Giáo án môn Toán 5 - Tuần 9

TOÁN

TIẾT 41 VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN

I MỤC TIÊU

- On quan hệ giữa các số đo diện tích thường dùng

- Luyện tập viết số đo dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng đơn vị đo diện tích

HS VBT

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A KHỞI ĐỘNG

Hát

B KIỂM BÀI CŨ Viết số đo khối lượng dạng số TP

-Kiểm bài tập nhà ( bài 3,4 VBT)

-Sửa bài .Hỏi lại quan hệ giữa hai đại lượng đo khối lượng đứng liền nhau

-Nhận xét

C DẠY BÀI MỚI

HĐ1 Giới thiệu bài

HĐ2 On lại hệ thống đơn vị đo diện tích

- Yêu cầu HS nêu lại bảng đơn vị đo diện tích

-Hỏi : Hai đơn vị đo diện tích đứng liền nhau gấp kém nhau mấy lần ? Mỗi hàng đơn vị ứng với mấy chữ số ?

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 41 VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU - Oân quan hệ giữa các số đo diện tích thường dùng - Luyện tập viết số đo dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng đơn vị đo diện tích HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Viết số đo khối lượng dạng số TP -Kiểm bài tập nhà ( bài 3,4 VBT) -Sửa bài .Hỏi lại quan hệ giữa hai đại lượng đo khối lượng đứng liền nhau -Nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Oân lại hệ thống đơn vị đo diện tích - Yêu cầu HS nêu lại bảng đơn vị đo diện tích -Hỏi : Hai đơn vị đo diện tích đứng liền nhau gấp kém nhau mấy lần ? Mỗi hàng đơn vị ứng với mấy chữ số ? -HS làm bài 1 vào SGK -Gọi HS đọc sửa bài HĐ3 Hướng dẫn luyện tập Bài 2 Viết dưới dạng số đo bằng met vuông -HS làm bảng con Bài 3 Viết dưới dạng số đo bằng hecta - HS làm vở - HS đổi vở sửa bài Bài 4 Viết dưới dạng số đo bằng xăngtimet vuông - Trò chơi thả bóng -Nhận xét tuyên dương D CỦNG CỐ DẶN DÒ - HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích -Dặn làm bài 3,4 VBT tiết 41 -Nhận xét tiết học Mở VBT 2 em lên bảng sửa Vài em trả lời câu hỏi 1 em nêu lại bảng đơn vị đo diện tích 1 em trả lời , vài em nhắc lại HS làm vào SGK Vài em đọc bài làm .Lớp nhận xét đúng sai Bài 2 Làm bảng con Bài 3 Làm vở , 1 em làm bảng phụ để sửa bài Bài 4 Nhóm thảo luận điền nhanh kết quả đổi Nhóm nào nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc 2 em nhắc lại TOÁN TIẾT 42 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU -Củng cố số đo độ dài , khối lượng , diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau -Luyện giải toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Phiếu to , bảng phụ ghi sặn bài tập 2 HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Viết số đo diện tích dạng số thập phân -Kiểm tra bài làm nhà của HS -Hướng dẫn sửa bài -Gọi HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích -Nhận xét chung C DẠY BÀI MỚI Luyện tập chung HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : Viết dưới dạng số đo bằng mét -HS làm bảng con Bài 2 Viết duới dang sồ đo bằng met vuông -HS làm vở -Đổi chéo sửa bài Bài 3 Viết dưới dạng số đo bằng kilogam -Tiến hành tương tự bài 2 Bài 4 -HS đọc đề , xác định dạng toán và tóm tắt -HS tự giải vào vở -Sửa bài D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Nhận xét tiết học -Dặn bài tập nhà bài 3 và 4 VBT tiết 42 Mở VBT 2 em sửa bài 3 và 4 VBT tiết 41 2 em nhắc lại Bài 1 Làm bảng con Bài 2 Làm vở , 2 em làm bảng phụ Bài 3 Tiến hành như bài 2 Bài 4 Lớp đọc thầm đề ,nhận dạng toán và tóm tắt rồi tự giải Tóm tắt Dài Rộng Diện tích = m ? ha ? TOÁN TIẾT 43 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU -Tiếp tục củng cố viết số đo độ dài , khối lượng , diện tích dạng số thập phân -Luyện giải toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV bảng phụ ghi bài tập 2 SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung -Kiểm bài tập nhà -Sửa bài -Nhận xét chung C DẠY BÀI MỚI Luyện tập chung HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Viết