Giáo án Thể dục lớp 5 hoàn chỉnh

 Bài 1

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-

 TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I/ MỤC TIÊU ;

- Giới thiệu chương trình lóp 5 Yêu cầu HS biết một số ND cơ bản của chương trìnhvà có thái độ học tập.

- Một số quy định trong giờ học thể dục. YC HS biết những điểm cơ bảnvà từng bước vận dụng vào quá trìnhhọc tập để tạo thành nề nếp, tích cực tập luyện.

- Chơi” Kết bạn”. YC biết cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động.

 II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn.

 Phương tiện: 1 còi,

 

doc50 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 hoàn chỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 33 Lớp: 5 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I – MỤC TIÊU. - Ôn tâng cầu ......và động tác phát cầu bằng mu bàn chân. YC thực hiện động tác đúng. II – ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN. -Địa Điểm:Sân trường vệ sinh,an toàn. -Phương tiện: Còi,cờ,dây, vật mang vác vạch GH. III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. GIÁO VIÊN HỌC SINH A. PHẦN MỞ ĐẦU: 6-10 phút -Ổn định: Phổ biến nội dung,y/c giờ học -Khởi động: Hướng dẫn LT’ duy trì. B. PHẦN CƠ BẢN: 18-22 phút 1. - Ôn phát cầu...... và động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân Mt: HS thực hiện được - tâng cầu ......và động tác phát cầu bằng mu bàn chân GV làm mẫu – giải thích Cho 1 HS lên làm mẫu Chia tổ tập luyện QS sửa chữa Tổ chức tập trình diễn trước lớp NX – tuyên dương C. PHẦN KẾT THÚC: 4-6 phút - Hồi tĩnh: H/dẫn LT’ duy trì - Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài - Nhận xét: Nhận xét,giao bài tập về -Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp . - Nghe - 1 em - phát , chuyền cầu bằng mu bàn chân.... - Tổ 1, 2, 3 tập theo khu vực - Từng tổ tập trình diễn - Hít thở sâu - Cúi người thả lỏng - 3-4 HS nhắc lại nội dung bài NHẬN XÉT:....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 34 Lớp: 5 TRÒ CHƠI ” DẪN BÓNG”- “ NHẢY Ô TIẾP SỨC I – MỤC TIÊU. -Chơi “Dẫn bóng” “ Nhảy ô tiếp sức”.Y/c. Biết cách chơi và tham gia chơi được II – ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN. -Địa Điểm:Sân trường vệ sinh,an toàn. -Phương tiện: Còi,cờ,, bóng, vạch GH. III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. GIÁO VIÊN HỌC SINH A. PHẦN MỞ ĐẦU: 6-10 phút -Ổn định: Phổ biến nội dung,y/c giờ học -Khởi động: Hướng dẫn LT’ duy trì. B. PHẦN CƠ BẢN: 18-22 phút 2. Trò chơi. “Dẫn bóng” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương 2. Trò chơi. “Nhảy ô tiếp sức” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương C. PHẦN KẾT THÚC: 4-6 phút - Hồi tĩnh: H/dẫn LT’ duy trì - Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài - Nhận xét: Nhận xét,giao bài tập về -Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp . - Chơi “Dẫn bóng” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Chơi “Nhảy ô tiếp sức” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Hít thở sâu - Cúi người thả lỏng - 3-4 HS nhắc lại nội dung bài NHẬN XÉT:....