Giáo án Thể dục lớp 5 - Bài 1 đến 10 - Trường TH Số I An Vĩnh

GIÁO ÁN THỂ DỤC

Bài 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

 TRÒ CHƠI “ HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN”

 I/ MỤC TIÊU:

- Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 5.

- Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.

- Trò chơi "Kết bạn"

 II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường.

- Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi.

III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP:

 

doc20 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 - Bài 1 đến 10 - Trường TH Số I An Vĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. - Tập cả lớp để củng cố khả năng điều khiển của cán sự -Troø chôi "Bỏ khăn". 3/ Phần kết thúc: - Cho HS hát một bài. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập về nhà. 6 – 10’ 1 – 2’ 1 – 2’ 1-2’ 3-4’ 18- 22’ 10-12’ 1-2’ 7-8’ 4 - 6’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ Đội hình - GV điều khiển. - Cả lớp thực hiện. LTr điều khiển lớp khởi động ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lần 1 – 2 GV điều khiển lớp, nhận xét. Sau đó chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển. - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai - GV nêu tên trò chơi, phổ biến lại cách chơi, luật chơi và cho cả lớp cùng chơi - HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC NGÀY SOẠN: 03/09/2012 Bài 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I/ MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Bieát caùch chôi vaø tham gia chôi ñöôïc caùc troø chôi. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Chuẩn bị còi, ngựa, cờ đuôi nheo. Kẻ sân trò chơi. III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chơi trò chơi “Làm theo tín hiệu”. - Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,gối, ép dọc, ép ngang. 2/ Phần cơ bản: - OÂn ÑHÑN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái - Củng cố lại ĐHĐN. -Troø chôi "Đua ngựa” 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh cho HS hát một bài. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập về nhà. 6 – 10’ 1 – 2’ 1 – 2’ 3-4’ 18- 22’ 10-12’ 1-2’ 7-8’ 4 - 6’ Đội hình - GV điều khiển. - LT điều khiển ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lần 1 – 2 GV điều khiển lớp, nhận xét. Sau đó chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển. - GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai - GV gọi 1 tổ lên thực hiện lại cả lớp quan sát nhận xét. - GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi và cho cả lớp cùng chơi. - HS thả lỏng - GV cùng HS hệ thống bài - GV hô “thể dục”. - HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC NGÀY SOẠN: 10/09/2012 Bài 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I/ MỤC TIÊU: - Thực hện tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang,thực hiện cơ bản đúng điểm số. - Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi. III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, chân, hông,gối, ép dọc, ép ngang. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. - KT bài bài cũ: Đi đều vòng phải, vòng trái. 2/ Phần cơ bản: a/ Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. b/ Trò chơi vận động: - Tổ chức trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” . 3/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn các động tác quay tại chỗ, giậm chân tại chỗ. - Xuống lớp. 6 – 10’ 1 – 2’ 1 – 2’ 2’ 2 – 4’ 18- 22’ 10- 12’ 7 – 8’ 4 – 6’ Đội hình - GV điều khiển. - LT điều khiển ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV điều khiển cả lớp cùng chơi. - Tổ 3 lên thực hiện. + GV điều khiển 2 lần, nhận xét sửa chữa sau mỗi lần thực hiện + Chia tổ luyện tập, GV quan sát giúp đỡ. + Tập hợp lớp, cho các tổ biểu diễn thi đua, GV nhận xét tuyên dương. + GV điều khiển 2 lần để củng cố. - Nêu tên trò chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. - HS thả lỏng - GV gợi ý cho HS trả lời. Đội hình - GV hô “thể dục”. - HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC NGÀY SOẠN: 10/09/2012 Bài 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ MÈO ĐUỔI CHUỘT” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I/ MỤC TIÊU: - Biết thực hiện cơ bản quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầubiết cách chơi và tham gia chơi trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi. III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. -Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông. - Trò