dưới dạng số đo bằng mét -HS làm bảng con (cột 1 và 2 ) Bài 2 Viết số đo thích hợp vào bảng -HS làm SGK -Sửa bài Bài 3 HS làm vở Bài 4 Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm HS làm vở Bài 5 -Thảo luận nhóm -Sửa bài , tuyên dương nhóm nhanh nhất và đúng D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Nhận xét tiết học -Bài nhà :bài2,3 VBT tiết 43 Mở VBT 2 em sửa bài 3 và 4 VBT tiết 43 Bài 1 HS làm bảng con Bài 2 HS làm SGK Vài em lầm lượt đọc kết quả Bài 3 Làm vở , 1 em làm bảng phụ để sửa bài Bài 4 Làm vở , 1 em làm bảng phụ Bài 5 Thi đua nhóm TOÁN TIẾT 44 CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU - Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân -Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV bảng phụ ghi bài tập 1 SGK, trò chơi thả bóng HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung - Kiểm tra bài tập nhà -Sửabài -Nhận xét chung C DẠY BÀI MỚI Cộng hai số TP HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn thực hiện phép cộng hai số thập phân - GV nêu ví dụ SGK -Yêu cầu HS nêu phép tính 1,54 + 1,72= ? m - Gợi ý HS chuyển thành số tự nhiên rồi cộng -Yêu cầu HS so sánh cộng hai số TN vời cách cộng hai số TP -GV nhấn mạnh : + Đ ặt tính giống nhau , cộng giống nhau , chỉ khác ở chỗ có dấu phẩy hay không có dấu phẩy . - GV nêu tiếp ví dụ 2 SGK - Yêu cầu HS vận dụng VD1 thực hiện phép cộng -HS rút ghi nhớ cách cộng hai số TP -GV tóm ý HĐ3 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Tính HS làm SGK , sửa bài Bài 2 Đặt tính rồi tính HS làm bảng con Bài 3 HS làm vở Gọi sửa bài Bài 4 Tính rồi so sánh giá trị a+b và b+a Thảo luận nhóm , mỗi nhóm 1 biểu thức Nhóm trình bày , lớp so sánh kết quả rút nhận xét về tính giao hoán D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Trò chơi thả bóng -HS nhắc lại ghi nhớ -Bài nhà :bài 1 và 2 SGK -Nhận xét tiết học Mở VBT Sửa bài 2,3 VBT Lắng nghe Nêu phép tính để giải bài toán Thảo luận nhóm tìm cách cộng Nhóm trình bày trên phiếu to 1,54m= 154 cm 1,72m=172cm 154 1,54 172 1,72 326(cm) 3,26 (m) 326cm=3,26m Ví dụ 2 8,74+14,9=?(dm) 874 8,74 1490 14 ,74 2364 (mm) 23,64 (dm) 2364mm=23,64dm Bài 1 HS làm SGK, 1 em làm bảng phụ Bài 2 HS làm bảng con Bài 3 HS làm vở , 1 em làm bảng phụ Tóm tắt Nam Tiến Tiến cân nặng : 32,6+4,8= 37,4(kg) ĐS 37,4kg Bài 4 4 nhóm ,mỗi nhóm một biểu thức Đại diện nhóm trình bày Cả lớp nhận xét kết quả rút ra a+b = b+a Chơi theo nhóm ( 4 nhóm ) Mỗi nhóm nhận bóng và ghi kết quả đúng Nhóm nào làm nhanh và đúng thì thắng TOÁN TIẾT 45 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU -Củng cố kĩ năng cộng hai số thập phân -Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hai số TP II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 1 SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Oån định B KIỂM BÀI CŨ Cộng hai số TP -Kiểm tra bài tập nhà -Sửa bài 1,2 VBT tiết 44 -Gọi HS nhắc lại ghi nhớ -Nhận xét chung C DẠY BÀI MỚI Luyện tập HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a -HS làm SGK -Sửa bài , so sánh kết quả và nhận xét -HS nêu tính chất giao hoán Bài 2 Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán thử lại -HS làm bảng con Bài 3 HS đọc đề , tóm tắt và tự giải vào vở -Gọi HS sửa bài Bài 4 Thi đua nhóm D CỦNG CỐ DẶN DÒ -HS nhắc lại cách cộng hai số TP và tính chất giao hoán -Dặn bài nhà : Bài 2,3 VBT tiết 45 -Nhận xét tiết học Mở VBT 2 em sửa bài 1 và 2 VBT 2 em nhắc lại cách cộng hai số TP Bài 1 HS đọc đề , làm vào SGK 1 em làm bảng phụ Lớp nhận xét so sánh kết quả Vài em nêu tính chất Bài 2 HS làm bảng con Bài 3 HS làm vở , 1 em làm bảng phụ Bài 4 Thi đua nhóm giải nhanh Tóm tắt Tuần đầu 314,78m Tuần sau 525,22m TB một ngày = ?m Giải Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được : ( 314,78+525,22) : ( 7+7)= 60(m) ĐS 60m

File đính kèm:

  • docTUAN 9.doc
Giáo án liên quan