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 34 Lớp: 5 TRÒ CHƠI ” NHẢY ĐÚNG HẢY NHANH”- “ AI KÉO KHỎE TIẾP SỨC I – MỤC TIÊU. -Chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” “ Ai kéo khỏe”.Y/c. Biết cách chơi và tham gia chơi được II – ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN. -Địa Điểm:Sân trường vệ sinh,an toàn. -Phương tiện: Còi,vạch GH. III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. GIÁO VIÊN HỌC SINH A. PHẦN MỞ ĐẦU: 6-10 phút -Ổn định: Phổ biến nội dung,y/c giờ học -Khởi động: Hướng dẫn LT’ duy trì. B. PHẦN CƠ BẢN: 18-22 phút 2. Trò chơi. “Nhảy đúng nhảy nhanh” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương 2. Trò chơi. “Ai kéo khỏe” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương C. PHẦN KẾT THÚC: 4-6 phút - Hồi tĩnh: H/dẫn LT’ duy trì - Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài - Nhận xét: Nhận xét,giao bài tập về -Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp . - Chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Chơi “Ai kéo khỏe” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Hít thở sâu - Cúi người thả lỏng - 3-4 HS nhắc lại nội dung bài NHẬN XÉT:....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 35 Lớp: 5 TRÒ CHƠI ” LÒ CÒ TIẾP SỨC”- “ LĂN BÓNG” I – MỤC TIÊU. -Chơi “Lò cò tiếp sức” “ Lăn bóng”.Y/c. Biết cách chơi và tham gia chơi được II – ĐỊA ĐIỂM,PHƯƠNG TIỆN. -Địa Điểm:Sân trường vệ sinh,an toàn. -Phương tiện: Còi,bóng ,vạch GH. III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. GIÁO VIÊN HỌC SINH A. PHẦN MỞ ĐẦU: 6-10 phút -Ổn định: Phổ biến nội dung,y/c giờ học -Khởi động: Hướng dẫn LT’ duy trì. B. PHẦN CƠ BẢN: 18-22 phút 2. Trò chơi. “Lò cò tiếp sức” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương 2. Trò chơi. “Lăn bóng” + Chôi ñuùng luaät,Nhieät tình,nhanh nheïn, - Nêu tên trò chơi.Tập hợp lớp thành đội hình chơi - Cùng HS nhắc lại nội quy,luật chơi. - Cho 2-3 cặp HS làm mẫu - Tổ chức cho lớp theo chơi hình thức thi đấu. - Nhận xét,biểu dương C. PHẦN KẾT THÚC: 4-6 phút - Hồi tĩnh: H/dẫn LT’ duy trì - Củng cố : Cho HS nhắc lại nội dung bài - Nhận xét: Nhận xét,giao bài tập về -Chạy nhẹ nhàng - Xoay các khớp . - Chơi “Lò cò tiếp sức” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Chơi “Lăn bóng” - Tập hợp thành các tổ - Nhắc lại - Quan sát - Chơi trò chơi - Hít thở sâu - Cúi người thả lỏng - 3-4 HS nhắc lại nội dung bài NHẬN XÉT:....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 35 Lớp: 5 TỔNG KẾT MÔN HỌC I/ MỤC TIÊU Tổng kết đánh giá môn học. YC HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, ưu, khuyết, điểm và hướng khắc phục và phát huy trong năm học tiếp theo. -Ôn trò chơi” Lăn bóng”. YC biềt cách chơi và chơi bắt đầu tham gia vào trò chơi chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN Địa điểm:Trong lớp học hoặc trên sân trường. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: HĐGV HĐHS PHẦN MỞ ĐẦU: -Nhận lớp phổ biến nội dung - Khởi động PHẦN CƠ BẢN HĐ1: Tổng kết môn học. GVvà HS nêu những kiến thức, kĩ năng đã học Gọi vài HS thực hiện GV đánh giá kết quả học tập - Nêu ưu, khuyết, điểm và hướng khắc phục lần sau. HĐ 3:Chơi” Lăn bóng” Mt : HS biếtù cách chơi chơi chủ động HD cách chơivà cho chơi thử Cho chơi chính thức . - NX – tuyên dương PHẦN KẾT THÚC: -Hồi tĩnh; -GV và học sinh hệ thống bài học: -NX – dặn dò. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp1-2... - Đứng vỗ tay hát - HS nêu những kiến thức, kĩ năng đã học - 1 tổ lên thực hiện các nội dung đã học - Nghe – chơi thử - Chơi trò chơi -Thả lỏng toàn thân - Nghe và thực hiện NHẬN XÉT:..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIÁO ÁN 5.doc