Giáo án môn Kỹ thuật lớp 5 - Tuần 2 - Tiết 3: Đính khuy hai lỗ + Tiết 3: Đính khuy bốn lỗ

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức: Biết cách đính khuy hai lỗ.

 Kỹ năng: Đính được khuy 2 lỗ đúng quy định, đúng kỹ thuật.

 Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Giáo viên: Một mảnh vải 20 x 20cm

 Kim khâu len và khâu thường, phấn vạch.

 Học sinh: Kim, vải, chỉ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động (Ổn định tổ chức )

2. Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy nêu cách đính khuy 2 lỗ?

- Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy?

3. Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Kỹ thuật lớp 5 - Tuần 2 - Tiết 3: Đính khuy hai lỗ + Tiết 3: Đính khuy bốn lỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Kĩ Thuật Tên bài dạy: Đính khuy hai lỗ (tiết 3) Tuần: 2 I. MỤC TIÊU: í Kiến thức: Biết cách đính khuy hai lỗ. í Kỹ năng: Đính được khuy 2 lỗ đúng quy định, đúng kỹ thuật. í Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: í Giáo viên: Một mảnh vải 20 x 20cm Kim khâu len và khâu thường, phấn vạch. í Học sinh: Kim, vải, chỉ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (Ổn định tổ chức ) 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy nêu cách đính khuy 2 lỗ? - Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy? 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1- Giới thiệu bài 2- Giảng bài Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm. Giáo viên tổ chức cho các em trưng bày sản phẩm. - Chỉ 1 trong vài nhóm trình bày. - Gv ghi các tiêu chí đánh giá sản phẩm lên lớp để các em dễ đánh giá. Giáo viên đánh giá thực hành theo - Học sinh trình bày sản phẩm. Gọi 2 đến 3 em đứng dậy dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm. - Tuyên dương em nào làm đẹp. - Lớp nhận xét. tiêu chí hoàn thành là A chưa hoàn thành là B và hoàn thành tốt là A+. - Giáo viên nhận xét và tuyên dương. IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Về nhà tập làm tự đính khuy 2 lỗ. Chuẩn bị: đính khuy 4 lỗ - Về nhà tập làm lại, thực hành lại. Rút kinh nghiệm : Môn: Kĩ Thuật Tên bài dạy: Đính khuy bốn lỗ (tiết 1) Tuần: Ngày tháng năm I. MỤC TIÊU: í Kiến thức: Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách. í Kỹ năng: Đính được khuy 4 lỗ đúng quy định, đúng kỹ thuật. í Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: í Giáo viên: Mẫu đính khuy 4 lỗ được đính theo 2 cách. Mảnh vải 20 x 30cm, chỉ, kéo, phấn vạch. í Học sinh: Vải, chỉ và kéo, phấn vạch, thước kẻ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Khởi động (Ổn định tổ chức ) 2. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy cho biết quấn chỉ quanh chân khuy có tác dụng gì? - Nêu cách đính khuy hai lỗ? 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1- Giới thiệu bài 2- Giảng bài Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu. Cách tiến hành: Giáo viên giới thiệu 1 số mẫu khuy 4 lỗ, hdẫn học sinh quan sát hình 1 Sgk. - Em hãy nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ? - Em hãy nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ trong hình 1a với đặc điểm hình dạng của khuy 2 lỗ đã học? - Quan sát hình 1 Sgk. Khuy 4 lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau giống khuy 2 lỗ, chỉ khác là có 4 lỗ ở giữa mặt khuy. - Quan sát hình 1b, em có nhậân xét gì về đường khâu trên khuy 4 lỗ? Hoạt động 2: Hướng dẫn tao tác kỹ thuật. Mục tiêu: Học sinh hiểu các bước trong quy trình đính khuy 4 lỗ. Cách tiến hành: cách đính khuy bốn lỗ gần giống khuy 2 lỗ vâyh cách đính khuy 4 lỗ có giống cách đính khuy 2 lỗ không? - Gv yêu cầu các em thực hiện các thao tác mẫu trong thời gian ngắn. - Gv cho học sinh thực hiện các thao tác đính khuy. - Gv cho học sinh quan sát hình 3. - Em hãy nêu cách kết thúc đính khuy 4 lỗ. - Gv cho học sinh thực hành vạch dấu, các điểm đính khuy và đính khuy 4 lỗ. IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ: - Về nhà học bài. Chuẩn bị: đính khuy 4 lỗ - Khuy 4 lỗ được đính vào vải bằng các đường khâu qua 4 lỗ khuy để nối khuy với vải. Các đường chỉ đính khuy tạo thành 2 đường song song hoặc chéo nhau. - Học sinh quan sát và trình bày. - Lớp nhận xét tuyên dương. - Cách đính khuy 4 lỗ gần giống cách đính khuy 2 lỗ, chỉ khác là số đường khâu nhiều gấp đôi. - Học sinh lên thực hiện các thao rác vạch dấâu: - Thao tác đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song. - Cả lớp quan sát. - Lớp nhận xét. - Học sinh nêu cách đính khuy theo 2 cách. - Gọi học sinh đọc to bài học. í Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docKT TUAN 2.doc