Giáo án môn Khoa học 5 - Tuần 8

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A.

- Nêu cách phòng bệnh viêm gan A.

- Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Thông tin và hình trang 32, 33 SGK.

- Có thẻ sưu tầm các thông tin về các tác nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh bệnh viêm gan A.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

 

doc5 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Khoa học 5 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 8 MÔN: KHOA HỌC Tiết: 15 Ngày dạy: 23/10/2006 Bài dạy: PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A. - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A. - Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A. II. Đồ dùng dạy - học: - Thông tin và hình trang 32, 33 SGK. - Có thẻ sưu tầm các thông tin về các tác nhân, đường lây truyền và cách phòng tránh bệnh viêm gan A. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 3’ 1’ 15’ 17’ 3’ 1. Kiểm tra bài cũ: - Tác nhân gây bệnh viêm não là gì? - Bệnh viêm não nguy hiểm như thế nào? - Cách tốt nhất để phòng bệnh viêm não là gì? - GV nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Làm việc với SGK. Mục tiêu: Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A. Tiến hành: - GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc các lời thoại và trả lời câu hỏi SGK/32. - GV yêu cầu các nhóm làm việc theo sự điều khiển của nhóm trưởng. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV và HS nhận xét. KL: GV chốt lại kết luận đúng. Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. Mục tiêu: Nêu cách phòng bệnh viêm gan A. Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A. Tiến hành: - GV yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trong SGK/33 và trả lời các câu hỏi: + Chỉ và nói nội dung của từng hình. + Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm gan A. - Gọi HS nêu ý kiến, GV và HS nhận xét, bổ sung. - GV nêu câu hỏi như SGV/69, yêu cầu HS thảo luận. KL: GV nhận xét, rút ra kết luận SGK/33. - Gọi 2 HS đọc lại phần kết luận. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - Bêïnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? - Chúng ta làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A? - Bệnh nhân mắc viêm A cần làm gì? - GV nhận xét tiết học. - Kiểm tra 3 HS. - HS nhắc lại đề. - HS đọc sách. - HS làm việc theo nhóm 4. - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - HS phát biểu ý kiến. - 2 HS nhắc lại kết luận. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần: 8 MÔN: KHOA HỌC Tiết: 16 Ngày dạy: 26/10/2006 Bài dạy: PHÒNG TRÁNH HIV/ AIDS I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. - Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/ AIDS. - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/ AIDS. II. Đồ dùng dạy - học: - Thông tin và hình trang 35 SGK. - Có thể sưu tầm các tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động và các thông tin về HIV/ AIDS. - Các bộ phiếu hỏi – đáp có nội dung như trang 34 SGK (đủ cho mỗi nhóm 1 bộ). III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: TG Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1. Kiểm tra bài cũ: - Bêïnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? - Chúng ta làm thế nào để phòng bệnh viêm gan A? - Bệnh nhân mắc viêm A cần làm gì? - GV nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung: Hoạt động 1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng?”. Mục tiêu: Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì. Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/ AIDS. Tiến hành: - GV phát cho mỗi nhóm một bộ phiếu như SGK/34. - GV yêu cầu các nhóm thi xem nhóm nào tìm được câu trả lời tương ứng với câu hỏi đúng và nhanh nhất. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. - Các nhóm trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét. KL: GV tuyên dương nhóm thắng cuộc. Hoạt động 2: Sưu tầm thông tin hoặc tranh, ảnh và triển lãm. Mục tiêu: Nêu được cách phòng tránh HIV/ AIDS. Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/ AIDS. Tiến hành: - GV yêu cầu các nhóm sắp xếp, trình bày các thông tin, tranh, ảnh, tờ rơi, tranh cổ động, các bài báo, . . . đã sưu tầm được và tập trình bày trong nhóm. - GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm. - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả làm việc. - GV và HS nhận xét. 3. Củng cố, dặn dò: (3’) - HIV/ AIDS là gì? - HIV có thể lây truyền qua những đường nào? - Chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh HIV/ AIDS? - GV nhận xét tiết học. - Kiểm tra 3 HS. - HS nhắc lại đề. - HS làm việc theo nhóm 6. - Các nhóm trình bày kết quả làm việc. - HS thi trưng bày sản phẩm. - Các nhóm trình bày sản phẩm của mình. - HS trả lời. IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docKH5 Tuan 8.doc