Giáo án môn Toán Lớp 5A Tuần 31-32 Trường Tiểu học Khánh Nam

 I .Mục đích , yêu cầu :

 1 / Kiến thức: Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trư và giải bài toán có lời văn.

 2 / Kỹ năng: Rèn HS kĩ năng làm tính nhanh

 3 / Thái độ: GD HS tính cẩn thận, chính xác

 II. Đồ dùng dạy học :

 + Giáo viên : Giáo án , bảng phụ

 + Học sinh : Vở bài tập

 

doc18 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/12/2014 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 5A Tuần 31-32 Trường Tiểu học Khánh Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tích mẫu. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV sửa bài, nhận xét. -HS làm bài -Hs đọc đề -HS làm bài bảng , cả lớp làm bài vào vở. -HS nhận xét và nêu cách làm. * HS khá giỏi -HD HS cách làm dòng 2, sau đó HS tự suy nghĩ và làm thành thạo vào vở của mình - HS nhaän xeùt -Hs đọc đề -Trao đổi nhóm 2 -Đại diện nhóm nêu kết quả. - HS nhận xét.Nêu cách chia nhẩm. - HS khó khăn về học GV HD theo dõi kèm cặp HS làm bài * HS khá giỏi -HD HS cách làm cột 3, sau đó HS tự suy nghĩ và làm nhanh vào vở của mình - HS nhaän xeùt -HS nêu y êu cầu và phân tích mẫu. - HS làm bảng, cả lớp bài vào vở. -Lớp nhận xét. * HS khá giỏi Bài 4 -HD HS cách làm ,sau đó HS tự suy nghĩ và làm vào vở của mình - HS nhaän xeùt -Thực hành -Giảng giải -Thực hành -Thảo luận nhóm -Thực hành -Gợi mở vấn đáp -Thực hành -Thực hành V ./ Củng cố, dặn dò. (3’) -Yêu cầu Hs nhắc lại cách thực hiện phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số: cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số. -Xem : Luyện tập -Nhận xét tiết học *./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 09 / 05 / 2011 Ngày dạy: 12/ 05 / 2011 TIẾT : 157 TUẦN 34 BÀI : LUYỆN TẬP I .Mục đích , yêu cầu : 1 / Kiến thức: Biết tìm tỉ số phần trăm của hai số; thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm. Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm 2 / Kỹ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm và giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm 3 / Thái độ: GD HS tính cẩn thận, chính xác 4 / HSG : Làm BT 1 a , b, BT 4 II. Đồ dùng dạy học : + Giáo viên : Giáo án , bảng phụ + Học sinh : Vở bài tập III. /Các phương pháp dạy học : Giảng giải, gợi mở vấn đáp, thực hành IV./ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Phương pháp dạy học 1.Ổn định: HS hát +KTSS (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :Luyện tập (4’) -Gọi 2 HS làm bài 1VBT ? - GV nhận xét – ghi điểm 3.Bài mới: Luyện tập Hoạt động 1: HD HS làm BT 1 , 2 (20’) Mục tiêu :Củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. cố các kĩ năng cộng, trừ tỉ số phần trăm. Tiến hành : Bài 1c ,d / 165: -Gọi Hs nêu yêu cầu đề và đọc phần chú ý. -Hướng dẫn để Hs hiểu được cách viết tỉ số phần trăm và số thập phân (như SGK). -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV sữa bài, cho Hs nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. Bài 2 / 165: -Gọi Hs nêu yêu cầu đề -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV sửa bài, nhận xét. Yêu cầu Hs trình bày cách làm: Cộng trừ như với số thập phân, viết thêm ký hiệu % vào bên phải kết quả tìm được. Hoạt động 2: HD HS làm BT 3 (10’) Mục tiêu :Củng cố kĩ năng giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm Tiến hành : Bài 3/ 165: -Gọi Hs đọc đề, nêu tóm tắt. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV chấm, sửa bài, nhận xét. -HS làm bài -HS nêu yêu cầu, đọc chú ý. -HS theo dõi, trả lời. -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở -HS nhận xét, nêu cách tìm tỉ số phần trăm. * HS khá giỏi -HD HS cách làm câu a, b ,sau đó HS tự suy nghĩ làm vào vở của mình - HS nhaän xeùt -Gọi Hs nêu yêu cầu đề -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở - HS nhận xét, trình bày cách làm. - HS khó khăn về học GV HD trực tiếp HS làm bài -HS đọc đề, nêu tóm tắt. -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở. -Lớp nhận xét. * HS khá giỏi Bài 4 -HD HS cách làm ,sau đó HS tự tóm tắt và suy nghĩ làm vào vở của mình - HS nhaän xeùt -Thực hành -Giảng giải -Thực hành -Gợi mở vấn đáp -Thực hành -Giảng giải -Thực hành -Thực hành V ./ Củng cố, dặn dò. (3’) -Yêu cầu Hs nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. - Xem : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian -Nhận xét tiết học * ./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ...................................................................................................................................................... … .………………………………………………………………………………………………………… .......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Thứ hai, ngày 23 / 04 / 2012 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 25 / 04 / 2012 TUẦN : 32 BÀI ÔN : ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN I .Mục tiêu : + Kiến thức: Củng cố thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán + Kỹ năng: Rèn HS kĩ năng thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán + Thái độ: GD HS tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : + Giáo viên : Giáo án , bảng phụ + Học sinh : Vở bài tập III. Các phương pháp dạy học : Giảng giải, gợi mở vấn đáp, thực hành IV. