Giáo án Thể dục lớp 5 bài 22 - 70

BÀI 22 : BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ”

 I. Mục tiêu

- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

- Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

 II. Địa điểm, phương tiện

 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 III. Hoạt động dạy - học:

 

doc44 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 bài 22 - 70, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV bổ sung, sữa sai. *************** *************** *************** ▲ TUẦN 33 LỚP 5A1 Thứ 2 ngày 30 tháng 04 năm 2012 (Học bù vào chiều thứ 5 ngày 26/04/2012) BÀI 65: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Ôn phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân, ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực, bằng một tay trên vai. Yêu cầu thực hiện được các bài tập và nâng cao thành tích. - Ôn trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, bóng rổ, cột bóng rổ, quả cầu. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Khởi động các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản Môn thể thao tự chọn : * Đá cầu - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. * Ném bóng: - Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay ( trước ngực ) - Ôn ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. - Trò chơi: + Trò chơi “Dẫn bóng”. - Củng cố 3. Phần kết thúc - Thả lỏng cơ bắp - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần (5 phút ) *************** *************** *************** ▲ GV: hô nhịp khởi động cùng HS *************** *************** *************** ▲ - GV điều khiển HS tập - GV sửa động tác sai cho HS. - Thực hiện theo nhóm. - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi - HS chơi . - GV gọi 2 em lên thực hiện động tác đã học. HS nhận xét - GV bổ sung, sữa sai. *************** *************** *************** ▲ LỚP 5A1 Thứ 5 ngày 03 tháng 5 năm 2012 BÀI 66: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Ôn phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân, ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực, bằng một tay trên vai. Yêu cầu thực hiện được các bài tập và nâng cao thành tích. - Ôn trò chơi “Dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, bóng rổ, cột bóng rổ, quả cầu. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Khởi động các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản Môn thể thao tự chọn : * Đá cầu - Ôn chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Ôn phát cầu bằng mu bàn chân. * Ném bóng: - Ôn đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay ( trước ngực ) - Ôn ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai. - Trò chơi: + Trò chơi “Dẫn bóng”. - Củng cố 3. Phần kết thúc - Thả lỏng cơ bắp - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần (5 phút ) *************** *************** *************** ▲ GV: hô nhịp khởi động cùng HS *************** *************** *************** ▲ - GV điều khiển HS tập - GV sửa động tác sai cho HS. - Thực hiện theo nhóm. - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi - HS chơi . - GV gọi 2 em lên thực hiện động tác đã học. HS nhận xét - GV bổ sung, sữa sai. *************** *************** *************** ▲ TUẦN 34 LỚP 5A1 Thứ 2 ngày 07 tháng 05 năm 2012 BÀI 67:– TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” VÀ “DẪN BÓNG” I. Mục tiêu - Chơi hai trò chơi “Dẫn bóng” và “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, bóng đá, kẻ sân trò chơi. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Khởi động các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản - Trò chơi: + Trò chơi “Dẫn bóng”. - Trò chơi: + Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 3. Phần kết thúc - Thả lỏng cơ bắp - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 5 lần 5 lần (5 phút ) *************** *************** *************** ▲ GV: hô nhịp khởi động cùng HS - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi - HS chơi . - GV điều khiển HS chơi - Thực hiện theo nhóm. *************** *************** *************** ▲ *************** *************** *************** ▲ LỚP 5A1 Thứ 5 ngày 10 tháng 5 năm 2012 BÀI 68:– TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” VÀ “AI KÉO KHỎE” I. Mục tiêu - Chơi hai trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân cho trò chơi. