Giáo án Môn Vật Lý Lớp 7

I. Mục tiêu :

1. Bằng thí nghiệm khẳng định được rằng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.

2. Nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó đến mắt ta.

3. Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng.

II. Chuẩn bị :

1. Đèn pin.

2. Ống trụ có nắp, đầu kia có thể cho đèn pin lọt vào.

3. Mảnh giấy trắng dán vào phía trong nắp ống.

III. Tiến trình lên lớp :

1. Ổn định lớp.

2. Vào bài mới.

 

doc56 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 10/11/2014 | Lượt xem: 3718 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn Vật Lý Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Tìm hiểu hiệu điện thế và đơn vị hiệu điện thế. * Hoạt động 3 : Tìm hiểu vôn kế. * Hoạt động 4 : Đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện. * Hoạt động 5 : Củng cố bài học. I/ Hiệu điện thế : - Nguồn điện tạo ra giửa hai cực của nó một hiêu điện thế. - Hiệu điện thế được ký hiệu chữ U. - Đơn vị hiệu điện thế là Vôn, ký hiệu là V 1 mV = 0,001 V 1 kV = 1000 mV. - C1 : Pin tròn :1,5 V Acquy của xe máy : 6 V hoặc 12 V Giữa hai lổ của ổ lấy điện trong nhà 220V II/ Vôn kế : - Vôn kế là dụng cụ đo hiệu điện thế. * Tìm hiểu vôn kế : - C2 : 2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. Vônkế hình 25.2c hiện số. 3. Vôn kế GHĐ ĐCNN Hình 25.2a 300 V 25 V Hình 25.2b 20 V 2,5 V 4.Một chốt của vôn kế có ghi dấu “+” (cực dương), chốt kia ghi dấu “-“ (cực âm). III/ Đo hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện khi mạch hở : - C3 :Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện. IV/ Vận dụng : - C4 : a) 2,5V = 2500mV. b) 6 kV = 6000V. c) 110V = 0,110kV. d) 1200mV = 1,200V. - C5 : a) Dụng cụ này được gọi là vôn kế. Ký hiệu chử V trên dụng cụ cho biết điều đó. b) Dụng cụ này có GHĐ là 30V và ĐCNN là 1V. c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị là 3V. d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị là 28V. - C6 : Vôn kế phù hợp 2) GHĐ 5V 3) GHĐ 10V 1) GHĐ 20V Nguồn điện a) 1,5V b) 6V c) 12V Ghi nhớ : * Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. * Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn ( V ). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế. * Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. IV. Dặn dò :Làm bài tập trong sách bài tập V. Rút kinh nghiệm: Bài 26 HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN I/ Mục tiêu : Nêu được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua hai đầu bóng đèn. Hiểu được hiệu điện thế khi hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn. Hiểu được mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng hiệu điện thế định mức có giá trị bằng số vôn ghi trên dụng cụ đó. Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín. II/ Đồ dùng dạy học : * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 2 pin loại 1,5V với giá đựng. - 1 vôn kế GHĐ 5V và ĐCNN 0,1V. - 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A. - 2 bóng đèn pin (loại 2,5V – 1W) lắp sẵn vào đế đèn. - 1 công tắc. - 7 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Oån định lớp : 2/ Kiểm tra bài củ : 3/ Giảng bài mới : Tổ chức và tiến hành dạy học Phần ghi bài * Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập. * Hoạt động 2 : Làm thí nghiệm 1. * Hoạt động 3 : Làm thí nghiệm 2. * Hoạt động 4 : Tìm hiểu ý nghĩa của hiệu điện thế định mức. * Hoạt động 5 : Tìm hiểu sự tương tự của hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước. * Hoạt động 6 : Củng cố bài. I/ Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn : 1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện : - C1 : 2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện : - C2 : - C3 : - C4 : II/ Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước : - C5 : III/ Vận dụng : - C6 : - C7 : - C8 : Ghi nhớ : * Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó. * Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn. * Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường. —&– IV. Dặn dò :Làm bài tập trong sách bài tập V. Rút kinh nghiệm: Bài 27 THỰC HÀNH : ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I/ Mục tiêu : Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. Thực hành đo và phát hiện được quy luật về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện mắc nối tiếp với hai bóng đèn. II/ Đồ dùng dạy học : * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 1 nguồn điện 3V hoặc 6V. - 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A. - 1 vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1V. - 1 công tắc. - 2 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn, cùng loại như nhau. - 7 