Giáo án môn Toán 5 - Tuần 4

TOÁN

LUYỆN TẬP

I MỤC TIÊU

Giúp HS củng cố , rèn luyện kĩ năng giải bài toán có liên quan đến tỉ lệ ( dạng thứ nhất )

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng phụ ghi đề bài

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A-KHỞI ĐỘNG

Hát

B KIỂM BÀI CŨ Ôn tập giải toán

- GV kiểm tra bài làm ở nhà của HS

- Sửa bài 3,4 VBT

- Chấm , nhận xét

C DẠY BÀI MỚI

HĐ1 Giới thiệu bài

HĐ2 Hướng dẫn luyện tập

Bài 1 Yêu cầu HS tóm tắt và tự giải bằng cách rút về đơn vị .

Bài 2 GV gợi ý hỏi HS 1 tá bằng bao nhiêu bút chì , từ đó dẫn đến tóm tắt và giải ( cách dùng tỉ số )

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Giúp HS củng cố , rèn luyện kĩ năng giải bài toán có liên quan đến tỉ lệ ( dạng thứ nhất ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi đề bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A-KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Ôn tập giải toán - GV kiểm tra bài làm ở nhà của HS - Sửa bài 3,4 VBT - Chấm , nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Yêu cầu HS tóm tắt và tự giải bằng cách rút về đơn vị . Bài 2 GV gợi ý hỏi HS 1 tá bằng bao nhiêu bút chì , từ đó dẫn đến tóm tắt và giải ( cách dùng tỉ số ) Bài 3 ,4 tiến hành tương tự bài 1,2 nhưng tiến hành sửa bằng hình thức thi đua . D- CỦNG CỐ DẶN DÒ Chấm một số bài GV nhấn mạnh hai cách giải ( rút về đơn vị và dùng tỉ số ) Nhận xét tiết học Dặn bài tập nhà bài 1,2 VBT tiết 16 HS mở VBT 2 em sửa bài Bài 1 : tóm tắt : 12 quyển – 24 000 đ 30 quyển - ? đ Bài 2 : 2 tá = 12 x 2 = 24 bút chì Tóm tắt : 24 bút – 30 000đ 8 bút - ? đ Bài 3 Tóm tắt 3 xe – 120 HS ? xe- 160 HS Bài 4 Tóm tắt 4 ngày – 72000đ 6 ngày - ? đ TOÁN ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (TT) I MỤC TIÊU Giúp HS bước đầu làm quen với bài toán có liên quan đến tỉ lệ ( dạng thứ hai) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi đề bài HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập - GV kiểm bài tập ở nhà - Sửa bài 1,2VBT tiết 16 -Chấm một số bài , nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Giới thiệu ví dụ liên quan đến tỉ lệ - GV nêu bài toán SGK. - HS tự tìm kết quả rồi điền vào bảng - Yêu cầu HS quan sát bảng rồi nhận xét - GV chốt ý : Số kg gạo ở mỗi bao tăng bao nhiêu lần thì số bao giảm đi bấy nhiêu lần . HĐ3 Giới thiệu bài toán 1 - GV nêu bài toán SGK - Yêu cầu HS đọc đề và tóm tắt - GV phân tích bài toán để tìm ra cách giải bằng cách Rút về đơn vị : + 6 người đắp xong trong 4 ngày .Vậy nếu chỉ có 1 người sẽ đắp xong trong bao lâu ? + 24 người đắp xong trong 1 ngày . Vậy muốn đắp trong 3 ngày cần bao nhiêu người ? - GV hướng dẫn trình bày bài giải HĐ4 Giới thiệu bài toán 2 -Tiến hành tương tự bài toán 1 nhưng phân tích dẫn tới cách giải bằng cách Tím tỉ số + 10 lít so với 5 lít gấp mấy lần ? + Số lít mỗi can tăng 2 lần thì số can giảm bao nhiêu