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Phương pháp dạy học 1.Ổn định: HS hát + kiểm tra sĩ số (1’) 2.Bài mới: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian Hoạt động 1: Luyện tập thực hành ( 30’) + Mục tiêu: Vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập + Tiến hành: Bài 15 ,16 / 52 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét. Bài 17 / 52 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét. Bài 18 / 52 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: (3’) -Nhắc lại nội dung bài -Chuẩn bị bài : Ôn tập về tính chu vi, diện tích -Nhận xét tiết học -HS nhắc lại bài -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nhắc lại -Vấn đáp -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp Ngày soạn: Thứ ba, ngày 24 / 04 / 2012 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 26 / 04 / 2012 TUẦN : 32 BÀI ÔN : ÔN TẬP VỀ TÌNH CHU VI , DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH I .Mục tiêu : + Kiến thức: Củng cố công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán + Kỹ năng: Rèn HS kĩ năng tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán + Thái độ: GD HS tính cẩn thận, chính xác II. Đồ dùng dạy học : + Giáo viên : Giáo án + Học sinh : Vở bài tập. III. Các phương pháp dạy học : Giảng giải, gợi mở vấn đáp, thực hành, thảo luận IV. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Phương pháp dạy học 1.Ổn định: HS hát + kiểm tra sĩ số (1’) 2.Bài mới: Ôn tập tính chu vi, diện tích một số hình Hoạt động 1: Luyện tập thực hành ( 30’) + Mục tiêu: Vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập + Tiến hành: Bài 1, 2 / 53 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét. Bài 3 / 53 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét. Bài 4 / 53 VBT: - Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài. - GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: (3’) -Nhắc lại nội dung bài -Chuẩn bị bài : Luyện tập -Nhận xét tiết học -HS nhắc lại bài -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nêu yêu cầu -HS làm VBT -HS nhắc lại -Vấn đáp -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp -Giảng giải -Thực hành -Vấn đáp Ngày soạn: 10 / 05 / 2011 Ngày dạy: 13/ 05 / 2011 TIẾT : 160 TUẦN 34 BÀI : LUYỆN TẬP I .Mục đích , yêu cầu : 1 / Kiến thức:Biết tính chu vi, diện tích một số hình đã học, biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ 2 / Kỹ năng: Rèn HS kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học và biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ 3 / Thái độ: GD HS tính cẩn thận, chính xác 4 / HSG :Làm BT 3 II. Đồ dùng dạy học : + Giáo viên : Giáo án , bảng phụ + Học sinh : Vở bài tập III. /Các phương pháp dạy học : Giảng giải, gợi mở vấn đáp, thực hành IV./ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Phương pháp dạy học 1.Ổn định: HS hát +KTSS (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : Ôn tập về tính chu vi ,diện tích một số hình (4’) -Gọi 2 HS làm bài BT ? Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều rộng 80m. chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. a.Tính chu vi khu vườn đó. b. Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta - GV nhận xét – ghi điểm 3.Bài mới: Luyện tập Hoạt động 1: HD HS làm BT 1( 10’) Mục tiêu :Củng cố kĩ năng giải toán có liên quan đến chu vi và diện tích hình chữ nhật Tiến hành : Bài 1/167: -Gọi Hs đọc đề và nêu tóm tắt. -Dẫn dắt để Hs nêu được ý nghĩa của tỉ lệ 1:1000, công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV chấm, sửa bài, nhận xét. Hoạt động 2: HD HS làm BT 2 , 4 ( 20’) Mục tiêu :Củng cố kĩ năng giải toán có liên quan đến chu vi và diện tích hình vuông, hình thang Tiến hành : Bài 2/167: -Gọi Hs đọc đề bài -GV đặt câu hỏi dẫn dắt để Hs phát hiện được cách tính cạnh hình vuông dựa vào chu vi của nó. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở -GV sửa bài, nhận xét. Bài 4/167: -Yêu cầu Hs đọc đề. -Yêu cầu Hs nêu công thức tính diện tích hình thang và cách tìm chiều cao của hình thang khi biết kích thước của hai đáy . -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -GV chấm, sửa bài, nhận xét. -HS làm bài -HS đọc đề, nêu tóm tắt. -HS theo dõi, trả lời. -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở. -Lớp nhận xét - HS đọc đề. -HS trả lời. -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở. -Lớp nhận xét * HS khá giỏi Bài 3 -HD HS cách làm ,sau đó HS tự tóm tắt và suy nghĩ làm vào vở của mình - HS nhaän xeùt -HS đọc đề. -HS theo dõi, trả lời. -HS làm bảng , cả lớp làm bài vào vở. -Lớp nhận xét - HS khó khăn về học GV HD trực tiếp HS làm bài -Thực hành -Giảng giải -Thực hành -Gợi mở vấn đáp -Thực hành -Thực hành -Giảng giải -Thực hành V./ Củng cố, dặn dò. (3’) -Yêu cầu Hs nêu cách chu vi diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang. - Xem : Ôn tập về tính diện tích , thể tích một số hình -Nhận xét tiết học. * ./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

File đính kèm:

  • docTuan 31-32.doc