Giáo án môn Tập Làm văn - Tuần 19 đến tuần 28

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

(Dựng đoạn mở bài)

I.MỤC TIÊU :

 -Củng cố kiến thức về đoạn mở bài.

 -Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả người theo hai kiểu trực tiếp và gián tiếp.

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :

 -Bảng phụ.

 -Giấy khổ to.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

 

doc35 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Tập Làm văn - Tuần 19 đến tuần 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuẩn bị bài : Tập viết đoạn văn đối thoại. Nhận xét tiết học. Hát -2 HS nêu lại dàn ý đã lập ở tiết 48. -HS tìm hiểu các đề bài. -Ghi một đề bài vào giấy kiểm tra. -1 HS đọc đề bài trong SGK + cả lớp lắng nghe. -HS đọc lại dàn ý đã viết của mình. -HS làm bài. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 25 Ngày dạy : Tiết : 2 TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN ĐỐI THOẠI I.MỤC TIÊU : -Dựa theo truyện “ Thái sư Trần Thủ Độ”, biết viết tiếp các lời đối thoại, theo gợi ý để hoàn chỉnh một đoạn văn đối thoại trong kịch. -Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử màn kịch. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Tranh minh hoạ SGK. -Bảng phụ. -Một số vật dụng để HS sắm vai diễn kịch. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 1’ 33’ 10’ 1.Ổn định : 2. Bài cũ : -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. -Nhận xét. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Tập viết một đạn văn đối thoại. *Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1 : Trang 77 SGK. Bài 2 : -GV hướng dẫn HS tìm hiểu y/c bài tập. -Hướng dẫn HS làm bài theo nhóm 4. -Gv theo dõi giúp đỡ. -Cho các nhóm trình bày. -Hướng dẫn HS nhận xét " Bình chọn đoạn viết hay. Bài 3 : -GV nhắc nhở các nhóm. -Gv nhận xét, bình chọn nhóm thực hiện tốt nhất. 4.Củng cố – Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -Tuyên dương nhóm viết đoạn đối thoại hay hoặc diễn kịch hay nhất. -Chuẩn bị : Tập viết đoạn đối thoại. Hát -cả lớp đọc thầm trích đoạn của truyện Thái Sư Trần Thủ Độ. -3 HS nối tiếp nhau đọc BT 2 +Đọc y/c BT, tên màn kịch và gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời gian. +Đọc gợi ý về lời đối thoại. +Đọc đoạn đối thoại. +Cả lớp đọc thầm lại toàn bộ nội dung bài tập 2. -Các nhóm trao đổi " viết tiếp các lời đối thoại. -Đại diện các nhóm trình bày. -Cả lớp nhận xét " Bình chọn đoạn viết hay. -HS đọc y/c BT. -HS có thể chọn. +Hình thức phân vai hoặc diễn thử màn kịch. +Người dẫn chuyện – Các vai phải thể hiện được tính cách từng nhân vật. -Từng nhóm nối tiếp thi đọc lại hoặc diễn thử màn kịch trước lớp. -Cả lớp nhận xét " Bình chọn nhóm đọc tốt nhất hoặc diễn hay nhất. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 26 Ngày dạy : Tiết : 1 TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI I.MỤC TIÊU : -Biết viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch. -Biết phân vai đọc lại hoặc diễn thử màn kịch. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Tranh minh hoạ phần sau truyện “Thái Sư Trần Thủ Độ” ứng với trích đoạn kịch “Giữ nghiêm phép nước”. -Bảng phụ. -Một số vật dụng để HS sắm vai diễn kịch. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn định : -Hát 4’ 2. Bài cũ: -Cho HS diễn màn kịch “Xin Thái Sư tha cho” -GV nhận xét – Ghi điểm. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : *Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1 : (T 85 SGK) -1 HS đọc nội dung bài tập. -Cả lớp đọc thầm đoạn trích trong truyện “Thái sư Trần Thủ Độ”. -GV nhắc HS chú ý đến lời thoại. Bài 2 : -Cho HS nối tiếp nhau đọc BT2. -3 HS đọc nối tiếp. +HS 1 : đọc y/c Bt, tên màn kịch, gợi ý về nhân vật, cảnh trí, thời gian. +HS 2 : Đọc gợi ý về lời đối thoại. +HS 3 : Đọc đoạn đối thoại. +Cả lớp đọc thầm lại toàn bài 2. -GV nhắc HS : Dựa vào gợi ý " viết tiếp lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch. -Cho HS làm việc theo nhóm + 1 nhóm làm bài vào bảng phụ. -Mỗi nhóm 5 HS trao đổi viết tiếp lời thoại vào giấy " 1 nhóm ghi bảng phụ. -Đại diện 5 nhóm trình bày bài lên bảng. -GV nhận xét bài làm của từng nhóm + khen nhóm viết hay. Bài 3 : -GV giao việc, các nhóm tự phân vai để luyện đọc. -HS phân vai luyện đọc. -GV cho các nhóm thi đọc. -Các nhóm thi đọc. -GV nhận xét, cùng lớp bầu chọn nhóm diễn đạt hay. -Lớp nhận xét. 4.Củng cố – Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị : Trả bài viết. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 26 Ngày dạy : Tiết : 2 TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT. I.MỤC TIÊU : -HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả đồ vật theo đề bài đã cho : bố cục, trình tự miêu tả, quan sát và chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày. -Nhận thức được ưu, khuyết điểm của bạn và của mình khi được cô chỉ rõ ; biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Bảng phụ ghi các đề bài của tiết viết bài văn tả đồ vật. - Một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ đặt câu, ý III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 1.