Giáo án môn học Lịch sử lớp 5 - Học kì I năm 2011

I. MỤC TIÊU:

Học xong bài này, HS biết:

-Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược ở Nam kì ,nêu sự kiện chủ yếu của ông : không tuân lệnh vua , cùng nhân dân chống Pháp

- Biết các đường phố , trường học ở địa phương mang tên Trương Định

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-Bản đồ hành chính Việt Nam.

-Hình trong SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc23 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn học Lịch sử lớp 5 - Học kì I năm 2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ặn đánh quân địch như thế nào? -HS nêu lại diễn biến trên lược đồ : 2 HS -nhận xét và tuyên dương HS kể hay *Hoạt động 4: Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 -HS trao đổi cặp các nội dung sau : + Thắng lợi của chiêùn dịch đã tác động thế nào đến âm mưu đánh nhanh- thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp? +Sau chiến dịch, cơ quan đầu não kháng chiến của ta ở Việt Bắc như thế nào? +Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và ttruyền thống của nhân dân ta? -Nhận xét và chốt ý *Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò -Hỏi:Tại sao nói: Việt Bắc thu đông 1947 là“ mồ chôn giặc Pháp” -Chuẩn bị cho tiết học sau -Nhận xét tiết học - HS trao đổi và trả lời -HS Nhận xét và bổ sung. -HS lắng nghe, theo dõi Thảo luận nhóm -Đại diện nhóm nêu ý kiến -Nhận xét và bổ sung. -Vài HS nêu ý kiến. -Thảo luận cặp Đại diện nêu ý kiến -HS Nhận xét và bổ sung. -2HS nêu lại *RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. Ngày soạn :25/11/2010 TUẦN 15 Ngày dạy: /12/2010 CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 I/ MỤC TIÊU: Sau bài học, Hs biết : Trình bày sơ lược chiến dịch Biên giới thu-đông 1950: +Ta mở chiến dịch BG nhằm giả phóng 1 phần biên giới, củng cố và mở rộng căn cứ địa VB, khai thông đường liên lạc quốc tế . +Mở đầu ta tấn công vào Đông Khê. +Mất ĐK, địch rút quân theo đường số 4 khỏi Cao Bằng , đồng thời đưa lực lượng lên để chiếm lại .+Sau nhiều ngày giao tranh, quân Pháp đóng trên đường số 4 phải rút chạy . Chiến dich BG thắng lợi, căn cứ VB củng cố và mở rộng . Kể lại tấm gương anh hùngLa Văn Cầu :anh có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đôg bắc ĐK . Bị trúng đạn nát cánh tay phải, anh nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu . II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: · Lược đồ chiến dịch Biên giới thu- đông 1950. · Các hình minh hoạ trong SGK. Một số chấm tròn làm bằng bìa màu đỏ, đen đủ dùng. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1/ Kiểm tra: 3 HS TDP mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? +Thuật lại chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. +Nêu ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. -Nhận xét và cho điểm 2/Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH + *Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới Sau chiến thắng Việt Bắc, thế và lực của quân ta đủ mạnh để chủ động tiến công địch.Chiến thắng thu-đông 1950ở biên giới Việt –Trung là một ví dụ.Để hiểu rõ chiến thắng ấy, các em cùng tìm hiểu bài Chiến thắng Biên-giợi thu-đông 1950. Hoạt động2: Ta quyết định mở chiến dịch Biên –giới thu-đông 1950 Y/c HS đọc SGK -Hỏi: +Nếu để Pháp tiếp tụckhoá chặc biên giợi Việt Trung, sẽ ảnh hương gì đến Căn cứ địa Việt Bắc và kháng chiến của ta? +Vậy nhiệm vụ của kháng chiến này là gì? Nhận xét và chốt ý. *Hoạt động 3: Diễn biến,kết quả chién dịchBiên giới thu đông 1950. HS đọc SGK sau đó sử dụng lược đồ để trìng bày diễn biến chiến dịch. -Y/c HS thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: +Trận đánh mở màng cho chiến dịch là trận nào? Hãy thuật lại trận đánh đó. +Sau khi mất Đông Khê, địch làm gì? Quân ta làm gì trước hành động đó của địch? +Nêu kết quả của chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. -GV nhận xét và tuyên dương HS trình bày diễn biến hay. *Hoạt động 4: Ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu đông 1950. Y/C HS thảo luận cặp đôicùng trả lồi các câu hỏi để rút ra ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông 1950. -Nhận xét và chốt ý *Hoạt động 5:Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 gương chiến đấu dũng cảm của anh La Văn Cầu. Y/c HS làm việc cá nhân ,xem hình minh hoạ 1và nói rõ suy nghĩ của emvề hình ảnh BH trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. Hãy kể những hiểu biểu biết của em về gương chiến đấu dũng cảm cuả anh La Văn Cầu. Em có suy nghĩ gì về anh La Văn Cầu và tinh thần chiến đấu của bộ đội ta? *Hoạt động 6:Củng cố –Dặn dò: Chuẩn bị bài sau Nhận xét tiết học. -Thảo luận nhóm Đại diện nhóm nêu ý kiến -Nhận xét và bổ sung. -Vài HS nêu ý kiến. Thảo luận nhóm Đại diện nhóm nêu ý kiến -Nhận xét và bổ sung. -Vài HS nêu ý kiến. -Thảo luận nhóm -Đại diện nhóm nêu ý kiến -Nhận xét và bổ sung. -Vài HS nêu ý kiến. Vài HS nêu ý kiến HS nêu ý kiến trước lớp *RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn :10/12/2010 Ngày dạy: /12/2010 TUẦN16 § . HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I/ MỤC TIÊU: Sau khi học HS nêu được: -Biết hậu phương mở rộng và xây dựng vững mạnh : +Đại hội đại biểu toàn quốc lần2 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. +Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận . + Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến. + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5- 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước . II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: · Các hình minh họa trong SGK (phóng to nếu có điều kiện). · HS sưu tầm tư liệu về 7 anh hùng được bầu trong Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất. Phiếu học tập cho HS. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1/ Kiểm tra: Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu- đông 1950? +Thuật lại trận Đông Khê trong chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 +Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu-đông 1950. GV nhận xét ghi điểm. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới Hỏi: Em hiểu thế nào là hậu phương ? Thế nào là tiền tuyến? GV giói thiệu chung hoàn cảnh *Hoạt động 2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng -GV y/c HS quan sát hình 1 trong SGK và hỏi:Hình chụp cảnh gì ? -GV nêu y/c HS đọc SGK và tìm hiểu nhiệm vụ cơ bản mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951) đã đề ra cho CM; để thực hiện nhiệm vụ đó cần các đ/k gì? -Nhận xét và chốt ý *Hoạt động3:Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch. -GV chia lớp thành nhóm nhỏ, y/c HS thảo luận để tìm hiểu các vấn đề : +Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới trên các mặt : kinh tế-văn hoá-giáo dục thể hiện như thế nào? +Theo em vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy? +Sự phát triển của hậu phương có tác động thế nào đến tiền tuyến? -GV chốt ý đúng. *Hoạt động 4: Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua lần thứ nhất. -GV cho HS cả lớp cùng thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: +Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu tổ chức khi nào? +Đại hội nhằm mục đích gì?+Kể tên các anh hùng Đại hội bầu chọn . GV nhận xét câu trả lời của HS *Hoạt động 6: Củng cố- dặn dò -Chuẩn bị cho tiết học sau -Nhận xét tiết học -Nhận xét và bổ sung. HS trả lời -HS đọc SGK và dùng bút chì gạch chân những nhiệm vụ cơ bản hiện nay mà Đại hội đề ra cho CM. -Mỗi nhóm gồm 4 - 6HS cùng thảo luận . Đại diện nhóm nêu ý kiến -Nhận xét và bổ sung. -HS trao đổi và nêu ý kiến . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày soạn :10/12/2010 Ngày dạy: /12/2010 TUẦN 17 § . ÔN TẬP HỌC KỲ I I/ MỤC TIÊU: Sau khi học HS nêu được: ·Những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến năm 1954 ; lập dược bang thống kêmột số sự kien theo thời gian (gắn với các bài học) ·Kĩ năng tóm tắt các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử này II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: · Bản đồ Hành chính VN (để chỉ một số địa danh gắn với sự kiẹn lịch sử tiêu biểu đã học ). · Phiếu học tập cho HS. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH *Hoạt động 1: KTBC -Hỏi: +Đại hội Chién sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào? +Kể tên các anh hùng được Đại hội bầu chọn. -GV nhận xét ghi điểm. *Hoạt động 2: (làm việc thao nhóm). -GV chia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu học tập cho các nhóm, y/c mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi trong SGK. *Hoạt động 3: (làm việc cả nhóm). -Tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi theo chủ đề “Tìm địa chỉ đỏ”. Cách thực hiện :GV dùng bảng phụ có để sẵn các địa danh tiêu biểu, HS dựa vào kiến thức đã học kể lai sự kiện, nhân vật lịch sử tương ứng với các địa danh đó. -Nhận xét và chốt ý *Hoạt động 4: -GV tổng kết nội dung bài học. -2HS nêu -Nhận xét và bổ sung. -Đại diện nhóm trả lời -Nhận xét, bổ sung -Đại diện nhóm trả lời -Nhận xét, bổ sung RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : §18 . KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

File đính kèm:

  • docgiao an lich su 5 HK1.doc
Giáo án liên quan