Giáo án Phụ đạo lớp 5 - Tháng 9 - Trần Văn Long - Trường TH Phú Túc

TUẦN 3

ND:

TOÁN: ÔN TẬP CỘNG, TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

LT&C: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA.

I. YÊU CầU:

 - Củng cố về phép tính cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số và khác mẫu số.

 - Củng cố kiến thức về từ đồng nghĩa.

II. LÊN LỚP

 

doc8 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phụ đạo lớp 5 - Tháng 9 - Trần Văn Long - Trường TH Phú Túc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c mẫu số - G ọi HS nh ắc lại quy tắc cộng hai phân số và nêu ví d ụ. - GV nhận x ét và nêu kết luận: G ợi ý: + = = 1 + = = 2 ; + = + = + = + = 2. Trừ hai phân số - Gọi HS nhắc lại quy tắc cộng hai phân số và nêu ví dụ. - GV nhận xét và nêu kết luận: - Gợi ý: - = = - = - = = - = - = 3. Luyện tập Tính: 1. + ; + 2. - ; - Bài giải 1. + = + = = + = + = 2. - = - = - = - = B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 1. Thế nào là từ đồng nghĩa, nêu ví dụ - Tổ chức cho HS trình bày. - GV nhận xét, kết luận 2. Luyện tập: - Hãy dùng một số từ đồng nghĩa mà em đã tìm được để viết một đoạn văn từ 4 – 5 câu (Chủ đề tự chọn). - Tổchức cho HS làm bài. - GV nhận xét, kết luận Gợi ý: Về đêm, dòng sông Cửu Long có một vẻ đẹp thật huyền ảo. Mặt sông bao la, lấp lánh dưới ánh trăng. Dọc hai bên dòng sông, những bóng đèn lung linh, toả sáng. Thỉnh thoảng có một chiếc ca nô chạy qua quét đèn pha làm mực nước sáng rực lên. Trên nền trờì, nhấp nháy những vì sao đêm, trông thật đẹp. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học - Cá nhân lần lượt trình bày. - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân lần lượt trình bày. - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân, VBT - Cá nhân lần lượt trình bày. - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân. - Cá nhân lần lượt trình bày. - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân, VBT - Cá nhân lần lượt trình bày. - Lớp nhận x ét, bổ sung. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 4 ND: TOÁN: ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I. YÊU CầU: - Củng cố về các cách giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. LÊN LỚP TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC ph 3ph Bài toán 1: Một ô tô trong 3 giờ đi được 120 km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đi đ ược bao nhi êu ki-l ô-mét? - Yêu cầu HS tóm tắt đề toán - Nêu các cách giải - Tổ chức cho HS làm bài - Trình bày kết quả. - GV nhận xét - Kết luận: T óm t ắt: 3 gi ờ: 120 km 6 gi ờ ..... km ? B ài gi ải C ách 1: Rút v ề đơn v ị 1 giờ ô tô đi đ ược: 120 : 3 = 40 (km) 6 giờ ô tô đi được: 40 x 6 = 240 (km) Đ áp s ố: 240 km C ách 2: T ìm t ỉ s ố 6 giờ so với 3 giờ thì gấp: 6 : 3 = 2 (l ần) 6 giờ ô tô đi được: 120 x 2 = 240 (km) Đáp số: 240 km Bài toán 2: Một lớp lao động trồng cây, cứ 2 ngày trồng được 30 cây. Hỏi 8 ngày trồng được bao nhiêu c ây? (Mức trồng mỗi ngày như nhau). - Yêu cầu HS tóm tắt đề toán - Nêu các cách giải - T ổ chức cho HS làm bài - Trình bày kết quả. - GV nhận x ét - Kết luận: Tóm t ắt: 3 ngày: 300 cây 8 ngày: ...... cây? B ài gi ải C ách 1: R út v ề đ ơn v ị Một ngày trồng được: 300 : 2 = 150 (cây) 8 ngày trồng được: 150 x 8 = 1200 (cây) Đáp số: 1200 cây C ách 2: T ìm t ỉ s ố 8 ngày so với 2 ngày thì gấp 8 : 2 = 4 (lần) 8 ngày trồng được : 300 x 4 = 1200 (cây) Đáp số: 1200 cây Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học - Cá nhân lần lượt trình bày. - Cá nhân – VBT. - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân lần lượt trình bày. - Cá nhân – VBT. - Lớp nhận x ét, bổ sung. