Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 32 môn Kĩ Thuật: Lắp rô bốt (Tiết 3)

I. Mục tiêu:

 - Học sinh cần phải :

 - Chọn đủ và đúng các chi tiết để lắp rô bốt

- Lắp được đúng kĩ thuật đúng qui trình

- Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp tháo các chi tiết của rô bốt

II. Đồ dùng dạy học:

- Mẫu rô bốt lắp sẵn

- Bộ kĩ thuật lắp ghép

 

doc1 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/05/2017 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 32 môn Kĩ Thuật: Lắp rô bốt (Tiết 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ Thuật Lắp rô bốt (Tiết 3) Mục tiêu: - Học sinh cần phải : - Chọn đủ và đúng các chi tiết để lắp rô bốt Lắp được đúng kĩ thuật đúng qui trình Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp tháo các chi tiết của rô bốt II. Đồ dùng dạy học: Mẫu rô bốt lắp sẵn Bộ kĩ thuật lắp ghép III. Các hoạt độngdạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 -Giới thiệu y/c tiết học Hoaït ñoäng 1: Quan saùt nhaän xeùt: Höôùng daãn hs quan saùt kó töøng boä phaän -Ñeå laép gheùp roâ boát ta caàn coù maáy boä phaän? Hoïat ñoäng 2 : Höôùng daã thao taùc kó thuaät a) Höôùng daãn choïn chi tieát - Goïi hs leân choïn - Nhaän xeùt b) Laép töøng boä phaän c) Laép raùp roâ boát d) Thaùo chi tieát * Nhaän xeùt chung - - Quan sát theo dõi mẫu rô bốt Theo dõi từng bộ phận -Ta cần có: 6 bộ phận -1 Thân,2đầu ,3tay , 4 ăng ten, 5trục, 6 bánh xe -Hs tự chọn chi tiết - cả lớp nhận xét bổ sung - Lắp chân rô bốt (h2 ) theo hd trong sách giáo khoa -Lắp thân rô bốt (h3 ) -Lắp đầu rô bốt (h4 ) - Lắp các bộ phận khác (h5 ) - Lắp thành rô bốt - Nhận xét bs

File đính kèm:

  • docKĩ Thuật.doc
Giáo án liên quan