lần ? vậy cần bao nhiêu can ? - Hướng dẫn trình bày bài giải HĐ5 Thực hành Bài 1 HS đọc đề , tóm tắt rồi giải vào vở ( dùng rút về đơ n vị ) Bài 2 HS tóm tắt , tự giải , trình bày bài giải - GV cho HS lập bảng rồi điền kết quả vào và nhận xét - GV chốt : Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích , khi chiều rộng tăng bao nhiêu thì chiều dài giảm bấy nhiêu lần Bài 3 , 4 Tiến hành tương tự bài 1 D CỦNG CỐ – DẶN DÒ - Chấm một số bài , nhận xét - Dặn bài tập nhà 1,2 VBT - Nhận xét tiết học HS mở VBT Vài em lên điền vào bảng Số kg mỗibao 5kg 10kg 20kg Số bao 20bao 10bao 5bao 1 em đọc to .Lớp đọc thầm Tóm tắt trên nháp , 1 em lên bảng ghi 4 ngày : 6 người 3 ngày : ? người Vài em nêu : 6 x 4 = 24 (người ) 24 : 3 = 8 (người) Bài toán 2 Tóm tắt : 5lít : 12 can 10 lít : ? can vài em nêu : 10 : 5 = 2 ( lần ) 12 : 2 = 6 ( can ) Bài 1 Tóm tắt :10 người : 7 ngày ? người : 5ngày Bài 2 Tóm tắt Rộng 20m : 60 m 30m: ? m Rộng 20m 30m Dài 60m 40m Bài 3 Tóm tắt 120 người : 20 ngày 150 người :? ngày Bài 4 Tóm tắt 3 máy : 4 giờ 6 máy : ? giờ TOÁN LUYỆN TẬP ( TIẾT 18) I MỤC TIÊU Củng cố và rèn luyện kĩ năng giải toán liên quan đến tỉ lệ (dạng thứ hai ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi đề bài HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ KHỞI ĐỘNG Ổn định B KIỂM BÀI CŨ Ôn tập giải toán (tt) - GV sửa bài tập nhà - Chấm một số bài và nhận xét C DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài ( GV nêu yêu cầu của tiết học ) HĐ2 Hướng dẫn giải bài tập Bài tập 1 HS đọc đề , tóm tắt và tự giải. Bài tập 2 Tiến hành tương tự Bài tập 3 HS đọc đề , tóm tắt -GV hỏi : nếu có thêm một con nữa thì gia đình đó có tất cả mấy người ? - GV nhấn mạnh câu hỏi bài toán : thu nhập bình quân mỗi người giảm bao nhiêu ? - HS trả lời và tự giải bài toán - Gọi 1 em làm bảng phụ để sửa bài Bài tập 4 HS đọc đề , suy nghĩ tóm tắt và tự giải Gọi HS lên bảng phụ làm .sửa bài D- CỦNG CỐ DẶN DÒ Chấm bài , nhận xét Dặn bài tập nhà : bài 1 , 2 VBT ( HS giỏi bài 3 ) Mở VBT 2 em lên bảng sửa bài 1 và bài 2 VBT tiết 17 HS làm cá nhân . 1 em làm bảng phụ Bài tập 1 Tóm tắt 1 bao 50kg : 300 bao 1bao 75kg : ? bao Bài tập 2 Tóm tắt 1 quả 800 đ : 25 quả 1 quả 1000đ : ?quả Bài tập 3HS làm vở . 1 em làm bảng phụ Vài em trả lời và tóm tắt Tóm tắt 4 người : 300 000đ ( 4 + 1 ) người : ? đ giảm ? đ HS làm vở .1em làm bảng phụ Bài 4 Tóm tắt 10 người : 35m ( 10 + 20 ) người : ? m TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG ( TIẾT 19 ) I MỤC TIÊU Tiếp tục củng cố cách giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số và bài toán tỉ lệ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV phiếu cỡ to , bảng phụ ghi bài tập SGK HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VA HỌC THẦY TRÒ KHỞI ĐỘNG Ổn định B- KIỂM BÀI CŨ Luyện tập ( tiết 18 ) - GV kiểm tra bài làm nhà của HD - Gọi HS sửa bài - GV chấm một số