Giáo án Luyện Tiếng việt - Tuần 3 - Tiết 1: Luyện Tập đọc

+Đọc lưu loát, diễn cảm bài “Thư thăm bạn” .

+Hoàn thành bài tập ở vở luyện Tiếng Việt.

II.Các hoạt động dạy học:

1. Giới thiệu bài:

2. Các hoạt động :

HĐ1: Luyện đọc theo nhóm 4

HĐ2:Thi đọc giữa các nhóm.

Đại diện các nhóm đọc bài, các nhóm khác theo dõi, đặt câu hỏi.

HĐ3 Làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt.

HS làm bài tập, GV theo dõi.

 

doc5 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 25/03/2017 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện Tiếng việt - Tuần 3 - Tiết 1: Luyện Tập đọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 chiều. Thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2007. Luyện Tiếng việt Tiết1: Luyện Tập đọc I. Mục tiêu : +Đọc lưu loát, diễn cảm bài “Thư thăm bạn” . +Hoàn thành bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. II.Các hoạt động dạy học: 1. Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động : HĐ1: Luyện đọc theo nhóm 4 HĐ2:Thi đọc giữa các nhóm. Đại diện các nhóm đọc bài, các nhóm khác theo dõi, đặt câu hỏi. HĐ3 Làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. HS làm bài tập, GV theo dõi. 3 Củng cố- dặn dò : GV nhận xét giờ học, về nhà luyện đọc thêm. Tiết 2:luyện chính tả I. Mục tiêu: +HS luyện viết chính tả bài: Thư thăm bạn . +Hoàn thành bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. II. Các hoạt động dạy- học: 1. Giới thiệu bài : 2:Các hoạt động : HĐ1: Luyện viết. GV đọc đoạn 1+ đoạn 2 bài Thư thăm bạn để HS viết. HĐ2:Luyện viết. HS làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. Bài 1a: 1em đọc đề- GV hướng dẫn trước khi làm. HS suy nghĩ làm bài- GV theo dõi. 1em đọc lại, cả lớp theo dõi, nhận xét , GV chốt lại. Bài 1b: 1em đọc yêu cầu-GV hướng dẫn trước khi làm HS làm bài- GV theo dõi-1em trình bày. HĐ3: Chữa bài. 3 Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Luyện Toán: Triệu và lớp triệu ( Tiếp theo) I. Mục tiêu :Giúp HS: -Biết đọc, viết các số đến lớp triệu. -Củng cố về các hàng, lớp đã học. II.Các hoạt động dạy- học: 1.Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động : HĐ1: Luyện tập. HS làm bài-GV theo dõi. HĐ2: chữa bài GV lần lượt gọi HS trình bày bài làm của mình, cả lớp cùng GV theo dõi , nhận xét. 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học , về nhà xem lại bài. Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2007. Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức. I.Mục tiêu : -HS xác định đúng từ đơn, từ phức trong hai câu thơ của Tạ Hữu Yên. -Biết tìm trong bài tập mới học: 3 từ đơn , 3 từ phức và đặt câu với từ tìm được. II. Các hoạt động dạy vầ học: 1. Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động: HĐ1:Luyện tập. HS làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt, GV theo dõi. Bài 1:HS vạch ranh giới phân cách các từ trong hai dòng thơ, ghi lại các từ vừa được phân cách. Bài 2: Tìm trong bài tập đọc Thư thăm bạn 3 từ đơn 3 từ phức.Sau đó đặt 1 câu với từ tìm được . HĐ2: chữa bài Vài em trình bày bài làm của mình, GV cùng cả lớp theo dõi , nhận xét. 3. Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học về nhà xem lại bài. Luyện toán: Luyện tập I. Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố về cách đọc, Viết các số đến lớp triệu bằng cách nối . -Nhận biết được giá trị các chữ số trong một số. II.Các hoạt động dạy- học: 1.Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động : HĐ1: Luyện tập: Bai1,2: HS tự làm bài-GV theo dõi. Bài 3,4 :hs nêu cách làm-làm bài. HĐ2 : chữa bài GV gọi 1 số em trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét . 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2007. Luyện Tiếng Việt: Luyện Tập đọc. I. Mục tiêu: -HS đọc lưu loát diễn cảm bài Người ăn xin. -Hoàn thành bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. II.Các hoạt động dạy- học: 1. Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động: HĐ1: Luyện đọc theo nhóm 4. HĐ2: Thi đọc giữa các nhóm. Đại diện các nhóm đọc bài, các nhóm khác theo dõi, đặt câu hỏi. HĐ3: Làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt. HS làm bài tập, GV theo dõi. 3.Củng cố, dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà luyện đọc thêm. Luyện Toán: Luyện tập( Tiếp theo). I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Cách đọc số, viết số đến lớp triệu. -Thứ tự các số từ lớn đến bé. -Cách nhận biết số qua giá trị các chữ số. II. Các hoạt động dạy-học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: HĐ1:Củng cố kiến thức. Nhắc lại cách đọc số có nhiều chữ số? Cách so sánh hai số với nhau? HĐ2:Luyện tập. HS làm bài tập ở vở, GV theo dõi. HĐ3:Chữa bài. Vài em trình bày bài làm của mình, cả lớp cùng GV theo dõi, bổ cứu thêm. 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2007. Luyện Tiếng Việt:Luyện từ và câu. I.Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: -Các từ ngữ thuộc chủ điểm Nhân hậu-đoàn kết. -Biết chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống. -Hiểu nghĩa một số câu thành ngữ, tục ngữ. II.Các hoạt động dạy-học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: HĐ1:Luyện tập. HS làm bài tập ở vở luyện Tiếng Việt.GV theo dõi, nhận xét. HĐ2:Chữa bài. GV gọi một số em trình bày bài làm của mình, cả lớp cùng GV theo dõi, bổ cứu. Bài tập 2 sau khi HS đọc lại các câu thành ngữ hoặc tục ngữ hoàn chỉnh, GV gọi một số em khá nêu ý nghĩa của các câu thành ngữ hoặc tục ngữ vừa điền xong. 3.Củng cố-dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Luyện Toán: Dãy số tự nhiên. I.Mục tiêu: Giúp HS: -HS biết viết các số tự nhiên có 3, 5 chữ số với các chữ số cho trước. -Điền đúng các số còn thiếu vào chỗ chấm chấm. II.Các hoạt động dạy-học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: HĐ1: Làm bài ở vở luyện Toán. GV hướng dẫn HS trước khi làm. HS suy nghĩ làm bài, GV giúp đỡ thêm với những em còn lúng túng. HĐ2: Chữa bài. Vài em trình bày bài làm của mình, GV cùng HS theo dõi. 3.Củng cố-dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2007. Luyện Tiếng Việt: Luyện Tập làm văn. I.Mục tiêu: Giúp Hs: -Năm chắc hơn mục đích của việc viết thư, nội dung cơ bản của một bức thư. -Biết vận dụng kiến thức cơ bản để viết một bức thư. II. Các hoạt động chủ yếu. 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: HĐ1: Luyện tập. HS đọc yêu cầu của đề bài này, GV hướng dẫn trước khi làm. HS làm bài tập ở vở luyện, GV theo dõi. HĐ2:Chữa bài. 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài. Luyện Toán: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. I.Mục tiêu: Giúp HS: -Đọc số, viết số có nhiều chữ số. -Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể. II.Các hoạt động dạy-học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: HĐ1:Luyện tập. HS làm bài tập ở vở luyện Toán, GV theo dõi, bổ cứu thêm. HĐ2: Chữa bài. Vài em trình bày bài làm của mình, GV cùng cả lớp theo dõi, nhận xét. 3.Củng cố-dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà hoàn thành bài tập. Luyện Thể dục: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. I.Mục tiêu:Qua giờ học, giúp HS: -Củng cố về đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. -Rèn tính chịu khó trong học bài. II. Các hoạt động dạy- học: 1.Giới thiệu bài: 2.Các hoạt động: -GV nhận lớp, phổ biến nhanh nôị dung bài học. -Cho HS khởi động. -HS ôn lại các động tác vừa được học. -GV chia tổ tập luyện. -Tập chung cả lớp, GV theo dõi, bổ sung thêm. 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét giờ học, về nhà xem lại bài.

File đính kèm:

  • docTuan 3 chieu.doc
Giáo án liên quan