Giáo án Tập viết Lớp 3A

I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Củng cố cách viết chữ viết hoa A ( viết đúng theo mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy định ) thônh qua từ ứng dụng :

Viết tên riêng ( Vừ A Dính ) bằn

g chữ cỡ nhỏ

Viết câu ứng dụng ( Anh em như thể chân tay / Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần ) bằng chữ cỡ nhỏ .

 

doc71 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 06/11/2014 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập viết Lớp 3A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập chữ hoa T ( Tr )(tiếp theo) Gv ghi bảng tựa bài. b.Hướng dẫn hs viết trên bảng con : Luyện viết chữ hoa : Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài : T(Tr),S, B Gv viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết Yêu cầu hs tập viết chữ Tr và S trên bảng con. Luyện viết từ ứng dụng: (tên riêng ) Gọi hs đọc từ ứng dụng : Trường Sơn. Gv giới thiệu: Trường Sơn là tên dãy núi kéo dài suốt miền Trung nước ta ( dài gần 1000 km )Trong kháng chiến chống Mĩ, đường mịn Hồ Chí Minh chạy dọc theo dãy Trường Sơn, là con đường đưa bộ đội vào miền nam đánh mĩ. Nay, theo đường mịn Hồ Chí Minh, chúng ta đang làm con đường quốc lộ số 113 nối các miền của Tổ quốc với nhau Yêu cầu hs viết trên bảng con: Trường Sơn Luyện viết câu ứng dụng : Yêu cầu hs đọc câu ứng dụng : Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Gv giúp hs hiểu : Câu thơ thể hiện tình cảm yêu thương của Bác Hồ với thiếu nhi : Bác xem trẻ em là lứa tuổi măng non như búp trên cành. Bác khuyên trẻ em ngoan ngỗn, chăm học.. Yêu cầu hs tập viết trên bảng con hai chữ: Trẻ em. c.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết: Gv nêu yêu cầu : Viết chữ Tr : 1 dòng Viết chữ S, B: 1 dòng Viết tên riêng : Trường Sơn : 2 dịng Viết câu thơ : 2 lần d.Chấm, chữa bài : Gv thu bài chấm, nêu nhận xét chung. Củng cố – dặn dò : Về nhà học thuộc lòng câu thơ và tập viết thêm ở vở bài tập viết. Chuẩn bị bài : Ôn chữ hoa : U Nhận xét tiết học Hát vui 1hs nhắc lại 2hs lên bảng, lớp viết bảng con Lớp nghe Hs tự tìm Lớp theo dõi Lớp viết vào bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết vào bảng con 1hs đọc Hs tập viết chữ : Trẻ em Lớp nghe Hs nộp bài Lớp nghe Lớp nghe NGÀY DẠY : BÀI DẠY : ÔN CHỮ HOA V I/ MỤC TIÊU : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoaV ( 1 dòng) ; L, B ( 1 dịng ) ; viết đúng tên riêng Văn Lang (1 dòng ) và câu ứng dụng : Vỗ tay...cần nhiều người ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II/ CHUẨN BỊ: Gv : Mẫu chữ viết hoa : V Viết tên riêng : Văn Lang Hs : vở tập viết, nháp, bảng con III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn dịnh : Kiểm tra bài cũ : Gọi 1 hs nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước. ( uơng Bí : uốn cây từ thuở cịn non) dạy con từ thuở con cịn bi bơ) Gọi 2 hs lên bảng viết, lớp viết nháp; uơng Bí Gv nhận xét, ghi điểm Bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay cô hướng dẫn các em tập viết bài : Ôn tập chữ hoa V Gv ghi bảng tựa bài. b.Hướng dẫn hs viết trên bảng con : Luyện viết chữ hoa : Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài : V, L, B Gv viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết Yêu cầu hs tập viết chữ V trên bảng con. Luyện viết từ ứng dụng: (Văn Lang ) Gọi hs đọc từ ứng dụng : Văn Lang. Luyện viết câu ứng dụng : Yêu cầu hs đọc câu ứng dụng : Vỗ tay cần nhiều ngĩn Bàn kĩ cần nhiều người Gv giúp hs hiểu lời khuyên của câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngĩn mới vỗ được vang ; muốn cĩ ý kiến hay, đúng, cần nhiều người bàn bạc Yêu cầu hs tập viết trên bảng : Vỗ tay c.