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. - Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài. III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Oån định lớp : 2/ Kiểm tra bài củ : 3/ Giảng bài mới : Tổ chức và tiến hành dạy học Phần ghi bài * Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập. * Hoạt động 2 : * Hoạt động 3 : * Hoạt động 4 : * Hoạt động 5 : * Hoạt động 6 : I/ Chuẩn bị : * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 1 nguồn điện 3V hoặc 6V. - 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A. - 1 vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1V. - 1 công tắc. - 2 bóng đèn pin lắp sẵn vào đế đèn, cùng loại như nhau. - 7 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. - Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài. II/ Nội dung thực hành : III/ Mẫu báo cáo : Bài 28 THỰC HÀNH : ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH SONG SONG I/ Mục tiêu : Biết mắc song song hai bóng đèn. Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc song song với hai bóng đèn. II/ Đồ dùng dạy học : * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 1 nguồn điện 3V. - 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau. - 1 vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1V. - 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A. - 1 công tắc. - 9 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. - Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Oån định lớp : 2/ Kiểm tra bài củ : 3/ Giảng bài mới : Tổ chức và tiến hành dạy học Phần ghi bài * Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập. * Hoạt động 2 : * Hoạt động 3 : * Hoạt động 4 : * Hoạt động 5 : * Hoạt động 6 : I/ Chuẩn bị : * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 1 nguồn điện 3V. - 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau. - 1 vôn kế có GHĐ 3V và ĐCNN 0,1V. - 1 ampe kế có GHĐ 0,5A và ĐCNN 0,01A. - 1 công tắc. - 9 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. - Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài II/ Nội dung thực hành : III/ Mẫu báo cáo : —&– Bài 29 AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN I/ Mục tiêu : Biết giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. Biết và thực hiện một số quy tắc ban đầu để bảo đảm an toàn khi sử dụng điện. II/ Đồ dùng dạy học : * Đối với cả lớp : - Một số loại cầu chì có ghi số ampe (A) trên đó, trong đó có loại 1A. - 1 acquy 6V hay 12V. - 1 bóng đèn 6V hay 12V phù hợp với acquy. - 1 công tắc. - 5 đoạn dây đồng có võ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 40cm. - Tranh vẽ to hình 29.1 SGK. - 1 bút thử điện. * Đối với mỗi nhóm học sinh : - 1 nguồn điện 3V. - Mô hình “người điện” như trong hình 19.1 SGK. - 1 công tắc. - 1 bóng đèn pin. - 1 ampe kế có GHĐ là 2A. - 1 cầu chì cùng loại ghi dưới hoặc bằng 0,5A. - 5 đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Oån định lớp : 2/ Kiểm tra bài củ : 3/ Giảng bài mới : Tổ chức và tiến hành dạy học Phần ghi bài * Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập. * Hoạt động 2 : Tím hiểu các tác dụng và giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. * Hoạt động 3 : Tìm hiểu hiện tượng đoảm mạch và tác dụng của cầu chì. * Hoạt động 4 : Tìm hiểu các quy tắc an toàn ( bước đầu ) khi sử dụng điện. * Hoạt động 5 : Củng cố bài học và giao công việc ở nhà cho HS. I/ Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm : II/ Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì : III/ Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện : Ghi nhớ : * Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện với cường độ 70mA trở lên đi qua cơ thể người hoặc làm việc với hiệu điện thế 40V trở lên là nguy hiểm với cơ thể người. * Cầu chì tự động ngắt mạch khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt khi đoản mạch. * Phải thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. IV. Dặn dò :Làm bài tập trong sách bài tập V. Rút kinh nghiệm: Bài 30 TỔNG KẾT CHƯƠNG III : ĐIỆN HỌC I/ Mục tiêu : Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc kiến thức cơ bản của chương Điện học. Vận dụng một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề (trả lời câu hỏi, giải bài tập, giải thích hiện tượng…) có liên quan. II/ Đồ dùng dạy học : Vẽ to bảng ô chữ của trò chơi ô chữ. III/ Hoạt động dạy và học : 1/ Oån định lớp : 2/ Kiểm tra bài củ : 3/ Giảng bài mới : Tổ chức và tiến hành dạy học Phần ghi bài * Hoạt động 1 : Củng cố các kiến thức cơ bản thông qua phần tự kiểm tra của HS. * Hoạt động 2 : Vận dụng tổng hợp các kiến thức. * Hoạt động 3 : Trò chơi ô chữ về điện học. IV. Dặn dò :Làm bài tập trong sách bài tập V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docLy 7.doc
Giáo án liên quan