Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Năm học 2011-2012 (Bản đẹp)

Giới thiệu bài

- GV giới thiệu 1 vài bức tranh trang trí đã chuẩn bị

Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’)

GV : cho hs quan sát mầu sắc các bài trang trí

GV: em hãy kể tên những mầu sắc trong bàI trang trí

- mỗi mầu được vẽ ở những hình nào?

- mầu nền và hoạ tiết có giống nhau không?

- độ đậm nhạt có giống nhau không?

- trong bài vẽ thường có nhiều hay ít mầu?

Hoạt động 2: cách vẽ mầu (5’)

GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau:

+ dùng bột mầu hoặc mầu nước pha trôn để tạo thành 1 số mầu có độ đậm nhạt khác nhau

+ lấy các mầu đã pha sẵn vẽ vào một vài hoạ tiết đã chuẩn bị cho lớp quan sát

+ không nên dùng quá nhiều mầu trong một bài trang trí

+ chọn mầu sắc cho hài hoà

+ vẽ đều mầu theo quy luật sen kẽ hay nhắc lại

 

doc62 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Năm học 2011-2012 (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’) - GV cùng học sinh bày mãu vẽ gợi ý để các em nhận ra + tỉ lệ chung của mẫu vẽ + vị trí của mẫu + hình dáng đặc điểm của mẫu GV gợi ý và yêu cầu HS quan sát nhận xét mẫu Hs quan sát Hoạt động 2: cách vé tranh (5’) - GV gợi ý HS + ước lượng chiều cao , ngang của mẫu để vẽ khung hình chung + tìm tỉ lệ của các mẫu vật + vẽ phác mẫu bằng các nét thẳng + nhìn mẫu vẽ chi tiết cho rõ đặc đIúm của mẫu HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20’) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp + sưu tầm tranh ảnh lễ hội , chuẩn bị đất nặn cho bàI học sau Tuần:29 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: Vẽ theo mẫu Mộu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu I. Mục tiêu - HS hiểu đặc đIúm của mẫu về hình dáng mầu sắc và cách sắp xếp - HS biết cách vẽ và vẽ được mẫu có hai hoặc ba vật mẫu - HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ - Mẫu để vẽ theo nhóm , tranh tĩnh vật hoặc bìa vẽ lọ, hoa ,quả . - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’) - GV cùng học sinh bày mãu vẽ gợi ý để các em nhận ra + tỉ lệ chung của mẫu vẽ + vị trí của mẫu + hình dáng đặc điểm của mẫu GV gợi ý và yêu cầu HS quan sát nhận xét mẫu Hs quan sát Hoạt động 2: cách vé tranh (5’) - GV gợi ý HS + ước lượng chiều cao , ngang của mẫu để vẽ khung hình chung + tìm tỉ lệ của các mẫu vật + vẽ phác mẫu bằng các nét thẳng + nhìn mẫu vẽ chi tiết cho rõ đặc đIúm của mẫu HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20’) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp + sưu tầm tranh ảnh lễ hội , chuẩn bị đất nặn cho bàI học sau Tuần:31 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: Vẽ tranh đề tàI ước mơ của em I. Mục tiêu - HS hiểu về nội dung đề tài. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh theo ý thích - HS phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ - Sưu tầm tranh về đề tàI ước mơ của em - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: tìm chọn nội dung đề tài (5’) - GV giới thiệu tranh ảnh có nội dung khác nhau giúp HS nhận ra những tranh có nội dung ước mơ: + GV giải thích : vẽ ước mơ là thể hiện những mong ước tốt đẹp của người vẽ về hiện tại và tương lai theo trí tưởng tượng thông qua hình ảnh và mầu sắc trong tranh + Yêu cầu HS nêu ước mơ của mình Hs quan sát Hoạt động 2: cách vé tranh (5’) - GV phân tích cách vẽ ở một vàI bức tranh hoặc vẽ lên bảng để HS they được sự đa dạng về cách thể hiện nội dung đề tàI + cách chọn hình ảnh + cách bố cục + vẽ mầu theo ý thích + cách vẽ mầu Cho HS quan sát một số bức tranh của lớp trước để các em tự tin làm bàI HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20’) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện + Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ hình - GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp hơn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em chưa hoàn thành về nhà thực hiện tiếp + Quan sát lọ hoa quả chuẩn bị mẫu cho bài học sau Tuần:32 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu) I. Mục tiêu - HS biết quan sát so sánh và nhận ra đặc đIúm của mẫu. - HS biết cách vẽ và vẽ đợc tranh theo ý thích - HS yêu thích vẽ đẹp của tranh tĩnh vật II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ - Mẫu vẽ : hai hoặc ba mẫu lo hoa, quả khác nhau - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’) - GV giới thiệu một số tranh tĩnh vật đẹp để tạo cho HS hứng thú với bàI học . yêu cầu HS nhận xét các tranh .. + GV cùng HS bày mẫu gợi ý để các em nhận xét + Vị trí của vật mẫu + Chiều cao , chiều ngang của mẫu và của tong vật mẫu + Hình dáng của lọ hoa , quả + Mầu sắc độ đậm nhạt của mẫu - GV yêu cầu HS quan sát rồi nêu nhận xét của mình Hs quan sát Hoạt động 2: cách vé tranh (5’) - GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ theo trình tự + ớc lợng chiều cao , chiều ngang , phát khung hình chung + tìm tỉ lệ của các mẫu vật + vẽ mầu theo ý thích + cách vẽ mầu Cho HS quan sát một số bức tranh của lớp trớc để các em tự tin làm bàI HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hớng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20’) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện + Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ hình - GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp hơn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp +su tầm tranh ảnh về trại hè thiếu nhi trên sách báo . Tuần:33 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: Vẽ trang trí Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi I. Mục tiêu - HS hiểu vai trò ý nghĩa của trại thiếu nhi . - HS biết cách trang trí và trang trí được cổng , lều trại theo ý thích - HS yêu thích các hoạt động tập thể II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ - ảnh chụp cổng , lều trại - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’) - GV giới thiệu một số hình ảnh về cổng , lều trại . yêu cầu HS nhận xét các tranh .. + GV cùng HS bày mẫu gợi ý để các em nhận xét + hội trại thường tổ choc vào dịp nào ở đâu + trại gồm những phần chính nào + những vật liệu cần thiết để dung trại - GV yêu cầu HS quan sát rồi nêu nhận xét của mình Hs quan sát Hoạt động 2: cách trang trí trại (5’) - GV giới thiệu trang trí cổng trại + vẽ hình cổng hàng rào , hình trang trí theo ý thích + trang trí lều trại : vẽ hình lều trại cân đối với hình giấy , trang trí lều trại theo ý thích + vẽ mầu theo ý thích + cách vẽ mầu Cho HS quan sát một số bức tranh của lớp trước để các em tự tin làm bàI HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hớng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20”) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện + Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ hình - GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp hơn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp +suu tầm tranh ảnh về một đề tàI mà em yêu thích Tuần:34 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: đề tàI tự chọn I. Mục tiêu - HS biết cách tìm chọn nội dung đề tàI . - HS biết cách vẽ và vẽ theo ý thích - HS yêu thích các hoạt động tập thể II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Hình gợi ý cách vẽ - ảnh chụp cổng , lều trại - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hs quan sát, lắng nghe Hoạt động 1: quan sát nhận xét (5’) - GV giới thiệu một số hình ảnh về, trạnh đề tàI . yêu cầu HS nhận xét các tranh .. + GV cùng HS bày mẫu gợi ý để các em nhận xét - GV yêu cầu HS quan sát rồi nêu nhận xét của mình Hs quan sát Hoạt động 2: GV nêu yêu cầu của bàI và dành thời gian cho HS thực hiện (5’) + vẽ mầu theo ý thích + cách vẽ mầu Cho HS quan sát một số bức tranh của lớp trước để các em tự tin làm bàI HS quan sát lắng nghe - HS thực hiện theo hớng dẫn của GV không nên kẻ to, bé quá so với khổ giấy Hoạt động 3: Thực hành (20’) + Tập vẽ cá nhân : vẽ vào vở hoặc giấy H/s thực hiện + Vẽ theo nhóm: các nhóm trao đổi tìm nội dung và hình ảnh phân công vẽ mầu , vẽ hình - GV quan sát , khuyến khích các nhóm chọn nội dung và tìm cách thể hiện khác nhau , thi đua xem nhóm nào thực hiện nhanh hơn , đẹp hơn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (5’) GV nhận xét chung tiết học Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài và có bài đẹp. Nhắc một số em cha hoàn thành về nhà thực hiện tiếp +tự chọn các bàI vẽ đẹp trong năm để trưng bày kết quả học tập s Tuần:35 Ngày soạn :/./200.. Ngày giảng:/./200..: đề kiểm tra do tổ ra

File đính kèm:

  • docMi thuat 5 ca nam.doc