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Khởi động các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản - Trò chơi: + Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” . - Trò chơi: + Trò chơi “Ai kéo khỏe”. 3. Phần kết thúc - Thả lỏng cơ bắp - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 5 lần 5 lần (5 phút ) *************** *************** *************** ▲ GV: hô nhịp khởi động cùng HS - GV nêu tên trò chơi, luật chơi 1 3 2 4 x x x x x 1 3 2 4 x x x x x ▲ - GV điều khiển HS chơi - GV sửa động tác sai cho HS. - Thực hiện theo nhóm. *************** *************** *************** ▲ *************** *************** *************** ▲ TUẦN 35 LỚP 5A1 Thứ 2 ngày 14 tháng 5 năm 2012 BÀI 69:– TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” VÀ “LĂN BÓNG” I. Mục tiêu - Chơi hai trò chơi “Lăn bóng” và “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, bóng đá, kẻ sân trò chơi. III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Khởi động các khớp - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Kiểm tra bài cũ. 2. Phần cơ bản - Trò chơi: + Trò chơi “Lăn bóng”. - Trò chơi: + Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. 3. Phần kết thúc - Thả lỏng cơ bắp - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 5 lần 5 lần (5 phút ) *************** *************** *************** ▲ GV: hô nhịp khởi động cùng HS - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi - HS chơi . *************** *************** *************** ▲ - GV điều khiển HS chơi - GV sửa động tác sai cho HS. - Thực hiện theo nhóm. *************** *************** *************** ▲ *************** *************** *************** ▲ LỚP 5A1 Thứ 5 ngày 17 tháng 5 năm 2012 BÀI 70: TỔNG KẾT MÔN HỌC I. Mục tiêu - Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm. Đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng những HS hoàn thành tốt. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : Học trong lớp GV kẻ bảng để hệ thống các nội dung học - Phương tiện : chuẩn bị phấn bảng III. Hoạt động dạy - học: Nội dung Định lượng Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - kiểm tra sĩ số - Gv phổ biến yêu cầu nội dung bài - Kiểm tra bài cũ. - Trò chơi “Làm trái hiệu lệnh” 2. Phần cơ bản - Hệ thống những kiến thức, kĩ năng: + Về ĐHĐN + Về TDRLTTCB + Về bài thể dục phát triển chung + Về trò chơi vận động + Về môn thể thao tự chọn. - Đánh giá kết quả học tập - Tuyên dương 3. Phần kết thúc - Hát 1 bài - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học - Hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. - Dặn dò. (6 phút) (24 phút) 5 lần 1 lần 1 lần (5 phút ) GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài. 2 HS lên đọc tên 8 động tác bài TD - HS + GV nhận xét đánh giá. Cán sự lớp điều khiển trò chơi - GV + HS hệ thống những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm. - GV cho HS kể lại từng phần, GV chốt lại nội dung đúng. - Kết hợp cho vài HS lên tập minh họa. GV nhận xét sửa sai. - GV nhận xét kết quả học tập của HS. - Nêu tinh thần thái độ của H so với yêu cầu của chương trình. *************** *************** *************** ▲ Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(5 phút) - Nhận lớp - Vỗ tay hát. * Kiểm tra bài cũ - Trò chơi “Làm trái hiệu lệnh” 2. Phần cơ bản (24 phút) - Hệ thống những kiến thức, kĩ năng. - Về ĐHĐN - Về TDRLTTCB - Về bài thể dục phát triển chung - Về trò chơi vận động - Về môn thể thao tự chọn. - Đánh giá kết quả học tập - Tuyên dương 3. Phần kết thúc (6 phút ) - Củng cố - Hát 1 bài - Nhận xét - Dặn dò G + H hệ thống những kiến thức, kĩ năng cơ bản đã học trong năm. G cho H kể lại từng phần G chốt lại nội dung đúng và ghi lại lên bảng theo 4 nội dung chính. Kết hợp cho vài H lên tập minh họa. G nhận xét sửa sai. G nhận xét kết quả học tập của H. Nêu tinh thần thái độ của H so với yêu cầu của chương trình. G tuyên dương một số H học tốt, một nhóm H tập tốt - Nhắc nhở vài cá nhân học chưa tốt phải cố gắng hơn trong năm sau. G + H củng cố nội dung bài. Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. Quản ca cho lớp hat 1 bài. G nhận xét giờ học G ra bài tập về nhà HS về ôn bài thể dục trong cả hè. Chơi trò chơi mà mình thích

File đính kèm:

  • docGI￁O ￁N THỂ DỤC LỚP 5.doc
Giáo án liên quan