Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 Tuần 28 Trường TH Lê Văn Tám

I- MỤC TIÊU.

- Biết cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông và đường diềm.

- Vẽ được họa tiết và vẽ màu vào hình vuông và đường diềm.

 *HS khá giỏi: Tô màu đều, kín hình, màu sắc phù hợp.

II- THIÉT BỊ DẠY- HỌC.

 *GV: - Một số bài trang trí hình vuông và đường diềm.

 - Một số bài trang trí hình vuông và đường diềm của HS năm trước.

 *HS: - Vở Tập vẽ1, bútchì, tẩy, màu,.

 

doc16 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 Tuần 28 Trường TH Lê Văn Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heo cảm nhận riêng. - HS lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS chia nhóm. - HS vẽ màu theo nhóm và hình có sẵn. Vẽ màu đúng với loại hoa. - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm. - HS nhận xét bài. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. MĨ THUẬT: Bài 28: Vẽ trang trí TRANG TRÍ LỌ HOA I- MỤC TIÊU. - Hiểu vẻ đẹp về hình dáng và cách trang trí ở lọ hoa. - Biết cách vẽ trang trí lọ hoa. - Vẽ trang trí được lọ hoa theo ý thích. *HS khá, giỏi: Chọn màu và sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp với hình lọ hoa, tô màu đều, rõ hình trang trí. II- THIẾT BỊ DẠY - HỌC. *GV: - Một và lọ hoa có hình dáng, màu sắc và cách trang trí khác nhau. - Ảnh 1 số kiểu hoa đẹp. Bài vẽ của HS các lớp trước. - Hình gợi ý cách trang trí lọ hoa. *HS: - Ảnh lọ hoa, giấy vẽ hoặc vở thực hành. - Bút chì, màu vẽ, hoặc giấy màu, hồ dán,… III- CÁCHOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV cho HS quan sát 1 tranh, ảnh hoặc lọ hoa thât và gợi ý: + Gồm những bộ phận nào ? + Hình dáng của các lọ hoa ? + Hoạ tiết trang trí ? + Màu sắc ? - GV y/c HS quan sát 1 số bài vẽ của HS và gợi ý về: bố cục, hình, màu sắc,… HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV y/c HS nêu cách vẽ trang trí lọ hoa ? - GV vẽ minh hoạ và hướng dẫn. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hoạ tiết sáng tạo, phù hợp với kiểu dáng lọ hoa, vẽ màu theo ý thích,… - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nh.xét - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét bổ sung. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh, ảnh về đề tài ATGT. Chuẩn bị bài sau: VT: Đề tài An toàn giao thông - Đưa giấy hoặc vở vẽ, bút chì, tẩy, màu,… - HS quan sát và trả lời. + Miệng, cổ, thân, đáy,… + Có nhiều hình dáng khác nhau: to, nhỏ, cao, thấp,… + Hoa, lá, tranh phong cảnh, các con vật,... + Màu sắc phù hoẹp voéi lọ hoa,… - HS quan sát và nhận xét. - HS trả lời: + Vẽ hình dáng lọ hoa. + Dựa vào hình dáng lọ để phác mảng,… + Tìm hoạ tiết và vẽ vào các mảng. + Vẽ màu theo ý thích. - HS quan sát và lắng nghe. HS vẽ bài. Trang trí lọ hoa theo cảm nhận riêng, vẽ màu theo ý thích,… - HS đưa bài lên đểnhận xét - HS nhận xét về kiểu dáng, hoạ tiết trang trí, màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất,… - HS quan sát và lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. MĨ THUẬT: Bài 28: Vẽ theo mẫu MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU (vẽ màu) I-MỤC TIÊU: - Hiểu đặc điểm, hình dáng của mẫu. - HS biết cách vẽ và tập vẽ mẫu có 2 vật mẫu. - Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc vẽ màu. *HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu, màu sắc phù hợp. II-THIẾT BỊ DẠY-HỌC: *GV: - Chuẩn bị mẫu vẽ.hình gợi ý cách vẽ. - Tranh tỉnh vật của các hoạ sĩ, bài vẽ lọ hoa,quả ,..của HS lớp trước. *HS: - Tranh tỉnh vật. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành,bút chì,tẩy,màu,... III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Hướng dẫn HS quan sát,nhận xét: - GV bày mẫu vẽ và gợi ý HS nhận xét: + Tỉ lệ chung của mẫu vẽ? + Vật nào đứng trước, vật nào đứng sau? + Hình dáng đặc điểm của lọ, hoa, quả,...? + Độ đậm nhạt và màu sắc của lọ, hoa, quả. - GV cho HS xem 1 số bài vẽ của HS. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ: - GV y/c HS nêu các bước vẽ theo mẫu. - GV vẽ minh hoạ bảng và hướng dẫn. HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành: - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp,nhắc nhở HS quan sát tìm ra đặc điểm của mẫu, ước lượng tỉ lệ các bộ phận,tìm mảng đậm... để vẽ màu. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS K,G,... HĐ4: Nhận xét, đánh giá: -GV chọn 4 đến 5 bài ( khá, giỏi, được, chưa được) để nhận xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét bổ sung. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh ảnh về lễ hội. Chuẩn bị bài sau: TNTD: Đề tài Ngày hội, - Chuẩn bị đất nặn, 1 số đồ dùng để nặn,.../. - HS quan sát và nhận xét: + Quả đứng trước, lọ hoa đứng sau. + Cao thấp, to nhỏ,... + Độ đậm nhạt. - HS quan sát và nhận xét. - HS trả lời: + Vẽ KHC,KHR của lọ, hoa, quả, + Tìm tỉ lệ các bộ phận,phác hình + Vẽ chi tiết. + Vẽ màu - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ bài theo mẫu,... -Vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò: THỦ CÔNG: CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG (T2) I. MỤC TIÊU: Học sinh: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình tam giác. - Kẻ, cắt, dán được tam giác. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. - Yêu thích môn học, tích cực học tập và vận dụng tốt kiến thức đã học vào bài thực hành. * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được tam giác. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt được thêm hình tam giác có kích thước khác. II/ THIẾT BỊ DẠY- HỌC: *GV: Hình tam giác mẫu, tờ giấy kẻ ô lớn, giấy màu, kéo, hồ dán. *HS: Vở thủ công, giấy thủ công, kéo, hồ dán. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: *Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi tựa *Tìm hiểu bài: HĐ1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét: - GV đính hình tam giác mẫu lên bảng lớp. Yêu cầu HS quan sát. - GV đặt câu hỏi, gọi HS trả lời. + Hình tam giác có mấy cạnh? Độ dài cạnh dưới của hình tam giác là mấy ô? + Em thấy hình tam giác này như thế nào so với hình chữ nhật ở sau nó? - GV nhận xét và tuyên dương. HĐ2: Giáo viên hướng dẫn mẫu: + Hướng dẫn kẻ hình tam giác: - GV ghim tờ giấy kẻ ô lên bảng và gợi ý cách kẻ. Yêu cầu HS thực hiện lại. + Hướng dẫn cắt, dán hình tam giác: - GV tiếp tục hướng dẫn HS thao tác cắt, dán hình tam giác. - GV chia lớp thành nhóm nhỏ. Yêu cầu các nhóm thực hiện kẻ, cắt, dán hình tam giác. - Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm. - GV nhận xét và tuyên dương. *Củng cố và dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Dặn dò HS về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài sau: Cắt, dán hình tam giác (T2). - Cả lớp theo dõi và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. Cắt, dán hình tam giác (tiết 1) - Cả lớp tiến hành quan sát hình mẫu theo yêu cầu của giáo viên. A B C - HS tiếp nối nhau trả lời câu hỏi. Cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần). + Hình tam giác có 3 cạnh. Độ dài cạnh dưới của hình tam giác là 8 ô. + Hình tam giác này có 1 cạnh là cạnh của hình chữ nhật có độ dài 8 ô còn 2 cạnh kia được nối với 1 điểm của cạnh đối diện. - HS theo dõi hướng dẫn và thực hiện kẻ hình tam giác theo yêu cầu của