Giáo án môn Toán 5 - Tuần 10

TOÁN

TIẾT 46 TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I MỤC TIÊU

1-Biết tính tổng nhiều số thập phân ( tương tự như tính tổng hai số thập phân )

2- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và biết vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV Bảng phụ ghi bài tập 2sgk

HS VBT

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

A KHỞI ĐỘNG

Hát

B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập

- Kiểm tra bài tập nhà của HS

-Sửa bài 2,3 VBT

-Gọi vài em nhắc lại qui tắc cộng hai số thập phân

-Nhận xét tiết học

 C DẠY BÀI MỚI Cộng nhiều số thập phân

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 29/03/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 5 - Tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 46 TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU 1-Biết tính tổng nhiều số thập phân ( tương tự như tính tổng hai số thập phân ) 2- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và biết vận dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2sgk HS VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập - Kiểm tra bài tập nhà của HS -Sửa bài 2,3 VBT -Gọi vài em nhắc lại qui tắc cộng hai số thập phân -Nhận xét tiết học C DẠY BÀI MỚI Cộng nhiều số thập phân HĐ1 Giới thiệu bài HĐ 2 Hướng dẫn HS tự tính tổng của nhiều số thập phân - GV nêu ví dụ 1 SGK - Yêu cầu HS nêu phép tính 27,5+ 36,75 + 14 = ? - Gợi ý HS xếp tính giống cộng hai số thập phân -HS làm nháp, nêu kết quả , 1 em làm bảng lớp - GV nêu tiếp ví dụ 2 SGK - HS thảo luận nhóm giải bài toán -GV nhận xét kết quả -Yêu cầu HS nêu cách cộng nhiều số thập phân -Nhiều HS nhắc lại HĐ3 Thực hành Bài 1 Tính HS làm bảng con Bài 2 Tính rồi so sánh giá trị của ( a+b) + c và a+ ( b+c) -HS làm SGK, 1 em làm bảng phụ -Sửa bài -Yêu cầu HS nhận xét kết quả và phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số TP -HS lên bảng viết lại tính chất kết hợp dạng biểu thức Bài tập 3 Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính nhanh -Chia nhóm thi đua , mỗi nhóm hai bài -Nhóm trình bày cách làm và kết quả -GV nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Nhận xét tiết học - Dặn làm bài 1 và 3 VBT tiết 46 -Chuẩn bị : Luyện tập Mở VBT 2 em sửa bài 2 em nhắc qui tắc Ví dụ 1 Lắng nghe 1,2 em nêu phép tính : Dựa vào gợi ý , HS làm việc cá nhân , 1 em lên bảng làm .Lớp nhận xét Ví dụ 2 HS thảo luận nhóm giải bài toán váo phiếu to Đại diện nhóm trình bày bài giải và đặt tính Chu vi hình tam giác ; 8,7 + 6,25 + 10= 24,95 ( m) ĐS 24,95 m Bài 1 HS làm bảng con Bài 2 HS làm vào SGK , 1 em lên bảng phụ làm . Lớp nhận xét đúng sai Vài em nhận xét và phát biểu tính chất kết hợp Bài tập 3 Thi đua nhóm ( 6 nhóm ) TOÁN TIẾT 47 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU 1 –Củng cố kĩ năng tính tổng nhiều số thập phân , sử dụng tính chất của phép cộng để tính nhanh 2-So sánh các số thập phân , giải bài toán với các số thập phân II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Bảng phụ ghi bài tập 2 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Tổng nhiều số thập phân - Kiểm tra bài tập nhà -Sửa bài 1 và 3 VBT tiết 46 -Chấm một số bài và nhận xét C DẠY BÀI MỚI Luyện tập HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Tính HS làm bảng con HS nhắc lại cách tính tổng nhiều số thập phân Bài 2 Tính nhanh HS làm vở Sửa bài Bài tập 3 HS đọc đề , tóm tắt và giải vào vở Sửa bài Bài tập 4 Trò chơi “ Ai nhanh hơn ‘ Thi đua nhóm Sửa bài , nhận xét D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị Phép trừ -Dặn làm bài 3 và 4 VBT Mở VBT 2 em sửa bài Bài 1’ HS làm bảng con 2,3 em nhắc lại qui tắc Bài 2 HS làm cá nhân vào vở , 2 em làm bảng phụ Lớp nhận xét đúng sai Bài 3 HS đọc đề , tóm tắt Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Bài 4 Thảo luận nhóm tính và so sánh Trình bày nhanh kết quả vào phiếu , dán bảng lớp TOÁN TIẾT 48 TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU 1- Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân 2- Bước đầu có kĩ năng trừ hai số thập phân và vận dụng kĩ năng đó trong giải bài toán có nội dung thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV phiếu cỡ to III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập -Kiểm tra bài làm nhà của HS -Sửa bài -Gọi HS nhắc lại qui tắc phép