Giáo án Thể dục 5 bài 52: Môn thể thao tự chọn, trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Tiếp tục ôn tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc ném bóng 150g trúng đích và một số động tác bổ trợ; Chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.

* Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào). Thực hiện ném bóng 150gam trúng đích cố định (chưa cần trúng đích, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia. Biết cách chơi và tham gia được.

* Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 5 bài 52: Môn thể thao tự chọn, trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỂ DỤC TUẦN : 26 NGÀY SOẠN: 12/02/2012 TÊN BÀI: Môn thể thao tự chọn TÊN TRÒ CHƠI: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. LỚP DẠY: 53; 51 ; 52; 55; 54; NGÀY DẠY: 28/02, 01, 02/03/2012 TIẾT: 52 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CẦN ĐẠT: * Tiếp tục ôn tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc ném bóng 150g trúng đích và một số động tác bổ trợ; Chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. * Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào). Thực hiện ném bóng 150gam trúng đích cố định (chưa cần trúng đích, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia. Biết cách chơi và tham gia được. * Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: * Sân trường đảm bảo an toàn tập luyện. * Thầy: 1 còi, cầu đá, bóng 150g. * Trò: Cầu đá. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP I. Phần mở đầu: 6 – 8 phút. + Ổn định: Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (2) GV + Khởi động: - Xoay các khớp. 1 lần. ĐH (2) + Ôn bài thể dục phát triển chung. 1 lần. ĐH (2) 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. * Đá cầu: Tâng cầu bằng đùi; Thi tâng cầu bằng đùi; Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Giáo viên điều khiển cho học sinh tập. 1 lần. ĐH (2) - Cho học sinh tập luyện theo tổ. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (4) GV - Cho học sinh thi trình diễn các động tác. 1 lần. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (5) GV * Ném bóng: Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia; cúi người chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoẻo chân; Ôn ném bóng 150g trúng đích. - Giáo viên điều khiển cho học sinh tập. 1 lần. ĐH (2) - Cho học sinh tập luyện theo tổ. ĐH (4) - Cho học sinh thi trình diễn các động tác. 1 lần. ĐH (5) * Trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”. - Giáo viên giới thiệu trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. 1 lần. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (6) GV - Cho học sinh chơi thử. 1 lần. - 1 tổ chơi thử. - Cho học sinh chơi, giáo viên quan sát. - Cả lớp thực hiện. 3. Phần kết thúc: 1 – 5 phút. + Thả lỏng: Cúi người, rung hai vai, hít thở sâu. 1 phút. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (2) GV + Hệ thống bài, giáo dục môi trường. ĐH (2) + Nhận xét, dặn dò. ĐH (2) Rút kinh nghiệm cuối tuần Ký duyệt . . . . . . .

File đính kèm:

  • docThe duc 5 - Bai 52.doc