bài và nhận xét C- DẠY BÀI MỚI HĐ1 Giới thiệu bài ( GV nêu yêu cầu bài toán ) HĐ2 Thực hành Bài tập 1 HS đọc đề , xác định dạng toán ( tổng hiệu ), tóm tắt và tự giải . Cho HS đổi chéo để sửa bài Bài tập 2 Tiến hành tương tự bài tập 1 ( dạng toán tổng tỉ ) Bài tập 3 Tiến hành tương tự bài 2 - Sau khi sửa bài , GV chốt lại các bước giải chung cho bài 2 và 3: + Tóm tắt bằng sơ đồ + Tìm số phần bằng nhau của tổng hay hiệu + Tìm số thứ nhất ( dựa vào tỉ số ) rồi tìm số thứ hai ( dựa vào tổng hay hiệu ) Bài 4 và 5 HS đọc đề , tóm tắt và nhận dạng bài toán ( liên quan đến tỉ lệ ) HS tự giải . GV sửa bài , chốt cách làm : + Phân tích đề bài để tìm mối liên hệ giữa hai đại lượng ( dạng 1 hay dạng 2 ) + Phân tích tìm cách giải ( rút về đơn vị hay tìm tỉ số ) + trình bày bài giải như SGK D- CỦNG CỐ DẶN DÒ Chấm và nhận xét Bài nhà : VBT tiết 19 bài 2,3 ( HS giỏi thêm bài 5 ) HS mở VBT 2 em sửa bài . Lớp tự sửa trong vở HS làm cá nhân Bài 1 Tóm tắt : Thửa 1 Thửa 2 Bài 2 Tóm tắt Nam Nữ Bài 3 Tóm tắt Dài Rộng Chu vi = ? m Đọc đề , phân tích đề , tự tóm tắt và giải . Bài 4 Tóm tắt 100km : 2 lít 50km : ? lít Bài 5 Tóm tắt 1ngày 12 bộ : 30 ngày 1ngày 18 bộ : ? ngày TOÁN ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI ( TIẾT 20) I MỤC TIÊU Củng cố các đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo dộ dài Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo dộ dài và giải các bài toán có liên quan II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng đơn vị ( chưa điền tên đơn vị ) HS bút dạ quang , phiếu cỡ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập chung (tiết 19) - GV kiểm bài làm ở nhà của HS - Sửa bài , nhận xét C- DẠY BÀI MỚI HĐ1Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn HS ôn tập bảng đơn vị đo dộ dài Bài 1 - GV treo bảng kẻ đã chuẩn bị , lần lượt cho HS lên điền tên đơn vị vào - Gọi HS đọc lại bảng đơn vị - Gọi HS trả lời hai câu hỏi bài 1 -GV chốt : Hai đơn vị đo dộ dài đứng liền nhau gấp kém nhau 10 lần . Mỗi hàng đơn vị ứng với một chữ số . Bài tập 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm - HS làm bảng con - GV yêu cầu HS nhắc lại cách chuyển đổi từ đơn vị nhỏ ra lớn và ngược lại . Bài tập 3 viết số thích hợp vào chỗ chấm - GV chú ý cách chuyển đổi từ danh số đơn ra danh số phức và ngược lại - HS tự làm vào vở , 1 em làm bảng phụ - Sửa bài Bài tập 4 Điền dấu > < = - Thi đua nhóm : mỗi nhóm nhận một tở phiếu có in đề Nhóm thảo luận, điền nhanh và dán bảng lớp . - GV sửa bài , tuyên dương D- CỦNG CỐ – DẶN DÒ Cho HS đọc thuộc lòng bảng đơn vị đo Hỏi quan hệ giữa hai đơn vị đo đứng liền nhau Nhận xét tiết học Dặn bài nhà : bài 2,3,4 VBT HS mở VBT 2 em sửa bài 2,3 VBT Nhiều em lần lượt lên điền vào bảng .Cả lớp điền vào SGK Vài em trả lời HS làm bảng con HS làm vở Thảo luận nhóm ( 4 nhóm ) Cả lớp đọc đồng thanh Vài em trả lời

File đính kèm:

  • docTUAN 4.doc