Giáo án Thể dục 5 Tuần 34 Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu

I. Mục tiêu:

Ôn tập hoặc kiểm tra bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện cỏ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.

II. Địa điểm, phương tiện

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bàn ghế để kiểm tra, kẻ sân và dụng cụ để có thể tổ chức chơi trò chơi.

 

doc25 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 06/11/2014 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 5 Tuần 34 Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồi tĩnh: 1phút - Đứng vỗ tay hát 1 bài: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I.Mục tiêu: - Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và đạt thành tích. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu và kẻ sân xác điịnh vị trí Hs khi kiểm tra. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân: 10- 12 phút. Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 HS. Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HĐ2: - Chơi trò chơi “ nhảy ô tiếp sức ” 4 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Nhận xét và công bố kết quả kiểm tra: 2 phút Dặn dò: Về nhà: Tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. Gọi 3-5 HS kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân. - Trò chơi hồi tĩnh: 1 phút - Một số động hồi tĩnh: 1-2phút - Đứng vỗ tay hát 1 bài: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ CHUYỂN ĐỒ VẬT ” I.Mục tiêu: - Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Chuyển đồ vật ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, mỗi tổ có 3-5 quả bóng rổ số 5, chuẩn bị bảng rổ hoặc sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân: 2-3 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 7- 8 phút. - Thi tâng cầu bằng mu bàn chân 4-5 phút. HĐ2: - Trò chơi “ Chuyển đồ vật ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Thi tâng cầu bằng mu bàn chân Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo2-4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ LĂN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát cầu và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Lăn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 7-8 phút Chuyển cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 7-8 phút. HĐ2: Trò chơi “Lăn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Dẫn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 8-9 phút Chuyển cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 7-8 phút. HĐ2: Trò chơi “ Dẫn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS ôn Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG ” I.Mục tiêu: - Ôn phát và chuyển cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện tuơng đối đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi “ Dẫn bóng ”. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. Kiểm tra bài cũ: 1-2 phút HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 14-16 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 8-9 phút Thi phát cầu bằng mu bàn chân theo nhóm: 2- 3 người: 6-7 phút. HĐ2: Trò chơi “ Dẫn bóng ” 5 - 6 phút. HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Hệ thống bài: 1-2 phút Nhận xét, đánh giá kết quả bài học. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn HS thi phát cầu bằng mu bàn chân. Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - HS chơi thử 1 lần. - Chơi chính thức có thi đua - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 bài 2 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I.Mục tiêu: - Ôn tập hoặc kiểm tra kỹ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện đúng động tác và đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: Mỗi cán sự 1 còi, mỗi HS một quả cầu, sân đá cầu có căng lưới, kẻ sân và chuẩn bị thiết bị để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút A. Môn thể thao tự chọn: 14-16 phút Đá cầu: 15-17 phút Ôn phát cầu bằng mu bàn chân: 3-4 phút Kiểm tra kĩ thuật động tác phát cầu bằng mu bàn chân: 10- 12 phút. - Hoàn thành tốt: Có 2 lần phát cầu cơ bản đúng động tác, có 1 lần trở lên cầu qua lưới. - Hoàn thành: Có 1 lần phát cầu cơ bản đúng động tác. - Chưa hoàn thành: Cả 3 lần phát cầu sai động tác HĐ3: Trò chơi “ Dẫn bóng ” 4 - 5 phút. HĐ4: Phần kết thúc 4-6 phút Nhận xét, công bố kết quả kiểm tra 2 phút. Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động HS ôn Kiểm tra phát cầu bằng mu bàn chân. Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: TRÒ CHƠI " NHẢY Ô TIẾP SỨC" VÀ DẪN BÓNG I.Mục tiêu: - Chơi hai trò chơi " Nhảy ô tiếp sức" và " Dẫn bóng". Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động tích cực. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: GV và cán sự mỗi người 1 còi, 4 quả bóng rỗ số 5, kẻ sân và để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút - Trò chơi nhảy ô tiếp sức: 18-22 phút - Trò chơi " Dẫn bóng" : 9- 10 phút HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Ôn bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi khởi động. Kiểm tra những học sinh chưa hoàn thành bài kiểm tra giờ trước. Nêu tên trò chơi. -HS nhắc lại cách chơi - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút Thể dục: TRÒ CHƠI " NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH " VÀ "AI KÉO KHOẺ" I.Mục tiêu: - Chơi hai trò chơi " Nhảy đúng, nhảy nhanh" và "Ai kéo khẻo". Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động tích cực. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi lớp, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: GV và cán sự mỗi người 1 còi, kẻ sân và để tổ chức trò chơi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1: Phần mở đầu: 6-10 phút Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học 1 phút. HĐ2: Phần cơ bản: 18-22 phút - GV nêu tên trò chơi - Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh" : 9-10 phút - Trò chơi " Ai kéo khoẻ": 9- 10 phút HĐ3: Phần kết thúc 4-6 phút - Hệ thống bài học 1-2 phút Dặn dò: Về nhà tự tập đá cầu - HS khởi động - Đi vòng tròn, hít thở sâu: 1 phút - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hông ,vai: 1-2 phút. - Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. HS nhắc lại cách chơi. HS chơi HS chơi - Đi thường theo 2- 4 hàng dọc và hát 1 phút. -Thực hiện một số động hồi tĩnh: 1phút - Trò chơi hồi tĩnh: 1phút

File đính kèm:

  • docTD5 TUAN 19-34.doc