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUẦN 4 ND: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHIÃ I. YÊU C ẦU: - Củng cố khái niệm về từ trái nghĩa, HS tìm được 1 số t ừ trái nghĩa và dùng từ trái nghĩa để đặt câu. II. LÊN LỚP TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC ph 3ph 1. Lý thuyết (H) Thế nào là từ tr ái nghĩa, nêu ví dụ - Tổ chức cho HS trình bày. - GV nhận xét, kết luận G ợi ý: lên / xuống ; ra / vào. đứng / ngồi; đoàn kết / chia rẽ. buồn bã / vui sướng. giữ gìn / phá hoại. 2. Luyện tập: - Hãy dùng một số từ trái nghĩa mà em đã tìm được để đặt một số câu câu (Chủ đề tự chọn). - Tổ chức cho HS làm bài. - GV nhận xét, kết luận Gợi ý: - Bà em rất thương yêu các cháu. Bà chẳng ghét bỏ đứa nào. - Chúng ta phải giữ gìn chứ không được phá hoại môi trường. - Chúng em yêu hoà bình, ăm ghét chiến tranh. - L ên thác, xuống ghềnh. - Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. - Chết đứng còn hơn sống quỳ. - Chết vinh còn hơn sống nhục. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học - Cá nhân lần lượt trình bày - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân – VBT. - Lớp nhận x ét, bổ sung. Rút kinh nghiệm: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. TUẦN 5 TOÁN: ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI ND: I. YÊU CẦU: - Củng cố các đơn vị đo độ dài. - Rèn kỹ năng tính toán, chuyển đổi các đơn vị II. LÊN LỚP TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC ph 3ph 1. Lý thuyết - Hãy nêu tên các đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề. - Gọi HS trình bày - GV nhận xét, ghi bảng. 2. Luyện tập: Đi ền s ố th ích h ợp v ào ch ỗ ch ấm. 1 km = ........ hm; 1 mm =............... cm 1 hm = .........dam; 1 cm = ............... dm 1 dam = .......... m; 1 dm = ................ m 1 m = .......... dm; 1 m = ............... dam 1 dm = ...........cm; 1 dam = .............. hm 1 cm = ...........mm; 1 hm = ................ km 126 dm = ...........cm 16 cm = ...........mm; 8340 dm = ................ m 2000 m = ............... km 5km 29m = ................m 7m 15cm =.................cm 19dm 6mm =............... mm 234dm =.........m ..........dm 4080 m = .......... km ........... m - Tổ chức cho HS làm bài – Trình bày kết quả. - GV nhận xét, ghi kết quả đúng. Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học - GV nhận xét tiết học. - Cá nhân lần lượt trình bày - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân – VBT. - Cá nhân lần lượt trình bày - Lớp nhận x ét, bổ sung. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ND: TẬP LÀM VĂN LUYỆN T ẬP L ÀM B ÁO C ÁO TH ỐNG K Ê I. YÊU CẦU: HS biết trình bày kết qu ả th ống k ê theo bi ểu b ảng. II. LÊN LỚP TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC ph 3ph 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu: a. Số điểm dưới 5. b. Số điểm từ 5 đến 6. c. Số điểm từ 7 đến 8. d. Số điểm từ 9 đến 10. 2. Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của nhóm học tập phụ đạo. - Tổ chức cho HS đọc và nêu yêu cầu bài tập - Tổ chức cho HS nêu cách làm. - GV nhận xét, chốt ý đúng. G ợi ý: 1. Điểm tháng 9 của bạn : Nguy ễn Văn An: a. Số điểm dưới 5: 0 b. Số điểm từ 5 đến 6: 2 c. Số điểm từ 7 đến 8: 3 d. Số điểm từ 9 đến 10:5 2. Bảng thống kê kết quả học tập ( Nhóm ....... tháng 9 ) TT Họ tên Số điểm 0-4 5-6 7-8 9-10 1 2 3 4 Cộng - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. - Gv nhận xét, kết luận Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học - GV nhận xét tiết học. - Cá nhân lần lượt trình bày - Lớp nhận x ét, bổ sung. - Cá nhân – VBT. - Cá nhân lần lượt trình bày - Lớp nhận x ét, bổ sung. Rút kinh nghiệm: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHANG 9.doc
Giáo án liên quan