Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 21 môn Lịch sử: Nước nhà bị chia cắt

Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giô- ne- vơ năm 1954:

+ Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng CNXH.

+ Mĩ – Diện âm mưu chia cắt đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ – Diện: Thực hiện chính sách “ Tố cộng”, “diệt cộng”, thẳng tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội.

- Chỉ tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ.

 II. Đồ dùng dạy học:

+ GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh tư liệu.

+ HS: Chuẩn bị bài, tranh ảnh tư liệu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 29/04/2017 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 21 môn Lịch sử: Nước nhà bị chia cắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT. I. Mục tiêu: Biết đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giô- ne- vơ năm 1954: + Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng CNXH. + Mĩ – Diện âm mưu chia cắt đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ – Diện: Thực hiện chính sách “ Tố cộng”, “diệt cộng”, thẳng tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội. Chỉ tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam, tranh ảnh tư liệu. + HS: Chuẩn bị bài, tranh ảnh tư liệu. III. . Các hoạt động dạy học:: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1Ổn định 2. Bài cũ: Ôn tập. Kể 5 sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945 – 1954? Sau cách mạng tháng 8/ 1945, cách mạng nước ta như thế nào? ® Nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu bài mới: Nước nhà bị chia cắt. - Hoạt động 1: Tình hình nước ta sau chiến thắng Điện Biên Phủ. . Hãy nêu các điều khoản chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ? Giáo viên nhận xét và chốt ý: sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, đất nước ta bị chia cắt với vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời. v Hoạt động 2: Nguyện vọng chính của nhân dân không được thực hiện. - Nêu nguyện vọng chính đáng của nhân dân? -Nguyện vọng đó có được thực hiện không? Vì sao? Âm mưu phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ của Mỹ_Diệm như thế nào? Nếu không cầm súng đánh giặc thì nhân dân và đất nước sẽ ra sao? -Cầm súng đứng lên chống giặc thì điều gì sẽ xảy ra? Sự lựa chọn của nhân dân ta thể hiện điều gì? ® Giáo viên nhận xét + chốt. - Hoạt động 3: Củng cố. Hãy nêu những dẫn chứng tội ác của Mỹ_Ngụy đối với đồng bào miền Nam. -Nhận xét tiết học Hát Hoạt động nhóm đôi. -Học sinh thảo luận nhóm đôi. - Chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam và Đông Dương. Quy định vĩ tuyến 17 (Sông Bến hải) làm giới tuyến quân sự tạm thời. Quân ta sẽ tập kết ra Bắc. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Nam. Trong 2 năm, quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Đến tháng 7/ 1956, tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. - Hoạt động cá nhân Sau 2 năm, đất nước sẽ thống nhất, gia đình sẽ sum họp. - Không thực hiện được. Vì đế quốc Mỹ ra sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. - Mỹ dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, lập ra chính phủ thân Mỹ, tiêu diệt lực lượng cách mạng. - Học sinh trả lời. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Học sinh nêu. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docLICH SU.doc
Giáo án liên quan