Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 7 môn Luyện từ và câu: Luyện tập từ nhiều nghĩa

1. Kiến thức: Nhận biết nghĩa chung và nghĩa khác nhau của từ chạy (BT1,2) hiểu nghĩa gốc của từ ăn và hiểu được mối quan hệ của nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong BT3

2. Kĩ năng: Biết đặt câu phân biệt nghĩa gốc của từ nhiều nghĩa là động từ (BT4).

3. Thái độ: Có ý thức dùng từ đúng nghĩa và hay.

II. Đồ dùng dạy học:

- Thầy: Bảng phụ

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 7 môn Luyện từ và câu: Luyện tập từ nhiều nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhận biết nghĩa chung và nghĩa khác nhau của từ chạy (BT1,2) hiểu nghĩa gốc của từ ăn và hiểu được mối quan hệ của nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong BT3 2. Kĩ năng: Biết đặt câu phân biệt nghĩa gốc của từ nhiều nghĩa là động từ (BT4). 3. Thái độ: Có ý thức dùng từ đúng nghĩa và hay. II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: Bảng phụ - Trò : vở BT III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: “Từ nhiều nghĩa” - Giáo viên cho học sinh nhắc lại ghi nhớ. - Thế nào là từ nhiều nghĩa? Nêu ví dụ? - Học sinh sửa bài 2 Ÿ Giáo viên nhận xét, cho điểm 3. Giới thiệu bài mới: “Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập những điều đã biết về từ nhiều nghĩa”. - Nghe * Hoạt động 1: Nhận biết nét khác biệt về nghĩa của từ nhiều nghĩa. Hiểu mối quan hệ giữa chúng. - Hoạt động nhóm đôi, lớp Ÿ Bài 1: - Giáo viên ghi 2 đề bài 1 lên bảng - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Cả lớp đọc thầm - 2, 3 học sinh giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài - Cả lớp nhận xét Ÿ Bài 2: - Các nghĩa của từ “chạy” có mối quan hệ thế nào với nhau? - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lần lượt học sinh trả lời - Cả lớp nhận xét - Dự kiến: học sinh chọn dòng b giải thích: tất cả các hành động trên đều nêu lên sự vận động rất nhanh - học sinh chọn dòng a: di chuyển ® đi, dời có vẻ hành động không nhanh. * Hoạt động 2: Phân biệt nghĩa gốc và chuyển trong câu văn có dùng từ nhiều nghĩa. - Hoạt động nhóm, lớp Ÿ Bài 3: - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Học sinh làm bài Ÿ Giáo viên chốt - Học sinh sửa bài - Nêu nghĩa của từ “ăn” Ÿ Bài 4: - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 4 - Giải thích yêu cầu - Học sinh làm bài trên giấy A4 - Giáo viên có thể yêu cầu học sinh khá làm mẫu: từ “đi”. - Học sinh sửa bài - Lần lượt lên dán kết quả đặt câu theo: Đứng + Em đứng lại nghe mẹ nói. +Trời hôm nay đứng gió - Cả lớp nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp, nhóm 5. Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 4 - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên” -Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • doclLUYEN TU 2.doc