Giáo án Sinh hoạt tập thể Lớp 5 Tuần 28-35

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng

khắc phục.

- GD học sinh tinh thần phê bình và tự phê bình.

II. Lên lớp:

 A. Phần học sinh:

1. Ổn định: Hát

2. Sơ kết tuần qua:

- Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển lớp

- Các trưởng ban nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần về đạo đức, học tập, nề nếp,

tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy

- Các phó CT HĐTQ nhận xét từng mặt theo sự phân công

 

doc8 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh hoạt tập thể Lớp 5 Tuần 28-35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học sinh tinh thần phê bình và tự phê bình. II. Lên lớp: A. Phần học sinh: Ổn định: Hát Sơ kết tuần qua: Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển lớp Các trưởng ban nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần về đạo đức, học tập, nề nếp, tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… Các phó CT HĐTQ nhận xét từng mặt theo sự phân công Các Ban tham gia ý kiến: + Ban học tập: --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban thư viện: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban ngoại giao: ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban trật tự: ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban sức khỏe: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban văn nghệ: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTHĐTQ đánh giá chung: + Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các bạn. + Ban xuất sắc: + Cá nhân xuất sắc: B. Phần giáo viên: Nhận xét chung qua phần đánh giá của CTHĐ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải pháp thực hiện trong tuần tới: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… 3. Văn nghệ: - Yêu cầu Ban văn nghệ cho cả lớp hát. KT DUYỆT BGH DUYỆT TUẦN: 33 Ngày soạn:...…/ 05/ 2014 Ngày dạy:...…/ 05/2014 TIẾT: 33 SINH HOẠT TẬP THỂ I. Mục tiêu: Giúp học sinh thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục. GD học sinh tinh thần phê bình và tự phê bình. II. Lên lớp: A. Phần học sinh: Ổn định: Hát Sơ kết tuần qua: Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển lớp Các trưởng ban nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần về đạo đức, học tập, nề nếp, tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… Các phó CT HĐTQ nhận xét từng mặt theo sự phân công Các Ban tham gia ý kiến: + Ban học tập: --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban thư viện: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban ngoại giao: ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban trật tự: ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban sức khỏe: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban văn nghệ: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTHĐTQ đánh giá chung: + Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các bạn. + Ban xuất sắc: + Cá nhân xuất sắc: B. Phần giáo viên: Nhận xét chung qua phần đánh giá của CTHĐ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải pháp thực hiện trong tuần tới: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… 3. Văn nghệ: - Yêu cầu Ban văn nghệ cho cả lớp hát. KT DUYỆT BGH DUYỆT TUẦN: 34 Ngày soạn:...…/ 05/ 2014 Ngày dạy:...…/ 05/2014 TIẾT: 34 SINH HOẠT TẬP THỂ I. Mục tiêu: Giúp học sinh thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục. GD học sinh tinh thần phê bình và tự phê bình. II. Lên lớp: A. Phần học sinh: Ổn định: Hát Sơ kết tuần qua: Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển lớp Các trưởng ban nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần về đạo đức, học tập, nề nếp, tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… Các phó CT HĐTQ nhận xét từng mặt theo sự phân công Các Ban tham gia ý kiến: + Ban học tập: --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban thư viện: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban ngoại giao: ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban trật tự: ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban sức khỏe: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban văn nghệ: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTHĐTQ đánh giá chung: + Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các bạn. + Ban xuất sắc: + Cá nhân xuất sắc: B. Phần giáo viên: Nhận xét chung qua phần đánh giá của CTHĐ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải pháp thực hiện trong tuần tới: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… 3. Văn nghệ: - Yêu cầu Ban văn nghệ cho cả lớp hát. KT DUYỆT BGH DUYỆT TUẦN: 35 Ngày soạn:...…/ 05/ 2014 Ngày dạy:...…/ 05/2014 TIẾT: 35 SINH HOẠT TẬP THỂ I. Mục tiêu: Giúp học sinh thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục. GD học sinh tinh thần phê bình và tự phê bình. II. Lên lớp: A. Phần học sinh: Ổn định: Hát Sơ kết tuần qua: Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển lớp Các trưởng ban nhận xét từng mặt hoạt động trong tuần về đạo đức, học tập, nề nếp, tác phong, thể dục, vệ sinh, chấp hành nội quy… Các phó CT HĐTQ nhận xét từng mặt theo sự phân công Các Ban tham gia ý kiến: + Ban học tập: --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban thư viện: -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban ngoại giao: ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban trật tự: ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban sức khỏe: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Ban văn nghệ: ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CTHĐTQ đánh giá chung: + Tuyên dương khen ngợi, động viên, nhắc nhở các bạn. + Ban xuất sắc: + Cá nhân xuất sắc: B. Phần giáo viên: Nhận xét chung qua phần đánh giá của CTHĐ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giải pháp thực hiện trong tuần tới: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… 3. Văn nghệ: - Yêu cầu Ban văn nghệ cho cả lớp hát. KT DUYỆT BGH DUYỆT

File đính kèm:

  • docGA VNEN lop 2.doc
Giáo án liên quan