Giáo án Thể dục khối 5 tuần 22

TÊN BÀI DẠY : NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC

TRÒ CHƠI :”TRỒNG NỤ TRỒNG HOA”

I/ Mục tiêu :

 - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 02 - 03 người. Yêu cầu biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người.

 - Bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy mang vác . Yêu cầu thực hiện được động tác bật cao và phối hợp chạy – nhảy mang vác

 - Chơi trò chơi : “ Trồng nụ, trồng hoa “.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, 08-10 bóng da để học sinh tập luyện, mỗi HS một dây nhảy cá nhân, kẻ sân để chơi trò chơi. Chuẩn bị dụng cụ cho bài tập phối hợp chạy - nhảy – mang vác.

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 13/10/2014 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục khối 5 tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 22 Số : 43 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 12 /02/2014 TÊN BÀI DẠY : NHẢY DÂY- PHỐI HỢP MANG VÁC TRÒ CHƠI :”TRỒNG NỤ TRỒNG HOA” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 02 - 03 người. Yêu cầu biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người. - Bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy mang vác . Yêu cầu thực hiện được động tác bật cao và phối hợp chạy – nhảy mang vác - Chơi trò chơi : “ Trồng nụ, trồng hoa “.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 08-10 bóng da để học sinh tập luyện, mỗi HS một dây nhảy cá nhân, kẻ sân để chơi trò chơi. Chuẩn bị dụng cụ cho bài tập phối hợp chạy - nhảy – mang vác. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Chơi trò chơi “Nhảy lướt sóng”. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. Chia tổ ôn luyện tung bóng bằng hai tay dưới sự chỉ huy chung của tổ trưởng, tập trung tung và bắt bóng theo nhóm 03 người. GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ cho các HS thực hiện chưa đúng. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Tổ chức cho HS tập theo từng cặp sau đó tổ chức cho các em thi đua giữa các nhóm với nhau : xem nhóm nào thực hiện nhiều lần nhảy nhất trong vòng 15 giây. - Tiếp tục làm quen với nhảy bật cao : Trước khi chia tổ ôn luyện, GV làm mẫu cách nhún lấy đà và bật nhảy chạm vào vật chuẩn trên cao, sau đó cho HS bật nhảy một số lần rồi bật chính thức theo lệnh của GV. - Tập phối hợp chạy mang vác theo nhóm 03 người : GV làm mẫu lần đầu sau đó tổ chức cho HS tập theo. - Làm quen với trò chơi : “ Trồng nụ, trồng hoa “ GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và quy định chơi. GV tổ chức thi đua giữa các tổ xem tổ nào co nhiều bạn nhảy qua ở mức cao nhất. GV nhắc nhở các em bảo hiểm để tránh chấn thương xảy ra và động viên, khuyến khích các em trong tập luyện. 22p-25p 2L-5L 2L-3L 4L-5L 4L-5L 2L-3L € € € € € rGv € € € € € rGv €€€€€ € CB GH €€€€ € CB GH € GH CB € €€€ € rGv 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV BÀI SOẠN Tuaàn : 22 Số : 44 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 13/02/2014 TÊN BÀI DẠY : NHẢY DÂY- DI CHUYỂN TUNG BẮT BÓNG ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Di chuyển tung và bắt bóng, Yêu cầu biết cách di chuyển tung và bắt bóng. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau. - Ôn bật cao, tập phối hợp chạy, nhảy, mang vác. Yêu cầu thực hiện được động tác bật cao và phối hợp chạy – nhảy mang vác - Chơi trò chơi : “ Trồng nụ. trồng hoa “. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, 08-10 bóng da để học sinh tập luyện, mỗi HS một dây nhảy cá nhân, kẻ sân để chơi trò chơi. Chuẩn bị dụng cụ cho bài tập phối hợp chạy - nhảy – mang vác. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp. - Chơi trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV -theo đh vòng tròn 2/ Phần cơ bản : - Di chuyển tung và bắt bóng : Chia tổ ôn luyện tung bóng bằng hai tay dưới sự chỉ huy chung của tổ trưởng, đầu tiên cho HS tập di chuyển ngang không bóng trước sau đó tập trung tung và bắt bóng theo nhóm 02 người. GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ cho các HS thực hiện chưa đúng. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Tổ chức cho HS tập theo từng cặp sau đó tổ chức cho các em thi đua giữa các nhóm với nhau : xem nhóm nào thực hiện nhiều lần nhảy nhất trong vòng 15 giây. - Tập phối hợp chạy mang vác theo nhóm 03 người : GV làm mẫu lần đầu sau đó tổ chức cho HS tập theo. - Làm quen với trò chơi : “ Trồng nụ, trồng hoa “ GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và quy định chơi. GV tổ chức thi đua giữa các tổ xem tổ nào co nhiều bạn nhảy qua ở mức cao nhất. GV nhắc nhở các em bảo hiểm để tránh chấn thương xảy ra và động viên, khuyến khích các em trong tập luyện. 22p-25p 2L-5L 2L-3L 4L-5L 2L-3L € € € € € € € € € € €€€€ € CB GH € GH CB € €€€ € rGv 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. 3p-5p €€€€€€ €€€€€€€ GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 5 TUAN 22.doc
Giáo án liên quan