Ổn định : 2.Bài cũ: Gọi lần lượt 2 HS đọc lại màn kịch “Giữ nghiêm phép nước” (tiết TLV trước đã viết lại. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : *Nhận xét kết quả bài viết của cả lớp. -Những ưu điểm chính. -Những thiếu sót – hạn chế. -Thông báo số điểm cụ thể. *HD HS chữa lỗi chung. -Gọi 1 số HS lên bảng chữa lần lượt từng lỗi, cả lớp tự chữa trên nháp. -HS trao đổi về bài chữa trên bảng. GV chữa lại cho đúng. -GV trả bài cho từng HS. *HD HS sửa lỗi trong bài. -Cho HS đọc lời nhận xét của GV, phát hiện lỗi trong bài làm và sửa lỗi. Đỗi bài cho bạn bên cạnh để rà soát việc sửa lỗi. -GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc. *Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn, bài văn hay. -GV đọc những đoạn văn, bài văn hay của HS. -HS trao đổi, thảo luận để tìm ra cái hay, cái đáng học của đoạn văn, bài văn. *HS chọn viết lại một đoạn văn cho hay hơn. -HS tiếp nối nhau đọc đoạn văn vừa viết (có đoạn so sánh với đoạn cũ). GV chấm điểm đoạn văn viết lại của một số em. 4.Củng cố – Dặn dò : -Yêu cầu học sinh về nhà viết lại đoạn văn cho hay hơn vào vở. Nhận xét tiết học. -Hát -2 HS đọc lại bài. -Nhận xét. -Học sinh lắng nghe. -HS lên bảng chữa bài. -HS trao đổi về bài chữa. Học sinh lắng nghe. -HS trao đổi thảo luận. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 27 Ngày dạy : Tiết : 1 ÔN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI. I.MỤC TIÊU : -Củng cố hiểu biết về văn tả cây cối. Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối, trình tự miêu tả. Những giác quan được sử dụng để quan sát. Những biện pháp tu từ được sử dụng trong bài văn. -Nâng cao kĩ năng làm bài văn tả cây cối. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Bảng phụ ghi kiến thức cần ghi nhớ về văn tả cây cối. -Tranh ảnh về một số loài cây, hoa quả giúp HS quan sát làm bài tập 2. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 5’ 1’ 1.Ổn định : 2.Bài cũ: -Cho HS đọc lại đoạn văn về nhà các em viết lại của tiết học trước. -GV nhận xét – Ghi điểm. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Ôn tập về văn tả cây cối. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện tập. Bài 1 : -Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung bài tập 1. -GV treo bảng phụ có ghi những kiến thức cần ghi nhớ về bài văn tả cây cối, gọi 1 HS đọc lại. -Y/c cả lớp đọc thầm bài “Cây chuối mẹ”, suy nghĩ, làm bài cá nhân, 2 HS làm bảng lớp. -GV nhận xét, chốt ý đúng. -GV nhấn mạnh : chỉ đặc điểm, phẩm chất của người : đĩnh đạc, thành mẹ, hơn hớn, bận, khẽ khàng. -Chỉ hoạt động của người : đánh động cho mọi người biết, đâu, đành để mặc. -Chỉ những bộ phận đặc trưng của người. Bài 2 : -Gọi HS đọc y/c của bài tập. -GV giúp HS xác định y/c bài tập. -Lưu ý HS : khi tả có thể chọn cách miêu tả khái quát rồi tả chi tiết hoặc tả sự biến đổi của bộ phận đó theo thời gian. Cần chú ý cách thức miêu tả, cách quan sát, so sánh, nhân hoá. -GV giới thiệu tranh ảnh một số loại cây, hoa quả để HS quan sát, làm bài. -GV hỏi HS đã quan sát một phần của cây để chuẩn bị viết đoạn văn theo lời dặn của cô như thế nào? -GV gọi HS nêu. -Cho HS cả lớp suy nghĩ, viết đoạn văn vào vở bài tập. -Gọi 1 số HS đọc đoạn văn đã viết. -GV nhận xét, chấm điểm những đoạn văn viết hay. 4.Củng cố – Dặn dò : Y/c học sinh về nhà hoàn chỉnh đoạn văn viết lại vào vở. Nhận xét tiết học. Hát -HS đọc. -2 HS đọc. -1 HS đọc. -HS làm bài. -HS trình bày. -Nhận xét. -1 HS đọc to. -HS chú ý lắng nghe. -HS quan sát tranh. -HS nêu chọn bộ phận tả của cây. -HS viết đoạn văn. -HS đọc đoạn văn. -Nhận xét. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 27 Ngày dạy : Tiết : 2 TẢ CÂY CỐI. (Kiểm tra viết) I.MỤC TIÊU : -HS viết được một bài văn tả cây cối có bố cục rọ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ, đặt câu đúng ; câu văn có hình ảnh cảm xúc. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1’ 5’ 32’ 1’ 1.Ổn định : 2.Bài mới : *Giới thiệu bài :Viết bài văn tả cây cối. *HD HS làm bài. -Gọi 2 HS đọc đề bài và gợi ý. -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. *HS làm bài. -GV lưu ý các em về cách trình bày bài văn, cách dùng từ, đặt câu và cần tránh một số lỗi chính tả các em còn mắc phải ở bài tập làm văn trước. -GV thu bài khi hết giờ. 3.Củng cố – Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -Chuẩn bị “Ôn tập” Hát -Học sinh lắng nghe. -2 HS đọc, cả lớp đọc thầm. -HS làm bài. -HS nộp bài. RÚT KINH NGHIỆM TUẦN 28 : ÔN TẬP.

File đính kèm:

  • docTAP LAM VAN TUAN 19 - 28.doc
Giáo án liên quan