Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 3 môn Toán: Ôn tập giải toán

IMỤC TIÊU:

Làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Thầy: Phấn màu, bảng phụ

- Trò: Vở , SGK, nháp

III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 04/05/2017 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 3 môn Toán: Ôn tập giải toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ÔN TẬP GIẢI TOÁN IMỤC TIÊU: Làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trò: Vở , SGK, nháp III. CÁC HOẠT DỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: - Hát 2. Bài cũ: Luyện tập chung - HS lên bảng sửa bài 4/17 (SGK) - Học sinh sửa bài 4 (SGK) Ÿ Giáo viên nhận xét - ghi điểm - Cả lớp nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về giải toán”. 4. Bài mới: * Hoạt động 1: HDHS ôn tập về giải toán - Giúp học sinh ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số của lớp bốn. - Vở , SGK, nháp - Hoạt động nhóm ,cá nhân Ÿ Bài toán 1:: - Giáo viên gợi ý cho học sinh thảo luận - Học sinh tự đặt câu hỏi để tìm hiểu thông qua gợi ý của giáo viên. + Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước? - Học sinh trả lời, mỗi học sinh nêu một bước - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài - 1 học sinh đọc đề - Phân tích và tóm tắt Theo sơ đồ,tổng số phần là 5 + 6 = 11 (phần) Số bé là:121:11 x 5 = 55 Số lớn lớn là: 121 -55 =66 Ÿ Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét Ÿ Giáo viên chốt lại cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó Ÿ Bài toán 2: - Giáo viên tổ chức cho học sinh đặt câu hỏi thông qua gợi ý của giáo viên - Học sinh đặt câu hỏi - bạn trả lời + Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước? - Học sinh trả lời, mỗi học sinh nêu một bước + Để giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ ta cần biết gì? - Học sinh trả lời - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài - 1 học sinh đọc đề - Phân tích và tóm tắt Hiệu số bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) Số bé là:192 : 2 x 3 = 288 Số lớn lớn là:288 + 192 = 480 - Học sinh sửa bài - Nêu cách làm, học sinh chọn cách làm hợp lý nhất Ÿ Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét Ÿ Giáo viên chốt lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó * Hoạt động 3: Thực hành - Hoạt động cá nhân củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số Vở , SGK, nháp -- Hoạt động cá nhân Ÿ Bài 1: - Học sinh tự đặt câu hỏi - Học sinh trả lời + Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó ta thực hiện theo mấy bước? - Học sinh trả lời, mỗi học sinh nêu một bước + Nếu số phần của số bé là 1 thì giá trị một phần là bao nhiêu? - 1 học sinh trả lời - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài - 1 học sinh đọc đề - Phân tích và tóm tắt - Học sinh làm bài theo nhóm - HS sửa bài - Nêu cách làm, học sinh chọn cách làm hợp lý nhất Ÿ Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét Ÿ Giáo viên chốt lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó Ÿ Bài 3: - Giáo viên gợi ý cho học sinh đặt câu hỏi - Học sinh đặt câu hỏi + học sinh trả lời + Muốn tìm diện tích của hình chữ nhật ta làm thế nào? - 1 học sinh trả lời - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài - 1 học sinh đọc đề - Phân tích và tóm tắt - Học sinh thảo luận nhóm - Học sinh sửa bài - 1 HS nêu cách làm. Ÿ Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét Ÿ Giáo viên chốt lại cách tìm diện tích hình chữ nhật. 5. Nhận xét - dặn dò: -Chốt lại bài -Nhận xét tiết học

File đính kèm:

  • docTOÁN 5.doc
Giáo án liên quan