Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 28

TÊN BÀI DẠY : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN

 TRÒ CHƠI :”BỎ KHĂN”

I/ Mục tiêu :

 - Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác phát cầu bằng mu bàn chân

 - Chơi trò chơi : “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi được.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, mỗi học sinh tự trang bị 01 cầu đá, kẻ sân để chơi trò chơi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 28 Số : 55 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 25/03/2014 TÊN BÀI DẠY : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI :”BỎ KHĂN” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác phát cầu bằng mu bàn chân - Chơi trò chơi : “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, mỗi học sinh tự trang bị 01 cầu đá, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Môn thể thao tự chọn : đá cầu. + Ôn tâng cầu bằng đùi : GV nêu tên động tác, GV giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập một số lần, kết hợp giữa các lần tập GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai cho HS. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân : GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập luyện 01 số lần. Giữa các lần tập GV nhận xét uốn nắn và sửa sai cho HS. Chia tổ ôn luyện 02 nội dung dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV đến từng tổ uốn nắn và sửa động tác sai cho HS, sau đó tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau xem tổ nào thực hiện tốt nhất. - Chơi trò chơi : “ Bỏ khăn ” GV nêu tên trò chơi, GV nhắc lại tóm tắt cách chơi, nhấn mạnh những điểm cơ bản của trò chơi. Cho HS chơi thử một số lần, sau đó tổ chức cho HS chơi chính thức dưới dạng thi đua. GV tuyên dương những cá nhân và tổ thực hiện tốt. 22p-25p 3L-5L 3L-5L 2L-5L HS tập luyện trên sân trường tại các khu vực quy định. € € € € € rGv € € € € € 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : tập đá cầu. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV - BÀI SOẠN Tuaàn : 28 Số : 56 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 26/03/2014 TÊN BÀI DẠY : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI :”HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân. - Chơi trò chơi : “Hoàng anh, hoàng yến”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi được. - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, mỗi học sinh tự trang bị 01 cầu đá, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Ôn bài thể dục phát triển chung. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Môn thể thao tự chọn : đá cầu. + Ôn tâng cầu bằng đùi : GV nêu tên động tác, GV giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập một số lần, kết hợp giữa các lần tập GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai cho HS. + Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân : GV nêu tên động tác, GV giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập một số lần, kết hợp giữa các lần tập GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai cho HS. + Ôn phát cầu bằng mu bàn chân : GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập luyện 01 số lần. Giữa các lần tập GV nhận xét uốn nắn và sửa sai cho HS. Chia tổ ôn luyện 03 nội dung dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV đến từng tổ uốn nắn và sửa động tác sai cho HS, sau đó tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau xem tổ nào thực hiện tốt nhất. - Chơi trò chơi : “ Hoàng anh, hoàng yến ” GV nêu tên trò chơi, GV nhắc lại tóm tắt cách chơi, nhấn mạnh những điểm cơ bản của trò chơi. Cho HS chơi thử một số lần, sau đó tổ chức cho HS chơi chính thức dưới dạng thi đua. GV tuyên dương những cá nhân và tổ thực hiện tốt. 22p-25p 3L-5L 3L-5L 3L-5L 2L-5L HS tập luyện trên sân trường tại các khu vực quy định. € € € € € rGv € € € € € €€ €€ €€ €€ €€ GV GH GH 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : tập đá cầu. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 5 TUAN 28.doc