Giáo án môn Đạo Đức khối 4 - Giữ gìn các công trình công cộng (2 tiết)

I/ Mục tiêu bài học.

 –HS hiểu các cộng trình công cộng là tài sản chung của xã hội.

 –Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn.

 –Biết tôn trọng giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng.

II/ Chuẩn bị

 –Phiếu theo mẫu BT 4.

III/ Các hoạt động dạy - học

 KTBC : Thế nào là lịch sự với mọi người? Em hãy nêu câu ca dao hay tục ngữ nói về cư xử lịch sự với mọi người? GV chốt bài cũ và GT bài mới (nêu mục tiêu bài học)

 

doc2 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 04/04/2016 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đạo Đức khối 4 - Giữ gìn các công trình công cộng (2 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : 20 và 27 / 02/ '06 _____ĐẠO ĐỨC _____ GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (2 tiết) I/ Mục tiêu bài học. –HS hiểu các cộng trình công cộng là tài sản chung của xã hội. –Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn. –Biết tôn trọng giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. II/ Chuẩn bị –Phiếu theo mẫu BT 4. III/ Các hoạt động dạy - học KTBC : Thế nào là lịch sự với mọi người? Em hãy nêu câu ca dao hay tục ngữ nói về cư xử lịch sự với mọi người? GV chốt bài cũ và GT bài mới (nêu mục tiêu bài học) Hoạt động của thầy Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm tình huống trang 34 SGK. Mục tiêu : HS hiểu các cộng trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Tiến hành -GV chia nhóm giao nhiệm vụ. -GV kết luận ý đúng (như SGV trang 450 Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm đôi Mục tiêu : Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn. Tiến hành -GV chia nhóm đôi và thảo luận BT 1 -GV kết luận ý đúng cho từng tranh (như SGV trang 46) Hoạt động 3 : xử lí tình huống Mục tiêu : Biết tôn trọng giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. Tiến hành -GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm xử lí tình huống (BT 2 SGK) -GV kết luận từng tình huống (như SGV trang 46) GV mời 2 HS đọc ghi nhớ SGK. -Các nhóm tiến hành thảo luận (dựa vào tranh SGK để có câu trả lời thích hợp) -Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác trao đổi bổ sung. -Các nhóm tiến hành thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung. -Các nhóm đọc tình huống và tiến hành thảo luận theo nhóm. -Từng nhóm trình bày kết quả. Các nhóm nhận xét bổ sung cho nhau. Tiết 2 Hoạt động 1: Báo cáo kết quả (BT 4 SGK) Mục tiêu : HS nêu được những công trình công cộng ở địa phương. Tiến hành -GV cho các nhóm báo cáo. -GV kết luận về việc thực hiện các công trình công cộng ở địa phương. Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến Mục tiêu : HS biết bày tỏ ý kiến của mình về các tình huống Tiến hành -GV cho các nhóm tiến hành thảo luận -GV chốt ý đúng cho từng ý kiến. -Cho hai HS đọc ghi nhớ SGK Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò HS học bài và chuẩn bị trước bài 12 trang 37 -Đại diện các nhóm báo cáo kết quả điều tra -Các nhóm khác góp ý bổ sung cho hoàn chỉnh. -Các nhóm bàn nhau cách bảo vệ và giữ gìn cho thích hợp. -Các nhóm thảo luận và bày tỏ ý kiến trước trong nhóm. -Từng nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung và nghe GV chốt ý đúng. Rút kinh nghiệm tiết dạy

File đính kèm:

  • docDDuc_T23_24.doc