Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 29 môn Lịch sử: Hoàn thành thống nhât đất nước

. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết

 - Những nét chính về cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (Quốc hội thống nhất).

 - Sự kiện này đánh dấu đất nước ta được thống nhất về mặt nhà nước.

2. Kĩ năng: - Trình bày sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: - Tự hào dân tộc, vui mừng khi nước nhà độc lập.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/04/2017 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 29 môn Lịch sử: Hoàn thành thống nhât đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ: HOÀN THÀNH THỐNG NHÂT ĐẤT NƯỚC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết - Những nét chính về cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (Quốc hội thống nhất). - Sự kiện này đánh dấu đất nước ta được thống nhất về mặt nhà nước. 2. Kĩ năng: - Trình bày sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: - Tự hào dân tộc, vui mừng khi nước nhà độc lập. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Ảnh tư liệu cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI. + HS: Nội dung bài học. III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn đinh : hát. 2. Bài cũ: Ôn tập. ® Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Hoàn thành thống nhất đất nước. v Hoạt động 1: Cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI. Giáo viên nêu rõ câu hỏi, yêu cầu học sinh đọc SGK, thảo luận theo nhóm 6 câu hỏi sau: § Hãy thuật lại cuộc bầu cử ở Sài Gòn, Hà Nội. v Hoạt động 2: Tìm hiểu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI. Giáo viên nêu câu hỏi: § Hãy nêu những quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ? ® Giáo viên nhận xét + chốt. v Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của 2 sự kiện lịch sử. ® Giáo viên nhận xét + chốt. Ý nghĩa lịch sử: Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. v Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. Học sinh đọc phần ghi nhớ. Nêu ý nghĩa lịch sử? Nhận xét tiết học. Hát Học sinh trả lời (2 em). - Hoạt động nhóm . - Học sinh thảo luận theo nhóm, gạch dưới nội dung chính bằng bút chì. Một vài nhóm bốc thăm tường thuật lại cuộc bầu cử ở Hà Nội hoặc Sài Gòn. Học sinh nêu. Hoạt động lớp. Học sinh đọc SGK ® thảo luận nhóm đôi gạch dưới các quyết định về tên nước, quy định Quốc kì, Quốc ca, chọn Thủ đô, đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định, bầu cử Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ. ® Một số nhóm trình bày ® nhóm` khác bổ sung. Hoạt động lớp Học sinh nêu. Học sinh nhắc lại. Học sinh đọc. Học sinh nêu.

File đính kèm:

  • docLUYỆN TỪ VÀ CÂ1.doc