giáo viên. - HS tiếp tục theo dõi hướng dẫn của GV và thực hiện cắt, dán hình tam giác theo yêu cầu. - 4 HS tạo thành 1 nhóm. Các nhóm thực hiện kẻ, cắt, dán hình tam giác theo yêu cầu. - HS trưng bày sản phẩm theo nhóm và tiếp nối nhau nhận xét sản phẩm của nhóm bạn. - Cả lớp theo dõi. - HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. kỹ thuật: LẮP cái đu (T2) I/ MỤC TIÊU : - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết để lắp cái đu. - Lắp được cái đu theo mẫu. *Với HS khéo tay: Lắp được cái đu theo mẫu. Đu lắp được tương đối chắc chắn. ghế đu dao động nhẹ nhàng. II/ THIẾT BỊ DẠY - HỌC: - Mẫu cái đu lắp sẳn - Bộ lắp gép mô hình kĩ thuật III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Bài mới: Giới thiệu bài: *HĐ3: Học sinh thực hành lắp cái đu. - Gọi học sinh đọc ghi nhớ. a ) HS chọn chi tiết để lắp cái đu - GV đến từng bàn kiểm tra và giúp đỡ các em chọn đúng chi tiết lắp cái đu . b) lắp từng bộ phận - GV quan sát sửa sai. - GV nhắc các em trong khi lắp cần chú ý + Vị trí bên trong lẫn bên ngoài của các bộ phận của giá đỡ đu , cọc đu , thanh thẳng, giá đỡ. + Thứ tự bước lắp tay cầm và thanh sau ghế + Vị trí các vòng hãm…. c ) Lắp ráp cái đu - GV theo dõi kịp hời uốn nắn *HĐ4: Đánh giá kết quả học tập - Cho học sinh nêu tiêu chuẩn của sản phẩm. - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá. - Lắp đúng mẫu đúng quy định. - Sản phẩm chắc chắn đu dao động nhẹ nhàng. - HS tự đánh giá. - GV nhận xét chung đánh giá kết quả học tập . - Nhắc HS tháocác chi tiết và xếp gọn vào hộp * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Dặn HS chuẩn bị tiết sau: Lắp cái nôi (T1). - HS đọc lại ghi nhớ - HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp . - HS thực hành việc lắp được từng bộ phận - HS quan sát hình 1 SGK để lắp ráp hoàn thiện cái đu - Kiểm tra sự chuyển động của ghế - Lớp trưng bày sản phẫm - HS dựa vào các tiêu chuẩn trên để tự đánh giá sản phẫm của mình và của bạn - Học Sinh chú ý lắng nghe dặn dò. KỸ THUẬT: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (T2) I/ MỤC TIÊU : HS cần phải : - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. - Lắp từng bộ phận và lắp ráp máy bay trực thăng đúng kĩ thuật, đúng qui trình. - Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. II/ THIẾT BỊ DẠY - HỌC: - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giới thiệu bài : *HĐ3: HS thực hành lắp máy bay trực thăng. a) Chọn chi tiết - Yêu cầu: - GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b) Lắp từng bộ phận Trước khi HS thực hành, yêu cầu: - Trong khi HS lắp GV quan sát, giúp đỡ thêm cho những HS còn lúng túng. c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK) - GV yêu cầu: *HĐ 4 : Đánh giá sản phẩm - GV yêu cầu: - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu: - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. - Yêu cầu: *Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Chuận bị bài sau: Lắp máy bay trực thăng (T3) - HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp vào nắp hộp. - 1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để toàn lớp nắm vững qui trình lắp máy bay trực thăng. - Quan sát kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK - HS thực hành lắp các bộ phận của máy bay trực thăng. - HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các bước trong SGK. - HS trưng bày sản phẩm. - HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. - HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. - Học Sinh chú ý lắng nghe dặn dò.

File đính kèm:

  • docGIAO AN MT TUAN 28 20132014 CKTKN.doc