Giáo án lớp 5 Tuần thứ 1 môn Toán: Ôn tập: So sánh hai phân số

Kiến thức:

- Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số

2. Kĩ năng:

- Biết so sánh hai phân số , sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn .

3. Thái độ:

- Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ.

- Học sinh: Vở , bảng con, SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 27/04/2017 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần thứ 1 môn Toán: Ôn tập: So sánh hai phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số 2. Kĩ năng: - Biết so sánh hai phân số , sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn . 3. Thái độ: - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ. - Học sinh: Vở , bảng con, SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Tính chất cơ bản PS - 2 học sinh - GV kiểm tra lý thuyết - Học sinh sửa bài 3 (SGK) - Học sinh sửa BTVN Ÿ Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét - Ghi điểm 3. Giới thiệu bài mới: So sánh hai phân số 4.Bài mới: * Hoạt động 1: Nắm được cách so sánh hai phân số -Mục tiêu:Giúp HS nắm được cách so sánh hai p/số -ĐDDH:bảng con -hình thức :cá nhân - Hướng dẫn học sinh ôn tập - Học sinh làm bài - Yêu cầu học sinh so sánh: 2 và 5 7 7 - Học sinh nhận xét và giải thích (cùng mẫu số, so sánh tử số 2 và 5 à 5 và 2) Ÿ Giáo viên chốt lại ghi bảng - Học sinh nhắc lại - Yêu cầu học sinh so sánh: 3 và 5 4 7 - Học sinh nêu cách làm - Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số à quy đồng mẫu số hai phân số à so sánh Ÿ Giáo viên chốt lại: so sánh hai phân số bao giờ cũng có thể làm cho chúng có cùng mẫu số à so sánh. - Yêu cầu học sinh nhận xét Ÿ Giáo viên chốt lại - Giáo viên chốt ý - sửa sai cho HS (nếu có) * Hoạt động 2: Thực hành -Mục tiêu: HS áp dụng giải các bài tập -ĐDDH:vở bài tập -Hình thức:cá nhân,cặp - Học sinh làm bài 1 Ÿ Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu -HS nêu yêu cầu bài tập Chú ý và - Học sinh sửa bài (7 x 4) (7 x 3) - Cho học sinh trao đổi ý kiến với cách quy đồng hai phân số trên MSC: 7 x 4 x 3 Ÿ Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài,học sinh nêu yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét Ÿ Giáo viên yêu cầu vài học sinh nhắc lại (3 học sinh) * Hoạt động 3: Củng cố +Em hãy nêu cách so sánh 2 phân số khác mẫu số.phân số vớ 1 -HS nêu. Ÿ Giáo viên chốt lại so sánh phân số với 1. Ÿ Giáo viên cho 2 học sinh nhắc lại - HS nhắc lại 5. Nhận xét- dặn dò - Học sinh làm bài ở vở BT Tóan - Chuẩn bị Phân số thập phân -Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • docTOÁN 3.doc
Giáo án liên quan