Giáo án Thể dục Lớp 3 trọn bộ

I. Mục tiêu:

- Phổ biến một số qui định khi học môn thể dục lớp 3 .

- Yêu cầu: HS hiểu và thực hiện đúng.

- Giới thiệu chương trình môn học thể dục lớp 3.

- Yêu cầu: HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ và tinh thần học tập tích cực.

- Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.

- Yêu cầu: HS biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. Địa điểm và phương tiện:

 - Địa điểm: sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập

 - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.

 

doc79 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 3 trọn bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Đứng thành vòng tròn thả lỏng hít thở sâu. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 1.2’ 150.200 18.22’ 10.12’ 8.10’ 3.5’ 1.2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 15/4/2012 Ngày giảng: 3A :18/4/2012 3B :18/4/2012 TUẦN 33 BÀI :65 ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 3 NGƯỜI TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Chuyển đồ vật” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động . II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng HS tập, độ vật chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung * Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập. 2.Cơ bản: a.Ôn tập: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. * Nhảy dây kiểu chụm hai chân. b. Chơi trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Đứng thành vòng tròn, cúi người thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 150.200m 18.22’ 10.12’ 4.5’ 7.9’ 3.5’ 2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - Cho HS ôn nhảy dây. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 17/4/2012 Ngày giảng: 3B :20/4/2012 3A :20/4/2012 BÀI :66 ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN, THEO NHÓM 2- 3 NGƯỜI - TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu: - Tung và bắt bóng cá nhân, theo nhóm 2- 3 người . Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng . - Chơi trò chơi “ Chuyển đồ vật” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng cho HS tập, đồ vật cho HS chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy” * Chạy chậm một vòng xung quanh sân tập. 2.Cơ bản: a. Ôn tập: - Tung và bắt bóng cá nhân theo nhóm 3 người. - Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. - Di chuyển tung và bắt bóng. * Nhảy dây kiểu chum 2 chân b. Chơi trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Đứng thành vòng tròn thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 1.2’ 200. 300m 18.22’ 8.10’ 4.6’ 6.8’ 3.5’ 1.2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - Cho HS ôn nhảy dây - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 22/4/2012 Ngày giảng: 3A :25/4/2012 3B :25/4/2012 TUẦN 34 BÀI :67 ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2 - 3 NGƯỜI TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu: - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người. Yêu cầu: Biết cách thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Chuyển đồ vật” Yêu cầu: Biết cách chơi và tương đối chủ động . II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng HS tập, độ vật chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung * Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập. - Chơi trò chơi “ Chim bay cò bay” 2.Cơ bản: a.Ôn tập: - Ôn động tác tung và bắt bóng tại chỗ, di chuyển theo nhóm 2 - 3 người. * Nhảy dây kiểu chụm hai chân. b. Chơi trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Đứng thành vòng tròn, làm động tác cúi người thả lỏng, rồi lại đứng thẳng, rồi lại cúi người thả lỏng và hít thở sâu. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 150.200m 1.2’ 18.22’ 8.10’ 4.6’ 6.8’ 3.5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - Cho HS ôn nhảy dây. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 24/4/2012 Ngày giảng: 3B :27/4/2012 3A :27/4/2012 BÀI :68 ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu: - Tung và bắt bóng cá nhân, theo nhóm 2- 3 người . Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng . - Chơi trò chơi “ Chuyển đồ vật” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi được. II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng cho HS tập, đồ vật cho HS chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Tập bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy” * Chạy chậm một vòng xung quanh sân tập. 2.Cơ bản: a. Ôn tập: - Tung và bắt bóng cá nhân theo nhóm 3 người. - Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người. - Di chuyển tung và bắt bóng. b. Chơi trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Chạy chậm thành vòng tròn thả lỏng hít thở sâu - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 1.2’ 200. 300m 18.22’ 12.14’ 6.8’ 3.5’ 1.2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà. Ngày soạn: 29/4/2012 Ngày giảng: 3A :2/5/2012 3B :2/5/2012 TUẦN 35 BÀI :69 ÔN NHẢY DÂY - TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT” I. Mục tiêu: - Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối chính xác. - Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người. Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Chuyển đồ vật” Yêu cầu: Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động . II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng HS tập, độ vật chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Tập bài thể dục phát triển chung. - Chơi trò chơi “ Chim bay cò bay” * Chạy chậm 1 hàng dọc thành vòng tròn quanh sân tập. 2.Cơ bản: a.Ôn tập: - Ôn động tác tung và bắt bóng tại chỗ, di chuyển theo nhóm 2 - 3 người. * Nhảy dây kiểu chụm hai chân. b. Chơi trò chơi: “ Chuyển đồ vật.” 3. Kết thúc: - Chậm thành vòng tròn, làm động tác thả lỏng hít thở sâu. - GV cùng học sinh hệ thống bài - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tung và bắt bóng cá nhân. 6.8’ 2x8N 1.2’ 200.300m 18.22 8.10’ 4.6’ 6.8’ 3.5’ 2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - Cho HS ôn nhảy dây. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử sau đó cho HS chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học - Gv giao bài tập về nhà Ngày soạn: 1/4/2012 Ngày giảng: 3B :4/5/2012 3A :4/5/2012 BÀI :70 ThÓ dôc: tung b¾t bãng theo nhãm 2-3 ng­êi. TỔNG KẾT NĂM HỌC I. Mục tiêu: - Tổng kết, đánh giá kết quả học tập môn học thể dục Yêu cầu: Biết được những khái quát những kiến thức, kỹ ngăng đã học và kết quả học tập của HS trong lớp - RÌn kÜ n¨ng tung b¾t bãng theo nhãm 2-3 ng­êi II. Địa điểm và phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: 1 còi, bóng cho HS tập, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1 Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát * Chạy chậm một vòng xung quanh sân tập. - Tập bài thể dục phát triển chung 2.Cơ bản: - Ôn động tác tung và bắt bóng tại chỗ, di chuyển theo nhóm 2 - 3 người. Tổng kết, đánh giá kết quả học tập môn thể dục. - Đội hình đội ngũ - Thể dục dèn luyện tư thế cơ bản, và kĩ năng vận động cơ bản. - Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi vận động + GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS + Công bố kết quả học tập của từng em + Biểu dương những em học tốt. 3. Kết thúc: - Chạy chậm thành vòng tròn thả lỏng , hít thở sâu. - GV nhắc nhở HS trong dịp hè chịu khó tập luyện TDTT ở địa phương - Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 6.8’ 1’ 200. 300m 2x8N 18.22 12.14’ 6.8’ 3.5’ 1.2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học - Cho học sinh KĐ - GV phát bóng cho HS sau đó nhắc lại cách tập và cho HS tập. - GV cùng học sinh hệ thống toàn bộ những nội dung đã học trong năm học và nhận xét đánh giá kết quả học tập của từng em, tuyên dương những HS học tốt. - GV nhận xét kết quả giờ học - GV giao bài tập về nhà

File đính kèm:

  • doclop 3(2).doc