Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 1 đến 10 - Trường TH Số I An Vĩnh

GIÁO ÁN THỂ DỤC

BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP

TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”

Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt

I. Mục tiêu :

 - Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương trình và có thái độ học tập đúng.

 - Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục.

 - Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.

 - Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn.

II. Địa điểm – phương tiện :

Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.

Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng, cao su hay bằng da.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp :

 

doc20 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 1 đến 10 - Trường TH Số I An Vĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Phần cơ bản a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay sau. -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. b) Trò chơi : “Trò chơi bịt mắt bắt dê”: 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. 6 – 10’ 1 – 2 ‘ 1 – 2’ 2 – 3’ 2-3’ 18 – 22’ 12 – 14’ 6 – 7’ 6 - 7’ 7 – 8’ 4 – 6’ 1 – 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Nhận lớp. -Lần 1-2 GV điều khiển - HS chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai. -GV làm mẫu và giảng giải chậm động tác. -Chia tổ tập luyện -GV nhắc nhở, quan sát, sửa sai -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi - HS thả lỏng - GV gợi ý cho HS trả lời GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC Ngày soạn 12/09/2012. BÀI 7: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY VÀO NHAU” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I.Mục tiêu : -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.Yêu cầu: thực hiện đúng động tác, đều, đúng với khẩu lệnh. -Ôn đi đều, vòng trái, vòng phải, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đi đúng hướng, đảm bảo cự li đội hình. -Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” Yêu cầu rèn luyện kỹ năng chạy phát triển sức mạnh, HS chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II.Địa điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và vẽ sân chơi trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, xoay các khớp . -Trò chơi: “Trò chơi kết bạn”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, do cán sự điều khiển. -Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do GV và cán sự điều khiển . -Ôn đi đều vòng trái, đứng lại. -Ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình đội ngũ nêu trên, do GV điều khiển. b) Trò chơi: “Thay đổi chỗ ,vỗ tay nhau ” 3. Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. 6 – 10’ 1 – 2 ‘ 1 – 2’ 2-3’ 2 – 3’ 18 – 22’ 14 – 15’ 2 – 3’ 2 – 3’ 2 – 3’ 5 – 6’ 6 – 7’ 4 – 6’ 1 - 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Nhận lớp. - GV điều khiển. LTr điều khiển lớp khởi động. GV quan sát. ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS chia tổ tập luyện -GV nhắc nhở, quan sát, sửa sai - GV điều khiển, quan sát, sửa sai cho HS -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi - HS thả lỏng - GV gợi ý cho HS trả lời GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC Ngày soạn 12/09/2012. BÀI 8: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU, ĐI THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi theo nhịp chuyển hướng phải trái. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II.Địa điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 1 -2 chiếc khăn tay. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu : -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ : -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi theo nhịp chuyển hướng phải trái. -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển -Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương các tổ thi đua tập tốt. -GV củng cố lại cho HS. b) Trò chơi : “Bỏ khăn”: 3. Phần kết thúc: -Cho HS chạy thường quanh sân tập 1 đến 2 vòng. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. 6 – 10’ 1 – 2 ‘ 1 – 2’ 3 - 4’ 18 – 22’ 13 – 15’ 4 - 5’ 3 – 4’ 3’ 2 – 3’ 6 – 7 ‘ 4 – 6’ 1 – 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Nhận lớp. - GV điều khiển cho HS thực hiện. -GV nhắc lại trò chơi sau đó cho HS chơi. - GV điều khiển, quan sát, sửa sai cho HS -GV nhắc nhở HS thêm - GV gọi tổ 1 lên thực hiện, HS quan sát nhận xét, GV nhận xét tổng hợp. -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi. - HS thả lỏng. - GV gợi ý cho HS trả lời. GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC Ngày soạn 19/09/2012. BÀI 9: ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I.Mục tiêu : - Củng cố và nâng cao kĩ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đúng khẩu hiệu. - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” Yêu cầu rèn luyện, nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng định hướng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi. II.Địa điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 2 đến 6 chiếc khăn sạch để bịt mắt khi chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 .Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn định: Điểm danh. -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện . -Khởi động: Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”; Xoay các khớp cổ tay, chân, hông, gối, ép dọc, ép ngang. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái - Lần 1 và 2. - Lần 3 và 4 chia tổ tập luyện . - Củng cố. b) Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê”: 3. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà . 6 – 10’ 1 – 2 ‘ 1 – 2’ 4 - 6’ 18 – 22’ 12 – 14’ 5 – 6’ 2’ 3 – 4’ 2’ 5 – 6’ 4 – 6’ 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Nhận lớp. - GV điều khiển. LTr điều khiển lớp khởi động. GV quan sát. ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - HS chia tổ tập luyện -GV nhắc nhở, quan sát, sửa sai GV điều khiển lớp tập, có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS. - Tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. - GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố. -GV nhắc nhở HS thêm -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi. - HS thả lỏng. - GV gợi ý cho HS trả lời. GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh GIÁO ÁN THỂ DỤC Ngày soạn 19/09/2012. BÀI 10: ĐI THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN ” Thôøi gian döï kieán: 35 phuùt I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kĩ thuật : Quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. Yêu cầu HS thực hiện đúng động tác, đều, đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: “Bỏ khăn” Yêu cầu biết cách chơi, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II.Địa điểm – phương tiện : Địa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi và khăn để bịt mắt khi chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp , ổn định : Điểm danh -GV phổ biến nội dung : Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện -Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, chân, hông, gối, ép dọc, ép ngang. -Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. - Tập luyện đồng loạt cả lớp. - Chia tổ tập luyện. - Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho các tổ thi đua trình diễn. b) Trò chơi : “Bỏ khăn”: 3. Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 6 –10’ 1 – 2 ‘ 1 – 2’ 1 – 2’ 2’ 1 – 2’ 18 – 22’ 12 – 14’ 2 – 3’ 3 -4’ 3 – 4’ 2 – 3’ 6 – 8’ 4 – 6’ 1 – 2’ 1 – 2’ 1 – 2’ -Nhận lớp. - GV điều khiển. LTr điều khiển lớp khởi động. GV quan sát. ĐH: * ‡GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV điều khiển cả lớp chơi. - HS chia tổ tập luyện. - GV điều khiển lớp tập có quan sát sửa chữa sai sót cho HS. - Tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. - GV điều khiển. -GV nhắc nhở HS thêm. -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi. Sau đó cho học sinh chơi . - HS thả lỏng. - GV gợi ý cho HS trả lời. GV hô “thể dục”. HS hô “khoẻ” . Đội hình xuống lớp giống đội hình nhận lớp. Ý kiến rút kinh nghiệm: BGH Tổ (nhóm) trưởng Giáo viên soạn Nguyễn Thánh

File đính kèm:

  • docgiao an lop 4 tuan 12345.doc