gấp tờ giấy hình vuơng cạnh 14 ơ ,ta được đơi cánh bướm thứ hai (h.7) cho HS thực hiện buộc thân bướm dùng chỉ buộc chặt hai đơi cánh bướm ở nếp gấp giữa sao cho hai cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều nhau. Cho HS thực hiện Làm râu bướm gấp đơi nan giấy làm râu bướm ,mặt kẻ ơ ra ngồi ,dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ơ của hai đầu nan râu bướm . dán râu vào thân bướm ta được con bướm hồn chỉnh (h.9) cho HS thực hiện bước 2 : Yêu cầu HS nêu lại qui trình làm con bướm bằng giấy nhận xét ,nhắc nhở HS HS quan sát mẫu thật. HS quan sát tranh,lắng nghe và trả lời lắng nghe và theo dõi 2 HS thực hiện, cả lớp theo dõi, nhận xét Lắng nghe và theo dõi 2 HS thực hiện ,cả lớp theo dõi,nhận xét Lắng nghe và theo dõi 2 HS thực hiện,cả lớp theo dõi,nhận xét Lắng nghe và theo dõi 2 HS thực hiện,cả lớp theo dõi,nhận xét 4.Củng cố : (2-3’) - Con bướm làm bằng gì ? - Cĩ những bộ phận nào ? * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị tiết sau hồn thành sản phẩm TUẦN: 32 Ngày soạn:...…/ 05/ 2014 Ngày dạy:...…/ 05/2014 TIẾT: 32 THỦ CÔNG LÀM CON BƯỚM (Tiết 2) I.MỤC TIÊU : - Làm được con bướm bằng giấy - Hồn thành sản phẩm - Thích làm đồ chơi,yêu thích con bướm do mình làm ra II.CHUẨN BỊ : - GV:quy trình làm con bướm bằng giấy cĩ hình vẽ minh họa cho từng bước giấy thủ cơng hoặc giấy màu,kéo,hồ,dán - HS:xem trước bài III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : (1’) 2.Kiểm tra bài : (3-4’) - PCTHĐTQ mời các bạn trả lời: Con bướm làm bằng gì? Cĩ những bộ phận nào?. Nhận xét. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm vừa qua. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, HS đọc lại mục tiêu. b. Các hoạt động: T – L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 05-07’ 19-20’ * Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1: Ơn lại thao tác làm con bướm * Mục tiêu : HS nắm được quy trình làm con bướm bằng giấy. Cách tiến hành : làm việc cá nhân,cả lớp bước 1 : Yêu cầu HS nêu lại các bước làm con bướm bằng giấy bước 2 : cho HS thực hiện nhanh lại thao tác nhận xét,nhắc nhở * Hoạt động thực hành: * Hoạt động 2 : thực hành * Mục tiêu : hồn thành sản phẩm.Biết đánh giá nhận xét sản phẩm Cách tiến hành : làm việc cá nhân,cả lớp bước 1 : cho HS thực hành theo dõi ,giúp đỡ những HS cịn lúng túng nhắc HS làm cho cẩn thận bước 2 : tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm bước 3 : treo bảng cĩ ghi tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm gọi HS đọc tiêu chuẩn. mời HS tự đánh giá sản phẩm mình theo tiêu chuẩn đã quy định nhận xét, đánh giá sản phẩm HS phát biểu HS thực hiện HS cả lớp thực hành HS trưng bày sản phẩm 1 HS đọc HS tự đánh giá sản phẩm của mình 4.Củng cố : (2-3’) - Hãy nhắc lại quy trình làm con bướm ? - Nhận xét và chốt lại * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị tiết sau ơn tập,thực hành làm đồ chơi TUẦN: 33 Ngày soạn:...…/ 05/ 2014 Ngày dạy:...…/ 05/2014 TIẾT: 33 THỦ CÔNG Ơn tập: Thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích I.MỤC TIÊU : - Nắm qui trình làm các đồ chơi đã học : làm dây xúc xích trang trí ,làm đồng hồ đeo tay - Rèn luyện tính khéo léo,tỉ mỉ và sáng tạo - Hồn thành sản phẩm mình yêu thích. II.CHUẨN BỊ : - GV: Mẫu đồ chơi ở các tiết trước - HS : Vật liệu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : (1’) 2.Kiểm tra bài : (3-4’) - PCTHĐTQ mời các bạn kiểm tra xem đầy đủ dụng cụ chưa. Nhận xét. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm vừa qua. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, HS đọc lại mục tiêu. b. Các hoạt động: T – L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 03-05’ 05-06’ 15-16’ * Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1 : Ơn tập * Mục tiêu : HS nêu được tên các đồ chơi đã học Cách tiến hành : làm việc cá nhân bước 1 : cho HS nhớ lại các đồ chơi đã học bước 2 : Mời HS nêu tên đồ chơi đĩ. * Hoạt động thực hành: * Hoạt động 2 : Ơn về thao tác kỹ thuật * Mục tiêu: biết được các thao tác kỹ thuật khi làm đồ chơi. cách tiến hành : làm việc cá nhân bước 1 : mời HS nêu quy trình làm dây xúc xích trang trí,làm đồng hồ đeo tay ? bước 2 :Gọi HS thực hiện thao tác nhanh các bước làm đồ chơi vừa nêu * Hoạt động 3 : thực hành * Mục tiêu :làm được một trong hai đồ chơi vừa nêu. cách tiến hành :làm việc cá nhân Bước 1: mời HS nêu tên đồ chơi mình sắp làm Cho HS xem mẫu đồ chơi đã chuẩn bị bước 2 : cho HS thực hành theo dõi ,giúp đỡ những HS cịn lúng túng nhắc HS làm cho cẩn thận HS lần lượt phát biểu HS lần lượt phát biểu 1 đến 2 HS thực hiện HS phát biểu Quan sát HS thực hiện làm đồ chơi theo ý thích 4.Củng cố : (2-3’) - Gọi HS nêu tác dụng của đồ chơi - Nhận xét tuyên dương * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị tiết sau ơn tập ,thực hành làm đồ chơi tiếp theo TUẦN: 34 Ngày soạn:...