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết: Gv nêu yêu cầu : Viết chữ V, L, B : 1 dòng Viết tên riêng : Văn Lang : 2 dịng Viết câu thơ : 2 lần d.Chấm, chữa bài : Gv thu bài chấm, nêu nhận xét chung. Củng cố – dặn dò : Về nhà học thuộc lịng câu ứng dụng Chuẩn bị bài : Ôn chữ hoa : X Nhận xét tiết học Hát vui 1hs nhắc lại 2hs lên bảng, lớp viết bảng con Lớp nghe Hs tự tìm Lơps theo dõi Lớp tập viết vào bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết vào bảng con Lớp viết vào vỡ tập viết Lớp nộp bài Lớp nghe Lớp nghe NGÀY DẠY : BÀI DẠY : ÔN CHỮ HOA X I/ MỤC TIÊU : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X ( 1 dòng) ; Đ, T ( 1 dịng ) ; viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1 dòng ) và câu ứng dụng : Tốt gỗ...hơn đẹp người ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II/ CHUẨN BỊ: Gv : Mẫu chữ viết hoa : X Hs : vở tập viết, nháp, bảng con III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn dịnh : Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 hs viết bảng lớp, lớp viết vào nháp: Văn Lang, vỗ tay Gv nhận xét, ghi điểm Bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay cô hướng dẫn các em tập viết bài : Ôn tập chữ hoa X Gv ghi bảng tựa bài. b.Hướng dẫn hs viết trên bảng con : Luyện viết chữ hoa : Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài : Đ, X, T Gv viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết Yêu cầu hs tập viết chữ X trên bảng con. Luyện viết tên riêng: Yêu cầu hs đọc từ ứng dụng : Đồng Xuân Gv giải thích : Đồng Xuân là tên một chợ cĩ từ lâu ời ở Hà Nội. Đây là nơi buơn bán sầm uất nổi tiếng Yêu cầu hs viết từ ứng dụng trên bảng con Luyện viết câu ứng dụng : Gọi hs đọc câu ứng dụng : Gv giải thích : câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp của tính nết con người so với vẻ đẹp hình thức Yêu cầu hs tập viết các chữ tốt, xấu vào bảng con c.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết: Gv nêu yêu cầu : Viết chữ X : 1 dòng Viết chữ : Đ, T : 2 dịng Viết tên riêng : Đồng Xuân : 2 dịng Viết câu tục ngữ : 2 lần Yêu cầu hs viết vào vở tập viết d.Chấm, chữa bài : Gv thu 8 bài chấm, nêu nhận xét chung. Củng cố – dặn dò : Về nhà học thuộc lịng câu ứng dụng Chuẩn bị bài : Ôn chữ hoa : Y Nhận xét tiết học Hát vui 2hs lên bảng, lớp viết bảng con Lớp nghe Hs tự tìm Lớp theo dõi Hs viết trên bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết vào bảng con Lớp nghe Lớp viết Hs nộp bài Lớp nghe Lớp nghe NGÀY DẠY : BÀI DẠY : ÔN CHỮ HOA Y I/ MỤC TIÊU : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Y ( 1 dòng) ; P, K ( 1 dịng ) ; viết đúng tên riêng Phú Yên (1 dòng ) và câu ứng dụng : Trẻ em...để tuổi cho ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II/ CHUẨN BỊ: Gv : Mẫu chữ Phú Yên Hs : vở tập viết III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn dịnh : Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 hs viết bảng lớp, lớp viết vào bảng con: Đồng Xuân, Tốt, Xấu. Gv nhận xét, ghi điểm Bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay cô hướng dẫn các em tập viết bài : Ôn tập chữ hoa Y Gv ghi bảng tựa bài. b.Hướng dẫn hs viết trên bảng con : Luyện viết chữ hoa : Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài : P, Y, K Gv viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết Yêu cầu hs tập viết chữ Y trên bảng con. Luyện viết tên riêng: Gọi hs đọc từ ứng dụng Gv giải thích : Phú Yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung Yêu cầu hs viết từ ứng dụng trên bảng con Luyện viết câu ứng dụng : Yêu cầu hs đọc câu ứng dụng : Gv giải thích : câu tục ngữ khuyên người ta yêu trẻ em, kính trọng người già và nĩi rộng ra là sống tốt với mọi người. Yêu trẻ thì sẽ được trẻ yêu.Trọng người thì sẽ được sống lâu như người già. Sống tốt với mọi người thì sẽ được đền đáp Yêu cầu hs tập viết chữ yêu kính trên bảng con c.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết: Gv nêu yêu cầu : Viết chữ Y : 1 dòng Viết chữ : P, K: 1 dịng Viết tên riêng : Phú Yên : 2 dịng Viết câu tục ngữ : 2 lần d.Chấm, chữa bài : Gv thu 8 bài chấm, nêu nhận xét chung. Củng cố – dặn dò : Về nhà các em ghi nhớ câu tục ngữ Chuẩn bị bài : Ôn chữ hoa : A, M, N, V ( kiểu 2 ) Nhận xét tiết học Hát vui 2hs lên bảng, lớp viết bảng con Lớp nghe Hs tự tìm Lớp theo dõi Hs viết trên bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết vào bảng con Lớp nghe rồi viết vào vở tập viết Hs nộp bài Lớp nghe Lớp nghe NGÀY DẠY : BÀI DẠY : ÔN CHỮ HOA A, M, N, V (KIỂU 2) I/ MỤC TIÊU : Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (kiểu 2 ): A, M, ( 1 dòng) ; N, V( 1 dịng ) ; viết đúng tên riêng An Dương Vương (1 dòng ) và câu ứng dụng : Tháp Mười...Bác Hồ( 1 lần ) bằng chữ cỡ nhỏ. II/ CHUẨN BỊ: Gv : Mẫu chữ viết hoa : A, M, N, V (kiểu 2 ) Hs : vở tập viết, nháp, bảng con III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ổn dịnh : Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 hs viết bảng lớp, lớp viết vào bảng con: Phú Yên, yêu trẻ. Gv nhận xét, ghi điểm Bài mới : a.Giới thiệu bài : Hôm nay cô hướng dẫn các em tập viết bài : Ơn tbài : Ôn tập chữ hoa A, M, N, V (kiểu 2 ) Gv ghi bảng tựa bài. b.Hướng dẫn hs viết trên bảng con : Luyện viết chữ hoa : Yêu cầu hs tìm các chữ hoa có trong bài : A, D, V, T, M, N, B, H Gv viết mẫu các chữ hoa cĩ trong bài theo kiểu 2 Yêu cầu hs tập viết chữ A, M, N, V (kiểu 2 ) trên bảng con. Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng) Yêu cầu hs đọc từ ứng dụng : Dương Vương Gv nhắc lại : An Dương Vương là tên hiệu của Thục Phán, vua nước Âu Lạc, sống cách đây trên 2000 năm. Ơng là người đã cho xây thành Cổ Loa. Yêu cầu hs viết từ ứng dụng trên bảng con Luyện viết câu ứng dụng : Yêu cầu hs đọc câu ứng dụng : Tháp Mười đẹp nhất bơng sen Việt Nam đẹp nhất cĩ tên Bác Hồ. Gv: Câu thơ ca ngợi Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất Yêu cầu hs tập viết trên bảng con: Tháp Mười, Việt Nam. c.Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết: Gv nêu yêu cầu : Viết chữ A, M : 1 dòng Viết chữ : N, V : 1 dịng Viết tên riêng : An Dương Vương : 2 dịng Viết câu thơ : 2 lần Yêu cầu hs viết vào vở tập viết d.Chấm, chữa bài : Gv thu 8 bài chấm, nêu nhận xét chung. Củng cố – dặn dò : Về nhà học thuộc lịng câu thơ trên Chuẩn bị bài : Ôn tập học kì II Nhận xét tiết học Hát vui 2hs lên bảng, lớp viết bảng con Lớp nghe Hs tự tìm Lớp theo dõi Hs viết trên bảng con 1hs đọc Lớp nghe Hs viết bảng con 1hs đọc Lớp nghe Lớp viết vào bảng con Lớp nghe rồi viết vào vở Hs nộp bài Lớp nghe Lớp nghe TUẦN 35 : Soạn trong giáo án tập đọc – kể chuyện vì đây là tuần ơn tập cuối học kỳ II

File đính kèm:

  • doctap viet.doc
Giáo án liên quan