cộng hai số thập phân -Nhận xét C DẠY BÀI MỚI Trừ hai số thập phân HĐ1 Giới thiệu bài HĐ2 Hướng dẫn trừ hai số thập phân - GV nêu ví dụ 1 SGK - Yêu cầu HS nêu phép tính và tự thực hiện phép tính -Vài em trình bày cách thực hiện -GV chốt ý -GV nêu tiếp ví dụ 2 - HS tự giải vào nháp , một bạn trình bày bảng lớp -Lớp nhận xét rút qui tắc trừ hai số thập phân HĐ3 Thực hành Bài tập 1 Tính HS làm SGK Vài em lần lượt nêu kết quả Bài tập 2 Tính HS làm bảng con Bài tập 3 HS đọc đề , tóm tắt và tự giải vào vở Gọi HS sửa bài Bài tập 4 Thi đua nhóm giải nhanh Nhóm trình bày cách giải GV nhận xét , tuyên dương D CỦNG CỐ DẶN DÒ - Gọi HS nhắc lại qui tắc -Dặn bài nhà bài 2 và 3 VBT tiết 48 ( GV lưu ý hai cách giải bài 3 ) -Nhận xét tiết học Mở VBT 2 em lên sửa bài 3 và 4 VBT tiết 47 2 em nhắc lại qui tắc Ví dụ 1 HS nêu phép tính và tự giải vào nháp 1 em lên bảng trình bày cách tính 3,26m= 326 cm 1,54m=154cm 326 3,26 154 154 172 1,72 172cm=1,72m Lớp nhận xét Ví dụ 2 Tiến hành tương tự ví dụ 1 Vài em nhắc lại qui tắc trừ hai số thập phân Bài tập 1 HS tự giải SGK Vài em đọc kết quả Bài tập 2 Làm bảng con Bài tập 3 Hs tự giải vào vở HS đổi vở sửa bài Bài tập 4 Thảo luận nhóm giải nhanh Đại diện nhóm trình bày cách giải 2,3 em đọc qui tắc TOÁN TIẾT 49 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU -Củng cố kĩ năng trừ hai số thập phân -Tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ -Cách trừ một số cho một tổng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV bảng phụ ghi sẵn bài tập bài 4 SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Trừ hai số thập phân -Kiểm tra bài làm ở nhà của HS -Sửa bài tập 2,3 VBT -Gọi HS nhắc lại cách trừ hai số thập phân -Nhận xét chung C DẠY BÀI MỚI Luyện tập HĐ1 Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu tiết học HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Đặt tính rồi tính HS làm bảng con Bài tập 2 Tìm x HS làm vở Gọi sửa bài , nhắc lại cách tìm thành phần các phép tính Bài tập 3 HS đọc đề , tóm tắt rồi tự giải vào vở Sửa bài Bài tập 4 a/ Tính rồi so sánh giái trị của a-b-c và a-( b = c ) Phát phiếu to có ghi đề bài Chia nhóm thảo luận tính và điền vào phiếu Đại diện nhóm trình bày Lớp nhận xét , rút ra tính chất trừ một số cho một tổng . Gv tóm ý Bài 4b/ Tính bằng hai cách Tiếp tục thảo luận nhóm vận dụng kết quả bài 4a tính bằng hai cách Sửa bài , tuyên dương nhóm làm nhanh và đúng D CỦNG CỐ DẶN DÒ -Nhận xét tiết học -Dặn làm bài 2 và 5 VBT -Chuẩn bị : Luyện tập Mở VBT 2 em sửa bài Vài em nhắc lại qui tắc Bài 1 Hs làm bảng con Bài 2 Tự giải vào vở 4 em lần lượt sửa bài Bài 3 HS tóm tắt và tự giải 1 em giải bảng phụ để sửa bài Tóm tắt : Quả 1 Quả 2 Quả 3 Quả thứ hai cân nặng 4,8 – 1,2 = 3,6 ( kg) Quả thứ ba cân cặng 14,5 – ( 4,8 + 3,6 ) = 6,1 ( kg) ĐS 6,1 kg Bài 4 Thảo luận nhóm ( 4 nhóm ) Mỗi nhóm thảo luận tính và điền kết quả vào phiếu Nhóm trình bày , sửa và nhận xét kết quả a- ( b+ c ) = a-b-c Vài em nêu tính chất trừ một số cho một tổng Bài 4b tiếp tục thực hiện như bài 4a TOÁN TIẾT 50 LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU -Củng cố kĩ năng cộng trừ hai số thập phân - Tính giái trị biểu thức số , tìm thành phần chưa biết của phép tính -Vận dụng tính chất của phép cộng và phép trừ để tính nhanh -Giải toán có đại lượng diện tích và quan hệ giữa ha với met vuông II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV Phiếu to cho HS làm nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THẦY TRÒ A KHỞI ĐỘNG Hát B KIỂM BÀI CŨ Luyện tập -Kiểm tra bài làm ở nhà của HS -Sửa bài -Nhận xét C DẠY BÀI MỚI Luyện tập chung HĐ1 Giới thiệu bài GV nêu yêu cầu của tiết học HĐ2 Hướng dẫn luyện tập Bài 1 Tính Làm bảng con Hỏi cách cộng và trừ hai số TP Bài 2 Tìm x Làm vở Gọi HS sửa bài Bài 3 Tính nhanh Tiến hành như bài 3 Bài 4 Thi đua nhóm Bài 5 Tiến hành tương tự bài 4 D CỦNG CỐ - Nhận xét tiết học -Dặn bài tập nhà bài 4 và 5 VBT -Chuẩn bị Kiểm tra Mở VBT 2 em sửa bài Bài 1 HS làm bảng con 2 em nêu lại qui tắc Bài 2 HS tự giải vào vở Gọi 4 HS lần lượt sửa bài Bài 3 Tiến hành như bài 2 Bài 4 Thảo luận nhóm Tóm tắt Giờ thứ nhất Giờ thứ hai Giờ thứ ba Bài 5 tiến hành tương tự bài 4 Tóm tắt Số thứ nhất + số thứ hai = 4,7 Số thứ hai + số thứ ba = 5,5 Tổng ba số = 8 Hỏi : Số thứ 1 ? thứ 2 ? thứ 3 ?

File đính kèm:

  • docTUAN 10.doc
Giáo án liên quan