…/ 04/ 2014 Ngày dạy:...…/ 04/2014 TIẾT: 34 THỦ CÔNG Ơn tập: Thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích I.MỤC TIÊU : - Nắm quy trình làm các đồ chơi đã học : làm vịng đeo tay ,làm con bướm - Rèn tính sáng tạo ,luyện đơi tay khéo léo ,nhanh nhẹn - Hồn thành sản phẩm đồ chơi mình yêu thích II.CHUẨN BỊ : - GV : Mẫu đồ chơi ở các tiết trước - HS: vật liệu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : (1’) 2.Kiểm tra bài : (3-4’) - PCTHĐTQ mời các bạn kiểm tra xem đầy đủ dụng cụ chưa. Nhận xét. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm vừa qua. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, HS đọc lại mục tiêu. b. Các hoạt động: T – L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 03-05’ 05-06’ 15-16’ * Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1 : Ơn tập * Mục tiêu : HS nêu được tên các đồ chơi đã học. Cách tiến hành : làm việc cá nhân bước 1 : Yêu cầu HS nhớ lại các đồ chơi đã học bước 2 : Mời HS nêu tên đồ chơi đĩ nhận xét ,nêu gương. * Hoạt động thực hành: * Hoạt động 2 : Ơn về thao tác kỹ thuật *Mục tiêu : biết được các thao tác kỹ thuật khi làm đồ chơi. Cách tiến hành: làm việc cá nhân bước 1 :Mời HS nêu quy trình làm vịng đeo tay,làm con bướm ? bước 2 : gọi HS thực hiện thao tác nhanh các bước làm đồ chơi vừa nêu * Hoạt động 2 : thực hành * Mục tiêu : làm được một trong hai đồ chơi vừa nêu. Cách tiến hành : làm việc cá nhân bước 1 : Mời HS nêu tên đồ chơi mình sắp làm Cho HS xem mẫu đồ chơi đã chuẩn bị bước 2 : cho HS thực hành theo dõi,giúp đỡ những HS cịn lúng túng nhắc HS làm cho cẩn thận HS lần lượt phát biểu HS lần lượt phát biểu 1 đến 2 HS thực hiện HS phát biểu Quan sát HS thực hiện làm đồ chơi theo ý mình 4.Củng cố : (2-3’) - Gọi HS nêu tác dụng của đồ chơi - Nhận xét ,tuyên dương * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị tiết sau các đồ chơi đã làm hồn thành trong hai tiết này,để tiết sau trưng bày sản phẩm TUẦN: 35 Ngày soạn:...…/ 04/ 2014 Ngày dạy:...…/ 04/2014 TIẾT: 35 THỦ CÔNG Ơn tập: Thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích I.MỤC TIÊU : - Nắm quy trình làm các đồ chơi đã học : làm vịng đeo tay ,làm con bướm - Rèn tính sáng tạo ,luyện đơi tay khéo léo ,nhanh nhẹn - Hồn thành sản phẩm đồ chơi mình yêu thích II.CHUẨN BỊ : - GV : Mẫu đồ chơi ở các tiết trước - HS: vật liệu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : 1.Khởi động : (1’) 2.Kiểm tra bài : (3-4’) - PCTHĐTQ mời các bạn kiểm tra xem đầy đủ dụng cụ chưa. Nhận xét. - GV nhận xét đánh giá sản phẩm vừa qua. Bài mới: 26’ a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học, HS đọc lại mục tiêu. b. Các hoạt động: T – L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 03-05’ 15-17’ * Hoạt động cơ bản: * Hoạt động 1 : trưng bày sản phẩm * Mục tiêu : HS hồn thành sản phẩm đồ chơi theo ý thích. Cách tiến hành : làm việc cá nhân,cả lớp bước 1 : mời HS trình bày sản phẩm lên bàn bước 2 : tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm * Hoạt động ứng dụng: * Hoạt động 2 : nhận xét,đánh giá sản phẩm * Mục tiêu : biết đánh giá ,nhận xét sản phẩm. Cách tiến hành: làm việc cá nhân ,cả lớp bước 1 :treo bảng cĩ ghi tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm gọi HS đọc tiêu chuân bước 2 : mời HS tự đánh giá sản phẩm mình theo tiêu chuẩn đã qui định nhận xét,đánh giá từng sản phẩm HS thực hiện HS nối tiếp nhau đặt sản phẩm trên bàn 1 HS đọc HS tự đánh giá sản phẩm của mình 4.Củng cố : (2-3’) - Chọn sản phẩm đạt yêu cầu cao nhất cho HS quan sát và học tập * Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị thi học kỳ II

File đính kèm:

  • docGA VNEN lop 2(2).doc