chơi: “Kết bạn”. - KT bài bài cũ: 3 động tác quay. 2/ Phần cơ bản: a/ Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, quay đằng sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. b/ Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” 3/ Phần kết thúc: - Chạy thường thành vòng tròn lớn sau đó khép nhỏ đi chậm làm động tác thả lỏng, cuối cùng quay mặt vào tâm vòng tròn - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn các động tác quay tại chỗ. 6-10’ 1 – 2’ 2 – 3’ 2’ 2 – 3’ 18-22’ 10-12’ 7 – 8’ 4 – 6’ 2 – 3’ 1 – 2’ 1’ Đội hình - LTr điều khiển lớp khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV điều khiển. - Tổ 1 lên thực hiện. -Đội Hình tập luyện: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV + GV điều khiển 2 lần, nhận xét sửa chữa. + Chia tổ luyện tập, GV quan sát giúp đỡ. + Tập hợp lớp, cho các tổ biểu diễn thi đua, GV nhận xét tuyên dương. + GV điều khiển 2 lần để củng cố. -Nêu tên trò chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. - Chạy ngược chiều kim đồng hồ. - GV hô “thể dục”. - HS hô “khoẻ” . Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC NGÀY SOẠN: 17/09/2012 Bài 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô TIẾP SỨC” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I/ MỤC TIÊU: - Ôn để củng cố ĐHĐN: Tập hợp được hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái vòng phải, bước đầu biết đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầubiết cách chơi đúng luật và tham gia chơi hào hứng . II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi. III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp,tập họp đội hình, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. -Đứng tại chỗ, vỗ tay và hát. - Khởi động: xoay các khớp cổ tay,chân, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - KT bài bài cũ: 3 động tác quay tai chỗ. 2/ Phần cơ bản: a/ Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. b/ Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” . 3/ Phần kết thúc: - Cho HS đi thường quanh sân tập sau đó tập hợp hàng ngang làm động tác thả lỏng - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn các động tác quay tại chỗ. 6 – 10’ 1 – 2’ 2’ 1’ 2-3’ 1-2’ 18- 22’ 10- 12’ 7 – 8’ 4 – 6’ 2 ’ 1 – 2’ 1 – 2’ Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV điều khiển. - LTr điều khiển lớp khởi động. ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Tổ 2 lên thực hiện. - GV điều khiển 2 lần, nhận xét sửa chữa sau mỗi lần thực hiện + Chia tổ luyện tập, GV quan sát giúp đỡ. + GV điều khiển 2 lần để củng cố. - GV tham khảo SGV lớp 1 để tổ chức trò chơi. Nêu tên trò chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. - GV điều khiển, HS thực hiện. - GV gợi ý cho HS trả lời. - GV hô “thể dục”. - HS hô “ khoẻ”. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC NGÀY SOẠN: 17/09/2012 Bài 10:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I/ MỤC TIÊU: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, biết đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu nhảy đúng ô qui định, đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Sân trường. - Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi. III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: Nội dung Định lượng Phương pháp 1/ Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Khởi động: xoay các khớp cổ tay,chân, hông, gối, ép dọc, ép ngang. - Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. - KT bài bài cũ: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. 2/ Phần cơ bản: a/ Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp. b/ Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” . 3/ Phần kết thúc: - Hát và vỗ tay theo nhịp. - Hệ thống bài. - Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn giậm chân tại chỗ. 6 – 10’ 1 – 2’ 2-3’ 1 – 2’ 2’ 18- 22’ 10- 12’ 7 – 8’ 4 – 6’ Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - LTr điều khiển lớp khởi động. ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * -HS chạy 1 hàng dọc. -GV điều khiển, -Tổ 3 lên thực hiện. + GV điều khiển 1 lần, nhận xét sửa chữa . + Chia tổ luyện tập, GV quan sát giúp đỡ. + Các tổ thi đua trình diễn. + GV điều khiển 2 lần để củng cố. Nêu tên trò chơi, luật chơi, cho chơi thử sau đó chơi chính thức. - GV điều khiển, HS thực hiện. GV gợi ý cho HS trả lời. GV ho “ thể dục”. HS hô “khoẻ”. Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 12345.doc