Giáo án môn Kĩ thuật lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 18

I. MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức: Biết cách đính khuy hai lỗ .

 2. Kĩ năng: Đính được ít nhất một khuy hai lỗ . Khuy đính tương đối chắc chắn.

 - Với HS khéo tay: Đính được ít nhất hai khuy hai lỗ . Khuy đính chắc chắn.

 3. Thái độ: Ham thích học thêu, tự hào về sản phẩm của mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Mẫu đính khuy hai lỗ .

 - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ .

 - Vật liệu và dụng cụ cần thiết .

 

doc32 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Kĩ thuật lớp 5 - Tuần 1 đến tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. - Nhắc HS chuẩn bị tốt giờ học sau. RÚT KINH NGHIỆM Tuần 15 Tiết 15 Ngày dạy :3.12.2009 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức - Nêu được ích lợi của việc nuôi gà. - Biết liên hệ với ích lợi việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương.. 2. Kĩ năng- Có KN chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. 3. Thái độ: Ham thích chăn nuôi. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh minh họa các lợi ích của việc nuôi gà. - Phiếu học tập. - Giấy A3 , bút dạ. - Phiếu đánh giá kết quả học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn định : 2. Bài cũ: Cắt, khâu, thêu tự chọn (tt). - Nhận xét phần thực hành của các tổ. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Lợi ích của việc nuôi gà. 4. Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1 : Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà. MT : Giúp HS nắm ích lợi của việc nuôi gà. 20’ - Giới thiệu nội dung phiếu học tập và cách thức ghi kết quả thảo luận vào phiếu : 1. Em hãy kể tên các sản phẩm của chăn nuôi gà. 2. Nuôi gà đem lại những ích lợi gì ? 3. Nêu các sản phẩm được chế biến từ thịt gà, trứng gà. - Phát phiếu cho các nhóm và nêu thời gian thảo luận : 15 phút. - Bổ sung, giải thích, minh họa một số lợi ích chủ yếu của việc nuôi gà theo SGK. - Các nhóm tìm thông tin SGK, quan sát hình ảnh, liên hệ thực tiễn thảo luận rồi ghi vào phiếu. - Đại diện từng nhóm lần lượt trình bày ở bảng. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. *Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập. MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn. - Dựa vào câu hỏi cuối bài , kết hợp dùng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. - Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài của mình. - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS . - Làm bài tập. - Báo cáo kết quả làm bài tập. 5.Củng cố -Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi. 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Nhắc HS đọc trước bài học sau. RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 16 Ngày dạy : Tiết : 16 MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. MỤC TIÊU : - Nắm một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Kể được tên một số giống gà, nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà nuôi nhiều ở nước ta. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của một số giống gà tốt. - Phiếu học tập. - Phiếu đánh giá kết quả học tập . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn định : 2.Bài cũ: Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà. - Nêu lại ghi nhớ bài học trước. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta . 4. Phát triển các hoạt động: *Hoạt động 1 : Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta . MT : Giúp HS biết một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. 5’ -Nêu : Hiện nay, ở nước ta nuôi rất nhiều giống gà khác nhau. Em nào có thể kể tên những giống gà mà em biết? - Ghi tên các giống gà lên bảng theo 3 nhóm : gà nội, gà nhập nội, gà lai. - Kết luận : Có nhiều giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Có những giống gà nội như gà ri, gà Đông Cảo, gà mía, gà ác ; gà nhập nội như gà Tam hoàng, gà lơ-go, gà rốt ; gà lai như gà rốt-ri - Kể tên các giống gà. *Hoạt động 2 : Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. MT : Giúp HS nắm đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. 15’ - Phát phiếu học tập cho các nhóm ; mỗi nhóm 4 – 6 HS. - Hướng dẫn HS tìm các thông tin SGK để hoàn thành phiếu. - Nêu tóm tắt đặc điểm hình dạng và ưu, nhược điểm chủ yếu của từng giống gà như SGK. - Kết luận : Ở nước ta hiện nay đang nuôi nhiều giống gà. Mỗi giống gà có đặc điểm hình dạng và ưu, nhược điểm riêng. Khi nuôi gà, cần căn cứ vào mục đích nuôi, điều kiện nuôi để chọn giống cho phù hợp. - Các nhóm thảo luận hoàn thành các câu hỏi trong phiếu về đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. *Hoạt động 3 : Đánh giá kết quả học tập. MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn. 5’ - Dựa vào câu hỏi cuối bài, kết hợp dùng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. - Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài của mình . - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. - Làm bài tập . - Báo cáo kết quả tự đánh giá. 5.Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS có ý thức nuôi gà. 6.Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc HS đọc trước bài học sau . RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 17 Ngày dạy : Tiết : 17 THỨC ĂN NUÔI GÀ I.MỤC TIÊU : - Biết những thức ăn cần thiết để nuôi gà. - Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà ; nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. - Có nhận thức ban đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu để nuôi gà. - Một số mẫu thức ăn nuôi gà. - Phiếu học tập. - Phiếu đánh giá kết quả học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn định : 2. Bài cũ: Chọn gà để nuôi . - Nêu lại ghi nhớ bài học trước . 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Thức ăn nuôi gà . 4. Phát triển các hoạt động: 9’ *Hoạt động 1 : Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. MT : Giúp HS nắm tác dụng của thức ăn nuôi gà. - Hướng dẫn HS đọc mục 1, đặt câu hỏi : Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng, phát triển ? - Gợi ý HS nhớ lại kiến thức đã học ở môn Khoa học để nêu được các yêu tố : nước, không khí, ánh sáng, các chất dinh dưỡng . - Hỏi tiếp : Các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đâu ? - Đặt câu hỏi yêu cầu HS nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà. - Giải thích, minh họa tác dụng của thức ăn theo SGK. - Kết luận : Thức ăn có tác dụng cung cấp năng lượng để duy trì, phát triển cơ thể gà. Khi nuôi gà, cần cung cấp đầy đủ các loại thức ăn thích hợp. - Đọc mục 1 SGK. - Từ nhiều loại thức ăn khác nhau. 9’ *Hoạt động 2 : Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà. MT : Giúp HS nắm được các loại thức ăn nuôi gà. - Đặt câu hỏi yêu cầu HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà. Gợi ý HS nhớ lại những thức ăn thường dùng cho gà ăn trong thực tế, kết hợp quan sát hình 1 để trả lời câu hỏi. - Ghi tên các thức ăn của gà do HS nêu ở bảng theo nhóm. - Một số em trả lời câu hỏi. - Nhắc lại tên các loại thức ăn nuôi gà. *Hoạt động 3 : Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. MT : Giúp HS nắm được tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. - Hỏi : Thức ăn của gà được chia làm mấy loại ? Hãy kể tên các loại thức ăn - Nhận xét, tóm tắt, bổ sung các ý trả lời của HS : Căn cứ vào thành phần dinh dưỡng của thức ăn, người ta chia thức ăn của gà thành 5 nhóm : + Nhóm cung cấp bột đường. + Nhóm cung cấp đạm. + Nhóm cung cấp khoáng. + Nhóm cung cấp vi-ta-min. Trong các nhóm trên, nhóm cung cấp bột đường cần cho ăn thường xuyên và nhiều vì là thức ăn chính. Các nhóm khác cũng phải thường xuyên cung cấp đủ cho gà. - Giới thiệu mẫu phiếu học tập, hướng dẫn nội dung thảo luận, điền vào phiếu. - Chia nhóm, phân công nhiệm vụ, vị trí thảo luận, quy định thời gian là 15 phút. - Tóm tắt, giải thích, minh họa tác dụng, cách sử dụng thức ăn cung cấp chất bột đường. - Đọc mục 2 SGK. - Một số em trả lời. - Thảo luận nhóm về tác dụng và sử dụng các loại thức ăn nuôi gà. - Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK . - Giáo dục HS có nhận thức ban đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà. 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học . - Nhắc HS học thuộc ghi nhớ . RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn : Tuần : 18 Ngày dạy : Tiết : 18 THỨC ĂN NUÔI GÀ (tt) I. MỤC TIÊU : - Biết những thức ăn cần thiết để nuôi gà. - Liệt kê được tên một số thức ăn thường dùng để nuôi gà ; nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng để nuôi gà. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh minh họa một số loại thức ăn chủ yếu để nuôi gà. - Một số mẫu thức ăn nuôi gà. - Phiếu học tập. - Phiếu đánh giá kết quả học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1.Ổn định : 2. Bài cũ: Thức ăn nuôi gà. - Nêu lại ghi nhớ bài học trước. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Thức ăn nuôi gà(tt). 4. Phát triển các hoạt động : *Hoạt động 1 : Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. MT : Giúp HS nắm tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. 20’ - Nêu tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo SGK ; chú ý liên hệ thực tiễn, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi SGK. - Nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn hỗn hợp, nhấn mạnh : Thức ăn hỗn hợp gồm nhiều loại thức ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng lứa tuổi gà. Vì vậy, nuôi gà bằng thức ăn này giúp gà lớn nhanh, đẻ nhiều. - Kết luận : Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Có những loại thức ăn gà cần nhiều nhưng cũng có loại chỉ cần ít. Nguồn thức ăn cho gà rất phong phú, có thể cho ăn thức ăn tự nhiên, cũng có thể cho ăn thức ăn chế biến tùy từng loại thức ăn và điều kiện nuôi. - Nhắc lại những nội dung đã học ở tiết 1. - Đại diện các nhóm còn lại lần lượt lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. - Các nhóm khác nhận xét. *Hoạt động 2 : Đánh giá kết quả học tập. MT : Giúp HS đánh giá được kết quả học tập của mình và của bạn. - Dựa vào câu hỏi cuối bài , kết hợp dùng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS. - Nêu đáp án để HS đối chiếu, đánh giá kết quả làm bài của mình. - Nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS. - Làm bài tập . - Báo cáo kết quả tự đánh giá. 5. Củng cố - Nêu lại ghi nhớ SGK. - Giáo dục HS có nhận thức ban đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà. 6. Dặn dò : - Nhận xét tiết học. - Dặn HS chuẩn bị các loại thức ăn nuôi gà để thực hành trong bài sau. RÚT KINH NGHIỆM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I. ˜‚™

File đính kèm:

  • docGA KT tuan 1 18 CKTKN.doc